Reiss Motivation Profile®

Reiss Motivation Profile®

Czym Reiss Motivation Profile® ?

 • Naukowa metoda badawcza weryfikująca wewnętrzną motywację człowieka.  Najdokładniejsza i najbardziej wnikliwa, bo pokazuje skalę potrzeb, które musimy zaspokoić, by działać wydajnie w każdym obszarze życia. Reiss Motivation Profile® jako metoda zostałacutworzona w 1998 roku przez prof. Stevena Reissa, amerykańskiego psychologa z Ohio State University. 
 • Trafność i rzetelność narzędzia zostały zweryfikowane na próbie tysięcy badanych, również w Polsce.
 • To pierwsze narzędzie diagnostyczne online w prosty sposób odkrywające motywację wewnętrzną człowieka.
 • Test RMP został opracowany na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych przez zespół profesora Stevena Reissa z Ohio State University.
 • Wyniki badań zostały opublikowane w 17 fachowych publikacjach, z tego trzy w prestiżowych APA Journals. Reiss Motivation Profile®, w odróżnieniu od testów osobowościowych, nie opisuje ani nie ocenia zachowań, ale bada, dlaczego i w jaki sposób do nich dochodzi.

Co umożliwa Reiss Motivation Profile® ?

 • Reiss Motivation Profile® umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału, które wynikają z indywidualnego systemu wartości.
 • Wskazuje także jak kształtuje się hierarchia wartości danej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość.

Co mierzy Reiss Motivation Profile® ?

 • Reiss Motivation Profile® mierzy kluczowe motywatory, które rządzą zawodowymi i osobistymi decyzjami człowieka.
 • Wynik badania to informacja o możliwościach, predyspozycjach, sposobach myślenia i działania a także natężeniu tzw. motywatorów uniwersalnych.
 • Motywatory życiowe to uniwersalne, potwierdzone naukowo impulsy, które motywują do działania i określają indywidualną osobowość. Ich uniwersalność oznacza to, że motywują one wszystkich ludzi. 
 • Reiss Motivation Profile® bada natężenie motywatorów i pozwala na budowanie indywidualnych strategii motywacyjnych w zależności od uzyskanych wyników.
 • Dzięki badaniu Reiss Motivation Profile® zarządzający otrzymują wiarygodne i dokładne informacje na temat pojedynczych pracowników i całych zespołów. Wiedzą, jak regulować poziom zaangażowania, by osiągać oczekiwane wyniki.
 • Każdy, kto poznał swój profil motywacyjny (wartości, potrzeby, potencjał) zrozumie lepiej siebie i innych. Może planować swoje działania tak, by osiągnąć szczęście i spełnienie w życiu zawodowym, prywatnym, w relacjach.

Czego mogę się dowiedzieć dzięki raportowi Reiss Motivation Profile® ?

 • Jakie środowisko pracy jest dla mnie sprzyjające?
 • Jakie cele będą dla mnie motywujące?
 • Co jest moją największą siłą napędową?
 • Jak postrzegają mnie inni?
 • Jakie są moje życiowe wartości?
 • Co jest moją strefą komfortu?
 • Jak osiągnąć stan FLOW?

Ile jest motywatorów wg. Reiss Motivation Profile® ?

 1. Władza
 2. Niezależność
 3. Ciekawość
 4. Uznanie
 5. Porządek
 6. Gromadzenie
 7. Honor/Pryncypialność
 8. Idealizm
 9. Kontakty społeczne
 10. Rodzina
 11. Status
 12. Rewanż/Odwet
 13. Piękno
 14. Jedzenie
 15. Aktywność fizyczna
 16. Spokój

Liczba potencjalnych kombinacji motywatorów wynosi ponad miliard.

Jak wygląda badanie Reiss Motivation Profile® ?

 • Osoba, która chce poznać swój Profil Motywacyjny Reiss Motivation Profile®, wypełnia kwestionariusz online składający się ze 128 stwierdzeń. Trwa to zaledwie około 30 minut, a wynik generowany jest automatycznie.
 • Uczestnik badania otrzymuje 48-stronicowy raport z praktycznymi poradami jak pracować z własnym zestawem motywatorów i jak współpracować z ludźmi o innym profilu.
 • Indywidualne omówienie na 1,5h sesji online.

W jakim języku prowadzimy szkolenia i konsultacje z Reiss Motivation Profile®?

 • Język polski.

Zapraszamy do współpracy

Zespół Human Skills

email: biuro@humanskills.pl

Certyfikowani konsultanci Reiss Motivation Profile®: