Pracownik na drodze do wypalenia zawodowego wykazuje coraz mniejszy poziom zaangażowania, coraz niższą efektywność oraz jakość wykonywanych zadań. Wzrasta w nim niechęć do kontaktów społecznych, co przekłada się na panującą atmosferę w pracy, zwiększoną liczbę konfliktów, czy też obniżenie jakości obsługi klienta.

Warto już na wczesnym etapie rozpoznać u pracowników zagrożenie wypaleniem zawodowym, gdyż dzięki odpowiedniemu postępowaniu, można je w porę zatrzymać i uniknąć przykrych konsekwencji dla całego zespołu i firmy – licznych konfliktów, zwolnień chorobowych, niskiej efektywności pracy, a co za tym idzie wymiernych strat finansowych całej organizacji.

Dowiedź się jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w Twoim zespole.

Poznaj kluczowe zasady utrzymania motywacji do pracy i zwiększania efektywności służowej - również Twojej.

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w zespole realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w zespole, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w zespole realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w zespole oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w zespole.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w zespole.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w zespole:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Program szkolenia: PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU W ZESPOLE czyli jak zarządzić malejącym zaangażowaniem wśród pracowników, podnieść ich motywację do pracy i efektywność?

 

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU PRECIWDZIAŁANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU O:

 • wypaleniu zawodowemu i jego przyczynach oraz fazach;
 • konsekwencjach wypalenia zawodowego dla jednostki, zespołu i organizacji;
 • rozpoznawaniu postępującego wypalenia zawodowego u pracownika;
 • rozpoznawaniu zmniejszonego poziomu zaangażowania pracownika związanego z postępującym wypaleniem zawodowym;
 • różnych metodach radzenia sobie z wypaleniem zawodowym na poziomie indywidualnym, interpersonalnym i organizacyjnym;
 • ważnych elementach zarządzania zespołem, pomocnych w minimalizowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia wypalenia zawodowego wśród pracowników.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PRECIWDZIAŁANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU O:

 • rozpoznawania wśród współpracowników osób potencjalnie narażonych na wypalenie zawodowe;
 • rozpoznawania przyczyn postępującego wypalenia i wyboru środków zaradczych w ramach swojej strefy wpływu;
 • zarządzania osobami o zmniejszonym poziomie zaangażowania związanym z postępującym wypaleniem zawodowym;
 • zarządzania zespołem w taki sposób, aby minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypalenia zawodowego.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE Z ZAKRESU PRECIWDZIAŁANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU O ZWIĄZANE Z:

 • budowaniem relacji z podwładnymi;
 • motywowaniem pracowników;
 • efektywnym wykorzystaniem zasobów pracowników;
 • komunikacją ustną;
 • przywództwem.

ADRESACI SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU:

 • Liderzy zespołów i Menedżerowie.
 • Właściciele firm.
 • Pracownicy działu HR.
 • Trenerzy, konsultanci biznesowi.
 • Osoby zainteresowane tematyką wypalenia zawodowego.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

09:30 – 09:45 Omówienie kontraktu, celów szkolenia z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i potrzeb uczestników.

09:45 – 11:15  PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU W ZESPOLE. Wprowadzenie czym jest wypalenie zawodowe?

 • Podstawowe zagadnienia dotyczące wypalenia zawodowego: definicja i przyczyny.
 • Zasoby osobiste a wypalenie zawodowe.
 • Wpływ stresu na wypalenie zawodowe
 • Czynniki organizacyjne, zwiększające ryzyko wypalenia zawodowego.
 • Od zaangażowania do wypalenia zawodowego, czyli etapy rozwoju zjawiska.
 • Konsekwencje wypalenia zawodowego w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz organizacyjnym.

11:15 – 11:30 Przerwa

11:30 – 12:30 MODUŁ I: PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU W ZESPOLE. Rozpoznawanie postępującego wypalenia zawodowego u pracownika.

 • Objawy wypalenia zawodowego.
 • Analiza obecności czynników organizacyjnych zwiększających ryzyko powstania wypalenia zawodowego.
 • Obszary niezgodności jednostki z pracą.
 • Wsparcie pracownika na różnych etapach rozwoju wypalenia zawodowego.

12:30 – 13:20 Przerwa na obiad

13:20 – 14:30 MODUŁ II: PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU W ZESPOLE. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu

 • Rozwiązania na poziomie organizacyjnym.
 • Rozwiązania na poziomie interpersonalnym.
 • Rozwiązania na poziomie indywidualnym.

14:30 – 14:45 Przerwa       

14:45 – 16:10  MODUŁ III: PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU W ZESPOLE. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu  - Zarządzanie zespołem

 • Rola lidera w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu pracowników.
 • Rozpoznawanie czynników, na które mamy i nie mamy wpływu.
 • Docenianie, zaufanie i dawanie większej kontroli.
 • Model Zasoby - Wymagania.
 • Budowanie zaangażowania pracowników.

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wraz omówieniem najważniejszych kwestii. Stworzenie przez Uczestników osobistej listy poszkoleniowej/planu działania.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.