Szkolenie Work-Life-Balance

Work-Life Balance – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Work-Life Balance to wartość szczególnie cenna w dzisiejszych realiach, a umiejętność poprawnego zarządzania zadaniami zawodowymi w taki sposób, by ich realizacja nie wpływała negatywnie na sferę prywatną to prawdziwa sztuka. Szkolenie z Work-Life Balance trudno przecenić – jest ono doskonałą szansą dla pracodawców na to, by ich pracownicy nie tracili motywacji do pracy i efektywności, a pracownikom dostarcza narzędzi koniecznych do zachowania satysfakcji z pracy, dobrej kondycji psychofizycznej i optymalnej ścieżki rozwoju. Przygotowane przez ekspertów współpracujących z Human Skills kursy pozwalają Uczestnikom zajęć zrozumieć, na czym właściwie polega Work-Life Balance, co to jest i jakie korzyści gwarantuje zachowanie równowagi między pracą a życiem pozazawodowym. Ćwiczymy w czasie warsztatu przydatne do tego umiejętności i pokazujemy Kursantom na konkretnych przykładach jak skutecznie zadbać o Work-Life Balance. Szkolenie umożliwia również opanowanie ważnych technik kontrolowania własnych reakcji i emocji oraz uczy radzenia sobie ze stresem i napięciami w pracy oraz poza nią.

Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym jest warunkiem koniecznym w procesach budowania zaangażowania i lojalności pracowników. Bez Life-Work Balance pracownicy szybko tracą zapał do pracy, mogą czuć się nadmiernie eksploatowani, a ich potencjał i wydajność stają się ograniczone. Pracownicy, którzy wiedzą, jak zadbać o Work-Life Balance są efektywniejsi, bardziej zmotywowani i pragną się rozwijać, a ich chęć do pracy wynika z wewnętrznych pobudek. Takie osoby potrafią też skutecznie oprzeć się zagrożeniom takim jak wypalenie zawodowe, apatia, demotywacja czy zaburzenia zdrowotne. Pracownik poddany zbyt dużej presji, odczuwający permanentny stres i przemęczenie często „ucieka” od pracy i odpowiedzialności, wybiera zwolnienie lekarskie zamiast aktywności zawodowej, buntuje się, popada w konflikty z otoczeniem lub jego zdrowie faktycznie ulega pogorszeniu.

Przygotowane przez nas specjalistyczne szkolenia z obszaru Work-Life Balance to zindywidualizowane treningi, które pozwalają osiągać zadowolenie i optymalny balans między dwiema najważniejszymi w życiu każdego człowieka sferami jego działania. Pokazują, jak w praktyce powinna wyglądać relacja: praca zawodowa, a życie rodzinne, bez uszczerbku dla którejkolwiek z nich. W efekcie szkolenia Kursanci mogą lepiej panować nad swoją kondycją, skuteczniej zarządzać stresem i emocjami, wzrasta ich odporność psychiczna, motywacja i satysfakcja z pracy. Work-Life Balance staje się w ten sposób fundamentem, na którym pracownik może oprzeć swoje sukcesy zawodowe, a pracodawca sukcesy całej organizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zamkniętym kursie „Work-Life Balance” – czekamy na Państwa na zajęciach online oraz na warsztatach stacjonarnych. Do zobaczenia!

Work-Life Balance – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie Work-Life-Balance

Work-Life Balance to wartość szczególnie cenna w dzisiejszych realiach, a umiejętność poprawnego zarządzania zadaniami zawodowymi w taki sposób, by ich realizacja nie wpływała negatywnie na sferę prywatną to prawdziwa sztuka. Szkolenie z Work-Life Balance trudno przecenić – jest ono doskonałą szansą dla pracodawców na to, by ich pracownicy nie tracili motywacji do pracy i efektywności, a pracownikom dostarcza narzędzi koniecznych do zachowania satysfakcji z pracy, dobrej kondycji psychofizycznej i optymalnej ścieżki rozwoju. Przygotowane przez ekspertów współpracujących z Human Skills kursy pozwalają Uczestnikom zajęć zrozumieć, na czym właściwie polega Work-Life Balance, co to jest i jakie korzyści gwarantuje zachowanie równowagi między pracą a życiem pozazawodowym. Ćwiczymy w czasie warsztatu przydatne do tego umiejętności i pokazujemy Kursantom na konkretnych przykładach jak skutecznie zadbać o Work-Life Balance. Szkolenie umożliwia również opanowanie ważnych technik kontrolowania własnych reakcji i emocji oraz uczy radzenia sobie ze stresem i napięciami w pracy oraz poza nią.

Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym jest warunkiem koniecznym w procesach budowania zaangażowania i lojalności pracowników. Bez Life-Work Balance pracownicy szybko tracą zapał do pracy, mogą czuć się nadmiernie eksploatowani, a ich potencjał i wydajność stają się ograniczone. Pracownicy, którzy wiedzą, jak zadbać o Work-Life Balance są efektywniejsi, bardziej zmotywowani i pragną się rozwijać, a ich chęć do pracy wynika z wewnętrznych pobudek. Takie osoby potrafią też skutecznie oprzeć się zagrożeniom takim jak wypalenie zawodowe, apatia, demotywacja czy zaburzenia zdrowotne. Pracownik poddany zbyt dużej presji, odczuwający permanentny stres i przemęczenie często „ucieka” od pracy i odpowiedzialności, wybiera zwolnienie lekarskie zamiast aktywności zawodowej, buntuje się, popada w konflikty z otoczeniem lub jego zdrowie faktycznie ulega pogorszeniu.

Przygotowane przez nas specjalistyczne szkolenia z obszaru Work-Life Balance to zindywidualizowane treningi, które pozwalają osiągać zadowolenie i optymalny balans między dwiema najważniejszymi w życiu każdego człowieka sferami jego działania. Pokazują, jak w praktyce powinna wyglądać relacja: praca zawodowa, a życie rodzinne, bez uszczerbku dla którejkolwiek z nich. W efekcie szkolenia Kursanci mogą lepiej panować nad swoją kondycją, skuteczniej zarządzać stresem i emocjami, wzrasta ich odporność psychiczna, motywacja i satysfakcja z pracy. Work-Life Balance staje się w ten sposób fundamentem, na którym pracownik może oprzeć swoje sukcesy zawodowe, a pracodawca sukcesy całej organizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zamkniętym kursie „Work-Life Balance” – czekamy na Państwa na zajęciach online oraz na warsztatach stacjonarnych. Do zobaczenia!

Cele i Korzyści

Szkolenia zamknięte charakteryzuje wysoki stopień indywidualizacji – każdy kurs „Work-Life Balance” poprzedzamy wnikliwym rozpoznaniem potrzeb szkoleniowych danej grupy szkoleniowej i swoją uwagę ogniskujemy na tym, by program szkolenia był precyzyjnym wsparciem dla Kursantów oraz rozwijał najbardziej przydatne w ich pracy umiejętności. Również agenda szkolenia jest ustalana z uwzględnieniem oczekiwań i preferencji organizacji zamawiającej prezentowany warsztat. Szkolenie poświęcone zagadnieniu Work-Life Balance w sposób kompleksowy przygotowuje Kursantów do podejmowania różnorodnych działań, które wspierają zachowanie równowagi między wyzwaniami zawodowymi a innymi potrzebami oraz uczy, jak radzić sobie w pracy ze stresem, emocjami i skuteczniej kontrolować własne reakcje. Trening jest ukierunkowany na rozwój umiejętności niezbędnych do osiągania wysokich wskaźników efektywności bez uszczerbku dla zdrowia, kondycji psychicznej i motywacji do pracy. Przygotowane przez współpracujących z nami ekspertów kursy z obszaru Work-Life Balance są na bieżąco monitorowane pod kątem merytorycznym i metodycznym, a także aktualizowane. Kontrolujemy również ich efektywność, dzięki czemu zyskujecie Państwo gwarancję wyboru wysokiej jakości usługi szkoleniowej, która w pełni podpowiada Państwa faktycznym potrzebom i w skuteczny sposób wpływa na potencjał zawodowy Uczestników zajęć. Zamknięte kursy „Work-Life Balance” to nowoczesne i atrakcyjne w formie szkolenia, które realizujemy, uwzględniając najistotniejsze dla Państwa czynniki. Szkolenia zamknięte prowadzimy w związku z tym zarówno w tradycyjnej formie – jako stacjonarne kursy, jak i wygodniejsze pod względem organizacyjnym warsztaty online. Szkolenia „Work-Life Balance” uzupełniliśmy dodatkowo o program specjalnej nieodpłatnej opieki poszkoleniowej – wszyscy Uczestnicy prezentowanego kursu mogą liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony trenera prowadzącego kurs i w razie potrzeby skorzystać z konsultacji online jeszcze przez miesiąc od chwili zakończenia warsztatu. Prowadzone przez nas szkolenia zamknięte dopełniamy ewaluacją i rekomendacjami w zakresie optymalizacji dalszych kroków szkoleniowych dla grupy realizującej kurs. Klientom wybierającym nasze szkolenia zamknięte gwarantujemy o atrakcyjne ceny oraz indywidualną wycenę usług. Kursy zamknięte „Work-Life Balance” mogą być również dofinansowywane ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) lub BUR.

Jakie korzyści oferuje zamknięte szkolenie „Work-Life Balance”?

Kurs z powyższej tematyki jest warsztatem praktycznym, co oznacza, że w czasie zajęć koncentrujemy się na nauce poprzez działanie i doświadczanie, a Kursanci uczą się, jak w praktyce wykorzystać wiedzę na temat technik i metod wspierających zachowanie Work-Life Balance, kontrolowania i niwelowania stresu i wzmacniania własnej efektywności.

Zamknięte szkolenie „Work-Life Balance” wyposaża Kursantów w kompleksową wiedzę o:

 • zasadach Work-Life Balance;
 • czynnikach, objawach i skutkach stresu;
 • rozpoznawaniu i radzeniu sobie z objawami i skutkami stresu;
 • świadomym kształtowaniu równowagi pomiędzy pracą i życiem poza pracą;
 • mechanizmach stresu oraz zachodzących w organizmie procesach z nim związanych;
 • działaniu stresu na organizm i psychikę człowieka;
 • sprawdzonych narzędziach radzenia sobie ze stresem i technikach wzmacniających odporność psychiczną.

Kurs z obszaru „Work-Life Balance” rozwija i doskonali praktyczne umiejętności:

 • kontrolowania równowagi między tym, co zawodowe, a pozazawodowe;
 • rozpoznawania symptomów stresu, przeciążenia i zaburzenia Work-Life Balance;
 • świadomego budowania równowagi między pracą a życiem prywatnym;
 • korzystania z różnorodnych technik redukowania stresu;
 • skutecznego stosowania metod wspierających odporności psychiczną.

Szkolenia z „Work-Life Balance” opierają się na wykorzystaniu poniższych metod:

 • wykład z prezentacją sprawdzonych modeli i narzędzi;
 • część warsztatowa: ćwiczenia do indywidualnego wykonania podczas szkolenia;
 • kwestionariusze i testy indywidualne, pokazujące Uczestnikom ich stan obecny.

Zaprojektowane przez nas zamknięte warsztaty z „Work-Life Balance” to kursy o bardzo uniwersalnym charakterze, które rozwijają kompetencje i umiejętności niezbędne na każdym stanowisku pracy. Odporność psychiczna i umiejętność kontrolowania stresu oraz aktywne kontrolowanie równowagi między sferą osobistą a zawodową przekłada się nie tylko na lepszą kondycję pracowników, ale i ich satysfakcję z pracy, poziom motywacji i zaangażowania oraz ich efektywność.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA WORK-LIFE BALANCE – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Warsztat z obszaru Work-Life Balance realizowany jako stacjonarny kurs standardowo prowadzony jest w gościnnych murach naszego centrum szkoleniowego zlokalizowanego w śródmieściu Warszawy. Kursantom przybywającym na szkolenie do naszej głównej siedziby zapewniamy kompleksowe wsparcie ze strony życzliwej i doświadczonej kadry trenerskiej, pełną zrozumienia i życzliwości atmosferę oraz doskonałe warunki do treningu i nauki. Uczestnikom stacjonarnych zajęć, którzy pojawią się w naszej placówce w związku z realizacją zamkniętego szkolenia „Work-Life Balance” zapewnimy ponadto poczęstunek serwowany w czasie porannej przerwy na kawę i dwudaniowy lunch, na który zaprosimy Kursantów do jednej z lokalnych restauracji. Istnieje również możliwość zorganizowania stacjonarnego szkolenia z Work-Life Balance w dowolnym innym miejscu wskazanym przez organizację zamawiającą dany kurs. Prezentowane szkolenie zamknięte projektujemy każdorazowo, uwzględniając rzeczywiste potrzeby Kursantów, dlatego program konkretnego kursu oraz jego szczegółowa agenda mogą różnić się od zaprezentowanych poniżej. Stacjonarny warsztat poświęcony regułom budowania równowagi między sferą zawodową a prywatną to jednodniowe szkolenie. Kurs budują trzy obszerne bloki tematyczne, a jego trzon stanowi część praktyczna skoncentrowana na treningu wykorzystania najbardziej skutecznych narzędzi zarządzania stresem, kontrolowania emocji i wzmacniania wytrzymałości psychicznej. Podsumowaniem szkolenia jest powtórzenie najważniejszych zagadnień, sesja rekomendacji trenerskich oraz część poświęcona ewaluacji zrealizowanego programu szkoleniowego. Wszystkich Kursantów odbywających w Human Skills szkolenie z obszaru Work-Life Balance otaczamy specjalną opieką poszkoleniową przez okres 30 dni od momentu zakończenia warsztatu. Uczestnicy zajęć zostaną również wyposażeni przez nas w pakiet wysokiej jakości dedykowanych materiałów szkoleniowych, które systematyzują wiedzę na temat różnych technik radzenia sobie ze stresem oraz praktycznego stosowania reguł zachowania Work-Life Balance.

Szczegółowy program stacjonarnego zamkniętego szkolenia „Work-Life Balance

Kurs „Work-Life Balance” rozpoczyna się zazwyczaj w godzinach porannych, najczęściej w okolicy godziny 9:00. Zajęcia kończymy wówczas po południu, a podczas posumowania warsztatu odbywa się m.in. ewaluacja przeprowadzonego programu szkoleniowego. Na życzenie Uczestników szkolenia  trener może również udzielić obecnym na zajęciach osobom rekomendacji dotyczących dalszych kroków szkoleniowych. Ponieważ każde szkolenie zamknięte z powyższej dziedziny jest projektowane we współpracy z Klientem zamawiającym kurs, umieszczony niżej program warsztatu może zostać w razie potrzeby zmodyfikowany, a w toku zajęć mogą pojawić się alternatywne zagadnienia oraz specjalnie dobrane pod kątem potrzeb Uczestników ćwiczenia praktyczne. Podczas wprowadzenia do zajęć odbędzie się diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów. Omówimy również cele kursu, ustalimy harmonogram przerw i przedyskutujemy inne sprawy organizacyjne. Zamknięty warsztat „Work-Life Balance” to intensywne szkolenie teoretyczno-praktyczne zdominowane przez aktywizujące metody nauczania oraz różnorodne ćwiczenia. W czasie kursu będziemy korzystać z nowatorskich i atrakcyjnych form nauczania, ocenimy aktualny stan równowagi work-life Kursantów i dobierzemy odpowiednie instrumenty do jej zachowania w przyszłości. Nasze szkolenia prowadzimy, wykorzystując założenia cyklu Kolba oraz wytyczne modelu Activity Based Learning. W ramach darmowej opieki poszkoleniowej Kursanci mogą skonsultować swoje pytania z obszaru Work-Life Balance z ekspertem prowadzącym zajęcia nawet przez miesiąc od dnia ukończenia warsztatu.

Program, formę szkolenia z Work-Life Balance oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta!

Wprowadzenie do zajęć: identyfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów, omówienie celów warsztatu i jego założeń, czynności organizacyjne.

Moduł I. Czym jest Work-Life Balance?

 • Czym jest równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oraz jak ją zachować?
 • Historia/geneza koncepcji Work-Life Balance.
 • Błędne definicje Work-Life Balance.
 • Czym jest Work-Life Balance? – definicja formalna i osobista.
 • Skutki braku równowagi między życiem zawodowym a osobistym.
 • Pułapki myślowe zagrażające nam podczas pracy w trybie home office.

Moduł II. Work-Life Balance – weryfikacja aktualnego stanu mojej równowagi

 • Weryfikacja aktualnego stanu równowagi.
 • Korzyści z dążenia do równowagi.
 • Sposoby na zmianę nawyków w celu podniesienia jakości życia.
 • Krąg wpływu na życie oraz zasady przejmowania kontroli.
 • Moje role życiowe – koło życia.

Moduł III. Praktyczne techniki radzenia sobie ze stresem i budowania równowagi

 • Reakcje organizmu na stres – psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
 • Przyczyny stresu – arkusz przyczyn wraz z sugestiami uważności.
 • Dobre nawyki w efektywności osobistej – poranne lub/oraz wieczorne rytuały.
 • Rola snu.
 • Wizualizacja, muzykoterapia i aromaterapia.
 • Odżywianie.
 • Praca z ciałem – zasady odreagowania napięcia.
 • Techniki uważności, relaksacja i oddech.
 • Trening autogenny.

Podsumowanie warsztatu: powtórzenie najważniejszych treści, omówienie wniosków i sporządzenie indywidualnego planu działania. Ewaluacja kursu. Ewentualne rekomendacje na przyszłość w kontekście rozwoju umiejętności i kompetencji zawodowych Kursantów.

Czas trwania kursu: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA WORK-LIFE BALANCE – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat online z Work-Life Balance jest praktycznym kursem realizowanym w formie spotkań w czasie rzeczywistym zorganizowanych na przyjaznych w obsłudze i popularnych platformach Zoom/Clickmeeting. Zdalny tryb treningu i nauki pozwala Kursantom swobodnie dobierać miejsce szkolenia oraz jego okoliczności, a także minimalizuje koszty związane z logistyką i oszczędza czas. Uczestnictwo w szkoleniu online nie wymaga ponadto od Kursantów żadnych wyjątkowych zdolności technicznych ani szczególnego wyposażenia. Do zajęć potrzebne będzie jedynie dowolne urządzanie umożliwiające nawiązanie połączenia online w trybie video oraz dostęp do internetu. Kurs „Work-Life Balance” w formule zamkniętej jest każdorazowo dostosowywany w taki sposób, by jego forma, zawartość merytoryczna i metodyczna oraz agenda odpowiadała potrzebom firmy zamawiającej warsztat i jego Uczestnikom. Program szkolenia z obszaru Work-Life Balance obejmuje 1. dzień intensywnego treningu składającego się z części teoretycznej oraz rozbudowanego warsztatu praktycznego. Ponieważ kurs jest szkoleniem projektowanym na indywidualne zamówienie, widoczny niżej program warsztatu może różnić się od programu szkolenia realizowanego dla konkretnej grupy szkoleniowej. Zamknięty kurs „Work-Life Balance” tworzą 3 obszerne bloki tematyczne, a finałem kursu jest panel podsumowujący warsztat, podczas którego Uczestnicy szkolenia będą mogli usystematyzować wiedzę, a także uzyskać rekomendacje trenera prowadzącego zajęcia dotyczące dalszych kroków szkoleniowych. Podczas szkolenia będziemy również weryfikować aktualny stan równowagi work-life Kursantów i dobierać najodpowiedniejsze dla nich techniki kontrolowania jej oraz uczyć się ich praktycznego wykorzystania. Kursanci realizujący warsztat w formule online otrzymają od nas komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych. Wszyscy zostaną też objęci specjalną zdalną opieką poszkoleniową w formie e-konsultacji z trenerem dostępnych nieodpłatnie przez 30 dni od momentu zakończenia zajęć.

Ramowy program zdalnego szkolenia zamkniętego „Work-Life Balance

Szkolenie online z powyższego tematu realizujemy w zgodzie z umieszczonym niżej planem lub programem wypracowanym w toku konsultacji z Klientem zamawiającym kurs z obszaru Work-Life Balance. W związku z tym w czasie szkolenia mogą pojawić się alternatywne zadania i treści, uwzględniające faktyczne potrzeby Kursantów zdiagnozowane przed rozpoczęciem kursu. Szkolenia zamknięte „Work-Life Balance” zostały zaprojektowane jako jednodniowe kursy trwające minimum 7 godzin zegarowych z przerwami (zwykle od godziny 9:00 rano do 17:00). Prezentowany kurs online ma charakter warsztatowy – w czasie zajęć są przede wszystkim wykorzystywane aktywizujące metody i techniki nauczania oraz różnorodne zadania praktyczne. Szkolenie korzysta z nowych, atrakcyjnych dla Kursantów form nauczania oraz nowoczesnych zdobyczy metodycznych, realizując m.in. wytyczne cyklu Kolba i modelu Activity Based Learning. Kurs jest przez naszych ekspertów dostosowywany także w zakresie prezentowanych treści, przykładów czy omawianych case studies. Naszym priorytetem jest to, by Uczestnicy warsztatu otrzymali od nas precyzyjne wsparcie, a zaoferowany im trening umiejętności był maksymalnie użyteczny i efektywny. W fazie podsumowania warsztat dopełniamy na życzenie Kursantów pakietem rekomendacji dotyczących przyszłych kroków szkoleniowych. Zajęcia kończą się ewaluacją zrealizowanego programu szkoleniowego.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta!

Rozpoczęcie warsztatu: sprawy organizacyjne, rozpoznanie potrzeb Uczestników kursu wraz z omówieniem celów szkolenia.

Moduł I. Czym jest Work-Life Balance?

 • Czym jest równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz jak ją skutecznie zachować?
 • Geneza/historia koncepcji Work-Life Balance.
 • Błędne definicje Work-Life Balance funkcjonujące w przestrzeni publicznej.
 • Work-Life Balance – definicja osobista i formalna.
 • Brak równowagi między życiem zawodowym i osobistym oraz jego skutki.
 • Pułapki myślowe, jakie zagrażają osobom pracującym w trybie home office.

Moduł II. Work-Life Balance – weryfikacja aktualnego stanu równowagi w życiu Kursantów

 • Ocena aktualnego stanu równowagi.
 • Korzyści płynące z dążenia do utrzymania równowagi.
 • Sposoby na zmianę nawyków w celu podniesienia jakości życia.
 • Krąg wpływu na życie oraz zasady przejmowania kontroli.
 • Moje role życiowe – koło życia.

Moduł III. Techniki budowania równowagi i radzenia sobie ze stresem – trening praktyczny

 • Przyczyny stresu – arkusz przyczyn wraz z sugestiami uważności.
 • Reakcje organizmu na stres – psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
 • Rola snu.
 • Dobre nawyki w efektywności osobistej – poranne lub/oraz wieczorne rytuały.
 • Wizualizacja, aromaterapia i muzykoterapia.
 • Odżywianie.
 • Praca z ciałem – techniki odreagowywania napięcia.
 • Techniki uważności, oddech i relaksacja.
 • Trening autogenny.

Zakończenie szkolenia: podsumowanie najistotniejszych zagadnień i wiadomości, omówienie wniosków oraz utworzenie indywidualnych planów działania. Ewaluacja szkolenia. Ewentualne rekomendacje trenera dla Kursantów w zakresie rozwoju ich umiejętności i kompetencji zawodowych.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

webinaria w firmie szkoleniowej human skills

Nawyki. Strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

organizacja czasu pracy

Organizacja czasu pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Skuteczne angażowanie i motywacja pracowników przez menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja Motywacja szkolenie

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Szkolenie zostało przygotowane i zaprojektowane zgodnie z potrzebami uczestników. Praca zespołu opiera się na ćwiczeniach o charakterze aktualizującym. Szkolenie pozwoliło zidentyfikować bariery w drodze do osiągnięcia równowagi i wypracować „zdrowe” nawyki funkcjonowania oraz możliwości ich wdrożenia w codzienność osobistą i zawodową. Szkolenie wpłynęło na poprawę osobistej efektywności pracowników.
Trener Pani Monika Kliber została wysoko oceniona, szczególnie w obszarze stylu pracy, praktycznego podejścia do tematu, zaangażowania i przygotowania merytorycznego.
Z przyjemnością rekomenduję Firmę Human Skills jako wartego polecenia partnera w realizacji projektów szkoleniowych.”

KONTEKST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

„Bardzo dobrze zrealizowane szkolenie. Otrzymaliśmy dużą dawkę wiedzy, poznaliśmy wiele dobrych wskazówek i technik. Było miejsce na ćwiczenia i omawianie naszych sytuacji z życia. Przyjemne miejsce i miła atmosfera. Polecam! :)”

„Chciałabym pochwalić osobę prowadzącą. Była niezwykle kompetentna i do tego bardzo przyjemna w kontakcie. Szkolenie jak najbardziej spełniło moje oczekiwania.”

„Wychodzę bardzo zadowolony z tego szkolenia i polecam korzystanie z usług firmy Human Skills. Organizacyjnie wszystko sprawnie, konsultanci zapewnili nam świetną opiekę, a Pani Trener prowadząca przemiła.”

Klienci

Powyższe szkolenie z Work Life Balance firma Huma Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm oraz instytucji tj.: Ministerstwo Finansów, Departament Księgowości Własnej ING Bank Śląski, ING Services Polska, KONTEKST, eService, Adampol, PME Wojciech Mardziel, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Veolia Energia Warszawa SA., Polpharma Biologics S.A., Tauron Polska Energia S.A.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas