Zero Waste Team Building

Zero waste szkolenie

Praca zespołowa, to budowanie wspólnej świadomości, zdobywanie nowych umiejętności i trening kreatywności. Dbanie o siebie = dbanie o otoczenie.

Zespoły wchodzą w role designerów, marketerów i artystów zapachu. Każdy zespół wykona:

 • coś dla siebie (kosmetyk zero waste),
 • coś do biura (przybory zero waste)
 • coś do domu (ozdoby do wnętrz lub przedmioty codziennego użytku zero waste)
 • opakowania wielokrotnego użytku do wykonanych przedmiotów.

Wybór zapachu, koloru, zastosowania to okazja do wzajemnego dopasowania i rozmów o osobistych potrzebach a także upodobaniach. A na koniec świadoma fachowa segregacja śmieci.

Prace zostaną wykonane w oparciu o pozostałe ze standardowej przerwy kawowej produkty, materiały, a nawet odpady.

Program opcjonalnie zaczyna się i kończy krótkim szkoleniem trenerskim z zakresu komunikacji zespołowej i budowania zespołu (szczegółowy zakres do uzgodnienia). Proces twórczy jest tu polem do sprawdzenia nabytych umiejętności.

Realizacja we współpracy trenera kreatywności i arteterapeuty z trenerem kosmetologiem i ekspertką handmade & zero waste.

ZALETY I KORZYŚCI TEGO PROGAMU:

 • Warsztat ma działanie integracyjne, relaksujące i edukacyjne.
 • Rozwija potencjał twórczy i kreatywny, rozbudza i kształtuje inteligencję emocjonalną, jest treningiem wyobraźni,
 • Buduje świadomość: eko, zero waste, slow.
 • Możliwość realizacji w plenerze oraz jako indoor.
 • Możliwość wykorzystania powstałego materiału w materiałach promocyjnych firmy (np. kalendarze, materiały reklamowe.

Uczestnicy nabywają wiedzę o:

 • Zasadzie różnorodności, która zwiększa jakość pracy zespołu, pod warunkiem, że jest umiejętnie zarządzana, gdzie m.in. kładzie się nacisk na wzajemną uważność, rozbudzanie wzajemnej ciekawości, sprawną komunikację.
 • O sobie samych i sobie wzajemnie – ciekawa osnowa team – buildingu uwalnia „supermoce” i obnaża słabości, umożliwia analizę relacji i prowokuje nowe sposoby skutecznego komunikowania się w oparciu o zaciekawienie drugą osobą.
 • Domowych sposobach dbania o siebie, otoczenie i planetę.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Mądrej twórczości – własnoręczne wykonanie, przydatnych, estetycznych przedmiotów wyzwala zwykle w uczestnikach wręcz dziecięcą radość i entuzjazm. Wracają do domu i pracy z wykonanymi przed siebie przedmiotami oraz – nierzadko – z nową, kiełkującą ideą, pasją, chęcią zaangażowania się w trendy eko, zero waste, slow life, well – being…
 • Kreatywne i twórcze – możliwość rozbudzenia chęci jeszcze bardziej świadomego rozwijania swojego potencjału, z uwzględnieniem swoich najlepszych cech osobowości oraz akceptacji ograniczeń.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Wyszukiwaniem okazji do prezentowania swoich mocnych stron – oto team-building w nowoczesnej formule – gdzie jest miejsce na zaznaczenie indywidualizmu, współpracy, miejsce na swobodny wybór.
 • Wskazywaniem liderów, formowaniem grup operacyjnych i „back office”, wyznaczaniem naturalnych pozycji w zespole.
 • Zarządzaniem zespołowym i delegowaniem zadań, zarządzaniem kryzysowym i zarządzaniem zmianą w oparciu o różnorodność.
 • Scenariusz odrywający uczestników od codziennych obowiązków zawodowych, tworzy wyjątkową atmosferę w grupie: jest zabawą, wyzwala kreatywność, współzawodnictwo, sprzyja kształtowaniu postaw twórczych, zwykle jest także bardzo integrujący.

PRZYKŁADOWY PROGRAM:

 1. Przedstawienie trenera i uczestników (zespołów w przypadku większych grup) i ustalenie zasad/tzw. kontraktu.
 2. Krótkie rzeczowe wprowadzenie.
 3. Każdy zespół uruchamia swoją „linię produkcyjną” – tworzy 1 kosmetyk, 1 przedmiot do domu, 1 przedmiot do biura – wraz ze wzorem logo, nazwą i projektem opakowania.
 4. Zespół decyduje samodzielnie o nadaniu swoim produktom przeznaczenia i niepowtarzalnych cech – dobiera kompozycję zapachową, decyduje o wzorze i kolorystyce.
 5. Program kończy się prezentacją prac i dyskusją o możliwości zachęcania swojego otoczenia do wdrażania działań zero waste.
 6. Każdy uczestnik wraca do domu z własnoręcznie wykonanymi produktami, pięknie opakowanymi, o wysokiej estetyce, zgodnie z własnym gustem.
 7. Sesja fotograficzna całej grupy i poszczególnych zespołów z ich pracami.

Trener:

Poznaj również: