Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Podejmowanie decyzji to jedna z kompetencji, którą można, a nawet trzeba ćwiczyć i rozwijać. Kurs z podejmowania decyzji dla wielu z nas może więc okazać się punktem przełomowym w rozwoju zawodowym i osobistym. Jak podjąć decyzję? Jak ułatwić sobie podejmowanie decyzji, dobrze oszacować szanse i ryzyka i na czym właściwie polega sztuka wyboru? Profesjonalny warsztat podejmowania decyzji przygotowany przez naszych ekspertów dostarcza odpowiedzi na tego rodzaju pytania, a przy tym uczy, jak w praktyce świadomie zarządzać procesem decyzyjnym, by zmaksymalizować prawdopodobieństwo podjęcia słusznego wyboru.

Zamknięte szkolenie „Podejmowanie decyzji” to projekt skierowany do bardzo szerokiego grona osób – wszystkich, którzy chcą podejmować trafne decyzje w pracy i w sferze prywatnej. Kurs podejmowania decyzji rekomendujemy zwłaszcza decydentom, managerom i liderom, ponieważ to na ich barkach spoczywa często ciężar decyzji i od ich kompetencji w tym obszarze zależy sukces firmy, powodzenie prowadzonych projektów i satysfakcja pracowników.

Sztuka podejmowania decyzji wymaga m.in. się wiedzy na temat podstaw procesu podejmowania decyzji oraz świadomości możliwych do zastosowania technik. Musisz wiedzieć, z jakich etapów składa się proces decyzyjny i czym charakteryzują się poszczególne modele podejmowania decyzji. Na proces decyzyjny wpływa również poziom umiejętności. Kluczowa bywa jednak postawa i świadomość tego, co wybór poszczególnych opcji może oznaczać, z uwzględnieniem jakich zmiennych należy podejmować decyzję oraz jak zarządzić tempem procesu decyzyjnego. Podejmowanie dobrych decyzji musi opierać się na rzetelnych informacjach, dobrej analizie danych i racjonalnej ocenie istniejących możliwości, ale często też potrzebuje kreatywnego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, dedukcji, myślenia strategicznego, świadomości istnienia tzw. pułapek decyzyjnych.

Zamknięte szkolenie „Podejmowanie decyzji” to kurs projektowany na zamówienie – bierzemy pod uwagę realia, w których działają Kursanci i ich palące problemy. Język teorii przekładamy na praktykę i trenujemy dokładnie te umiejętności, które pomogą Uczestnikom świadomie przechodzić przez proces decyzyjny. Trening podejmowania decyzji prowadzimy przy tym, uwzględniając preferencje Klientów w zakresie terminu, miejsca i formy szkolenia. Możemy więc zaoferować zainteresowanym zarówno szkolenie z podejmowania decyzji online, jak i warsztat stacjonarny z tego tematu.

Zapraszamy!

Podejmowanie decyzji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji to jedna z kompetencji, którą można, a nawet trzeba ćwiczyć i rozwijać. Kurs z podejmowania decyzji dla wielu z nas może więc okazać się punktem przełomowym w rozwoju zawodowym i osobistym. Jak podjąć decyzję? Jak ułatwić sobie podejmowanie decyzji, dobrze oszacować szanse i ryzyka i na czym właściwie polega sztuka wyboru? Profesjonalny warsztat podejmowania decyzji przygotowany przez naszych ekspertów dostarcza odpowiedzi na tego rodzaju pytania, a przy tym uczy, jak w praktyce świadomie zarządzać procesem decyzyjnym, by zmaksymalizować prawdopodobieństwo podjęcia słusznego wyboru.

Zamknięte szkolenie „Podejmowanie decyzji” to projekt skierowany do bardzo szerokiego grona osób – wszystkich, którzy chcą podejmować trafne decyzje w pracy i w sferze prywatnej. Kurs podejmowania decyzji rekomendujemy zwłaszcza decydentom, managerom i liderom, ponieważ to na ich barkach spoczywa często ciężar decyzji i od ich kompetencji w tym obszarze zależy sukces firmy, powodzenie prowadzonych projektów i satysfakcja pracowników.

Sztuka podejmowania decyzji wymaga m.in. się wiedzy na temat podstaw procesu podejmowania decyzji oraz świadomości możliwych do zastosowania technik. Musisz wiedzieć, z jakich etapów składa się proces decyzyjny i czym charakteryzują się poszczególne modele podejmowania decyzji. Na proces decyzyjny wpływa również poziom umiejętności. Kluczowa bywa jednak postawa i świadomość tego, co wybór poszczególnych opcji może oznaczać, z uwzględnieniem jakich zmiennych należy podejmować decyzję oraz jak zarządzić tempem procesu decyzyjnego. Podejmowanie dobrych decyzji musi opierać się na rzetelnych informacjach, dobrej analizie danych i racjonalnej ocenie istniejących możliwości, ale często też potrzebuje kreatywnego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, dedukcji, myślenia strategicznego, świadomości istnienia tzw. pułapek decyzyjnych.

Zamknięte szkolenie „Podejmowanie decyzji” to kurs projektowany na zamówienie – bierzemy pod uwagę realia, w których działają Kursanci i ich palące problemy. Język teorii przekładamy na praktykę i trenujemy dokładnie te umiejętności, które pomogą Uczestnikom świadomie przechodzić przez proces decyzyjny. Trening podejmowania decyzji prowadzimy przy tym, uwzględniając preferencje Klientów w zakresie terminu, miejsca i formy szkolenia. Możemy więc zaoferować zainteresowanym zarówno szkolenie z podejmowania decyzji online, jak i warsztat stacjonarny z tego tematu.

Zapraszamy!

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Warsztat z podejmowania decyzji gruntownie przygotowuje Kursantów do świadomego zarządzania procesem decyzyjnym poprzez wykształcenie umiejętności weryfikowania i analizowania danych, wyciągania wniosków i szacowania rezultatów możliwych rozwiązań. Kurs „Podejmowanie decyzji” skupia się na praktycznych aspektach procesu decyzyjnego i pozwala przećwiczyć różne techniki ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji na przykładach wywiedzionych z doświadczeń Kursantów. Opracowany przez znawców tematu i doświadczonych trenerów z imponującymi kwalifikacjami kurs z podejmowania decyzji nie tylko odwołuje się do realiów pracy Uczestników szkolenia, ale też bierze pod uwagę faktyczne potrzeby szkoleniowe Kursantów i doskonali dokładnie te umiejętności i kompetencje, które są im niezbędne przy podejmowaniu różnorodnych decyzji. Realizowane przez nas zamknięte szkolenia z podejmowania decyzji to nowoczesne i atrakcyjne pod względem formy szkolenia o najwyższym standardzie i potwierdzonej skuteczności. Jako firma szkoleniowa z wieloletnim doświadczeniem możemy pochwalić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami, co roku przechodzimy certyfikację, a grono zadowolonych z naszych usług Klientów każdego dnia poszerza się o nową grupę przedsiębiorców z różnych branż. Organizowane przez nas kursy charakteryzuje przy tym duża elastyczność – szkolenie poświęcone procesowi podejmowania decyzji możecie Państwo zrealizować w Human Skills jako klasyczny i lubiany stacjonarny warsztat lub przyjazne w organizacji i wyjątkowo ekonomiczne szkolenie online. Zamknięty kurs z podejmowania decyzji uzupełniliśmy dodatkowo programem specjalnej opieki poszkoleniowej – Uczestnicy szkolenia mogą liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony trenera prowadzącego kurs aż przez miesiąc od momentu ukończenia treningu. Każdy Kursant może w tym czasie skorzystać z bezpłatnych konsultacji online i uzyskać pomoc eksperta w zakresie tematyki szkolenia i wdrażania rozwiązań poznanych w czasie warsztatu. Prowadzone przez nas kursy zamknięte są nie tylko dostosowywane do potrzeb szkoleniowych i preferencji Klientów, ale też indywidualnie wyceniane. Przygotowane przez nas szkolenia mogą być ponadto dofinansowywane ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) lub BUR.

Jakie korzyści oferuje zamknięty kurs „Podejmowanie decyzji”?

Szkolenie skupia się na prezentacji rzetelnej i usystematyzowanej wiedzy na temat procesu decyzyjnego, jego etapów i wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji technik. Jednocześnie teoria jest w czasie warsztatu punktem wyjścia do treningu konkretnych umiejętności i kompetencji. Uczymy się na przykładach, w działaniu i poprzez doświadczanie, jak zbierać i analizować dane, jak unikać pułapek decyzyjnych, jak radzić sobie z presją czasu, emocjami i ryzykiem w czasie trudnych wyborów. Szkolenie „Podejmowanie decyzji” pozwala Kursantom wniknąć w tajniki takich tematów jak m.in.: paradoks decyzyjny, intuicja, bańka informacyjna, związki przyczynowo skutkowe, dedukcja, weryfikacja hipotez, proces decyzyjny A. Einsteina, kreatywne techniki podejmowania decyzji.

Szkolenie „Podejmowanie decyzji” pozwala Kursantom zdobyć fachową wiedzę o:

 • technikach i metodach podejmowania decyzji;
 • zasadach dobrego zarządzania procesem decyzyjnym;
 • etapach procesu decyzyjnego;
 • czynnikach ułatwiających podjęcie decyzji;
 • zagrożeniach spotykanych w toku podejmowania decyzji;
 • metodach zwiększania prawdopodobieństwa podjęcia trafnej decyzji;
 • kreatywnym modelu rozwiązywania problemów.

Zamknięty kurs podejmowania decyzji rozwija wyspecjalizowane umiejętności:

 • zdobywania i weryfikowania danych;
 • analizowania danych i interpretowania ich w procesie decyzyjnym;
 • szacowania ryzyka;
 • stosowania różnych technik i metod podejmowania decyzji;
 • identyfikowania i eliminowania pułapek decyzyjnych;
 • działania pod presją czasu i emocji;
 • właściwego reagowania w sytuacjach trudnych;
 • wyznaczania celów i planowania.

Szkolenie ze sztuki podejmowania decyzji doskonali unikatowe kompetencje związane z:

 • podejmowaniem decyzji;
 • analizą informacji;
 • strategicznym myśleniem;
 • zarządzaniem stresem i kontrolą emocji;
 • organizacją.

Realizowany na zamówienie kurs „Podejmowanie decyzji” przygotowuje managerów, kierowników i liderów do profesjonalnej realizacji zadań związanych z procesami decyzyjnymi różnego typu. Oparty na indywidualnie zbudowanym programie warsztat pozwala Kursantom przećwiczyć w warunkach zbliżonych do rzeczywistych umiejętności konieczne na kolejnych etapach procesu decyzyjnego. Szkolenie powinno być traktowane jako jeden z obligatoryjnych elementów rozwijania kompetencji menedżerskich.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PODEJMOWANIE DECYZJI – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Zamknięty kurs z podejmowania decyzji realizowany jako warsztat stacjonarny może odbyć się w wybranej przez Klienta lokalizacji lub na terenie naszej warszawskiej placówki – centrum szkoleniowego Human Skills przy ulicy Widok (śródmieście stolicy). Termin i agenda godzinowa kursu jest każdorazowo ustalana z Klientami. Szkolenie „Podejmowanie decyzji” trwa jeden dzień, podczas którego na trening poświęcamy przynajmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Uczestnikom zajęć realizującym stacjonarny kurs z podejmowania decyzji na terenie naszej siedziby zapewniamy w cenie szkolenia drobny poczęstunek w czasie porannej przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy lunch. Na obiad zaprosimy Kursantów w okolicy południa do jednej z restauracji działających w sąsiedztwie naszego centrum szkoleniowego. Wszystkim Kursantom zapisanym na warsztat „Podejmowanie decyzji” gwarantujemy ponadto miesięczny okres darmowej opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji z trenerem odpowiadającym za realizację warsztatu. Uczestnicy zajęć otrzymają od nas także wszelkie niezbędne pomoce i materiały szkoleniowe opracowane specjalnie na potrzeby zamówionego kursu. Ponieważ zamknięte szkolenie stacjonarne z podejmowania decyzji to tzw. szyty na miarę projekt szkoleniowy, jego program oraz zawartość merytoryczna i metodyczna są w pełni zależne od faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów, a optymalizacja elementów składowych warsztatu odbywa się po wnikliwej diagnozie oczekiwań i potrzeb Uczestników. Standardowo warsztat podejmuje zagadnienia uwzględnione w widocznym niżej programie, jednak ich lista może zostać rozbudowana lub zmodyfikowana w przypadku kursu zaprojektowanego dla konkretnej grupy szkoleniowej.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Podejmowanie decyzji”

Kurs rozpoczyna się od sekcji poświęconej diagnozie, omówieniu celów kursu i sprawom organizacyjnym. Wyniki przeprowadzonej przez trenera diagnozy pozwolą nam dostosować program szkolenia do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych Kursantów. Ponieważ prezentowany kurs ma charakter warsztatowy, zajęcia zdominowane są przez inspirujące do działania metody nauczania, zadania praktyczne dostosowane do realiów pracy Uczestników oraz ćwiczenia specjalnie zaprojektowane na potrzeby kursu. Warsztat sięga po sprawdzone narzędzia, czerpie z założeń modelu Activity Based Learning i realizuje wytyczne opisane przez cykl Kolba. Szkolenie kończy się wnikliwą ewaluacją, a w ramach podsumowania zajęć Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję stworzyć indywidualny plan działania związany z wdrożeniem poznanych technik i metod podejmowania decyzji. Zajęcia odbywają się zwykle w godzinach: 9:00 – 17:00 (istnieje możliwość dostosowania agendy do preferencji Klienta).

„Podejmowanie decyzji”

Program, formę szkolenia oraz agendę jego godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Wprowadzenie do szkolenia: rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Kursantów i identyfikacja celów warsztatu, sprawy organizacyjne, ustalenie kontraktu.

Zagadnienia poruszane w kolejnych modułach szkolenia:

 • Czym jest proces podejmowania decyzji?
 • Podejmowanie decyzji jako kompetencja – definicja, wskaźniki oraz skala oceny.
 • Grupowe a indywidualne podejmowanie decyzji – ćwiczenie grupowe wraz z omówieniem.
 • Asertywne podejmowanie decyzji oraz sprawdzanie kontroli nad daną sytuacją.
 • Korzyści z podejmowania decyzji przez zespół.
 • Wybrane grupowe metody podejmowanie decyzji – metoda grupowa 4-3-4, metoda kapeluszy Edwarda de Bono itp.
 • Aspekty podejmowania decyzji w sytuacji niepewności i braku pełnych informacji.
 • Pułapki decyzyjne.
 • Procedura procesu decyzyjnego A. Einsteina.
 • Kreatywne techniki podejmowania decyzji – wybrane metody.
 • 12 etapów rozwiązywania problemów.
 • Ustawianie celów i sporządzanie planu działań.
 • Pytania Osborna (kreatywne rozwiązywanie problemów).
 • Zasady reagowania w sytuacjach trudnych.
 • Wybrane techniki radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami w procesie podejmowania decyzji.

Zakończenie szkolenia: wypracowanie indywidualnych planów działania, podsumowanie najważniejszych treści, ewaluacja szkolenia.

Czas trwania kursu: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA PODEJMOWANIE DECYZJI – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Kurs zamknięty „Podejmowanie decyzji” zaplanowany jako warsztat online realizujemy, korzystając z popularnych i łatwych w obsłudze platform internetowych, najczęściej Zoom lub Clickmeeting. Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, w przestrzeni wirtualnego pokoju zarezerwowanego dla danej grupy szkoleniowej. Każdy z Kursantów otrzyma odpowiedni link z dostępem w zaproszeniu do szkolenia. Zarówno termin, jak i agenda kursu są każdorazowo dostosowywane do oczekiwań Klienta. Dzięki wygodnej formule zdalnych spotkań szkolenia online z podejmowania decyzji pozwalają Kursantom trenować z dowolnego miejsca i zdobywać nowe umiejętności bez straty czasu i konieczności angażowania się w uciążliwe czynności logistyczne. Dla firm delegujących pracowników na szkolenia tryb online jest okazją do ograniczenia kosztów szkolenia i redukcji trudności organizacyjnych. Warsztaty online są też bardzo przystępną formą kształcenia – nie wymagają od Uczestników wysokiej biegłości technicznej, instalacji dodatkowych programów czy posiadania specjalnego sprzętu. Kursantom potrzebny będzie jedynie dostęp do internetu oraz urządzenie z funkcją połączenia video online, np. tablet bądź telefon. Prezentowany kurs zaplanowaliśmy jako jednodniowy warsztat praktyczny trwający co najmniej 7 godzin zegarowych. Zawartość merytoryczna i metodyczna szkolenia z podejmowania decyzji każdorazowo jest dostosowywana do potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej – standardowo warsztat podejmuje zagadnienia uwzględnione w widocznym niżej programie, jednak ich lista może zostać rozbudowana lub zmodyfikowana, jeśli weryfikacja potrzeb wykaże taką konieczność. Zamknięte kursy z obszaru podejmowania decyzji wzbogaciliśmy również programem darmowej opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji. Na rozmowę z trenerem prowadzącym szkolenie Kursanci mogą umawiać się nawet przez 30 dni od chwili ukończenia zajęć, aby uzyskać wsparcie przy wdrażaniu technik i metod poznanych w czasie szkolenia. Wszyscy Uczestnicy warsztatu zostaną przez nas ponadto wyposażeni we wszelkie potrzebne pomoce oraz dedykowane materiały szkoleniowe.

Szczegółowy program zdalnego szkolenia „Podejmowanie decyzji”

Kurs online „Podejmowanie decyzji” to praktyczny warsztat, w którym dominującą rolę odgrywają: wymiana dobrych praktyk, nauka poprzez działanie oraz trening konkretnych umiejętności niezbędnych w toku podejmowania różnorodnych decyzji. Kurs opiera się na wykorzystaniu nowatorskich i stymulujących do działania technik nauczania, realizuje postulaty cyklu Kolba oraz założenia modelu Activity Based Learning. Szkolenie online z podejmowania decyzji zaczynamy standardowo w okolicy godziny 9:00 (istnieje możliwość dopasowania agendy do oczekiwań Klienta). Kurs rozpoczyna się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników i identyfikacją celów szkolenia, a kończy ewaluacją i podsumowaniem wiedzy. W finale zajęć Kursanci będą mieli również okazję opracować indywidualny plan działania związany z wdrożeniem metod i technik podejmowania decyzji prezentowanych w toku warsztatu.

Program, formę szkolenia oraz agendę jego godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

„Podejmowanie decyzji”

Rozpoczęcie warsztatu: wprowadzenie do tematu zajęć, rozpoznanie potrzeb Uczestników, omówienie celów szkolenia, omówienie spraw organizacyjnych.

Lista tematów poruszanych w kolejnych modułach warsztatu:

 • Proces podejmowania decyzji – czym jest?
 • Podejmowanie decyzji jako kompetencja – definicja, wskaźniki oraz skala oceny.
 • Podejmowanie decyzji w grupie i indywidualnie – ćwiczenia w grupach z omówieniem rezultatów zadania, wnioski.
 • Asertywne podejmowanie decyzji oraz sprawdzanie kontroli nad daną sytuacją.
 • Grupowe metody podejmowanie decyzji (wybór) – metoda kapeluszy E. de Bono, metoda grupowa 4-3-4 itd.
 • Korzyści z podejmowania decyzji przez zespół.
 • Aspekty podejmowania decyzji w sytuacji niepewności i deficytu informacji.
 • Pułapki decyzyjne.
 • Proces decyzyjny A. Einsteina.
 • Wybrane kreatywne techniki i metody podejmowania decyzji.
 • Pytania Osborna (kreatywne rozwiązywanie problemów).
 • 12 etapów rozwiązywania problemów.
 • Ustawianie celów i sporządzanie planu działań.
 • Reagowanie w trudnych sytuacjach – zasady.
 • Techniki radzenia sobie z emocjami w procesie podejmowania decyzji (wybór).

Podsumowanie warsztatu: powtórzenie najważniejszych zagadnień, sformułowanie indywidualnych planów działania, ewaluacja kursu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów szkolenie

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie na zamówienie – stacjonarne

Szkolenie z technik kreatywnego myślenia

Myślę twórczo i kreatywnie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja Motywacja szkolenie

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Potrzebna kontynuacja na 2 dni, bardzo ciekawy temat; Bardzo miły sposób prowadzenia, z humorem, co sprawiło, że szkolenie było bardziej przydatne; Zabrakło indywidualnej pracy z konkretnymi osobami, super, że przykłady były również z życia osobistego; Doceniam profesjonalizm prowadzonych zajęć; Zabrakło czasu – aż tyle treści, ciekawy temat”

„Przydatne treści szkolenia: Organizacja czasu pracy, określanie – punktowanie wartości zadań; Styl podejmowania i komunikowania decyzji.”

„Przydatne treści szkolenia: Normowanie czasu pracy; Tematyka przydatna, pomoże w podejściu do spraw; Panel dyskusyjny; Treści dot. Stylu podejmowania i komunikowania decyzji. Analiza sytuacji przed podjęciem decyzji.”

„Przydatne treści szkolenia: Temat dotyczący presji czasu i emocji przy podejmowaniu decyzji, ponieważ takie najczęściej nam towarzyszy; Różne możliwości podejmowania decyzji pod wybranymi kryteriami.”

„Szkolenie pozytywne; Profesjonalizm. Szkolenie przydatne w pracy.”

 

Klienci

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, IKEA Purchasing Services Poland Sp. z o.o., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas