organizacja czasu pracy

Organizacja czasu pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy mają decydujący wpływ na produktywność poszczególnych osób i wydajność pracy całych zespołów. To, w jaki sposób pracownik panuje nad czasem i tzw. rozpraszaczami, jak motywuje się do aktywności czy reaguje na stres lub presję czasu, determinuje skuteczność jego działania. Wysoka efektywność pracy jest z kolei warunkiem realizacji celów biznesowych w każdej firmie. Szkolenie „Organizacja czasu pracy” to praktyczny kurs, dzięki któremu dowiesz się, co to jest dobra organizacja pracy i na czym się ona opiera. Nauczysz się planować, wyznaczać cele i priorytetyzować zadania, rozpoznawać i eliminować złe nawyki oraz tzw. złodziei czasu, a także opanujesz szereg sprawdzonych metod i technik organizacji czasu pracy, które podniosą Twoją produktywność i efektywność. Umiejętność organizacji czasu pracy to zdolność, którą można wytrenować, a my doskonale wiemy, jak zrobić.

Realizowany na zamówienie kurs „Organizacja czasu pracy” to szkolenie niezbędne w każdej firmie – wydajność pracy personelu jest jednym z warunków osiągania przez firmę lepszych wyników, a umiejętności związane z dobrą organizacją czasu pracy są uniwersalnymi kompetencjami potrzebnymi zawsze i wszędzie, a więc powinny być trenowane, doskonalone i odświeżane bez względu na staż czy stanowisko pracy. Zaprojektowane przez nas szkolenie zamknięte „Organizacja czasu pracy” to projekt szkoleniowy o maksymalnym stopniu indywidualizacji, co oznacza, że zamówiony w Human Skills warsztat z tej tematyki jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb konkretnej firmy, zespołu, grupy pracowników. Kurs dzięki temu doskonali najbardziej wartościowe dla danej grupy Kursantów umiejętności i pozwala uczyć się poprzez ćwiczenia i zadania uwzględniające specyfikę ich pracy. Prezentowany warsztat dostosowujemy również pod względem trybu nauczania, miejsca szkolenia, terminu i agendy godzinowej do potrzeb zamawiającego szkolenie Klienta – możemy poprowadzić kurs dla pracowników Twojej organizacji jako warsztat stacjonarny lub wygodne szkolenie online.

Jeśli chcesz wiedzieć, na czym polega dobra organizacja pracy i chcesz, by nauczyli się jej Twoi pracownicy, koniecznie skontaktuj się z nami – wspólnie dostosujemy szkolenie „Organizacja czasu pracy” do potrzeb Twojego zespołu i wszelkich Twoich oczekiwań. Serdecznie zapraszamy!

Organizacja czasu pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

organizacja czasu pracy

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy mają decydujący wpływ na produktywność poszczególnych osób i wydajność pracy całych zespołów. To, w jaki sposób pracownik panuje nad czasem i tzw. rozpraszaczami, jak motywuje się do aktywności czy reaguje na stres lub presję czasu, determinuje skuteczność jego działania. Wysoka efektywność pracy jest z kolei warunkiem realizacji celów biznesowych w każdej firmie. Szkolenie „Organizacja czasu pracy” to praktyczny kurs, dzięki któremu dowiesz się, co to jest dobra organizacja pracy i na czym się ona opiera. Nauczysz się planować, wyznaczać cele i priorytetyzować zadania, rozpoznawać i eliminować złe nawyki oraz tzw. złodziei czasu, a także opanujesz szereg sprawdzonych metod i technik organizacji czasu pracy, które podniosą Twoją produktywność i efektywność. Umiejętność organizacji czasu pracy to zdolność, którą można wytrenować, a my doskonale wiemy, jak zrobić.

Realizowany na zamówienie kurs „Organizacja czasu pracy” to szkolenie niezbędne w każdej firmie – wydajność pracy personelu jest jednym z warunków osiągania przez firmę lepszych wyników, a umiejętności związane z dobrą organizacją czasu pracy są uniwersalnymi kompetencjami potrzebnymi zawsze i wszędzie, a więc powinny być trenowane, doskonalone i odświeżane bez względu na staż czy stanowisko pracy. Zaprojektowane przez nas szkolenie zamknięte „Organizacja czasu pracy” to projekt szkoleniowy o maksymalnym stopniu indywidualizacji, co oznacza, że zamówiony w Human Skills warsztat z tej tematyki jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb konkretnej firmy, zespołu, grupy pracowników. Kurs dzięki temu doskonali najbardziej wartościowe dla danej grupy Kursantów umiejętności i pozwala uczyć się poprzez ćwiczenia i zadania uwzględniające specyfikę ich pracy. Prezentowany warsztat dostosowujemy również pod względem trybu nauczania, miejsca szkolenia, terminu i agendy godzinowej do potrzeb zamawiającego szkolenie Klienta – możemy poprowadzić kurs dla pracowników Twojej organizacji jako warsztat stacjonarny lub wygodne szkolenie online.

Jeśli chcesz wiedzieć, na czym polega dobra organizacja pracy i chcesz, by nauczyli się jej Twoi pracownicy, koniecznie skontaktuj się z nami – wspólnie dostosujemy szkolenie „Organizacja czasu pracy” do potrzeb Twojego zespołu i wszelkich Twoich oczekiwań. Serdecznie zapraszamy!

Cele i Korzyści

Umiejętność organizacji czasu pracy wpływa na produktywność zespołu. Na szczęście, można się tej umiejętności nauczyć. Proponujemy Państwu zorganizowanie dopasowanego do potrzeb zespołu projektu szkoleniowego: „Organizacja czasu pracy” – szkolenie zamknięte. Jest to stricte praktyczny kurs, który pozwala Kursantom zdobywać nie tylko cenną wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności konieczne do osiągania większej wydajności i efektywności w pracy. Przygotowany przez naszych ekspertów zamknięty kurs z dobrej organizacji pracy koncentruje się na prezentacji nowoczesnych koncepcji i uczy Kursantów sprawdzonych technik organizacji pracy, które zapewniają lepsze wykorzystanie zasobów i potencjału pracowników w aktualnych realiach biznesowych. Naszym priorytetem jest to, by konkretna grupa szkoleniowa mogła wyćwiczyć najbardziej przydatne w jej miejscu pracy kompetencje i umiejętności oraz potrafiła się nimi posłużyć w swojej codziennej pracy, dlatego do programu warsztatu zawsze wprowadzamy przykłady, analizy i ćwiczenia nawiązujące do zawodowych doświadczeń Kursantów. Zamknięte kursy z organizacji czasu pracy realizujemy w dwóch najchętniej wybieranych trybach nauczania: jako klasyczne stacjonarne kursy oraz wygodne w organizacji warsztaty online. Realizowane na zamówienie szkolenia „Organizacja czasu pracy” dopełniamy ponadto specjalnym programem opieki poszkoleniowej, dzięki której wszyscy Uczestnicy prezentowanego kursu mogą liczyć na merytoryczną pomoc ze strony eksperta prowadzącego zajęcia nawet po ukończeniu projektu. E-konsultacje z trenerem są darmowe i pomagają Uczestnikom warsztatu wdrożyć opracowany w czasie szkolenia plan działania w obszarze organizacji pracy oraz uzyskać wsparcie w czasie praktycznego zastosowania poznanych technik organizacji czasu pracy. Przygotowane przez nas szkolenia zamknięte z powyższej dziedziny podlegają ewaluacji, są na bieżąco aktualizowane i sprawdzane pod kątem poziomu merytorycznego, efektywności i aktualności treści. Firmom wybierającym nasze kursy gwarantujemy przy tym wyjątkowo atrakcyjne ceny, indywidualną wycenę usług szkoleniowych oraz możliwość korzystania z przywilejów programu lojalnościowego dla stałych Klientów. Szkolenie zamknięte „Organizacja czasu pracy” może być również dofinansowane ze środków BUR lub Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS).

 

Jakie zyski oferuje zamknięty kurs „Organizacja czasu pracy”?

Kurs koncentruje się na doskonaleniu różnorodnych umiejętności, które odpowiadają za zarządzanie czasem i organizację pracy nastawioną na efektywność. Pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, która specjalizuje się w programach szkoleniowych z dziedziny zarządzania czasem, zadaniami i sztuki efektywnego działania, Kursanci trenować będą opanowanie najważniejszych technik organizacji czasu pracy, takich jak m.in. matryca Eisenhowera, Złota godzina czy metoda ALPEN, a także uczyć się biegłego wykorzystania metod modelowania własnej motywacji i sposobów radzenia sobie ze stresem czy presją czasu.

Szkolenie „Organizacja czasu pracy” pozwala Kursantom zdobyć rzetelną wiedzę o:

 • technikach organizacji czasu pracy;
 • sposobach na zwiększenie efektywności i wydajności pracy;
 • praktycznych narzędziach usprawniających organizację czasu pracy (m.in. zasada Pareto, 60/40, schemat I-BEAM, metoda ALPEN, matryca Eisenhowera);
 • skutecznym planowaniu celów i ich realizacji poprzez wykorzystanie metody SMART.
 • rozpraszaczach i ich eliminowaniu;
 • wyznaczaniu priorytetów;
 • motywowaniu się do działania,
 • efektywnym działaniu pod presją czasu.

Kurs z dobrej organizacji czasu pracy rozwija i doskonali wyspecjalizowane umiejętności:

 • prawidłowego określania i planowania celów;
 • radzenia sobie z presją czasu i stresem;
 • wypracowania i wykorzystania optymalnych dla siebie metod organizacji czasu pracy;
 • identyfikowania osobistych „złodziei czasu”, nieefektywnych nawyków, oszczędności poznawczej;
 • radzenia sobie ze złymi nawykami w pracy i różnorodnymi złodziejami czasu;
 • wykorzystania w praktyce różnych metod i technik organizacji czasu pracy.

Kurs „Organizacja czasu pracy” pozwala pozyskać cenne kompetencje związane z:

 • maksymalizacją własnej efektywności;
 • planowaniem, realizacją celów i organizacją pracy;
 • efektywnym wykorzystaniem zasobów;
 • zorientowaniem na cele stanowiskowe;
 • asertywności zawodowej dzięki umiejętności priorytetyzacji zadań;
 • komunikacji ustnej i pisemnej;
 • współpracy zespołowej.

Zamknięte szkolenie z technik organizacji czasu pracy to kompendium wiedzy o skutecznych narzędziach podnoszenia efektywności osobistej. Kurs pozwala Uczestnikom pozyskać kontrolę nad czasem i umiejętnie organizować pracę własną. Szkolenie polecamy wszystkim, którzy chcą stać się wydajniejsi, nauczyć się lepiej planować pracę i efektywniej realizować codzienne zadania bez angażowania większej ilości zasobów i negatywnych skutków związanych z działaniem stresu czy zaburzeniem równowagi praca-życie prywatne.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ORGANIZACJA CZASU PRACY – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Zamknięty kurs „Organizacja czasu pracy” realizowany jako stacjonarne szkolenie może odbyć się na terenie naszej warszawskiej placówki zlokalizowanej w łatwo dostępnym centrum Warszawy bądź w miejscu wskazanym przez Klienta, np. w siedzibie firmy. Osobom realizującym warsztat w centrum szkoleniowym Human Skills zapewniamy perfekcyjne warunki do nauki i doskonale przygotowane do treningu otoczenie, a wszystkim Uczestnikom warsztatu, niezależnie od miejsca jego realizacji, kompetentną i pełną życzliwości opiekę ze strony kadry trenerskiej na każdym etapie szkolenia. Prezentowany kurs każdorazowo dostosowujemy do potrzeb zamawiającej warsztat organizacji oraz konkretnych potrzeb szkoleniowych Kursantów, dlatego umieszczony niżej program może zostać przez trenerów zmodyfikowany i wzbogacony np. o dodatkowe treści, przykłady czy alternatywne ćwiczenia. Kurs z organizacji czasu pracy jest jednodniowym szkoleniem o charakterze praktycznym, który trwa co najmniej 7 godzin zegarowych. Uczestnikom szkolenia realizowanego w naszej siedzibie zapewniamy poczęstunek serwowany podczas porannej przerwy, a także dwudaniowy lunch, na który zaprosimy osoby realizujące warsztat do jednej z pobliskich restauracji. Zamknięte szkolenie „Organizacja czasu pracy” składa się standardowo z 5 modułów tematycznych, a jego finałem jest panel podsumowujący kurs, podczas którego Kursanci będą mogli uporządkować zdobytą wiedzę i opracować indywidualny plan wdrożenia nabytej wiedzy w praktykę. Zainteresowani Kursanci będą mogli również w finale kursu pozyskać rekomendacje ze strony trenera dotyczące optymalizacji dalszych kroków szkoleniowych. Wszystkim Uczestnikom kursu gwarantujemy ponadto nieodpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, a także darmową opiekę poszkoleniową w formie e-mentoringu dostępnego przez minimum 30 dni od daty realizacji kursu.

 

Szczegółowy program zamkniętego stacjonarnego szkolenia „Organizacja czasu pracy”

Stacjonarne kursy w powyższej dziedziny charakteryzują się wysokim stopniem indywidualizacji programu, który każdorazowo uwzględnia najważniejsze potrzeby szkoleniowe Uczestników zajęć oraz specyfikę firmy zamawiającej szkolenie i jej oczekiwania. W związku z powyższym konkretny warsztat może odbywać się według alternatywnej wersji planu w stosunku do widocznego poniżej. Indywidualnie ustalana jest również agenda godzinowa kursu. Zajęcia w ramach treningu techniki organizacji czasu pracy rozpoczynamy zwykle o godzinie 9:00 rano, a kończymy w okolicy godziny 17:00. W finale zajęć odbędzie się ewaluacja zrealizowanego kursu. Zajmiemy się też podsumowaniem wiedzy oraz planem wdrożenia nowo zdobytych umiejętności. Szkolenie „Organizacja czasu pracy” jest kursem praktycznym zdominowanym przez nowatorskie aktywizujące metody nauczania o zweryfikowanej skuteczności oraz różnorodne ćwiczenia i zadania praktyczne. Sięgamy m.in. po gry szkoleniowe, symulacje, metody oparte na dyskusji i analizy przypadków. W czasie zajęć korzystamy z atrakcyjnych dla Kursantów technik treningowych i uczymy się poprzez działanie i doświadczanie rozwiązywać problemy typowe dla ich środowiska pracy. Trening prowadzimy ponadto w pełnej zgodzie z wytycznymi modelu Activity Based Learning oraz regułami cyklu Kolba.

Program, formę szkolenia „Organizacja czasu pracy” oraz jego agendę godzinową każdorazowo dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta!

Rozpoczęcie zajęć: wprowadzenie do tematyki kursu, weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów, wyznaczenie celów warsztatu i omówienie spraw organizacyjnych.

Moduł I. Efektywność organizacji czasu pracy

 • Moje mocne i słabe strony w organizacji czasu pracy.
 • Błędy w organizacji czasu pracy.
 • Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność.
 • Reguły efektywności wg Briana Tracy.

Moduł II. Modelowanie własnej motywacji i wzmacnianie efektywności w oparciu o cele

 • Jak wpłynąć na własną motywację i przekierować swoją energię na konstruktywne rozwiązywanie problemów oraz efektywne wykonywanie zadań?
 • Reaktywny i proaktywny model Coveya, czyli na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam?
 • Radzenie sobie z presją czasu.
 • Oblicza i konsekwencje wykonywania zadań pod presją czasu.
 • Zasady formułowania celów. Metoda SMART.

Moduł III. Techniki organizacji czasu pracy

Uczestnicy wezmą udział w interaktywnej grze symulacyjnej „Zegarmistrz”, która pozwala w sposób praktyczny pogłębić kompetencje związane z planowaniem. Kursanci będą podczas gry decydować o ważności i pilności poszczególnych zadań, doświadczą sytuacji zbliżonych do rzeczywistego życia zawodowego, w którym pojawiają się zadania i czynności nieplanowane, presja czasu oraz konieczność realizacji założonych celów. Nieszablonowa metoda treningu sprawi, że nabywanie kompetencji związanych z organizacją i planowaniem stanie się ciekawsze, bardziej dynamiczne i zapadające w pamięć.

 • Matryca Eisenhowera.
 • Metoda ALPEN.
 • Zastosowanie zasady Pareto w organizacji czasu pracy.
 • Zasada 60/40.
 • Złota godzina.
 • Nadawanie priorytetów zadaniom.
 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych.
 • Kontrola realizacji planu.
 • Schemat I-BEAM jako narzędzie pomocne w konstruowaniu i kontrolowaniu planu dnia.
 • Określanie ram czasowych dla realizacji zadań.
 • Zarządzanie sobą w ciągu dnia.
 • Fazy dnia – krzywa REFA.

Moduł IV. Jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”?

 • Identyfikacja własnych „złodziei czasu”.
 • Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
 • Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.

Moduł V. Ostrzenie piły, czyli, jak dbać o równowagę w czterech wymiarach: duchowym, fizycznym, umysłowym, społeczno-emocjonalnym

Moduł rozpocznie gra szkoleniowa „Detektyw”. Wciągająca, humorystyczna fabuła wywołuje zaangażowanie i umożliwia refleksję nad różnymi aspektami planowania, ale również zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Uczestnicy mogą poczuć się niczym detektywi z klasycznych kryminałów: wybór zadań wydaje się prosty, ale bardzo łatwo wpaść w pułapkę pilności spraw mało istotnych, zapominając o tym, co naprawdę ważne.

 • Jak dbać o harmonię pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym?
 • Praca z kołem życia pozwalająca uświadomić sobie poziom satysfakcji z poszczególnych obszarów życiowych, takich jak m.in.: rodzina, przyjaciele, praca, zdrowie.
 • Zastosowanie narzędzia do pracy nad celami i poszukiwania równowagi.
 • W jaki sposób moja „kondycja” wpływa na jakość wykonywanych zadań?
 • Stres jako czynnik zaburzający proces planowania. Profilaktyka stresu. Jak powstaje stres?

Podsumowanie kursu: powtórzenie kluczowych zagadnień, usystematyzowanie wiedzy, wnioski końcowe. Opracowanie planu wdrożenia. Ewaluacja kursu. Dla chętnych rekomendacje trenera dotyczące dalszych kroków szkoleniowych.

Czas trwania warsztatu: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA ORGANIZACJA CZASU PRACY – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Prezentowane szkolenie online to teoretyczno-praktyczny kurs realizowany na platformie internetowej Clickmeeting lub Zoom. Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, w pokoju wirtualnym zarezerwowanym dla grupy odbywającej dany kurs. Udział w zdalnym warsztacie „Organizacja czasu pracy” nie wiąże się z koniecznością kupowania czy instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania – do nauki potrzebny będzie jedynie telefon, tablet lub inny sprzęt zdolny nawiązać połączenie video oraz dostęp do internetu. Zdalna formuła szkolenia pozwala Uczestnikom zajęć zdobywać kompetencje i umiejętności z dowolnego miejsca oraz trenować w wybranych przez siebie warunkach. Kursy online są łatwe w organizacji, pozwalają oszczędzać czas i środki, a także ułatwiają bezproblemowe połączenie procesów kształcenia kadr z bieżącą działalnością firmy. Szkolenia zdalne organizowane na zamówienie są jednocześnie najbardziej ekonomiczną metodą zwiększania potencjału pracowników. Warsztat z organizacji czasu pracy każdorazowo optymalizujemy i dostosowujemy w taki sposób, by jego zawartość metodyczna i merytoryczna, forma oraz agenda maksymalnie odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom Klienta zamawiającego kurs. Warsztat online „Organizacja czasu pracy” trwa 1 dzień, a w jego standardowym programie znajduje się 5 bloków tematycznych, czyli tzw. modułów. W części podsumowującej szkolenie odbędzie się sesja powtórzeniowa połączona z opracowaniem indywidualnego planu wdrożenia zdobytej wiedzy, a na zakończenie zajęć zaplanowana została ewaluacja zrealizowanego projektu szkoleniowego. Wszyscy Uczestnicy prezentowanego kursu otrzymają od nas pakiet wysokiej jakości dedykowanych materiałów szkoleniowych (bezpłatnie), a także zostaną objęci specjalnym programem nieodpłatnej opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji z trenerem prowadzącym warsztat. Konsultacje online są dostępne dla Uczestników przez co najmniej 30 dni od daty ukończenia kursu. Zainteresowani Kursanci mogą również pozyskać od trenera sugestie dotyczące optymalizacji osobistych planów rozwojowych i doboru odpowiednich szkoleń.

 

Ramowy program zamkniętego szkolenia online „Organizacja czasu pracy”

Projekt szkoleniowy „Organizacja czasu pracy” w wariancie online realizujemy zgodnie z udostępnionym poniżej programem lub jego zmodyfikowaną wersją uzgodnioną z Klientem i wypracowaną na podstawie wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Realizowane na zamówienie szkolenia online z powyższej tematyki zaprojektowaliśmy jako jednodniowe kursy trwające co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Program szkolenia „Organizacja czasu pracy” przewiduje kilka przerw, również jedną dłuższą w porze obiadowej. Ponieważ prezentowane szkolenie ma charakter warsztatów, w czasie zajęć koncentrujemy się przede wszystkim na nauce poprzez działanie, a trenerzy korzystają w dużej mierze z różnorodnych zadań praktycznych oraz nowatorskich metod nauczania, które angażują i aktywizują Uczestników. W toku zajęć pojawią się m.in. specjalnie opracowane na potrzeby kursu gry i zadania symulacyjne. Kurs zamknięty „Organizacja czasu pracy” prowadzimy ponadto w zgodzie z wytycznymi modelu Activity Based Learning oraz regułami opisanymi przez cykl Kolba.

Program, formę szkolenia oraz jego agendę godzinową każdorazowo dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta zamawiającego kurs!

Start warsztatu: powitanie, rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu, identyfikacja i omówienie celów szkolenia, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Efektywność organizacji czasu pracy

 • Moje słabe i mocne strony w obszarze organizacji czasu pracy.
 • Błędy w organizacji czasu pracy.
 • Nawyki skutecznego działania oraz ich wpływ na efektywność działania.
 • Reguły efektywności wg Briana Tracy.

Moduł II. Modelowanie osobistej motywacji i wzmacnianie efektywności w oparciu o cele

 • W jaki sposób można wpływać na własną motywację i przekierować osobistą energię na efektywne wykonywanie zadań oraz konstruktywne rozwiązywanie problemów?
 • Proaktywny i reaktywny model Coveya.
 • Jak radzić sobie z presją czasu?
 • Oblicza i konsekwencje realizacji zadań pod presją czasu.
 • Metoda SMART. Reguły formułowania celów.

Moduł III. Techniki organizacji czasu pracy

Interaktywna gra symulacyjna „Zegarmistrz” – gra umożliwia pogłębienie kompetencji związanych z planowaniem. Uczestnicy warsztatu w czasie gry będą decydować o ważności i pilności poszczególnych zadań, doświadczając sytuacji symulujących ich realną zawodową aktywność, która obejmuje zarówno czynności nieplanowane, jak i presję czasu oraz konieczność realizacji wyznaczonych celów. Dzięki zastosowaniu nietypowej metody treningowej nabywanie przez Kursantów kompetencji związanych z organizacją i planowaniem stanie się bardziej dynamiczne, zapadające w pamięć i angażujące.

 • Matryca Eisenhowera.
 • Zastosowanie zasady Pareto w organizacji czasu pracy.
 • Metoda ALPEN.
 • Złota godzina.
 • Zasada 60/40.
 • Nadawanie priorytetów zadaniom.
 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i itp.
 • Kontrola realizacji planu.
 • Określanie ram czasowych dla realizacji zadań.
 • Schemat I-BEAM jako narzędzie pomocne w konstruowaniu i kontrolowaniu planu dnia.
 • Zarządzanie sobą w ciągu dnia.
 • Krzywa REFA – fazy dnia.

Moduł IV. Jak radzić sobie z tzw. złodziejami czasu?

 • Identyfikacja osobistych „złodziei czasu”.
 • Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
 • Metody eliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.

Moduł V. Ostrzenie piły, czyli, jak skutecznie zadbać o równowagę w 4 wymiarach: duchowym, umysłowym, fizycznym i społeczno-emocjonalnym

Gra szkoleniowa „Detektyw” – grę wyróżnia humorystyczna i wciągająca fabuła, która wzmaga zaangażowanie i pobudza do refleksji nad różnymi aspektami planowania, a jednocześnie dotyka problemu zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Kursanci będą mieli okazję poczuć się niczym detektywi z klasycznej literatury kryminalnej: wybór zadań nie wydaje się trudny, ale w praktyce łatwo wpaść w pułapkę pilności spraw mało ważnych, zapominając o tym, co naprawdę istotne.

 • Jak zadbać o harmonię między życiem zawodowym a prywatnym?
 • Praca z kołem życia (pozyskanie świadomości poziomu satysfakcji z różnych obszarów życiowych, takich jak rodzina, przyjaciele, zdrowie, praca itp.).
 • Zastosowanie narzędzia do pracy nad celami.
 • W jaki sposób moja „kondycja” wpływa na jakość realizowanych przeze mnie zadań?
 • Stres jako czynnik zaburzający proces planowania. Jak powstaje stres? Profilaktyka stresu.

Zakończenie szkolenia: usystematyzowanie i podsumowanie wiadomości, wnioski końcowe. Sformułowanie osobistego planu wdrożenia. Ewaluacja przeprowadzonego szkolenia. Opcjonalnie: rekomendacje dla Kursantów dotyczące optymalizacji kolejnych kroków szkoleniowych.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

webinaria w firmie szkoleniowej human skills

Nawyki. Strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Planowanie i moderowanie spotkań – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja Motywacja szkolenie

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie przeprowadziła Pani dr Agnieszka Jarzębowska, której profesjonalizm, bardzo duża wiedza i doświadczenie spotkały się z niezwykle pozytywnym odbiorem przez uczestników szkolenia. Poszczególne zagadnienia omawiane były w sposób przystępny, z wykorzystaniem doświadczenia życiowego. Poruszane tematy zostały przekazane w sposób ciekawy i w przyjaznej atmosferze. Firma Human Skills Iwona Firmanty wywiązała się z umowy z należytą starannością i profesjonalizmem. Biuro Organizacyjne Sądu Najwyższego z przyjemnością może polecić Panią dr Agnieszkę Jarzębowską jako profesjonalnego i kompetentnego wykładowcę, a firmę Human Skills Iwona Firmanty jako godnego zaufania Kontrahenta.

Anna Winiarska, Dyrektor Biura Organizacyjnego

Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani poziomem przygotowania i przeprowadzenia szkolenia. Program został przygotowany zgonie z naszymi potrzebami i zrealizowany z dużą starannością. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobre przygotowanie merytoryczne wykładowców – Pani Iwony Firmanty oraz Pani Anny Kucińskiej, które prowadziły zajęcia profesjonalnie, ciekawie i z dużym zaangażowaniem.
W naszej ocenie Human Skills reprezentuje wysoki poziom profesjonalizmu zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Radosław Płucisz, Biuro Dyrektora Generalnego

Ministerstwo Sprawiedliwości

Pani Trener wykazała się dużą wiedzą, zaangażowaniem oraz fachowym podejściem do tematu.
Szkolenie zostało ocenione wysoko zarówno przez uczestników jak i organizatora. Osoby, które brały udział w projekcie podkreślają duże korzyści z przebytego szkolenia.
Z przyjemnością polecamy firmę szkoleniową Human Skills oraz panią trener Ewą Hartman jako efektywnego i zorganizowanego partnera szkoleniowego.

Agnieszka Kosowska, Director of Public Policy and Legal

Hoffmann-La Roche

„Dzięki temu szkoleniu zdałem sobie sprawę jak często traciłem swój czas i energię na czynności, które wcale nie dawały dobrych efektów. Spodobała mi się również koncepcja „złodziei czasu” i jak nie pozwolić im na grabieże. 🙂 Mam poczucie, że wiem jak nad sobą pracować i przede wszystkim od czego zacząć. Udział w szkoleniu to bardzo dobrze wykorzystany czas. Kluczowy temat – unikanie prokrastynacji i odejście od multitaskingu.”

„Świetne, praktyczne szkolenie. Wiedza została przedstawiona w bardzo przystępny sposób, a wskazówki łatwo zastosować na co dzień. Od jutra zaczynam wprowadzać je w życie!”

„Przede wszystkim skupię się najpierw nad swoimi zadaniami, a dopiero później zacznę pomagać innym. Może wreszcie przestaną mnie wykorzystywać w pracy. Wprowadzę planowanie tygodniowe, macierz Eisenhowera, wypracuję system oddelegowywania zadań, będę bardziej asertywna, będę unikać rozpraszaczy, wdrożę technikę Pomodoro.”

„Dobra organizacja i metody, które można wdrożyć w pracy. Szkolenie przydatne i pomocne.”

„Ciekawe zagadnienia i pomysły na zwiększenie efektywności pracy.”

„Konkretne szkolenie, które dużo wnosi do mojej codziennej pracy.”

„Cenne podejście prowadzącej – dostosowanie szkolenia pod nasze indywidualne potrzeby. Szkolenie bardzo mi się podobało.”

„Należy wyróżnić podejście szkoleniowca, zrozumienie problemów, dostosowanie materiałów i ćwiczeń do naszych potrzeb.”

„Potrzebujemy więcej takich szkoleń, najlepiej dwudniowych, by realizować teorię w praktyce.”

„Szkolenie nie jest monotonne. Zadania pozwalają skupić się na zagadnieniach.”

„Bardzo profesjonalna Pani prowadząca i sympatyczna. Polecam :)”

„Było to naprawdę pomocne szkolenie. Chciałoby się słuchać i słuchać. Jedno z najlepszych na jakich byłam.”

„Przydatne treści szkolenia: dobra znajomość tematu, przystępne treści, wymiana doświadczeń w zespole, znajomość realnych warunków w pracy i uwzględnienie ich w szkoleniu.”

„Przydatne treści szkolenia: dużo kontaktu z grupą, odpowiadanie na pytania, ustawianie priorytetów, treści związane z ułudą i planowaniem.”

„Przydatne treści szkolenia: Macierz Eisenhowera i sposoby na asertywne podejście do pracy, Rozróżnianie co jest priorytetem, a co nie; podejście do grupy, otwartość na informacje uczestników.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu organizacji czasu pracy firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm i instytucji tj.: K.R. Group, Loma Systems, Comarch, MPWiK w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, European Network Remembrance and Solidarity, Sabic Poland, Grupa PROFBUD, Boccard Polska, Państwowy Fundusz Rehebilitacji Osób Niepełnosprawnych, IKEA, Tyrolit, eRecruitment Solutions, Vaillant Group, SKF, Colep, Freightliner, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Słodkie Upominki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Ministerstwo Obrony Narodowej, Jednostka Wojskowa nr 6021, BMW Financial Services, LUX MED, ARIMR, Orsted Polska Sp. z o.o., Biuro Informacji Kredytowej, Metro Warszawskie, OPTEX SECURITY, Grupa Pracuj, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, ASERTO Sp. z o.o. Sp. k., Lovrin, Społeczna Akademia Nauk, Telewizja Polska S.A, PHU Kalina S.C., Urząd Miejski Gniewkowo, Fiege, Konimpex, UnityGroup, PSA Finanse Polska Sp. z o.o., Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., Cellnex Poland Sp. z o.o., Sąd Najwyższy, Samsung Electronics.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas