Katarzyna Siedlik

Trener umiejętności psychospołecznych, psycholog i filmoznawca z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i treningów

Katarzyna Siedlik

Trener/Psycholog/Filmoznawca

W pracy psychologa i trenera ważne jest dla mnie budowanie atmosfery zaufania, która daje poczucie bezpieczeństwa i możliwość swobodnego wyrażania siebie.

 • Trener umiejętności psychospołecznych, psycholog i filmoznawca z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i treningów na temat: skutecznej komunikacji, asertywności, twórczego myślenia, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie ze złością, umiejętności rodzicielskich, higieny zdrowia psychicznego.
 • Praca z młodzieżą i rodzicami w dziennym oddziale rehabilitacji psychiatrycznej.
 • Praca w organizacjach pozarządowych i agencjach PR – realizacja kampanii społecznych dotyczących zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowia psychicznego – Zadbaj o zdrowie kompleksowo! (Hellozdrowie.pl), Depresja. Rozumiesz – Pomagasz (Ministerstwo Zdrowia).
 • Autorka artykułów na tematy zdrowotne i psychologiczne m.in.; „Depresja w masce”, „W drodze do siebie. Psychoterapia, czy spotkania z coachem” (Hellozdrowie.pl).

KOMPETENCJE ZAWODOWE

 • Projektowanie programów i scenariuszy treningów oraz warsztatów.
 • Samodzielne przeprowadzanie treningów i warsztatów.
 • Przygotowanie ewaluacji.
 • Pisanie tekstów.
 • Poradnictwo psychologiczne: adolescentów, dorosłych, rodziców i opiekunów pacjentów.
 • Prowadzenie warsztatów i treningów.
 • Prowadzenie zajęć psychologicznych: psychoedukacja, filmoterapia. trening umiejętności społecznych.
 • Wsparcie rodzin pacjentów: warsztaty umiejętności rodzicielskich, konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia, wywiady i diagnoza sytuacji rodzinnej.

EDUKACJA

 • 2014 – CSR – Strategia Odpowiedzialnego Biznesu Akademia Leona Koźmińskiego (studia podyplomowe)
 • 2013 – Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • 2010 – Public Relations Uniwersytet Jagielloński (studia podyplomowe)
 • 2006 – Psychologia Stosowana / Psychologia Zdrowia i Kliniczna Uniwersytet Łódzki (studia magisterskie)
 • 2004 – Kulturoznawstwo / Filmoznawstwo i Wiedza o Mediach Uniwersytet Łódzki (studia magisterskie)

PRAKTYKI I STAŻE PSYCHOLOGICZNE

 • Czerwiec – Lipiec 2019 – Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii/ Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci (Józefów) – Staż psychologiczny
 • Maj – Czerwiec 2019 – Instytut Psychiatrii i Neurologii/Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – Staż psychologiczny
 • Kwiecień 2018 – Czerwiec 2019 – Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” – Staż w grupie psychoterapeutycznej dla młodzieży

AKTUALNE ZATRUDNIENIE

 • Maj 2020 – aktualnie Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Dzieci I Młodzieży (SZPZLO Warszawa – Ochota) Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, trener TUS.

Obowiązki

 • Udzielanie porad psychologicznych pacjentom.
 • Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, treningów umiejętności społecznych, filmoterapii.
 • Prowadzenie grup wsparcia dla pacjentów, rodziców i opiekunów pacjentów.
 • Organizacja i prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich.
 • Przeprowadzanie konsultacji i wywiadów z rodzicami i opiekunami pacjentów.
 • Przeprowadzanie treningów psychologicznych (komunikacja, asertywność, myślenie twórcze, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie ze złością, relaksacja).

WCZEŚNIEJSZE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Wrzesień 2019 – listopad 2019 MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII/ ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI (JÓZEFÓW) / Psycholog Współprowadziłam grupy terapeutyczne, przeprowadzałam wywiady z rodzicami pacjentów, prowadziłam rozmowy wspierające pacjentów.
 • Luty 2018 – sierpień 2018 FABRYKA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ/ Koordynatorka projektów. Realizowałam działania w obszarze marketingu społecznego i PR w ramach kampanii społecznych m.in. „Depresja. Rozumiesz – Pomagasz”
 • Klienci: Ministerstwo Zdrowia, Związek Miast Polskich, Poczta Polska
 • Lipiec 2017 – grudzień 2017 SCIENCE PR/ Manager ds. PR. Planowałam i wdrażałam działania PR promujące polskich naukowców w ramach proj. PL- ERADays/ Horyzont 2020 Klient: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.
 • Lipiec 2015 – maj 2018 FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET/ Trenerka/ Specjalistka ds. PR i promocji projektów. Prowadziłam warsztaty i treningi psychologiczne dla beneficjentek Fundacji. Koordynowałam i promowałam projekty Fundacji m.in. „Piękna majętna”, „Budowanie niezależności finansowej kobiet”.
 • Sierpień 2015 – styczeń 2017 CONNECTMEDICA/ HELLOZDROWIE.PL / Autorka tekstów/ Manager ds. PR. Pisałam teksty i przeprowadzałam wywiady na tematy psychologiczne i zdrowotne. Promowałam w mediach wizerunek Portalu i ekspertów akcji „Zadbaj o zdrowie – kompleksowo!”.
 • Luty 2013 – marzec 2015 FUNDACJA SEDEKA / FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” / Trenerka/ Specjalistka ds. PR. Prowadziłam warsztaty i treningi rozwoju osobistego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, planowałam i wdrażałam działania PR dla marki i wydarzeń Fundacji m.in.: „Plebiscyt 40-lecia na 10 najwybitniejszych sportowców z niepełnosprawnością”.
 • Listopad 2010 – październik 2012 AGENCJA KOSTRZEWA PR / Specjalistka ds. PR. Planowałam i wdrażałam działania w ramach Healthcare PR, m.in. promowałam warsztat „Zdrowie intymne kobiet” z udziałem prof. Zbigniewa Lwa – Starowicza.
 • Klienci: ASA (Lacibios Femina, Sterolea, Artresan, Novocardia), Instytut Yonelle
 • Lipiec 2004 – maj 2006 AGORA SA – AVANTI / Specjalistka ds. promocji. Koordynowałam działania promocyjne dla Magazynu; AGORA SA – TOK FM / Specjalistka ds. reklamy. Sprzedawałam czas reklamowy i koordynowałam realizacje kampanii.

KURSY I SZKOLENIA

 • „Trening Zastępowania Agresji” – Akademia Pedagogiki Specjalnej.
 • „Prowadzenie warsztatów dla dobrych rodziców” – Poza Schematami.
 • „Zasady prowadzenia grup wsparcia” – Fundacja Rozwoju Promocji Psychoterapii.
 • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” – Fundacja Synapsis.
 • „Razem wbrew stereotypom – warsztat usprawniający kompetencje w kontakcie z osobą.
 • po kryzysie psychicznym” – Fundacja Efkropka.
 • „Porozumienie Bez Przemocy w życiu zawodowym” – The Centre For Nonviolent Communication.
 • „Lęk i depresja”, „Rzucone ziarno – metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami” – Polski Instytut Ericksonowski.
 • „First Certificate in English” – Cambridge University.

SPECJALIZACJA: Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, trener TUS

WYBRANI KLIENCI: Centrum Praw Kobiet, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

STYL PRACY/STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

 • Ćwiczenia, mini wykłady, prezentacje, burze mózgów, analiza materiału filmowego, scenki, modelowanie.