Warsztat teoretyczno – praktyczny, który umożliwia poznanie i zrozumienie roli mediów jako narzędzia w biznesie.

Szkolenie daje wiedzę na temat funkcjonowania mediów oraz konkretne rozwiązania i wskazówki do tego jak używać mediów, aby wzmacniać swoją pozycję w branży i na rynku, a także skutecznie budować markę osobistą.

Podczas szkolenia z zakresu treningu medialnego dowiesz się jak przygotować się do wystąpienia przed kamerą. Trener zaprezentuje Ci kluczowe zasady wystąpień medialnych: od Twojej mowy ciała, zajmowanie przestrzeni, kontaktu z kamerą, właściwym oddychaniu oraz odpowiednim doborze słów. Zadbaj o to aby Twoje wystąpienia medialne było Twoim sukcesem. 

Termin szkoleń

Cena szkolenia:

 • Cena netto (plus 23% VAT).
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena promocyjna:

 • Szkolenia otwarte z zakresu treningu medialnego  realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 • Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu treningu medialnego, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu treningu medialnego realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe z zakresu treningu medialnego oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu treningu medialnego.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu treningu medialnego.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu z zakresu treningu medialnego:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program szkolenia SZTUKA WYPOWIADANIA SIĘ I KONTAKTU Z MEDIAMI. Trening medialny

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu treningu medialnego o: 

 • narzędziach komunikacji zewnętrznej;
 • branży mediów i specyfice jej działania;
 • sposobie skutecznego wykorzystywania mediów;
 • możliwościach promowania własnego biznesu.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu treningu medialnego:

 • budowania strategii;
 • doboru kanałów komunikacji medialnej;
 • konstruowania przekazów mówionych i pisanych;
 • aktywnego i reaktywnego korzystania z mediów nowych i tradycyjnych.

Uczestnicy pogłębią kompetencje z zakresu treningu medialnego związane z:

 • technikami i narzędziami komunikacji zewnętrznej;
 • świadomym używaniem mediów.

Adresaci szkolenia dotyczącego treningu medialnego z zakresu treningu medialnego:

 • Osoby zainteresowane nawiązaniem relacji z mediami;
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • Pracownicy działów komunikacji i PR;
 • Właściciele start-upów;
 • Osoby zainteresowane budowaniem własnej marki.

Program szkolenia:

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia z zakresu treningu medialnego, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie sztuki wypowiadania się i kontaktu z mediami.

10:00 – 11:00 Moduł I. Trening medialny: Podstawowe założenia skutecznej komunikacji zewnętrznej.

 • Znaczenie komunikacji zewnętrznej w budowaniu biznesu;
 • Marka osobista – kreowanie własnego sukcesu;
 • Narzędzia i techniki komunikacyjne (wybór dostosowany do rodzaju działań).

11:00- 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Moduł II. Trening medialny: Media.

 • Branża medialna (formaty, rodzaje, misja, funkcja, użyteczność);
 • Zasady konstruowania strategii – praca z celem;
 • Dobór kanałów.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 Moduł III. Trening medialny: Media - praktyka.

 • Case study uczestników;
 • Trening różnych typów wypowiedzi medialnych.

15:10 – 15:25 Przerwa

15:25 – 16:10 Moduł IV. Trening medialny: Wykorzystanie mediów w rzeczywistości biznesowej.

 • Asertywność w kontaktach medialnych (kiedy i jak odmawiać? na co się zgadzać?);
 • Stres i trema.

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu treningu medialnego.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.