Maciej Ścibor

Trener/ Psychoterapeuta/ Coach

Maciej Ścibor

Ekspert z ponad dwunastoletnim doświadczeniem trenerskim.

Ma za sobą 10000 godzin spędzonych z uczestnikami podczas warsztatów.

W swojej pracy wykorzystuje techniki pracy grupowej, metody nauczania interaktywnego, dyskusje i analizy realnych zadań zawodowych.

W swojej pracy trenerskiej stara się wydobyć jak największy potencjał z każdego uczestnika szkolenia. Stawia na profesjonalizm oraz swobodę kontaktu w pracy z drugim człowiekiem, ucząc  nie tylko nowych umiejętności, ale także pracując nad zmianą postawi i odnalezieniu swojej energii życiowej.

Pracując z ludźmi, koncentruje się na szukaniu ich zasobów i rozwiązań.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich takich jak: techniki radzenia sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, rozwój osobisty, asertywność, techniki radzenia sobie z emocjami, rozwój inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, work – life – balance ( włączając w te szkolenia również swoje doświadczenie terapeutyczne  oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu psychosomatyki oraz somatopsychologii).

Prowadzi wykłady i prelekcje na temat szeroko pojętej psychologii zdrowia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzaniu energią, zarządzania stresem i emocjami.

Zajmuje się również tematyką związaną z kreowaniem wizerunku w aspekcie autoprezentacji, sztuki wystąpień publicznych oraz emisji głosu – wykorzystując swoje doświadczenie muzyczne i sceniczne ( jest solistą oraz dyrygentem chórów gospel, ma swój band jazzowy, z którym wydał płytę, brał udział w wielu sesjach nagraniowych współpracując m.in. z Mietkiem Szcześniakiem, Marcinem Pospieszalskim, Natalią Niemen, Januszem Szromem).

Posiada również doświadczenie w zakresie szkoleń związanych z obsługą klienta, technikami sprzedaży, telemarketingiem.

Dodatkowo prowadzi również zajęcia dla kadry kierowniczej z zakresu motywowania i delegowania zadań, budowania współpracy zespołowej, oraz skutecznej oceny pracowniczej.

Posiada doświadczenie we współtworzeniu programów edukacyjnych, diagnozy, rekrutacji i rozwoju personelu zarówno dla menedżerów wyższego szczebla, specjalistów (handlowców) oraz personelu podstawowego.

KWALIFIKACJE:

SWPS  „Psychosomatyka oraz somatopsychologia”

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne „Psychoterpia Psychodynamiczna”.

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza „Psychologia w zarządzaniu”.

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne „Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Szkoła Trenerów”.

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza „Teologia”.

WYBRANI KLIENCI:

PKO BP S.A.; Bank Zachodni WBK; Eurozet; QXL grupa Allegro; Somfy; OTIS, Wincanton, Santander Consumer Bank; Lucas Bank; Farutex; Eurobook; Polpharma; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Poczta Polski; Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Rynku Rolnego, Starostwo Powiatowe w Płocku etc.