organizacja czasu pracy

Organizacja czasu pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Umiejętność organizacji czasu pracy wpływa na produktywność zespołu. Na szczęście, można się nauczyć! Proponujemy zorganizowanie dopasowanego projektu do potrzeb Twojego zespołu: Organizacja czasu pracy – szkolenie zamknięte. Pracownicy Twojej firmy zdobędą wiedzę m.in. o :

 • rozpraszaczach i ich eliminowaniu;
 • wyznaczaniu priorytetów;
 • motywowaniu się do działania,
 • efektywnym działaniu pod presją czasu.

Organizacja czasu pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

organizacja czasu pracy

Umiejętność organizacji czasu pracy wpływa na produktywność zespołu. Na szczęście, można się nauczyć! Proponujemy zorganizowanie dopasowanego projektu do potrzeb Twojego zespołu: Organizacja czasu pracy – szkolenie zamknięte. Pracownicy Twojej firmy zdobędą wiedzę m.in. o :

 • rozpraszaczach i ich eliminowaniu;
 • wyznaczaniu priorytetów;
 • motywowaniu się do działania,
 • efektywnym działaniu pod presją czasu.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Technikach organizacji czasu pracu.
 • Sposobach na zwiększenie efektywności i wydajności pracy.
 • Praktycznych narzędziach usprawniających organizację czasu pracy (m.in. zasada Pareto, 60/40, schemat I-BEAM, metoda ALPEN, matryca Eisenhowera).
 • Skutecznym planowaniu celów i ich realizacji poprzez wykorzystanie metody SMART.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Prawidłowego określania i planowania celów.
 • Radzenia sobie z presją czasu i stresem.
 • Wypracowania i wykorzystania optymalnych dla siebie metod organizacji czasu pracy.
 • Identyfikowania własnych „złodziei czasu”, nieefektywnych nawyków, oszczędności poznawczej.
 • Radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Maksymalizacją własnej efektywności.
 • Planowaniem, realizacją celów i organizacją pracy.
 • Efektywnym wykorzystaniu zasobów.
 • Zorientowaniem na cele stanowiskowe.
 • Asertywności zawodowej dzięki umiejętności piorytetyzacji zadań.
 • Komunikacji ustnej i pisemnej.
 • Współpracy zespołowej.

Program Szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników z zakresu organizacji czasu pracy.

Moduł I. Efektywność Organizacji czasu pracy.

 • Moje mocne i słabe strony w Organizacji czasu pracy.
 • Błędy w Organizacji czasu pracy.
 • Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność.
 • Reguły efektywności wg Briana Tracy.

Moduł II. Modelowanie własnej motywacji i wzmacnianie efektywności w oparciu o cele.

 • Jak wpłynąć na własna motywację i przekierować swoją energię na konstruktywne rozwiązywanie problemów i efektywne wykonywanie zadań.
 • Reaktywny i proaktywny model Coveya, czyli na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam.
 • Radzenie sobie z presją czasu.
 • Oblicza i konsekwencje wykonywania zadań pod presją czasu.
 • Zasady formułowania celów. Metoda SMART.

Moduł III. Techniki organizacji czasu pracy.

Uczestnicy wezmą udział w interaktywnej grze symulacyjnej Zegarmistrz, która pozwala w sposób praktyczny udoskonalić kompetencje związane z planowaniem. Uczestnicy będą podczas gry decydować o ważności i pilności poszczególnych zadań. Doświadczą sytuacji zbliżonych do rzeczywistego życia zawodowego, w którym pojawiają się zadania i czynności nieplanowane, presja czasu oraz konieczność realizacji założonych celów. Wszystko to sprawi, że nabywanie kompetencji związanych z organizacją i planowaniem stanie się ciekawe, dynamiczne i zapadające w pamięć.

 • Matryca Eisenhowera.
 • Metoda ALPEN.
 • Zastosowanie zasady Pareto w organizacji czasu pracy.
 • Zasada 60/40.
 • Złota godzina.
 • Nadawanie priorytetów zadaniom.
 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych.
 • Kontrola realizacji planu.
 • Schemat I-BEAM jako narzędzie pomocne w konstruowaniu i kontrolowaniu naszego planu dnia.
 • Określanie ram czasowych dla realizacji zadań.
 • Zarządzanie sobą w ciągu dnia.
 • Fazy dnia – krzywa REFA.

Moduł IV. Jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”.

 • Identyfikacja własnych „złodziei czasu”.
 • Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
 • Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.

Moduł V. Ostrzenie piły, czyli jak dbać o równowagę w czterech wymiarach: duchowym, fizycznym, umysłowym, społeczno- emocjonalnym. 

Moduł rozpocznie gra szkoleniowa Detektyw. Wciągająca, humorystyczna fabuła wywołuje zaangażowanie i pozwala na zastanowienie się nad aspektami nie tylko planowania, ale również równowagi pomiędzy życiem prywatnym a osobistym. Uczestnicy mogą poczuć się niczym detektywi z klasycznych kryminałów. Wybór zadań wydaje się prosty, ale bardzo łatwo wpaść w pułapkę pilności spraw mało istotnych, zapominając o tym, co naprawdę ważne.

 • Jak dbać o harmonię pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.
 • Praca z kołem życia pozwalająca uświadomić sobie poziom satysfakcji z poszczególnych obszarów życiowych, takich jak m.in.: rodzina, przyjaciele, praca, zdrowie.
 • Zastosowanie narzędzia do pracy nad celami i poszukiwania równowagi.
 • W jaki sposób moja „kondycja” wpływa na jakość wykonywanych zadań.
 • Stres jako czynnik zaburzający proces planowania. Profilaktyka stresu. Jak powstaje stres?

Podsumowanie szkolenia i przygotowanie przez uczestników planu działania wdrożenia nabytej wiedzy w praktykę.

Czas trwania: 1 dzień

Program: Organizacja czasu pracy – szkolenie zamknięte, jego formę oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.