Test Ról Zespołowych Belbina

Całość jest większa niż suma jej części.

Arystoteles

Badania przeprowadzone przez Mereditha Belbina i jego zespół wykazały, że najbardziej udanymi zespołami niekoniecznie były te, w których byli najmądrzejsi ludzie, ale ci z odpowiednią mieszanką ról zespołowych.

Test ról zespołowych Belbina sprawdza, jak ludzie faktycznie zachowują się w miejscu pracy i jakie role oraz zadania będą dla nich najlepsze .

Po wielu latach badań nad zachowaniami zespołów i wydajnością, zostało zidentyfikowane dziewięć typów zachowań zwanych Rolami Zespołowymi. Najlepsze zespoły miały obecną każdą z Ról Zespołowych – to nie znaczy, że efektywne zespoły powinny składać się z dziewięciu osób, ponieważ każdy może wykazywać więcej niż jedną silną Rolę Zespołową. Z każdą Rolą Zespołową związany jest jej pozytywny wkład dla zespołu. Z drugiej strony, związane są z nią także słabości.

Role zespołowe mają unikalne nazwy:

 
 1. Dusza Zespołu.
 2. Koordynator.
 3. Poszukiwacz Źródeł.
 4. Ewaluator.
 5. Kreator.
 6. Specjalista.
 7. Implementer.
 8. Lokomotywa.
 9. Perfekcjonista.

każda z ról przyporządkowana jest do jednej z trzech kategorii:

1. Role socjalne.
2. Role intelektualne.
3. Role zadaniowe.

W jakim celu stosuje się test Belbin Team Roles®?

 1. Test Belbin Team Roles® jest przydatny przede wszystkim do:
 2. Rozwoju cech przywódczych.
 3. AC/DC.
 4. Coachingu i mentoringu.
 5. Pracy nad usprawnieniem komunikacji.
 6. Zarządzania zmianą.
 7. Team buildingu.
 8. Zarządzania konfliktem.
 9. Rozwoju kariery.
 10. Pracy nad motywacją pracowników.

Belbin to… proces coachingowy

Idealne narzędzie dla każdego coacha, mentora, HR business partnera i lidera. Wykorzystując Test Belbina możesz efektywnie wesprzeć rozwój osobisty innych, dając konkretne i praktyczne wskazówki. Świetna pomoc w budowaniu własnej marki i ścieżki kariery. Wnosi wymierny wkład w rozwój umiejętności budowania dobrych i stałych relacji z innymi ludźmi.

Belbin to… budowanie efektywnych zespołów

Test Belbina pomaga stworzyć zespół, który efektywnie współpracuje i osiąga sukcesy. Pozwala podnieść skuteczność istniejącego już zespołu, zwłaszcza zarządów i zespołów zarządzających. Nieoceniony w budowaniu dynamicznych i odpowiedzialnych zespołów projektowych.

Belbin to… trafiona rekrutacja

Można dobrać człowieka do stanowiska w taki sposób, że będzie swoją pracę po prostu kochał. Wykorzystując w procesie doboru kandydatów Test Belbina jest to możliwe. Nazywamy to dopasowaniem – predyspozycje osoby pasują do charakteru pracy i roli na danym stanowisku. Od 30 lat wiodące firmy rekrutacyjne i head huntingowe na całym świecie wykorzystują Test osiągając ponadprzeciętne rezultaty.

Dlaczego właśnie Role Zespołowe Belbina?

 • Test Belbin® jest jednym z niewielu na rynku narzędzi behawioralnych, które dostarcza wartościowe informacje o Twoich talentach i wkładzie, jaki wnosisz współpracując z innymi ludźmi precyzyjnie do tego zespołu.
 • Role opisują zachowania człowieka bardzo precyzyjnie, ponieważ jest ich aż dziewięć.
 • Test Ról Zespołowych® jest narzędziem naukowym i spełnia wszystkie warunki trafności i rzetelności.
Belbin logo

Raport indywidualny Belbina:

Raport zespołowy Belbina:

 • Szybko identyfikuje kluczowe mocne i słabe strony danej osoby w kontekście pracy zespołowej.
 • Pokazuje postrzeganie danej osoby przez zespół w zestawieniu z samooceną.
 • Zawiera spersonalizowane wskazówki dla danej osoby dotyczące zarządzania swoim zachowaniem w pracy i tego jak najlepiej wykorzystać swój wkład w rolę w zespole.
 • Zapewnienia menedżerom liniowym wiedzę o preferowanych sposobach pracy i środowisku, w którym dana osoba będzie się najlepiej rozwijać.
 • Łączy potencjał osobowościowy z intelektualnym, przedstawia wyznawane wartości oraz przekonania i wpływ środowiska.
 • Pokazuje, jaki jest wkład każdej z osób w tworzenie zespołu. Określa także, intensywność reprezentowania poszczególnych ról wskazują, gdzie występują luki, a gdzie role nakładają się na siebie.  Obie te sytuacje mogą prowadzić do konfliktów w zespole i oznaczać, że zespół nie działa optymalnie.  
 • Informacje zawarte w Raporcie pomagają określić, kto jest właściwą osobą do pełnienia każdej roli lub zadania w zespole.

 

Zapytaj o darmową wycenę!

Poznaj również: