Najważniejszą umiejętnością menedżerów oraz kierowników jest umiejętność zarządzania zespołem. Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia trudności pracodawcom w pozyskiwaniu i utrzymaniu dobrych pracowników. Najczęstszą przyczyną odejść pracowników nie są aspekty płacowe, lecz brak odpowiedniej atmosfery pracy.
     Pracownikom zależy na poczuciu docenienia, otwartej komunikacji, a także możliwości rozwoju. W tym obszarze prawie wszystko zależy od bezpośrednich przełożonych. To od nich głównie zależy, jak pracownicy czują się w pracy i jakie mają zdanie o pracodawcy. To dość często zaniedbywany aspekt pracy – menedżerowie nastawieni na zysk firmy nawet nie zdają sobie sprawy z panujących w zespole nastrojów. Czas to zmienić i postawić na model zarządzania, który nie tylko poprawi organizację pracy, ale też zwiększy satysfakcję pracowników z realizowanych zadań. Skuteczne zarządzenia zwiększy również autorytet przełożonego w oczach zespołu.
     Niezależnie od kultury organizacyjnej (od sformalizowanej do „turkusowej”) warto zainwestować w odświeżenie umiejętności kierowniczych na naszym szkoleniu.

 

 

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 1. W cenie szkolenia: Profil Indywidualny Insights Discovery (wartość rynkowa 250 zł netto).
 2. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 3. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 4. Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 5. Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 6. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 7. Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 8. Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program szkolenia ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. Jak budować wizerunek szefa, skutecznie się komunikować, zarządzać potencjałem pracowników, budować współpracę zespołową i radzić sobie z wyzwaniami menedżerskimi.

Dzięki nauce różnych technik oraz zdobyciu narzędzi pozwalających na zarządzanie zespołem uczestnik szkolenia wkroczy na drogę wiodącą do sukcesów swojego zespołu, a także firmy. Szkolenie pozwoli lepiej zrozumieć funkcjonowanie zespołu, a także umożliwi zdobycie umiejętności charakterystycznych dla dobrego i cenionego przywódcy.

O jakich umiejętnościach mowa? Niezwykle ważna w zarządzaniu zespołem jest umiejętność komunikacji oraz doboru stylu kierowania zarówno do sytuacji, jak i osobowości pracowników. Nie bez znaczenia jest również asertywność oraz umiejętność delegowania zadań w taki sposób, by uniknąć wywołania u pracowników poczucia nadmiaru obowiązków i wykorzystywania. Niezastąpiona jest także sztuka motywacji do pracy oraz rozwoju, a także zwiększania przywiązania do firmy. Te i inne umiejętności zdobędą bądź pogłębią uczestnicy naszego szkolenia.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Roli managera we współczesnej organizacji.
 • Typach osobowości i ich interakcjach w zespole.
 • Sposobach motywacji pracowników.
 • Metodach rozwijania kompetencji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Komunikacji z zespołem i poszczególnymi jego członkami.
 • Doboru stylu kierowania do sytuacji, osobowości, poziomu kompetencji i motywacji podwładnych.
 • Delegowania pracy.
 • Przekazywania informacji zwrotnych.
 • Skutecznego i motywującego egzekwowania zadań i celów.
 • Mentoringu i coachingu podwładnych.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Umiejętnościami przywódczymi.
 • Delegowaniem zadań.
 • Organizacją pracy zespołu.
 • Rozwiązywaniem problemów w zespole.

Adresaci szkolenia z zakresu zarządzania zespołem:

 • Menedżerowie.
 • Osoby awansowane na stanowisko kierownika zespołu.
 • Osoby zarządzające zespołem.
 • Osoby otwarte na własny rozwój osobisty i zawodowy.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia z zakresu zarządzania zespołem i doprecyzowanie potrzeb Uczestników.

10:00-11:45 MODUŁ I. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- ROLA SZEFA ZESPOŁU

 • Definiowanie celów biznesowych.
 • Rola w zespole i wobec otoczenia.
 • Budowanie wizerunku szefa – krótkie autoprezentacje uczestników.

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:00 MODUŁ II. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- POZNANIE SIEBIE

 • Percepcja i preferencje w pracy wg Insights Discovery™
 • Typy osobowości wg teorii C.G. Junga.
 • Analiza indywidualnych profili Insights Discovery™
 • Mocne strony jako punkt wyjścia do budowania wiary w siebie i własnego stylu przywództwa.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 14:20 MODUŁ III. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE 

 • Zasada sprzężenia zwrotnego w komunikacji.
 • Rozpoznawanie typów osobowości.
 • Style komunikacji podczas współpracy z różnymi typami osobowości.
 • Uzyskiwanie synergii w zespole – model efektywności zespołowej.
 • Kreatywna i motywująca rola zebrań zespołu.

14:20 – 14:35 Przerwa kawowa

14:40 – 16:00 MODUŁ IV. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- DELEGOWANIE PRACY

 • Różnice pomiędzy zarządzaniem poprzez cele a poprzez zadania.
 • Delegowanie w kontekście organizacji pracy zespołu.
 • Rozmowy delegujące – symulacje (scenki).

16:00-16:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia z zakresu zarządzania zespołem, podsumowanie.

DZIEŃ II 

09:00 – 09:40 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.

09:40 – 11:20 MODUŁ V. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 • „Mapa Zespołu” – osobowości, motywacje, kompetencje.
 • Dopasowanie stylu kierowania – studia przypadków.
 • Czynniki motywujące.
 • Lista najczęstszych błędów menedżerskich – czynników demotywujących.

11:20 – 11:35 Przerwa kawowa

11:35 – 13:00 MODUŁ VI. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- MONITOROWANIE I EGZEKWOWANIE JAKOŚCI PRACY

 • Pochwały.
 • Konstruktywna krytyka.
 • Dyscyplinowanie.
 • Trudne rozmowy z pracownikami – symulacje (scenki).

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 -14:30 MODUŁ VII. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- ROZWIJANIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 • Określanie luk kompetencyjnych.
 • Dobór metody wsparcia w rozwoju – szkolenie, mentoring, coaching.

14:30 – 14:45 Przerwa kawowa

14:45 – 15:30 MODUŁ VIII. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- WYZWANIA SZEFA

 • Opracowanie planów działań przez uczestników.
 • Jakim szefem chcę być? – autoprezentacje uczestników.

15:30 – 16:00 Podsumowanie szkolenia. Wypracowanie check – listy szkoleniowej z zakresu zarządzania zespołem. 

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.