Maciej Ścibor

Trener/ Psychoterapeuta/ Coach/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC

 • Ekspert z ponad dwunastoletnim doświadczeniem trenerskim.
 • Ma za sobą 10000 godzin spędzonych z uczestnikami podczas warsztatów.
 • W swojej pracy wykorzystuje techniki pracy grupowej, metody nauczania interaktywnego, dyskusje i analizy realnych zadań zawodowych.
 • W swojej pracy trenerskiej stara się wydobyć jak największy potencjał z każdego uczestnika szkolenia. Stawia na profesjonalizm oraz swobodę kontaktu w pracy z drugim człowiekiem, ucząc  nie tylko nowych umiejętności, ale także pracując nad zmianą postawi i odnalezieniu swojej energii życiowej.
 • Pracując z ludźmi, koncentruje się na szukaniu ich zasobów i rozwiązań.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

 • Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich takich jak: techniki radzenia sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, rozwój osobisty, asertywność, techniki radzenia sobie z emocjami, rozwój inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, work – life – balance   (włączając w te szkolenia również swoje doświadczenie terapeutyczne  oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu psychosomatyki oraz somatopsychologii).
 • Prowadzi wykłady i prelekcje na temat szeroko pojętej psychologii zdrowia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzaniu energią, zarządzania stresem i emocjami.
 • Zajmuje się również tematyką związaną z kreowaniem wizerunku w aspekcie autoprezentacji, sztuki wystąpień publicznych oraz emisji głosu – wykorzystując swoje doświadczenie muzyczne i sceniczne ( jest solistą oraz dyrygentem chórów gospel, ma swój band jazzowy, z którym wydał płytę, brał udział w wielu sesjach nagraniowych współpracując m.in. z Mietkiem Szcześniakiem, Marcinem Pospieszalskim, Natalią Niemen, Januszem Szromem).

KWALIFIKACJE:

 • SWPS  „Psychosomatyka oraz somatopsychologia”
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne „Psychoterpia Psychodynamiczna”.
 • Uniwersytet im.Adama Mickiewicza „Psychologia w zarządzaniu”.
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne „Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Szkoła Trenerów”.
 • Uniwersytet im.Adama Mickiewicza „Teologia”.

WYBRANI KLIENCI:

PKO BP S.A.; Bank Zachodni WBK; Eurozet; QXL grupa Allegro; Somfy; OTIS, Wincanton, Santander Consumer Bank; Lucas Bank; Farutex; Eurobook; Polpharma; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Poczta Polski; Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Rynku Rolnego, Starostwo Powiatowe w Płocku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Chemekosystem, Valeo, Accenture, Teva, AQ Wiring Systems, Sollers Consulting Sp.z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., PZU S.A., Microsoft Corporation, British-American Tobacco Polska S.A., MENARD Polska Sp. z o.o., Property Group Sp. z o.o., Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Egis Polska Sp. z o.o., E.ON Polska S.A., Krajowa Szkoła Skarbowości.

Trener podczas realizacji szkoleń:

Przeczytaj artykuły tego trenera: