„Wyobraź sobie, że życie jest grą, podczas której żonglujesz pięcioma piłeczkami. Są to: praca, rodzina, zdrowie, przyjaciele i uczciwość. Przez cały czas starasz się utrzymać je wszystkie w powietrzu. Nagle pewnego dnia dochodzisz do wniosku, że praca to piłka z gumy. Nawet, jeżeli ją upuścisz, odbije się i wróci. Pozostałe cztery – rodzina, zdrowie, przyjaciele i uczciwość – zostały wykonane ze szkła. Gdy któraś z nich upadnie, nieodwracalnie porysuje się, pęknie lub, co gorsza, może się nawet rozbić. Dopiero, gdy człowiek zrozumie naukę płynącą z opowiastki o pięciu piłeczkach, może zacząć pracować nad zachowaniem w życiu niezbędnej równowagi.”

James Patterson

 

Work Life Balance. Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym może być nie lada wyzwaniem. Warto podjąć to wyzwanie, utrzymując w życiu harmonię, zdrowie psychiczne i fizyczne, motywację i dobre samopoczucie. Dzięki lepszemu zarządzaniu swoim harmonogramem znajdziesz czas na to, co Cię relaksuje i dostarcza energii do działania. Twoja praca stanie się bardziej produktywna, dzięki czemu łatwiej będzie Ci osiągać zamierzone cele.

Dowiedz się więcej na temat Work Life Balance oraz szkolenia z tego zagadnienia na naszym blogu.

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie i poznanie sposobów efektywnego wyznaczania celów, priorytetów i własnych potrzeb,
 • Rozpoznanie własnych zasobów do odnalezienia harmonii,
 • Poznanie technik radzenia sobie ze stresem,
 • Naładowanie własnych akumulatorów energetycznych,
 • Zrozumienie, że poziom satysfakcji z życia zawodowego wpływa na motywację i budowanie relacji służbowych,
 • Znalezienie czynników motywujących do pracy i pomagających odnaleźć równowagę,
 • Poznanie własnych ograniczeń w podejściu Work Life Balance,
 • Zrozumienie korzyści płynących z zachowania balansu pomiędzy pracą, a życiem prywatnym,
 • Poprawa stylu życia i własnego samopoczucia.

Korzyści:

 • Rozwinięcie umiejętności wyznaczania priorytetów.
 • Poznanie sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 • Poznanie sposobów świadomego zarządzania swoim czasem i energią.
 • Umiejętność zachowania balansu pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
 • Wzrost motywacji oraz efektywności własnej pracy.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby pragnące zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym
 • Osoby zainteresowane tematem Work Life Balance
 • Osoby pracujące na kierowniczych stanowiskach
 • Osoby zarządzające ludźmi
 • Osoby zarządzające projektami
 • Osoby pracujące w działach personalnych
 • Osoby zajmujące się sprzedażą, marketingiem, finansami, logistką, produkcją, IT, administracją etc.
 • Osoby pragnące zachować zdrowie, motywację do pracy i chcące przeciwdziałać dysharmonii w życiu osobistym i zawodowym

Cena Zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program Szkolenia

PROGRAM: WORK LIFE BALANCE –PRACUJ W SWOIM RYTMIE czyli jak być efektywnym w pracy i osiągać wspaniałe wyniki, pozostając w zgodzie z samym sobą

Przykładowa agenda szkolenia dwudniowego.

09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

09:45 – 10:45 Wprowadzenie.

 • Sprawy organizacyjne
 • Zbudowanie atmosfery komfortu pracy

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30  Work Life Balance  – nowe podejście do wydajności.

 • Koncepcja zarządzania energią Toniego Schwartz’a
 • Porównanie definicji skuteczności T. Schwartza i S.R. Coveya
 • Koncepcja work-life balance.

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 14:45 Audyt Twojego rytmu.

 • Omówienie zadania domowego.
 • Pogłębienie świadomości na temat dotychczasowych sposobów poprawy własnej efektywności.
 • Autodiagnoza spójności dotychczasowego rytmu z wartościami i potrzebami.
 • Ćwiczenie indywidualne i grupowe.

  Równowaga fizyczna

 • Czym jest i jakie ma znaczenie.
 • Wpływ snu i efektywnego odpoczynku na Twoją wydajność w pracy.
 • Jakie paliwo w siebie wlewasz – rola wody, posiłków i ruchu w zarządzaniu swoją efektywnością.
 • Ćwiczenie indywidualne.

14:45 – 15:00 Przerwa

15:00 – 16:15 Równowaga emocji

 • Czym są emocje i jaką pełnią rolę w naszym życiu.
 • Miejsce emocji w biznesie.
 • Wybrane techniki pracy z nieprzyjemnymi emocjami.
 • Jak wzbudzać przyjemne emocje u siebie i innych.
 • Ćwiczenie indywidualne i grupowe.

16:15 – 16:30 Work Life Balance – podsumowanie pierwszego dnia i wypracowanie osobistej check – listy.

 • Wnioski z doświadczeń.
 • Zadanie domowe.

DZIEŃ II

09:00 – 09:15 Rozpoczęcie, omówienie poprzedniego dnia szkoleniowego oraz celów drugiego dnia szkolenia.

 • Refleksje uczestników – runda.
 • przedstawienie programu dnia II.

09:15 – 10:45 Zarządzanie koncentracją

 • Koncentracja jako mięsień, na który masz wpływ.
 • Co przeszkadza w koncentracji. Sposoby na wyeliminowanie rozpraszaczy.
 • Narzędzia do treningu koncentracji oraz zarządzania sobą w czasie (wybrane techniki zarządzania osobistą efektywnością wg. metodologii Getting Things Done Davida Allena oraz Zen to DONE Leo Babauta),
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30 Poczucie sensu pracy

 • Znaczenie sensu pracy dla codziennego efektywnego działania.
 • Po co pracujesz? Czy praca może być pasją?
 • Jak nadawać sens zadaniom.
 • Ćwiczenie indywidualne.

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 14:45 Etapy wprowadzania zmian do codzienności.

 • Czym jest zmiana i na jakich poziomach się dokonuje.
 • Etapy wprowadzania zmiany wg. modelu J.O. Prochaska.
 • Autodiagnoza etapu zmiany.
 • Ćwiczenie indywidualne.

14:45 – 15:00 Przerwa

15:00 – 15:45 Work Life Balance – podsumowanie

 • Stworzenie indywidualnego planu wdrożenia wybranych narzędzi do codzienności.
 • Runda podsumowująca.
 • Ewaluacja szkolenia.
 • Ćwiczenie indywidualne.

15:45 – 16:00 Wypracowanie osobistej check – listy.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.