Work Life Balance

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest podstawą, na której opierają się Twoja kondycja psychofizyczna i efektywność osobista. Szkolenia podejmujące tematykę work-life balance pozwolą Ci podjąć trudne wyzwanie zachowania balansu między pracą a sferą osobistą, co jest nieodzownym warunkiem do uzyskania harmonii, utrzymania dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, motywacji do działania oraz dobrego samopoczucia. 

Work Life Balance - zmiany w prawie pracy od sierpnia 2022

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, mają obowiązek wprowadzenia do swojego prawodawstwa, tzw. dyrektywy work-life balance poprzez uchwalenie ustawy zmieniającej kodeks pracy do 2 sierpnia 2022 roku. 

Unijna dyrektywa work life balance zezwala każdemu z państw członkowskich na indywidualne uzależnienie przyznawania praw do występowania z wnioskiem o elastyczną organizację pracy, w zależności od stażu zatrudnienia w danej firmie.

Dyrektywa work life balance narzuca na państwa unijne wdrożenie mechanizmów prawnych, które uniemożliwią (zakażą) np.

 • przygotowanie do zwolnienia,
 • zwolnienie,
 • gorsze, niesprawiedliwe traktowanie,
 • wyciąganie negatywnych konsekwencji wobec pracowników, którzy wystąpią z wnioskiem o elastyczną organizację pracy.

Cele nowej dyrektywy unijnej w sprawie Work Life Balance

 • Dyrektywa obejmować będzie osoby zatrudnione zarówno na podstawie umowy o pracę, umowy z tytułu powołania, spółdzielczej umowy o pracę czy też wyboru mianowania.
 • Ma na celu wdrożenie odpowiednich regulacji ochronnych, związanych m.in. ze sprawiedliwszym zatrudnianiem kobiet, minimalizowaniem procesu wycofywania się kobiet z rynku pracy.
 • Artykuł 9 dyrektywy work-life balance zezwala pracownikom, którzy posiadają dzieci do lat 8 (są rodzicami lub opiekunami), na możliwość o wystąpienie z wnioskiem do swojego pracodawcy o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki:„możliwość dostosowania przez pracownika jego organizacji pracy, w tym przez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych rozkładów czasu pracy lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy” (art. 3 ust 1 Dyrektywy work-life balance).
 • Normalizowanie granicy pomiędzy karierą, a życiem prywatnym.
 • Elastyczna organizacja pracy dostosowana do pracy do nowych realiów pracy zdalnej a promocji polityki prorodzinnej.
 • Dyoprecyzowanie i uszczegółowienie zasad dotyczących urlopu opiekuńczego. które zagwarantują każdemu pracownikowi 5 dni roboczych rocznie, przysługujących na urlop opiekuńczy. To czas, który należy poświęcić poprzez zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia w większym zakresie osobie, która wymaga tego z poważnych względów medycznych (art. 3 ust. 1 dyrektywy work-life balance). Urlop opiekuńczy może być przeznaczony do opieki lub wsparcia zarówno krewnego, jak też osoby, która mieszka w tym samym gospodarstwie domowym co pracownik ubiegający się o urlop opiekuńczy. Nie oznacza to dowolności w korzystaniu z urlopu opiekuńczego.
 • Dyrektywa ma również chronić funkcjonowanie pracodawcy m.in. szczegółowych zasad i okoliczności związanych z przyznawaniem urlopu opiekuńczego, określenia konkretnych wymogów związanych z koniecznością przedstawienia sprecyzowanej dokumentacji (np. zaświadczenia lekarskiego o konieczności opieki lub wsparcia z poważnych powodów medycznych).  Do doprecyzowanie przez poszczególne kraje członkowskie, należy określenie, kto będzie płacił za osoby przebywające na urlopie opiekuńczym – pracodawca czy określone instytucje państwowe. Aktualnie kodeks pracy (konkretnie art. 188) umożliwia wzięcie urlopu opiekuńczego w wymiarze 16 godzin lub 2 dni przypadających na rok kalendarzowy. 

Jak możesz zadbać o swój Work Life Balance?

Mental Health - zadbaj o zdrowie psychiczne

Wzmocnij odporność psychiczną

Szkolenia z zakresu Work Life Balance:

Szkolenie otwarte online oraz stacjonarne

Szkolenie na zamówienie dla Twojej firmy

Szkolenie Work-Life-Balance

Akademia Zarządzania Stresem i Emocjami online

Indywidualne sesje coachingowe

Dodatkowe programy:

Obejrzyj godzinne webinarium o Work Life Balance:

Zastanawiasz się jak zadbać o Work Life Balance?

Konsultanci Work Life Balance: