Krzysztof Nawelski

Trener biznesu. Facylitator. Praktyk w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi szkolenia w języku polskim i angielskim.

Krzysztof Nawelski

PROFIL TRENERA:

Specjalizuje się w problematyce innowacji biznesowych, społecznych oraz technologicznych. Entuzjasta i metodyk zwinnych metod projektowania skoncentrowanych na człowieku (human-centered design). Facylitator i moderator pracy zespołów w podejściu: design thinking, outcome-driven innovation, lean startup, agile, scrum, UX.

Jest praktykiem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz innowacji legitymującym się 20 letnim doświadczeniem zawodowym w międzynarodowych korporacjach. W latach 1998 – 2022 pracował dla międzynarodowych firm produkcyjnych oraz sektora usług. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego. W obszarze zainteresowań koncentruje się na zrozumieniu rozwoju człowieka, wpływu jego osobowości i świadomości siebie na osiągane przez niego wyniki. Osobistą misję formułuje jako dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z innymi. Pracował z kadrą zarządzającą wszystkich  szczebli m.in. w:  Santander Consumer Banku, Autoliv, HP, Macopharma oraz Elcoteq. 

Wybrane zrealizowane projekty w obszarze innowacji:

 • Kształtowanie kultury innowacji w Santander Consumer Banku poprzez liczne inicjatywy, takie jak Klub Innowatora, Biblioteka Innowacji i Akademia Innowacji.
 • Realizacja programu rozwoju kompetencji menedżerskich w zakresie innowacji Innovation Management Academy.
 • Stworzenie InnoLab Sandbox – przestrzeni do eksperymentowania i testowania nowych technologii, produktów i usług z różnych dziedzin, w celu wczesnego identyfikowania potencjału i możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie powiązań z innowacyjnym środowiskiem w ramach grupy Santander oraz poza bankiem (Huby, Akceleratory, Accelup, Santander Fintech Station).
 • Nadzór nad Idea Box Challenge i IdeaBox 2.0, otwartym programem innowacji, który zbiera pomysły 2,5 tys. pracowników w celu ustalania priorytetów przyszłych projektów w zabawny i konkurencyjny sposób.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie programu rozwoju kompetencji cyfrowych Re: start
 • Organizowanie cyklicznych spotkań prezentujących najnowsze rozwiązania startupów i fintechów w ramach Dnia Otwartego.
 • Współorganizowanie i przygotowanie do przeprowadzania regularnych badań kultury innowacji.

Wybrane zrealizowane projekty w obszarze zasobów ludzkich (obszar szkoleń i rozwoju pracowników):

 • Program Mentoringowy: Stworzenie programu, który łączył doświadczonych pracowników z mniej doświadczonymi, w celu przekazywania wiedzy i umiejętności.
 • Wirtualna Akademia Szkoleniowa: Stworzenie platformy e-learningową, gdzie pracownicy mieli dostęp do szeregów szkoleń i kursów dostosowanych do ich potrzeb i ról.
 • Program Rotacji Stanowisk: Program, który umożliwił pracownikom doświadczenie różnych ról w organizacji, co pomogło w zrozumieniu różnych działów i funkcji, a także rozwoju umiejętności i wiedzy.
 • Program Rozwoju Przywództwa: Program skierowany do pracowników na średnim szczeblu zarządzania, który miał na celu rozwijanie umiejętności przywódczych i przygotowanie do roli liderów.
 • System Zarządzania Wiedzą: Stworzenie centralnej bazy danych, która gromadziła wiedzę organizacyjną i ułatwiła jej udostępnianie i wymianę.
 • HR Innovation Incubator: Program inkubacyjny, który zachęcał pracowników HR do opracowywania i testowania nowatorskich pomysłów na poprawę procesów HR, od rekrutacji i onboardingu po rozwój i zatrzymanie talentów.
 • HR Digital Transformation Bootcamp: Program szkoleniowy skoncentrowany na cyfrowej transformacji w dziedzinie HR, który pomagał pracownikom HR zrozumieć i wykorzystać najnowsze technologie, takie jak AI, big data, automatyzacja i narzędzia do analizy danych.
 • Employee Experience Lab: Inicjatywa skoncentrowana na zrozumieniu i poprawie doświadczeń pracowników na wszystkich etapach cyklu życia pracownika. Lab używał takich metod jak design thinking, badania użytkowników, testowanie i prototypowanie, aby rozwijać innowacyjne rozwiązania skoncentrowane na pracownikach.
 • Talent Exchange Program: Program, który pozwalał pracownikom na przejście na inną pozycję lub do innego działu na określony czas, co pomagało im zdobyć nowe umiejętności, poznać różne części organizacji i nawiązać nowe kontakty.
 • Future Leaders Program: Program rozwojowy dla najbardziej obiecujących młodych talentów, który obejmuje szkolenia, coaching, projekty i inne działania mające na celu przygotowanie ich do przyszłych ról liderów. Program skupiał się na umiejętnościach takich jak strategiczne myślenie, przywództwo, zarządzanie zmianami i innowacyjność.
 • HR Data Science Initiative: Inicjatywa mająca na celu wprowadzenie i rozwijanie analizy danych w dziedzinie HR, co pozwalało na lepsze zrozumienie i zarządzanie talentami.

DOŚWIADCZENIE:

 • 2022 – do teraz – Digital Product Head, Trener – IDEISO Innovation Consulting & Solutions.
 • 2018 – 2022 – Dyrektor ds. Innowacji – Santander Consumer Bank.
 • 2006 – 2018 – Dyrektor ds. Stosunków Pracowniczych, Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich – Santander Consumer Bank/AIG Bank.
 • 2005 – 2006 – HR Transition Manager – Hewlett-Packard – Global e- Business Operations.
 • 2004 – 2005 – HR Manager – Autoliv.
 • 2002 – 2004 – HR Manager – Macopharma.
 • 1998 – 2002 – HR Manager – Elcoteq.

Język, w jakim trener prowadzi zajęcia: polski, angielski.

ENGLISH PROFILE:

Specializes in business, social and technological innovations. Enthusiast and methodologist of agile human-centered design methods. Facilitator and moderator of team work in the following approaches: design thinking, outcome-driven innovation, lean startup, agile, scrum, UX.

Practitioner in the field of Human Resources Management, Project Management and Innovation with 20 years of professional experience in international corporations. In the years 1998 – 2022 worked for international manufacturing companies and the service sector. Krzysztof has a practical knowledge of human resources management and personal development. Worked with management staff at all levels, including: in: Santander Consumer Bank, Autoliv, HP, Macopharma and Elcoteq.

Przeczytaj artykuły tego trenera:

Szkolenia ON-LINE oraz Szkolenia OTWARTE Stacjonarne w Warszawie prowadzone przez tego trenera:

Szkolenia ZAMKNIĘTE prowadzone przez tego trenera: