Test Ról Zespołowych Belbina

Całość jest większa niż suma jej części.

Arystoteles

Badania przeprowadzone przez Mereditha Belbina i jego zespół wykazały, że najbardziej udanymi zespołami niekoniecznie były te, w których byli najmądrzejsi ludzie, ale ci z odpowiednią mieszanką ról zespołowych.

Test ról zespołowych Belbina sprawdza, jak ludzie faktycznie zachowują się w miejscu pracy i jakie role oraz zadania będą dla nich najlepsze .

Po wielu latach badań nad zachowaniami zespołów i wydajnością, zostało zidentyfikowane dziewięć typów zachowań zwanych Rolami Zespołowymi. Najlepsze zespoły miały obecną każdą z Ról Zespołowych – to nie znaczy, że efektywne zespoły powinny składać się z dziewięciu osób, ponieważ każdy może wykazywać więcej niż jedną silną Rolę Zespołową. Z każdą Rolą Zespołową związany jest jej pozytywny wkład dla zespołu. Z drugiej strony, związane są z nią także słabości.

Role zespołowe mają unikalne nazwy:

 
 1. Dusza Zespołu.
 2. Koordynator.
 3. Poszukiwacz Źródeł.
 4. Ewaluator.
 5. Kreator.
 6. Specjalista.
 7. Implementer.
 8. Lokomotywa.
 9. Perfekcjonista.

każda z ról przyporządkowana jest do jednej z trzech kategorii:

1. Role socjalne.
2. Role intelektualne.
3. Role zadaniowe.

W jakim celu stosuje się test Belbin Team Roles®?

 1. Test Belbin Team Roles® jest przydatny przede wszystkim do:
 2. Rozwoju cech przywódczych.
 3. Asessment Centre/Development Centre.
 4. Coachingu i mentoringu.
 5. Pracy nad usprawnieniem komunikacji.
 6. Zarządzania zmianą.
 7. Team buildingu.
 8. Zarządzania konfliktem.
 9. Rozwoju kariery.
 10. Pracy nad motywacją pracowników.
Ważne: teoria Ról Zespołowych Belbina nie precyzuje, czy któraś rola zespołowa jest wymagana do pełnienia funkcji kierowniczej, ani też roli, która pociąga za sobą wyższe wynagrodzenie. Badanie Shi & Tang, opublikowane w 1997 roku, zawiera użyteczny komentarz, że dane środowisko może sprzyjać rozwojowi określonych Ról Zespołowych. Na przykład klimat zagrożenia lub wewnętrznych rozgrywek politycznych może promować pragmatyczną i wnikliwą osobę na stanowisko kierownicze, osobę która jest sprytna w ewaluacji swojego otoczenia i innych wokół siebie – innymi słowy, efektywnego Ewaluatora. W organizacji, która utknęła w rutynie i której brakuje pomysłów i zasobów, prawdopodobnie wyróżni się Kreator lub Poszukiwacz Źródeł; w stabilnym i pracowitym środowisku cechy Implementera lub Perfekcjonisty mogą być bardziej docenione.

Belbin to… proces coachingowy

Idealne narzędzie dla każdego coacha, mentora, HR business partnera i lidera. Wykorzystując Test Belbina możesz efektywnie wesprzeć rozwój osobisty innych, dając konkretne i praktyczne wskazówki. Świetna pomoc w budowaniu własnej marki i ścieżki kariery. Wnosi wymierny wkład w rozwój umiejętności budowania dobrych i stałych relacji z innymi ludźmi.

Belbin to… budowanie efektywnych zespołów

Test Belbina pomaga stworzyć zespół, który efektywnie współpracuje i osiąga sukcesy. Pozwala podnieść skuteczność istniejącego już zespołu, zwłaszcza zarządów i zespołów zarządzających. Nieoceniony w budowaniu dynamicznych i odpowiedzialnych zespołów projektowych.

Belbin to… trafiona rekrutacja

Można dobrać człowieka do stanowiska w taki sposób, że będzie swoją pracę po prostu kochał. Wykorzystując w procesie doboru kandydatów Test Belbina jest to możliwe. Nazywamy to dopasowaniem – predyspozycje osoby pasują do charakteru pracy i roli na danym stanowisku. Od 30 lat wiodące firmy rekrutacyjne i head huntingowe na całym świecie wykorzystują Test osiągając ponadprzeciętne rezultaty.

Dlaczego właśnie Role Zespołowe Belbina?

 • Test Belbin® jest jednym z niewielu na rynku narzędzi behawioralnych, które dostarcza wartościowe informacje o Twoich talentach i wkładzie, jaki wnosisz współpracując z innymi ludźmi precyzyjnie do tego zespołu.
 • Role opisują zachowania człowieka bardzo precyzyjnie, ponieważ jest ich aż dziewięć.
 • Test Ról Zespołowych® jest narzędziem naukowym i spełnia wszystkie warunki trafności i rzetelności.
 • Podczas wykonywania badania ważne jest aby obserwatorzy pracowali już chwilę czasu z daną osobą.

Jaka jest rzetelność testu ról zespołowych Belbina?

 • Belbin to narzędzie o potwierdzonej rzetelności i trafności
 • Test i Raporty Belbina mają podstawy naukowe. 
 • Jest normowany: w2013 roku Belbin zlecił badanie statystyczne w celu przeanalizowania danych z 21 krajów. W ramach badania wielkości efektów były mierzone średnimi wynikami dla każdej Roli Zespołowej w każdym kraju, w porównaniu ze średnią dla tej Roli Zespołowej w największej (Wielka Brytania) bazie danych. Badanie wykazało tylko 2 umiarkowane różnice na 210 obliczeń (mniej niż 1%). Norma dla najnowszej wersji Interplace (uruchomionej w marcu 2012) korzysta z danych z około 9 500 wyników samooceny i ponad 14 000 wyników ocen obserwatorów. Stworzenie międzynarodowej normy jest obecnie bardzo pożądane, ze względu na międzynarodowy charakter zatrudniania ludzi oraz pracę w zespołach wirtualnych, działających również międzynarodowo. W tym kierunku będziemy kontynuować badania w najbliższych latach.
 • Jest rzetelny: W testach psychometrycznych wiarygodny test to taki, który da spójne wyniki u tej samej osoby testowanej przy różnych okazjach (nazywane niezawodnością „ponownego testu”). Często psychologowie i statystycy analizują wewnętrzną spójność testu, aby sprawdzić, czy wszystkie części testu są mierzone z taką sama jakością (w tym przypadku mierzą „wewnętrzną spójność”). Oceniając test, wiarygodność jest zwykle mierzona przed ważnością (trafnością), ponieważ wiarygodność testu nakłada górną granicę na trafność – innymi słowy, test nie może zmierzyć tego, co ma mierzyć, dopóki nie jest stabilny i spójny w pomiarze.
 • Ważne: nie jest to badanie normatywne – tj. mierzy zachowania a nie osobowość.  Zachowanie może się zmieniać zgodnie z rozwojem oraz budowaniem ścieżki zawodowej uczestnika badania.
Test Ról Zespolowych Belbina

Raport indywidualny Belbina:

Raport zespołowy Belbina:

 • Szybko identyfikuje kluczowe mocne i słabe strony danej osoby w kontekście pracy zespołowej.
 • Pokazuje postrzeganie danej osoby przez zespół w zestawieniu z samooceną.
 • Zawiera spersonalizowane wskazówki dla danej osoby dotyczące zarządzania swoim zachowaniem w pracy i tego jak najlepiej wykorzystać swój wkład w rolę w zespole.
 • Zapewnienia menedżerom liniowym wiedzę o preferowanych sposobach pracy i środowisku, w którym dana osoba będzie się najlepiej rozwijać.
 • Łączy potencjał osobowościowy z intelektualnym, przedstawia wyznawane wartości oraz przekonania i wpływ środowiska.
 • Pokazuje, jaki jest wkład każdej z osób w tworzenie zespołu. Określa także, intensywność reprezentowania poszczególnych ról wskazują, gdzie występują luki, a gdzie role nakładają się na siebie.  Obie te sytuacje mogą prowadzić do konfliktów w zespole i oznaczać, że zespół nie działa optymalnie.  
 • Informacje zawarte w Raporcie pomagają określić, kto jest właściwą osobą do pełnienia każdej roli lub zadania w zespole.

 

Zapytaj o bezkosztową wycenę!

nasze szkolenia z metodologią belbina

Poznaj również: