Małgorzata Tyszko-Gasik

Prawnik, trener z zakresu zarządzania, Human Resources oraz kompetnecji miękkich.

Małgorzata Tyszko-Gasik

Prawnik, trener z zakresu zarządzania, Human Resources oraz kompetnecji miękkich.

  • Absolwentka trzech uczelni wyższych na kierunkach prawo, zarzadzanie HR, politologia (dziennikarstwo, PR).
  • W przeszłości czynny uczestnik rynku biznesowego na stanowiskach prezesa zarządu, członka zarządu, prokurenta, udziałowca.
  • Ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości w dziedzinie prawa UE oraz międzynarodowego prawa karnego.
  • Czynny wykładowca na uczelniach wyższych w zakresie prawa, zarządzania HR, komunikacji interpersonalnej, motywacji.
  • Uczestnik i prelegent międzynarodowych konferencji w zakresie szeroko rozumianych rozwiązań prawnych w połączeniu z aspektami biznesowymi.

TEMATY SZKOLEŃ (SPECJALIZACJA)

KWALIFIKACJE: (np. uprawnienia, certyfikaty, dyplomy) do wykonywania zawodu trenera

  • Wykładowca, Instruktor, Ekspert

WYBRANI KLIENCI:

Wyższe Szkoły Bankowe – Grupa, Wyższa Szkoła Bankowa- Warszawa, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych- Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Związek Prawników Polskich, Zarząd Targów Warszawskich Biuro Reklamy S.A.- były udziałowiec