Znamy powiedzenie „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” (Heraklit). Kiedy je słyszymy uśmiechamy się niepewnie, bo w sumie zgadzamy się z tym stwierdzeniem, ale...

Czasem trudno zaakceptować zmianę, bo najczęściej jej nie rozumiemy i nie wiemy jakie niesie za sobą korzyści, a jakie koszty. Zastanawiamy się co jakie będą straty w firmie, gdyż właśnie z tym kojarzy nam się proces zmiany.

Menedżerowie często stają przed wyzwaniem przeprowadzenia ludzi przez zmianę. Bywa, że działają po omacku, nie wiedzą jak odpowiednio przygotować pracowników czy jak radzić sobie z oporem. Ważną umiejętnością lidera świata VUCA jest działanie w świecie zmiennej rzeczywistości i praca z postawami w zmianie. Szkolenie otwarte Zarządzanie zespołem w  procesie zmiany porządkuje wiedzę na temat działań menedżera w poszczególnych fazach zmiany. Pokazuje nowe koncepcje, narzędzia i wspiera menedżera w pracy z ludźmi w obliczu zmian.

Termin szkoleń

Cena szkolenia:

 • Cena netto (plus 23% VAT).
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena promocyjna:

 • Szkolenia otwarte z zakresu  realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 • Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe z zakresu oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu komunikacji.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu .
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – 
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program szkolenia Zarządzanie zespołem w procesie zmiany

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Tym jak zaplanować proces zmiany niezależnie czy menedżer jest projektantem zmiany, czy nie.
 • 8 krokach wprowadzania zmiany.
 • Fazach zmiany i aktywnościach  menedżera na poszczególnych etapach.
 • Procesie zmiany i jego dynamice.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Jak wykorzystywać narzędzia wspierające menedżerów  w przeprowadzaniu ludzi przez proces zmiany.
 • Doskonalenia osobistego planu przygotowującego do skutecznego zarządzania zmianą.
 • Zarządzania ludźmi w procesie zmiany i wspierania ich.
 • Pracy z postawami w procesie zmiany.
 • Poznanie mechanizmów działających w procesie zmiany.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Planowaniem procesu zmiany.
 • Diagnozą  swojego zespołu  pod kątem postaw w procesie zmiany.
 • Doskonaleniem umiejętności związanych z indywidualnymi rozmowami z pracownikami
 • w  procesie zmiany.
 • Rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych związanych z wystąpieniem do zespołu.

ADRESACI SZKOLENIA

 • Menedżerowie pracujący w dynamicznym środowisku.
 • Menedżerowie, którzy poszukują wsparcia , aby przeprowadzić swoje zespoły przez zmiany.
 • Menedżerowie, którzy mają za zadanie przygotować pracowników do zmian czekających na nich w przyszłości.
 • Menedżerowie przyszłości, dla których ważną kompetencją jest umiejętność zarządzania zespołem w zmieniającym się świecie VUCA.
 • Menedżerowie, którzy chcą nabyć umiejętności rozpoznawania i prowadzenia rozmów indywidualnych  z osobami z różnymi postawami w zmianie.

Program szkolenia Zarządzanie zespołem w procesie zmiany:

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie Zarządzania zespołem w procesie zmiany.

10:00 – 11:00 MODUŁ I. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PROCESIE ZMIANY:  Zmiana - od czego zacząć?

 • Jak myślę o zmianie? – ćwiczenie w parach pokazujące postrzeganie zmiany.
 • Czym jest świat VUCA? – dyskusja w oparciu o doświadczenia Uczestników.
 • Czy moja góra lodowa topnieje? – analiza obecnej sytuacji Uczestników.
 • 8 kroków wprowadzania zmian według J. Kotter.
 • Czy zmiany mogę uniknąć? - dlaczego pozostajemy w strefie komfortu?

11:00- 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 MODUŁ II. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PROCESIE ZMIANY: Przygotowanie do zmiany.

 • Istota fazy rozmrażania – doświadczenie  rzeźby lodowej.
 • Podstawowe reguły planowania zmiany/wdrażania zmiany.
 • Angażowanie ludzi na etapie przygotowania – ważnym elementem sukcesu zmiany.
 • Co zrobić by ludzie nie wpadali w strefę paniki? Model Komfort – Ryzyko – Panika.
 • Menedżerskie spotkanie z zespołem – co powiedzieć ludziom na tym etapie zmiany? Ćwiczenie
 • w podgrupach.
 • Jak radzić sobie z reakcją zaprzeczenia, lęku i oporu  u pracowników? Check lista zadań menedżerskich.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 MODUŁ III. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PROCESIE ZMIANY: Ogłoszenie zmiany

 • Składowe sukcesu wprowadzania zmiany – wzór na zmianę. Sens zmiany, wizja zmiany, pierwsze kroki.
 • Krzywa efektywności w zmianie – przykład filmowy.
 • Komunikacja w procesie zmiany – wystąpienie liderskie  do zespołu – ćwiczenie indywidualne.
 • Postawy w zmianie. Jak rozmawiać z antagonistami i oporującymi? Ćwiczenie w podgrupach.
 • Jak wykorzystać osoby zaangażowane i uczynić z nich ambasadorów zmiany?
 • Rozmowy indywidualne z pracownikami po ogłoszeniu zmiany.

15:10 – 15:25 Przerwa

15:25 – 16:20 MODUŁ IV. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PROCESIE ZMIANY: Utrwalanie zmiany

 • Jak pozbyć się poczucia bycia w permanentnej zmianie?
 • Po co zamrażać zmianę? Check lista  zadań menedżerskich.
 • Istota chwalenia i doceniania  w procesie zamrażania zmiany.

16:20 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu Zarządzanie zespołem w procesie zmiany.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.