Tomasz Delmaczyński

Trener biznesu / Wykładowca / Psycholog / Szkolenia w języku polskim i angielskim.

Tomasz Delmaczyński

PROFIL TRENERA:

 • Psycholog, wykładowca oraz certyfikowany trener biznesu.
 • Zajmuje się podnoszeniem kompetencji w dziedzinie rozwoju osobistego oraz wdrażaniem nowych technologii.
 • Warsztat pracy kreował podczas studiów psychologicznych, kognitywistyki oraz kursu psychoterapii (Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu).
 • Ukończył też kurs Negocjacji i Mediacji (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz kurs Assessment and Development Centre.
 • Doświadczenie zdobył pracując jako szkoleniowiec, wdrażając nowe systemy i szkoląc managerów średniego szczebla z ramienia największej firmy technologicznej na świecie (Huawei Technologies).
 • Specjalizował się też w szkoleniach Train The Trainer, gdzie przygotowywał pracowników do roli trenera w swojej organizacji.
 • Zajmuje się również implementacją Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) dla szkół oraz NGO (przeszkolił nauczycieli i dyrektorów z ponad 50 placówek na terenie całej Polski).
 • Specjalizuje się w szkoleniach z dziedziny rozwoju osobistego, m.in. redukcja stresu i wypalenia zawodowego, wzmacnianie zespołu, budowanie motywacji wewnętrznej oraz kształtowanie ścieżki kariery.
 • Tworzy gry szkoleniowe oparte na metodach dramy, grywalizacji i storytellingu.
 • Na Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola wykłada psychologię na studiach międzynarodowych w języku angielskim.
 • Jego praca cechuje się dużą dynamiką oraz nastawieniem zarówno na cel, jak i pozytywną atmosferę.
 • Swoją pasję do psychologii zmaterializował jako współautor w formie książki dotyczącej budowania zdrowych relacji pt. „Otwarte serca”.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Rozwój osobisty.
 • Redukcja stresu i wypalenia zawodowego.
 • Wzmacnianie zespołu.
 • Budowanie motywacji wewnętrznej oraz kształtowanie ścieżki kariery.
 • Wdrażanie nowych technologii.
 • Train The Trainer.
 • Assessment and Development Centre.
 • Extended DISC.

KWALIFIKACJE:

 • Psychologia – 5-letnie studia.
 • Kognitywistyka – 3-letnie studia.
 • Roczny kurs psychoterapii (Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu) – techniki teoretyczne i praktyczne.
 • Kurs Negocjacji i Mediacji (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).
 • Kurs Assessment and Development Centre.
 • Współautor książki dotyczącej budowania zdrowych relacji pt. „Otwarte serca”.
 • Certyfikacja Exteded DISC.

JĘZYKI W KTÓRYCH PROWADZI SZKOLENIA: polski, angielski.

 

TRAINER’S PROFILE:

 • He gained experience working as a trainer, implementing new systems and training middle-level managers on behalf of the largest technology company in the world (Huawei Technologies).
 • He also specialized in Train The Trainer training, where he prepared employees for the role of a trainer in his organization.
 • He also deals with the implementation of Information and Communication Technologies for schools and NGOs (he trained teachers and directors from over 50 institutions throughout Poland).

SPECIALIZATION/TRAINING TOPICS:

 • He specializes in training in the field of personal development, e.g. reducing stress and professional burnout, strengthening the team, building internal motivation and shaping the career path.
 • In addition, as part of his own business, he creates training games based on drama, gamification and storytelling methods.
 • Extended DISC.

QUALIFICATIONS: 

 • Certified Assessor for Assessment & Development Centre.
 • Business Trainer Certificate.
 • Mediations and Negotiations with elements of NLP.
 • Psychoterapy course focused on proces.
 • Coaching IBD.
 • Extended DISC Certificate.

WORK STYLE/TRAINING METHODS:

 • His work is characterized by high dynamics and focus on both the goal and a positive atmosphere.
 • He materialized his passion for psychology in the form of a book on building healthy relationships entitled „Otwarte serca”.

TRAINER’S SELECTED CUSTOMERS:

 • Huawei Technologies; Polkomtel ; Brainstream; Orange Foundation; Medical University of Lublin; Vincent Pol University; Polish Prevention Center; SANRO Sp. z o.o., Miasto Stołeczne Warszawa, Wiedza i praktyka sp. z o.o., LUX MED sp. z o.o.

Trener podczas realizacji naszych szkoleń:

Szkolenia ZAMKNIĘTE prowadzone przez tego trenera: