Dream Team Building

dream team szkolenie

Warsztaty „DREAM TEAM, czyli zespół do zadań specjalnych” skupia się na budowaniu zespołu, który potrafi działać w warunkach zmienności, niepewności, w których wsparcie i efektywna komunikacja stają się kluczem do walki ze stresem, wypaleniem, przemęczeniem i poczuciem osamotnienia. DREAM TEAM odkrywa w uczestnikach ich wewnętrzne zasoby, którymi już dysponują i uczy ich jak wykorzystać własną wyjątkowość, komunikację, zdolności i emocje w budowaniu miejsca pracy, które zarówno w pracy stacjonarnej, jak i w pracy zdalnej będzie ich autentycznie wspierać w rozwoju, pracy i życiu zawodowym.

Warsztaty zostały zaplanowane tak, aby już w czasie zajęć podaną w formie mikropigułek wiedzy teorię przećwiczyć w praktyce, przy czym najważniejsze jest dobre samopoczucie uczestników – ich komfort, wzmocnienie odporności na stres i zbudowanie pozytywnych relacji wewnątrzzespołowych.

Uczestnicy nabywają wiedzę o:

 • Procesie budowania zespołu.
 • Cechach efektywnego zespołu.
 • 5 dysfunkcjach pracy zespołowej.
 • Roli komunikacji w codziennej pracy.
 • Komunikacji cyfrowej, międzypokoleniowej, zarządczej.
 • Komunikacji i budowaniu zespołu w świecie pracy zdalnej.
 • Motywowaniu i automotywowaniu w warunkach VUCA.
 • Roli i miejscu stresu w życiu zawodowym i prywatnym.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zwiększyć efektywność pracy i komunikacji w już istniejącym zespole.
 • Pokonać bariery efektywności zespołu.
 • Przezwyciężać 5 dysfunkcji pracy zespołowej.
 • Poprawnie i efektywnie informować.
 • Poprawnie i efektywnie słuchać.
 • Budować sprawny przepływ informacji w zespole.
 • Koordynować działania zespołu przez informację.
 • Rozpoznać potrzeby innych członków zespołu.
 • Budować motywację i automotywację.
 • Przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.
 • Budować poczucie więzi w czasie pracy zespołowej z uwzględnieniem pracy zdalnej.
 • Budować system wsparcia dla współpracowników i siebie.
 • Ograniczyć skutki stresu, który odczuwają.
 • Wykorzystać efektywnie nowopoznane metody i techniki radzenia sobie ze stresem.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Umiejętnościami miękkimi wykorzystywanymi w pracy zespołowej.
 • Budowaniem komunikacji zespołowej.
 • Budowaniem motywacji i automotywacji.
 • Budowaniem systemu wsparcia w zespole.
 • Radzeniem sobie ze stresem i konfliktem w zespole.

PRZYKŁADOWY PROGRAM- moduły do wyboru:

SPRAWNE FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU

 1. Proces budowania zespołu. Warsztat: Prowadźcie mnie między przeszkodami! Tor przeszkód.
 2. Motywacja i automotywacja. Warsztat: Czego szukam? Gra w „Nigdy przenigdy…”.
 3. Etapy budowania sprawnie działającego zespołu.
 4. Warsztaty – określenie ról w zespole.
 5. Warsztaty: Test autopercepcji – asertywność, uległość, manipulowanie – jaką osobowością jestem w grupie?
 6. Cechy efektywnego zespołu.
 7. Warsztat: Elementy zespołu, czy indywidualności tworzące zespół? Budujemy kwadrat (lina, maski i członkowie zespołu).
 8. Bariery efektywności zespołu.
 9. 5 dysfunkcji pracy zespołowej i ich przezwyciężanie.
 10. Warsztaty – Nie upuść mnie! (półrurki i kulka).

KOMUNIKOWANIE JAKO PODSTAWA DZIAŁANIA SPRAWNEGO ZESPOŁU.

 1. Komunikacja w codziennej pracy.
 2. Warsztat: Jak mówić nie mówiąc? „Kiedy masz urodziny?” Szeregowanie członków zespołu bez słów.
 3. Warsztat: Przekazywanie faktów – wcale nie takie łatwe, prawda? (Kartka z figurami, kartki dla uczestników, kredki).
 4. Backdrawing, czyli jak „czujemy” informację? (Kartki, miękkie kredki).
 5. Komunikacja cyfrowa.
 6. Warsztat: Czego nie widać? Ćwiczenia w ramce. (Rama od obrazu w proporcjach ekranu).
 7. Warsztat: Kalambury zdalne (z wykorzystaniem emotek, ikonek i multimediów).
 8. Warsztat: Znajdź to, co dla mnie najważniejsze (kalambury).
 9. Jak dobrze informować, udzielać feedbacku i słuchać?
 10. Warsztat: Co słyszę? (grzechocąca puszka podawana w kręgu, osoba w środku kręgu ma wskazać sprawców hałasu).
 11. Warsztat: Omiń barierę! Nawigowanie na ślepo według instrukcji.
 12. Warsztat: Złóż mnie zgodnie z instrukcją. Udzielanie informacji w warunkach utrudnionej komunikacji (mini mebelki do złożenia, instrukcja)
 13. Warsztat: budujemy bazę informowania się w zespole (wybicie numeru narysowanego na ziemi za pomocą wskaźnika-palca trzymanego przez wszystkich członków zespołu na lince).
 14. Warsztat: Jak mam do Ciebie mówić? Składanie namiotu według instrukcji. Wnioski. (tylko w dużych pomieszczeniach lub na zewnątrz).
 15. Komunikacja wspierająca – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, budowanie systemu wsparcia w zespole.
 16. Warsztat: Case New Amsterdam „How can I help?”
 17. Warsztat: Tworzymy łańcuch informacji. Kalambury i głuchy smartfon.
 18. Koordynacja działań zespołu przez informację.
 19. Warsztat: Kalambury między 3 systemami informacyjnymi (dwa języki mówione i język migowy stworzony przez grupę).
 20. Warsztat: Tworzymy „elewator speech”. Praca zespołowa.
 21. Warsztat: Ślepy tor przeszkód.
 22. Warsztat: Ratowanie rozbitka. Praca zespołowa.
 23. Warsztat: Budujemy most Leonardo da Vinci. Praca zespołowa z utrudnieniami.

ZESPÓŁ, A JEDNOSTKA

 1. Rozpoznanie potrzeb innych członków zespołu i podwładnych.
 2. Warsztat: autodiagnoza.
 3. Warsztat: Budujemy sobą zespół (xero, sala kinowa itd.).
 4. Motywowanie i automotywowanie.
 5. Warsztat: Budujemy motywację i automotywację.
 6. Warsztat: Znajdź różnice. Postrzeganie a rzeczywistość.

STRES W ZESPOLE.

 1. Rola i miejsce stresu w życiu zawodowym i prywatnym.
 2. Ograniczanie skutków stresu.
 3. Metody i techniki radzenia sobie ze stresem. System wsparcia w pracy zdalnej.
 4. Warsztat: Antystres na zawołanie.
 5. Warsztat: Moje stresory.
 6. Warsztat: Let’s have fun! Trening antystresowy.

PLANOWANIE ZMIANY I PODSUMOWANIE.

 • Przygotowanie planu zawodowej zmiany z uczestnikami kursu.

Trener:

Poznaj również: