Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: STRES I EMOCJE W PRACY-wellness w pracy, czyli jak pokonać biurowy stres i opanować emocje

Pracodawco

warto abyś świadomie zarządzał energią pracowników, aby byli bardziej skoncentrowani, kreatywni i nastawieni na wyniki. Aż 53% pracowników przyznało, że odczuwa presję ze strony szefa w codziennej pracy, a 51% odbiera maile i telefony poza godzinami pracy. Program Work Life Balance ma na celu zwiększenie wydajności pracy pracowników.

Wprowadź do swojej organizacji proponowane sposoby zaspokajania potrzeb Twoich pracowników, które będą wspierały wzrost Twojej organizacji sprawiając, że będzie ona miejscem, z którego nie chce się odchodzić. Work Life Balance to projekt dedykowany dla pracowników, którzy chcą zwiększyć swoją osobistą efektywność i satysfakcję z pracy, osiągać wymierne wyniki, wprowadzając jednocześnie więcej balansu do swojej codzienności.

OBECNE WYZWANIA

Statystyki alarmują – wszyscy mamy coraz większe problemy z wydajnością w pracy. Potrzebujemy nadgodzin by zdążyć z obowiązkami. Coraz mniej dbamy o siebie, doświadczamy stresu w pracy i nie potrafimy wypoczywać w czasie wolnym.

Teza o zupełnym rozdzieleniu życia zawodowego od prywatnego wydaje się być w dzisiejszych czasach mitem. To jak o siebie dbamy w życiu osobistym ma bezpośredni wpływ na naszą efektywność i zaangażowanie w pracę. Im szybciej pracodawcy zaakceptują ten fakt, tym szybciej oszczędzą kosztów ponoszonych w wyniku jego ignorowania.

 1. Polacy pracują ponad 800 nadprogramowych godzin w roku.[1]
 2. Aż 26 % Polskich firm nie widzi żadnego powiązania celów biznesowych z zadbaniem o komfort pracy i zdrowie ich Pracowników.[2]
 3. Co czwarty Polak deklaruje, że odejdzie z pracy, jeśli jego pracodawca nie zacznie dbać o jego dobre samopoczucie i zdrowie.[3]
 4. 34% Polaków spędza tygodniowo od 2 do 5 nadgodzin a 21 % od 6 do 10 nadgodzin tygodniowo.[4]
 5. 54% Polaków twierdzi, że bardzo często doświadcza stresu w pracy.[5]
 6. 53% przyznaje, że odczuwa presję ze strony szefa w codziennej pracy, a 51% odbiera maile i telefony poza godzinami pracy.[6]
 7. Mamy tylko 1/2 godziny dziennie na zjedzenie wszystkich posiłków, irytujemy się już po 15 sekundach oczekiwania na coś.[7]
 8. 43% badanych wskazuje, że w przyszłości będzie rozważało pracę wyłącznie w firmach, które priorytetowo traktują zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.[8]

KORZYŚCI Z WORK LIFE BALANCE:

 1. Większa satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy.
 2. Większa świadomość i odpowiedzialność menedżerów w obszarze wydajności ich zespołów.
 3. Większe zaangażowanie.
 4. Poprawa koncentracji na zadaniach.
 5. Poprawa kreatywności, a tym samym zwiększenie innowacyjności organizacji.
 6. Poprawa wyników pracy przekładających się na zyski finansowe firmy.
 7. Zwiększenie lojalności pracowników wobec organizacji.
 8. Budowanie wizerunku pracodawcy, który rzeczywiście dba o potrzeby pracowników.
 9. Wzrost wartości pracy i świadomości wpływu codziennych nawyków na wydajność pracowników.
 10. Wzrost konkurencyjności organizacji na rynku pracy.
 11. Zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego.
 12. Zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników.

Work Life Balance opiera się na zapomnianej już dziś prawdzie:

KAŻDY CZŁOWIEK MA TE SAME POTRZEBY, RÓŻNIMY SIĘ JEDYNIE SPOSOBAMI ICH ZASPOKAJANIA.

Work Life Balance zakłada wykorzystanie trzech głównych narzędzi do zaangażowania pracowników w osobiste zmiany ich wydajności, zaangażowania i satysfakcji z pracy:

 1. AUDYT WORK LIFE BALANCE
 2. UDZIAŁ W DWUDNIOWYCH WARSZTATACH
 3. WSPARCIE COACHINGOWE

Oczywiście można skorzystać z wybranych narzędzi osobno, ale połączenie siły wszystkich elementów daje największy progres i zauważalną zmianę w myśleniu, odczuwaniu i przede wszystkich zachowaniu pracowników.

WORK LIFE BALANCE  opiera się na budowaniu świadomości pracowników oraz zmianę ich nawyków w obszarze czterech zapomnianych potrzeb człowieka, których mądre zaspokajanie daje widoczne i mierzalne efekty w pracy:

 1. Potrzeby fizyczne, czyli kondycja fizyczna, odpoczynek, sen i odżywianie.
 2. Potrzeby umysłowe, czyli koncentracja, kreatywność, samorealizacja oraz wydajność i priorytetyzacja.
 3. Potrzeby emocjonalne, czyli poczucie bezpieczeństwa, akceptacja, poczucie docenienia i szacunek.
 4. Potrzeby duchowe, czyli poczucie sensu, celowość, zgodność z wartościami i uznanie ze strony innych.

Wielu pracowników wykonując swoje codzienne obowiązki w pracy, angażuje się w nie poświęcając wiele godzin i mnóstwo energii na osiągnięcie pożądanych efektów. Robią to często nieodpowiednio wydatkując swoją energię, przez co nie osiągają oczekiwanych wyników. Poświęcają zbyt dużo energii lokując ją w nieodpowiednie nawyki (np. pracę do późna w nocy, bądź bez przerw), przez co ich wydajność i koncentracja na zadaniach spada, pogłębiają się konflikty w pracy (oraz w życiu osobistym) i problemy zdrowotne. A to wszystko zbliża ich do wypalenia zawodowego, które bywa tragiczne w skutkach zarówno dla samego pracownika jak i organizacji.  Metaforycznie pracownik funkcjonuje jak bateria, której energia zużywa się w miarę jej użytkowania. By móc korzystać z zasobów tej energii dla osiągania coraz lepszych wyników i satysfakcji w pracy niezbędne jest jej odpowiednie ładowanie.

Dzięki udziałowi w WORK LIFE BALANCE  pracownicy pogłębiają świadomość w zakresie tego, co jest niezbędne by zachować balans w zużywaniu i ładowaniu tych baterii. Nauczą się również jak to robić wprowadzając różne (czasem duże, czasem drobne) zmiany w swojej dotychczasowej codzienności. Doświadczą na własnej skórze jak to jest ładować swoje baterie fizyczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe, by później czerpać z tych zasobów w celu realizacji swoich celów i osiągania świetnych wyników w pracy.

AUDYT WORK LIFE BALANCE  

To audyt zaprojektowany i dedykowany pracownikom, którzy chcą dostać jasny obraz tego, w jaki sposób wykorzystują swoją energię do codziennej pracy. Audyt jest prostym, diagnostycznym narzędziem, dzięki któremu pracownik otrzyma informację, na ile skutecznie zarządza swoją energią fizyczną, emocjonalną, umysłową i duchową, w celu zwiększania swojej efektywności i satysfakcji w pracy. Przyjrzy się również punktom krytycznym, które w największym stopniu przyczyniają się do spadku jego wydajności. Dzięki wynikowi audytu, dostrzeże jakie koszty obecnego funkcjonowania ponosi. Jest to narzędzie wyjściowe do dalszej pracy nad sobą. Zinterpretowane ze wsparciem coacha wyniki audytu służą do kreowania i wprowadzania zmian nawyków, wpływających na wyniki pracownika, jego zaangażowanie i osobiste poczucie satysfakcji z pracy. Audyt jest również świetnym narzędziem diagnostycznym, przeprowadzanym na etapie przygotowania uczestników do udziału w warsztacie WORK LIFE BALANCE. Dzięki audytowi rozpoczynając pracę warsztatową uczestnicy orientują się już nad czym pracować, gdzie skierować swoją uwagę i jak przygotować się mentalnie do udziału w warsztacie. Uczestnicy podczas warsztatów pracują bezpośrednio z wykorzystaniem ich indywidualnych wyników audytu, dzięki czemu bazują na realnych i osobistych case’ach z ich codzienności.

Dlaczego warto?

Wielu z nas pracuje długie godziny i odczuwa związany z tym dyskomfort. Zajmujemy się wieloma rzeczami na raz, a brakuje nam czasu i siły na rzeczy najważniejsze. Wracamy po pracy do domu  i brakuje nam energii dla najbliższych. Zbyt wiele myślimy o innych, zapominając o swoich potrzebach. 30 minut, które pracownik poświęca na udzielenie odpowiedzi na zadane w audycie pytania, może być czasem, w którym po raz pierwszy zastanowi się nad korzyściami i kosztami swoich dotychczasowych wyborów i stylu życia.

WORK LIFE BALANCE  WARSZTATY

By wprowadzić realne zmiany w swoim codziennym funkcjonowaniu nie wystarczy jedynie świadomość tego, nad czym powinniśmy pracować. Kolejny krok to poznanie mechanizmów naszych dotychczasowych działań, wiedzy o tym, jak nowe nawyki mogą przyczynić się do poprawy naszej efektywności i satysfakcji, pobudzenie motywacji do zmiany oraz wygenerowanie pomysłów na zmianę nawyków oraz sposobów na ich wdrożenie i utrzymanie.

WORK LIFE BALANCE  WARSZTATY to dwudniowe intensywne warsztaty, dedykowane pracownikom, którzy chcą:

 1. Przyjrzeć się swojej motywacji do zmian.
 2. Czerpać większą satysfakcję z wykonywanej pracy.
 3. Rozwimąć umiejętność koncentracji na zadaniach.
 4. Umiejętnie zarządzać sobą w czasie.
 5. Z chęcią i motywacją wracać do pracy po urlopie.
 6. Panować na swoimi „trudnymi” emocjami.
 7. Zmniejszyć negatywne skutki zdrowotne codziennej pracy.
 8. Poprawić swoje relacje ze współpracownikami i Klientami.
 9. Budować „zdrowe” nawyki.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 1. Dostrzegą źródła i mechanizmy swojej dotychczasowej efektywności w pracy.
 2. Poznają psychologiczne mechanizmy budowania nawyku.
 3. Poznają założenie holistycznego podejścia do rozwoju człowieka oraz możliwości jego wykorzystania do zwiększania osobistej efektywności i satysfakcji.
 4. Poznają cztery zapomniane potrzeby oraz sposoby na ich zaspokajanie (naładowanie baterii), co przyczyni się do widocznej poprawy ich wydajności.
 5. Poznają techniki zwiększania swojej koncentracji.
 6. Wypróbują narzędzia efektywnego zarządzania sobą w czasie.
 7. Przyjrzą się sensowi swojej pracy.
 8. Poznają etapy wprowadzania zmian w swoim życiu i nauczą się jak korzystać z tej wiedzy.
 9. Poczują siłę i motywację do pracy nad sobą.
 10. Program opiera się na pracy warsztatowej, dzięki temu uczestnicy biorą aktywny udział, dzielą się swoimi refleksjami i propozycjami.
 11. Podczas warsztatu trener wykorzystuje szereg urozmaicających narzędzi typu: mini-wykład, ćwiczenia indywidualne i w grupach, case study, film, prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana, gry energetyzujące/relaksujące itd.

WORK LIFE BALANCE  COACHING

Przed i w trakcie warsztatów WORK LIFE BALANCE uczestnicy diagnozują obszary swojego funkcjonowania w pracy, które są punktami krytycznymi i w największym stopniu przyczyniają się do spadku satysfakcji i efektywności w pracy. W wyniku tej diagnozy, układają indywidualną strategię wdrażania nowych, zdrowych i użytecznych nawyków do swojej codzienności.

Proces coachingu to proces pracy 1:1 coacha z pracownikiem, którego celem jest wspieranie go w drodze do postawionego przez niego celu. Proces opiera się na cyklicznych, 60 minutowych indywidualnych spotkaniach osobistych bądź via Skype. Częstotliwość sesji ustalana jest indywidualnie. Sesje coachingowe to przede wszystkim przestrzeń do tego, by pracownik we wsparciu coacha mógł dokładnie zaplanować drogę do zmiany swoich nawyków, zatrzymać się i przyjrzeć przyczynom pojawiających się trudności we wprowadzaniu nawyku. Ale też nabrać motywacji i sprawić by zmiana zachodziła pomiędzy sesjami.
COACHING pozwala również pracownikowi poczuć się zaopiekowanym, nie pozostawionym samemu sobie w najważniejszym momencie projektu, czyli wdrażaniu go do codziennego życia.

Dane:

[1] Dane Państwowej Inspekcji Pracy, 2014

[2] Wg raportu Buck Consultants, Working Well: A Global Survey of Health Promotion and Workplace Wellness Strategies, wrzesień 2015

[3] Badania Pracodawców Rzeczpospolitej Polskie, 2015

[4] Badania Sedlak&Sedlak, 2013

[5] Badania ADP „Okiem europejskich pracowników 2015/2016”

[6] Badania Randstad, Monitor Rynku Pracy

[7] Portal medyczny „Life in a fast lane”

[8] Badania Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, 2015

Trener

Zapraszamy do kontaktu

Zespół Human Skills
Tel.: (22)2242195, 2242196
biuro@humanskills.pl

Szybki kontakt