Dobrze zorganizowany zespół osiągnie każdy cel. Niezbędny jest jednak lider, który poprowadzi grupę, rozdzieli obowiązki, czy zadba o właściwą komunikację. Co najważniejsze, zdolności przywódcze i umiejętność zarządzania ludźmi nie są czymś wrodzonym! Dzięki odpowiedniemu treningowi oraz narzędziom można je skutecznie rozwinąć.

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, w trakcie którego nauczycie się budować dobrą współpracę zespołową zarówno w trwałych strukturach, jak i przy pracy nad jednorazowymi projektami. Nauczycie się kształtować skuteczną grupę i organizować jej pracę, a także unikać typowych błędów menedżerskich, które mogą negatywnie wpływać zarówno na wydajność zespołu, jak i komunikację, czy wzajemne zaufanie.

Poznanie czym jest współpraca zespołowa, jakie są zasady jej budowania, czy naprawy, a także znajomość zasad rządzących relacjami międzyludzkimi to klucz do sukcesu – Twojego jako menedżera, Twojej grupy, czy wreszcie –  całej firmy. Zapisz się na nasze szkolenie i odkryj w sobie lidera!

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Narzędziach mających na celu polepszenie współpracy zespołu, m.in. arkusz lidera.
 • Najczęstszych błędach w zakresie współpracy zespołowej.
 • Sposobach budowania atmosfery współpracy.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich w zakresie współpracy zespołu.
 • Zwiększania współpracy w zespole.
 • Budowaniem relacji interpersonalnych.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Tworzeniem potencjału kadrowego.
 • Rozwiązywaniem problemów w zespole.

Adresaci Szkolenia

 • Osoby zainteresowane budowaniem współpracy zespołowej.
 • Osoby zainteresowane naprawieniem współpracy zespołowej.
 • Osoby odpowiedzialne za budowanie efektywnych i odpowiedzialnych zespołów.
 • Osoby zainteresowane tematyką i rozwojem osobistym.

Cena Zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program Szkolenia

WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA. Jak budować współodpowiedzialność w zespole i atmosferę współpracy.

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:30 MODUŁ I. Wprowadzenie do tematu współpracy zespołowej

 • Zarządzanie zespołem – kluczowe wyzwania. Analiza SWOT, określenie celów.
 • Zasady współpracy w zespole – dobre i złe praktyki. Najczęstsze błędy menedżerskie w zakresie zarządzania zespołem. Analiza sytuacji, określenie własnych celów.

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:00 MODUŁ II. Dobre praktyki w zakresie współpracy zespołowej

 • Fazy budowania zespołu wg. Tuckmana – określenie fazy, w jakiej jest zespół oraz ćwiczenie indywidualne.
 • Typologia zachowań w zespole– typologia Extended DISC, sporządzanie mapy zespołu.
 • Model Belbina- role w zespole.

13: 00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:00 Moduł III. Budowanie współpracy

 • Zasady budowania współodpowiedzialności w zespole. Ćwiczenie indywidualne i analiza.
 • Działania wzmacniające współpracę zespołową. Ćwiczenie indywidualne i analiza.
 • Zasady i techniki budowania atmosfery współpracy w zespole – co może przełożony, co może dział personalny, co może sam zespół. Współpraca pod kątem organizacji spotkań statusowych, spotkań firmowych, nieformalnych spotkań po pracą, wyjazdów integracyjnych itp (omówienie konkretnych sytuacji).

15:00-15:15 Przerwa

15:15 – 16:20 Moduł IV Współpraca zespołowa – trudne sytuacje.

 • Zasady współpracy z trudnymi współpracownikami – arkusz lidera, ćwiczenie grupowe, omówienie.
 • Omówienie banku trudnych sytuacji uczestników wraz z wypracowaniem technik działania – ćwiczenie indywidulane.

16:20 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu współpracy zespołowej.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.