Regina May

HR Business Partner, trener, doradca zawodowy, Ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan<

Od blisko 20 lat związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi w polskich i międzynarodowych firmach pełniąc rolę kierownika, dyrektora personalnego, zewnętrznego HR Business Partnera (Grupa Muszkieterów Intermarche/Bricomarche, Żabka Polska, Setapp, Eureka Group S.A., Branch Brothers, PMT).

Dzieli się wiedzą ze słuchaczami studiów podyplomowych (UAM, CVD), występując na konferencjach (m.in. dla Rzeczpospolitej, Studio Wiedzy, Elevato, ROC Group) i prowadząc webinaria oraz warsztaty.

Udziela doradztwa zawodowego oraz jest ekspertem w Wielkopolskim Związku Pracodawców Lewiatan.

Zweryfikowała tysiące CV i przeprowadziła setki rozmów kwalifikacyjnych.

Była członkiem komisji programowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Założycielka Fundacji “Anioły Edukacji”, której głównym obszarem działania jest doradztwo zawodowe.

SPECJALIZACJA

  • Zarządzanie procesami HR / HR Business Partner.
  • Zarządzanie zespołami.

KWALIFIKACJE

Ukończyła studia z zakresu zarządzania firmą, psychologię w zarządzaniu, zarządzanie jakością, pedagogikę, coaching i doradztwo zawodowe. Posiada certyfikat Thomas PPA, uprawnienia pedagogiczne, certyfikat Mastera Reiss Motivation Profile, uprawnienia pełnomocnika i audytora zewnętrznego ISO 9001. Uczestniczyła w ponad 100 szkoleniach i konferencjach. 

WYBRANI KLIENCI

Pracowała i szkoliła m.in. dla Grupy Muszkieterów – Intermarche, Bricomarche, Bimex, Eureka Group S.A., Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Grupy Orlen, ROC Group, Żabka Polska sp. z o.o., Corol, Branch Brothers, Millano, Nesperta, Śnieżka, Procorol, PMT, Rzeczpospolita i innych firm z branży wydawniczej, produkcyjnej, handlowej, IT.