Lidia Kanach

Strengths Coach. HR&Comms Ekspert. Trenerka. Prowadzi szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

Lidia Kanach

PROFIL TRENERKI:

Trenerka od 10 lat zajmuje się komunikacją strategiczną i rozwojem organizacyjnym. Wierzy, że dobrze przygotowane i zrealizowane plany i strategie komunikacyjne mogą zwiększyć lub ustabilizować zaangażowanie pracowników, nawet podczas procesów zmian, a także zbudować silne przywództwo i reputację firmy zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Uważa, że biznes może odnosić trwałe sukcesy, jeśli przywództwo jest wspierane przez pełną szacunku, terminową i precyzyjną komunikację.

Pracowała z wieloma kulturami, a jej doświadczenia obejmują pracę z wieloma firmami w Europie i Afryce. Dzięki temu może lepiej zarządzać interesariuszami, elastycznie dostosowywać się do zmieniających się sytuacji i rozumieć różnice kulturowe i biznesowe.

W trakcie swojej kariery zawodowej zajmowała się komunikacją strategiczną, corporate brandingiem, employer brandingiem, zarządzaniem kryzysowym, komunikacją zmiany podczas przejęć i restrukturyzacji, zaangażowaniem pracowników, komunikacją wewnętrzną w tym rozwojem intranetu, zarządzaniem reputacją.

Jej pasją jest przywództwo, rozwój osobisty i zespołowy. Częścią jej doświadczenia jest budowanie zróżnicowanego, międzynarodowego zespołu komunikacyjnego, który czuje się wzmocniony i wspierany. Prowadziła roll-out programu Self-Management Leadership dla wielu krajów w regionie, również projektując/adaptując treść i prowadząc facylitację. Jest również Strengths Finder Coachem, certyfikowanym przez Gallupa – prowadziła wiele sesji indywidualnych i zespołowych, pomagając w poznaniu mocnych stron indywidualnych i zespołowych oraz ich efektywnego wykorzystania.

KWALIFIKACJE:

 • Strengths Coach doświadczony w coachingu indywidualnym i zespołowym w Polsce, Holandii, Rosji, Czechach, Węgrzech, Rumunii, Chorwacji i RPA.
 • Szkolenia – Rozwój organizacyjny i kultura: Employee Engagement, Diversity&Inclusion Awareness, Living the values workshops, Compliance trainings.
 • Facylitacja – Program Liderów Zarządzania Sobą, Program Zaangażowania i Rozwoju.
 • Planowanie komunikacji i szkolenia – komunikacja wewnętrzna, zarządzanie reputacją, komunikacja kryzysowa, restrukturyzacja, komunikacja zmian.
 • Rozwój indywidualny, zespołowy i przywództwa.

JĘZYK W JAKIM TRENERKA PROWADZI SZKOLENIA: polski i angielski.

WYBRANI KLIENCI TRENERKI: Procter & Gamble, Orsted Polska Sp. z o.o.

 

TRAINER’S PROFILE: 

Has worked with strategic communications, HR and organizational development for almost 20 years. Believes that well prepared and executed, thorough communication plans and strategies can increase or at least stabilize employee engagement, even during change processes; it can also build strong leadership and company reputation both – internally and externally. Business can be successful in a sustainable way if leadership is supported by respectful, timely and spot on communications.

Has worked with many countries and nationalities in companies throughout Europe, Africa, Asia, North America and Middle East. This experience is a great asset as allows for better stakeholders management and flexibility in adapting to changing situations, and understanding cultural and business differences.

During her career, have worked with strategic communications, corporate branding, employer branding, HR programs, crisis management, change communications (during acquisitions and restructuring among others), Employee Engagement cycle, internal communications, including intranet & other tools development.

Her passion is Leadership, personal and team development. Part of her experience is building diverse international communication team that feels empowered and supported. Led roll-out Self-Management Leadership program for many countries, designing/adapting the development programs and facilitating. Strength Coach, certified by Gallup (as one of the first in Poland) – coached many individuals and led team sessions, helping to get to know individual, team strengths and potential and how to use it effectively.

She’d been a lecturer on HR Postgraduate Studies – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, as well as Uniwersytet Warszawski (Andragogy faculty).

Mgr Economics (Uczelnia Łazarskiego ). Postgraduate Public Relations (Uniwersytet Warszawski). For the high quality of thesis: Communication Strategy, awarded by Uniwersytet Warszawski with Golden Badge. Strengths Coach Certification (Gallup, Amsterdam – certification ID 2242). Train the Trainer (Uniwersytet Warszawski). SLII (Ken Blanchard, Amsterdam). Engagement Catalyst Program (Ken Blanchard, Amsterdam). Change Management Registered Practitioner (APMG-International, London, Certificate number 02786211-01-YHIM). Strategic Communication & Change (London Corporate Training, London). NLP Practitioner Certificate by Polish Institute for NLP (EA NLPt Accredited). Mediator (Postgraduate Negotiations and Business Mediations, Uczelnia Łazarskiego, certificate – Polskie Centrum Mediacji)

QUALIFICATIONS:

 • Strengths Coach experienced in individual and team coaching in Poland, Greece, Germany, Russia, the Netherlands, Czech Republic, Hungary, Romania, Croatia and South Africa
 • Trainings – Organization Development & Culture, Employee Engagement, Diversity & Inclusion Awareness, Living the values, Change & Communication Strategy
 • Facilitation – Self-Management Leadership Program, Engagement and Growth Program
 • Communication planning & trainings – internal communications, crisis communication, restructuring, change communications
 • Team & Leadership development
 • Diversity: Cross-cultural communication, cross–generation communication
 • Change management
 • Mediator
 • NLP Practitioner

LANGUAGES: Polish and English.

Szkolenia ON-LINE oraz Szkolenia OTWARTE Stacjonarne w Warszawie prowadzone przez tego trenera:

Szkolenia ZAMKNIĘTE prowadzone przez tego trenera: