Katarzyna Siedlik

Trener umiejętności psychospołecznych, psycholog i filmoznawca z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i treningów

Katarzyna Siedlik

Trener/Psycholog/Filmoznawca

PROFIL TRENERA:

W pracy psychologa i trenera ważne jest dla mnie budowanie atmosfery zaufania, która daje poczucie bezpieczeństwa i możliwość swobodnego wyrażania siebie.

Trener umiejętności psychospołecznych, psycholog i filmoznawca  z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i treningów na temat:

Praca z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami w ośrodkach opieki psychologicznej
i psychiatrycznej

Praca w organizacjach pozarządowych i agencjach PR – realizacja kampanii społecznych dotyczących zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowia psychicznego -Zadbaj o zdrowie kompleksowo! (Hellozdrowie.pl), Depresja. Rozumiesz – Pomagasz (Ministerstwo Zdrowia).

Autorka artykułów na tematy zdrowotne i psychologiczne m.in.; „Depresja w masce”,
„W drodze do siebie. Psychoterapia, czy spotkania z coachem” (Hellozdrowie.pl)

 

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Psycholog
 • Trener umiejętności psychospołecznych,
 • Trener TUS

 

KWALIFIKACJE:

 • Projektowanie programów i scenariuszy treningów oraz warsztatów.
 • Samodzielne przeprowadzanie treningów i warsztatów.
 • Przygotowanie ewaluacji.
 • Pisanie tekstów.
 • Poradnictwo psychologiczne: adolescentów, dorosłych, rodziców i opiekunów pacjentów.
 • Prowadzenie warsztatów i treningów.
 • Prowadzenie zajęć psychologicznych: psychoedukacja, filmoterapia. trening umiejętności społecznych.
 • Wsparcie rodzin pacjentów: warsztaty umiejętności rodzicielskich, konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia, wywiady i diagnoza sytuacji rodzinnej.

 

KURSY/SZKOLENIA:

 • „Trening Zastępowania Agresji” – Akademia Pedagogiki Specjalnej.
 • „Prowadzenie warsztatów dla dobrych rodziców” – Poza Schematami.
 • „Zasady prowadzenia grup wsparcia” – Fundacja Rozwoju Promocji Psychoterapii.
 • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” – Fundacja Synapsis.
 • „Razem wbrew stereotypom – warsztat usprawniający kompetencje w kontakcie z osobą.
 • po kryzysie psychicznym” – Fundacja Efkropka.
 • „Porozumienie Bez Przemocy w życiu zawodowym” – The Centre For Nonviolent Communication.
 • „Lęk i depresja”, „Rzucone ziarno – metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami” – Polski Instytut Ericksonowski.
 • „First Certificate in English” – Cambridge University.

 

STYL PRACY/STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

 • Ćwiczenia,
 • Mini Wykłady,
 • Prezentacje,
 • Burze Mózgów,
 • Analiza Materiału Filmowego,
 • Scenki.

 

WYBRANI KLIENCI TRENERA:

Centrum Praw Kobiet, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

OBEJRZYJ NAGRANIE Z TRENERKĄ: Webinar Złość – wróg czy sojusznik?