Work Life Balance

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest podstawą, na której opierają się Twoja kondycja psychofizyczna i efektywność osobista. Szkolenia podejmujące tematykę work-life balance pozwolą Ci podjąć trudne wyzwanie zachowania balansu między pracą a sferą osobistą, co jest nieodzownym warunkiem do uzyskania harmonii, utrzymania dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, motywacji do działania oraz dobrego samopoczucia. 

Wellbeing w Twojej organizacji – wspieramy dobrostan Twoich pracowników

W dzisiejszym dynamicznym świecie, troska o dobre samopoczucie pracowników staje się kluczowym elementem sukcesu każdej organizacji. Utrzymywanie dobrostanu emocjonalnego i psychicznego pracowników jest nie tylko koniecznością, która zaczyna być regulowana przez prawo i unijne dyrektywy, ale również inwestycją w efektywność i zadowolenie z pracy Twoich pracowników.

Zdrowi i zadowoleni pracownicy są bardziej zaangażowani i kreatywni. Dbając o dobre samopoczucie Twojego zespołu, możesz zwiększyć zaangażowanie, zmniejszyć absencje związane z chorobami, poprawić relacje między pracownikami, zmniejszyć rotacje pracowników, a także budować pozytywny wizerunek marki w oczach przyszłych pracowników.

Dzięki naszym kompleksowym rozwiązaniom i holistycznemu podejściu pomożemy Ci w diagnozie potrzeb Twoich pracowników i przygotujemy dedykowane propozycje będące odpowiedzią na wyzwania Twojej organizacji.

W jaki sposób możemy wesprzeć Twoją organizację?

Szkolenia, warsztaty i webinary dla pracowników

Realizujemy szkolenia otwarte i zamknięte, warsztaty, webinary oraz wystąpienia typu power speech.

Przykładowe tematy:

 • Jak oswoić stres?
 • Psychologia pozytywna w praktyce czyli jak wzmacniać pewność siebie.
 • Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
 • ZaDBAJ o swój dobrostan.
 • Jak czerpać z pracy więcej satysfakcji i radości – job crafting w praktyce.
 • Lekko i skutecznie – o efektywności i automotywacji w pracy i nie tylko.
 • Oddech to zdrowie (warsztat z elementami mindfulness).
 • O empatii w komunikacji (warsztat z elementami NVC – porozumienia bez przemocy).
 • Z trybu „mind full” na „mindful”: Jak wyłączyć autopilota w pędzącym świecie?
 • Jak mówić (o) sobie dobrze w biznesie?
 • Po co dbać o dobrostan w pracy (i nie tylko)?
 • Najpierw zabawa potem praca? Zabawa jako jeden z FUNdamentów dobrostanu i skutecznego działania.
 • Budowanie odporności psychicznej.
 • Work Life Balance w praktyce.
 • Wellbeing dedkowany kobietom w ramach projektu Sukces Kobiety Biznesu.

Jeśli interesuje Cię temat warsztatu, szkolenia lub webinaru, którego nie wymieniliśmy, napisz do nas. Sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc.

Profilaktyka prozdrowotna

Organizujemy różnorodne zajęcia fizyczne tj. joga, joga śmiechu, zdrowy kręgosłup, zajęcia z fizjoterapeutą dotyczące ergonomii pracy oraz z dietetykiem. Programy wydarzeń i spotkań dopasowujemy do potrzeb naszych Klientów. Napisz jaką usługą jesteś zainteresowany, a przygotujemy dedykowaną propozycję.

Warsztaty relaksacyjne i medytacyjne

Chcesz zapewnić swoim pracownikom błogi relaks, poprawić ich uważność, a może zaproponować cykliczne spotkania otwierające umysł, zapewniające odpoczynek i wprowadzające nowe nawyki? Realizujemy różnego rodzaju spotkania relaksacyjne, które zadbają o menthal health Twojego zespołu. Wszystkie usługi realizujemy w formie stacjonarnej lub online.

Przykładowe usługi:

 • Warsztaty relaksacyjne.
 • Warsztaty relaksacyjne z elementami mindfullness.
 • Trening mindfullness.
 • Trening autogenny Schultza.
 • Relaksacja Jacobsona.
 • Spotkania medytacyjne na rozpoczęcie lub zakończenie dnia pracy lub dla wprowadzenia nowych nawyków.

Warsztaty z zarządzania finansami osobistymi

Warsztaty dotyczące zarządzanie domowym budżetem, definiowania źródeł wypływów, kontroli wydatków, oszczędzania oraz najczęstszych błędów w zarządzaniu budżetem domowym.

Akademia zarządzania stresem i emocjami (online/e-learning)

Pakiet webinarów z materiałami szkoleniowymi do zrealizowania w dogodnym czasie dla Twoich pracowników. „Akademia zarządzania stresem i emocjami”, to cykl nagrań, dzięki którym uzyskasz wiedzę dotyczącą m.in. technika zarządzania stresem i emocjami w pracy, technik planowania czasu, tak aby unikać zbyt dużego napięcia, zasad radzenia sobie z trudnymi osobami i trudnymi sytuacjami i metodach przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Wykup dostęp online i realizuj plan akademii w swoim rytmie.

Wsparcie psychologiczne

Współpracujący z nami psychologowie i psychoterapeuci mogą wesprzeć Twoich pracowników w pierwszej pomocy psychologicznej, w terapii lub konsultacjach psychologicznych.

Zapewnij swoim pracownikom narzędzia do osiągania pełni potencjału i zadbaj o ich samopoczucie!

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach wellbeingowych i o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie stworzyć zdrowsze i bardziej zrównoważone środowisko pracy.

Work Life Balance - zmiany w prawie pracy od sierpnia 2022

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, mają obowiązek wprowadzenia do swojego prawodawstwa, tzw. dyrektywy work-life balance poprzez uchwalenie ustawy zmieniającej kodeks pracy do 2 sierpnia 2022 roku. 

Unijna dyrektywa work life balance zezwala każdemu z państw członkowskich na indywidualne uzależnienie przyznawania praw do występowania z wnioskiem o elastyczną organizację pracy, w zależności od stażu zatrudnienia w danej firmie.

Dyrektywa work life balance narzuca na państwa unijne wdrożenie mechanizmów prawnych, które uniemożliwią (zakażą) np.

 • przygotowanie do zwolnienia,
 • zwolnienie,
 • gorsze, niesprawiedliwe traktowanie,
 • wyciąganie negatywnych konsekwencji wobec pracowników, którzy wystąpią z wnioskiem o elastyczną organizację pracy.

Cele nowej dyrektywy unijnej w sprawie Work Life Balance

 • Dyrektywa obejmować będzie osoby zatrudnione zarówno na podstawie umowy o pracę, umowy z tytułu powołania, spółdzielczej umowy o pracę czy też wyboru mianowania.
 • Ma na celu wdrożenie odpowiednich regulacji ochronnych, związanych m.in. ze sprawiedliwszym zatrudnianiem kobiet, minimalizowaniem procesu wycofywania się kobiet z rynku pracy.
 • Artykuł 9 dyrektywy work-life balance zezwala pracownikom, którzy posiadają dzieci do lat 8 (są rodzicami lub opiekunami), na możliwość o wystąpienie z wnioskiem do swojego pracodawcy o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki:„możliwość dostosowania przez pracownika jego organizacji pracy, w tym przez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych rozkładów czasu pracy lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy” (art. 3 ust 1 Dyrektywy work-life balance).
 • Normalizowanie granicy pomiędzy karierą, a życiem prywatnym.
 • Elastyczna organizacja pracy dostosowana do pracy do nowych realiów pracy zdalnej a promocji polityki prorodzinnej.
 • Dyoprecyzowanie i uszczegółowienie zasad dotyczących urlopu opiekuńczego. które zagwarantują każdemu pracownikowi 5 dni roboczych rocznie, przysługujących na urlop opiekuńczy. To czas, który należy poświęcić poprzez zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia w większym zakresie osobie, która wymaga tego z poważnych względów medycznych (art. 3 ust. 1 dyrektywy work-life balance). Urlop opiekuńczy może być przeznaczony do opieki lub wsparcia zarówno krewnego, jak też osoby, która mieszka w tym samym gospodarstwie domowym co pracownik ubiegający się o urlop opiekuńczy. Nie oznacza to dowolności w korzystaniu z urlopu opiekuńczego.
 • Dyrektywa ma również chronić funkcjonowanie pracodawcy m.in. szczegółowych zasad i okoliczności związanych z przyznawaniem urlopu opiekuńczego, określenia konkretnych wymogów związanych z koniecznością przedstawienia sprecyzowanej dokumentacji (np. zaświadczenia lekarskiego o konieczności opieki lub wsparcia z poważnych powodów medycznych).  Do doprecyzowanie przez poszczególne kraje członkowskie, należy określenie, kto będzie płacił za osoby przebywające na urlopie opiekuńczym – pracodawca czy określone instytucje państwowe. Aktualnie kodeks pracy (konkretnie art. 188) umożliwia wzięcie urlopu opiekuńczego w wymiarze 16 godzin lub 2 dni przypadających na rok kalendarzowy. 

Jak możesz zadbać o swój Work Life Balance?

Mental Health - zadbaj o zdrowie psychiczne

Wzmocnij odporność psychiczną

Szkolenia z zakresu Work Life Balance:

Szkolenie otwarte online oraz stacjonarne

Szkolenie na zamówienie dla Twojej firmy

Szkolenie Work-Life-Balance

Akademia Zarządzania Stresem i Emocjami online

Indywidualne sesje coachingowe

Dodatkowe programy:

Obejrzyj godzinne webinarium o Work Life Balance:

Zastanawiasz się jak zadbać o Work Life Balance?

Konsultanci Work Life Balance: