Jedno co pewne – to zmiana”  (przysłowie chińskie)

Wiele firm ma problem z odzyskiwaniem pieniędzy za sprzedany towar, lub wykonaną usługę. Trudno nam się o nie upomnieć, a gdy już to robimy kosztuje to nas bardzo dużo na poziomie emocji. Czasem konsekwencją takiego zdarzenia jest zakończenie współpracy pomimo, że chcielibyśmy ją kontynuować. Żadna firma nie powinna pozwolić sobie na utratę Klienta. Dzięki profesjonalnej windykacji firma może wyprzedzić konkurencję, a przede wszystkim zadbać o stabilizację i rozwój przedsiębiorstwa.

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Program Szkolenia WINDYKACJE HANDLOWE. Jak asertywnie i skutecznie odzyskać należności, nie tracąc przy tym klienta?

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Technikach komunikacyjnych z zakresu negocjacji.
 • Minimalizacji negatywnych skutków rozmów windykacyjnych dla zachowania dobrej relacji i dalszych kontaktów sprzedażowych.
 • Sposobach radzenia sobie z „grami” i wymówkami klientów – dłużników.
 • Technikach radzenia sobie z emocjami podczas trudnych rozmów windykacyjnych.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z kontaktem z dłużnikami.
 • Asertywnej rozmowy.
 • Utrzymywania klientów.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z

 • kadra zarządzająca
 • kierownicy średniego i wyższego szczebla
 • osoby zainteresowane tematyką zarządzania zmianą

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z

 • Negocjacjami, komunikacją interpersonalną.
 • Asertywnością.
 • Budowaniem relacji z klientami.

Adresaci Szkolenia

 • Pracownicy działów handlowych, którzy m.in. odpowiadają za budowę umowy i windykację.
 • Menadżerowie działów handlowych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z windykacji.
 • Pracownicy wewnętrznych działów windykacji.
 • Pracownicy działów księgowości i działów finansowych.
 • Właściciele przedsiębiorstw.
 • Osoby chcące pozyskać nowe umiejętności.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:45 Moduł I. Wprowadzenie do windykacji handlowych.

 • Psychologiczne aspekty zadłużenia.
 • Rodzaje dłużników.
 • Wpływ profilu osobowości na skłonność wpadania w zadłużenie.

11:45 – 12:00 Przerwa

12:00 – 13:00 Moduł II. Proces negocjacji windykacyjnych.

 • Cel windykacji handlowych okiem różnych perspektyw.
 • Kluczowe etapy prowadzenia windykacji handlowych.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:00  Moduł III. Przygotowanie do rozmowy z dłużnikiem.

 • Przygotowanie merytoryczne do windykacji handlowych.
 • Przygotowanie formalne do windykacji handlowych.

15:00 – 15:15 Przerwa

15:15 – 16:15 Moduł IV. Skuteczna komunikacja z dłużnikiem.

 • Wybór drogi kontaktu z dłużnikiem: telefonicznie, mailowo, listownie, osobiście.
 • Zasady rozmów z dłużnikiem w windykacjach handlowych.

16:15 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

DZIEŃ II

09:00 – 09:10    Rozpoczęcie szkolenia.

09:10 – 10:30  Moduł V. Mechanizmy powstawania gier dłużników.

10:30 – 10:45    Przerwa

10:45 – 12:30    Moduł VI. Diagnoza gier i wymówek – najczęściej spotykane gry dłużników.

 • „na czas”
 • „na biedę”
 • „na reklamacje”
 • „inni mi nie płacą”
 • „amnezja”

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:30 Moduł VII. Stosowanie presji i sankcji.

 • Sankcje we współpracy.
 • Sankcje psychologiczne.

Moduł VIII. Asertywność w windykacjach handlowych.

 • Zdarta płyta.
 • Stawianie granic.

14:30 – 14:45    Przerwa

14:45 – 15:30   Moduł IX. Zawieranie skutecznej ugody.

 • Egzekwowanie ustaleń.

15:45 – 16:00    Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.