Mirosława Tkaczuk

Coach/ Trenerka biznesu/ Asesorka/ Konsultantka ds. HR

Mirosława Tkaczuk

W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie biznesowe w branży finansowej na stanowiskach menedżerskich. Zdobywa wciąż nową wiedzę i umiejętności poprzez udział w warsztatach rozwojowych, głównie w obszarach przywództwa i coachingu. Autorka artykułów z obszaru HR w magazynach branżowych – Personel Plus, Personel i Zarządzanie.

Jako Coach, oprócz coachingu menedżerskiego, specjalizuje się w procesach feedbackowych i feedforward, diagnostycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi – oceny 360st, Upward Feedback, AC/DC, narzędzi diagnostycznych (m.in. Extended Disc, Thomas Int.) poprzedzających często prowadzone później procesy coachingowe.

Jako Trenerka specjalizuje się w obszarach przywództwa, zarządzania zmianą oraz współpracą i komunikacją w ramach zespołów, wykorzystując także swoje doświadczenia coachingowe i biznesowe.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

 • Feedback, feedforward,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Komunikacja i współpraca w ramach zespołów,
 • Coaching,
 • Projekty HR.

KWALIFIKACJE:

 • Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą Talent Q (2013),
 • Coaching Zespołowy – Akademia im. Leona Koźmińskiego (2012),
 • Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą iP Career Coach (2011),
 • Racjonalna Terapia Zachowań (2010),
 • Panorama Społeczna, Lucas Derks (2009),
 • Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą Extended Disc (2009),
 • Praktyczka i Master Praktyk NLP – NLP Neuroedukacja Lublin (2007-2009),
 • International Coaching Community, akredytacja Coach ICC (2006),
 • Certyfikat trenerki biznesu – Szkoła Trenerów Biznesu TROP (2004 – 2005),
 • Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą SLG Thomas Int. (2003).

WYBRANI KLIENCI:

 • PZU Życie SA (2015-2016) – projekt DC dla kadry kierowniczej w Biurze Sprzedaży Agencyjnej wraz z sesjami feedbackowymi/feedforwardowymi, sesje AC na stanowska kierownicze.
 • Raiffeisen Polbank S.A. (2014-2015) – projekt Lead-R: sesje indywidualne feedbackowo-coachingowe z narzędziem L/I Human Synergistics, warsztaty rozwojowe z narzędziem LSI Human Synergistics i szkolenia Activating Change – dla menedżerów wyższego i średniego szczebla.
 • Ernst & Young Polska – 7 lat współpracy (od 2008 – nadal) – projekty feedbackowo-coachingowe (Upward Feedback, grupy fokusowe) – sesje grupowe i indywidualne, projekty rozwojowe AC/DC, menedżerskie procesy coachingowe oraz warsztaty menedżerskie – dla menedżerów i Partnerów (Zarządu).
 • ING Życie (2012-2013) – sesje coachingowe follow up po warsztatach „Rozmowy 1 to 1”, wywiady 360 stopni, proces coachingowy menedżerski.
 • CRIDO – wykłady z zakresu feedforward.
 • British-American Tobacco Polska S.A. – szkolenie z zakresu Feedback z elementami Feedforward.

Przeczytaj artykuły tego trenera: