Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów szkolenie

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie na zamówienie – stacjonarne

Jest to warsztat generowania pomysłów – prezentujący narzędzia przydatne w funkcjonowaniu każdej firmy, każdego managera oraz każdego zespołu pracującego koncepcyjnie. Warsztat ma formę tzw. Treningu Twórczości – skupiony jest na poznaniu różnych technik generowania pomysłów z założeniem pracy na tzw. „dyżurnych” zagadnieniach, nie związanych z bieżącą pracą zespołu ani branżą Klienta. Celem jest rozwijanie twórczych zdolności osób i zespołu*.
Warsztat ten jest autorską hybrydą najskuteczniejszych spośród profesjonalnych technik, metod oraz narzędzi kreatywnego i twórczego myślenia.
To warsztat z niewielką ilością teorii i – przede wszystkim – z obfitością sesji kreatywnych.

* Na życzenie Zleceniodawcy trening twórczości można poprowadzić, jako efektywny model pracy z celem, którym jest znalezienie pomysłu, pokonanie trudności, odnalezienie najlepszego wyjścia w oparciu o konkretne tematy, realne problemy, prawdziwe sprawy danej firmy, danego zespołu; praca warsztatowa kończy się wówczas wypracowaniem rozwiązania lub puli rozwiązań, na których można budować dalej, pracować od zaraz (przykłady realizacji – poniżej).

 

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie na zamówienie – stacjonarne

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów szkolenie

Jest to warsztat generowania pomysłów – prezentujący narzędzia przydatne w funkcjonowaniu każdej firmy, każdego managera oraz każdego zespołu pracującego koncepcyjnie. Warsztat ma formę tzw. Treningu Twórczości – skupiony jest na poznaniu różnych technik generowania pomysłów z założeniem pracy na tzw. „dyżurnych” zagadnieniach, nie związanych z bieżącą pracą zespołu ani branżą Klienta. Celem jest rozwijanie twórczych zdolności osób i zespołu*.
Warsztat ten jest autorską hybrydą najskuteczniejszych spośród profesjonalnych technik, metod oraz narzędzi kreatywnego i twórczego myślenia.
To warsztat z niewielką ilością teorii i – przede wszystkim – z obfitością sesji kreatywnych.

* Na życzenie Zleceniodawcy trening twórczości można poprowadzić, jako efektywny model pracy z celem, którym jest znalezienie pomysłu, pokonanie trudności, odnalezienie najlepszego wyjścia w oparciu o konkretne tematy, realne problemy, prawdziwe sprawy danej firmy, danego zespołu; praca warsztatowa kończy się wówczas wypracowaniem rozwiązania lub puli rozwiązań, na których można budować dalej, pracować od zaraz (przykłady realizacji – poniżej).

 

Cele i Korzyści

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie twórczych zdolności osób i zespołu – zapoznanie i przećwiczenie konkretnych technik generowania pomysłów.
 • Zrozumienie procesu – drogi, jaką musi pokonać umysł aby wypracować pomysł, bądź zbliżyć się do niego (poprzez wygenerowanie idei bliskich rozwiązaniu ostatecznemu).
 • Poznanie czynników i okoliczności, jakie są niezbędne ludzkiemu umysłowi do swobodnego generowania pomysłów (inteligencja emocjonalna).
 • Odblokowanie schematycznego myślenia, ale także pobudzenie gotowości do zmian, odkrywanie potencjału własnego i potencjału drzemiącego w każdym produkcie, przedmiocie i… Osobie.
 • Uruchomienie lub wzbogacenie twórczego myślenia, twórczej postawy wobec problemów.
 • Trening buduje w uczestnikach świadomość, że kreatywność nie jest talentem, tylko sposobem myślenia, na który dajemy sobie zgodę lub nie, oraz, że kreatywność jest cechą i częścią inteligencji emocjonalnej – a więc cechą, którą można kształtować i modelować całe życie.

Program Szkolenia

Program szkolenia: Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – jak skuteczne generowanie pomysłów czyli o sprawnym tworzeniu idei, wyborze najlepszych rozwiązań i odwadze do wyrażania ich?

Proponowany program na 1 lub 2 dni szkoleniowe.

Autor programu: Agnieszka Nadstawna

Część teoretyczna – wiadomości podawane „w pigułkach”:

 1. Prawdy i mity o kreatywności. Kreatywność, jako dobrowolny sposób myślenia i świadomość własnych możliwości rozwoju, jako jeden z filarów inteligencji emocjonalnej.
 2. Ciekawość poznawcza, motywacja twórcza, zaufanie do własnych możliwości – podstawowe sprawności poznawcze związane z umiejętnością generowania pomysłów i wyboru najlepszego.
 3. Kreatywność ≠ twórczość ≠ innowacyjność.
 4. Jak radzić sobie ze zniechęceniem, prokrastynacją, spadkiem motywacji, wypaleniem, lękiem przed impotencją twórczą, przekonaniem o własnej niekompetencji intelektualnej.
 5. Przeszkody we wspólnym myśleniu – wspólnym generowaniu pomysłów (aspekty słuchania emocjonalnego i „idea killers”).
 6. Podstawowe założenia treningu twórczości – zasady i strategie technik stymulacji myślenia.

Sesje kreatywne (zadania indywidualne i w grupach):

 1. Rozgrzewka mózgu – proste sposoby na rozpoczęcie działania kreatywnego.
 2. Klimat grupowy – techniki tworzenia klimatu sprzyjającemu tzw. efektowi grupowemu, czyli zdolności wspólnego myślenia (techniki: kojarzysz mi się z, część większej całości i/lub podobne).
 3. Abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń, dedukcja, analogie, myślenie metaforyczne – wybór technik rozwijających indywidualny poziom sprawności w wykonywaniu operacji intelektualnej (jest to najbardziej rozbudowana część treningu – wśród prezentowanych technik mogą znaleźć się: popularny diagram ryby, łańcuch i gwiazda, piramidy skojarzeń, pytania Osborna, chińska encyklopedia, zalety wad i wady zalet, i inne).
 4. Ciekawość poznawcza i tzw. potrzeba naprawiania, czyli motywatory wspierające aktywność twórczą – przykładowe techniki rozwijające umiejętność pobudzania procesu motywacyjnego w celu zamierzonej aktywności twórczej (techniki: co mnie dziwi, ciekaw jestem czy rzeczywiście, ulepszanie produktu).
 5. Profesjonalna burza mózgów – klasyczna i pisemna.
 6. Myślenie równoległe a argumentacja klasyczna – metoda 6 kapeluszy Edwarda de Bono.
 • Uwaga – warsztat nie dzieli się w wyraźny sposób na część teoretyczną i praktyczną. Teoria podawana jest „w pigułkach” – towarzyszy sesjom kreatywnym, uzupełniając wiedzę i wspomagając rozumienie technik.
 • Trener zastrzega sobie swobodę kolejności oraz wprowadzenia drobnych zmian w ustalonym programie w oparciu o proces grupowy i bieżące potrzeby.
 • Wszystkie zadania (prezentowane techniki) kończą się komentarzem i zachętą do dyskusji. Od zaangażowania uczestników w tę część zależy ostatecznie dobór i ilość przeprowadzonych ćwiczeń. Praktyka pokazuje, że w grupie około 30-osobowej, w ciągu 6 godzin zegarowych (plus przerwy), można rzetelnie zaprezentować w praktyce 6 – 8 technik (czyli tylko część z ujętych w proponowanym programie do dalszej dyskusji ze Zleceniodawcą).

Informacje organizacyjne:

 • Warunkiem jest element zaskoczenia.
 • Pracę kreatywną zaleca się, w miarę możliwości, poza miejscem codziennej pracy uczestników.
 • Realizacja szkolenia może odbyć się także – w sprzyjających warunkach pogodowych „outoorowo” – należy wówczas rozważyć precyzyjnie przestrzeń i możliwość pracy w niej, aranżację miejsca i nagłośnienie.
 • Program idealnie łączy się także z team-buildingiem, badaniem sposobu myślenia MINDSONAR i warsztatami typu „edutainment” – realizacja przez tego samego trenera, opcjonalnie z asystentami/kotrenerami.

Program szkolenia: Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – jak skuteczne generowanie pomysłów czyli o sprawnym tworzeniu idei, wyborze najlepszych rozwiązań i odwadze do wyrażania ich?

Proponowany program na 1 lub 2 dni szkoleniowe.

Autor programu: Agnieszka Nadstawna

Część teoretyczna – wiadomości podawane „w pigułkach”:

 1. Prawdy i mity o kreatywności. Kreatywność, jako dobrowolny sposób myślenia i świadomość własnych możliwości rozwoju, jako jeden z filarów inteligencji emocjonalnej.
 2. Ciekawość poznawcza, motywacja twórcza, zaufanie do własnych możliwości – podstawowe sprawności poznawcze związane z umiejętnością generowania pomysłów i wyboru najlepszego.
 3. Kreatywność ≠ twórczość ≠ innowacyjność.
 4. Jak radzić sobie ze zniechęceniem, prokrastynacją, spadkiem motywacji, wypaleniem, lękiem przed impotencją twórczą, przekonaniem o własnej niekompetencji intelektualnej.
 5. Przeszkody we wspólnym myśleniu – wspólnym generowaniu pomysłów (aspekty słuchania emocjonalnego i „idea killers”).
 6. Podstawowe założenia treningu twórczości – zasady i strategie technik stymulacji myślenia.

Sesje kreatywne (zadania indywidualne i w grupach):

 1. Rozgrzewka mózgu – proste sposoby na rozpoczęcie działania kreatywnego.
 2. Klimat grupowy – techniki tworzenia klimatu sprzyjającemu tzw. efektowi grupowemu, czyli zdolności wspólnego myślenia (techniki: kojarzysz mi się z, część większej całości i/lub podobne).
 3. Abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń, dedukcja, analogie, myślenie metaforyczne – wybór technik rozwijających indywidualny poziom sprawności w wykonywaniu operacji intelektualnej (jest to najbardziej rozbudowana część treningu – wśród prezentowanych technik mogą znaleźć się: popularny diagram ryby, łańcuch i gwiazda, piramidy skojarzeń, pytania Osborna, chińska encyklopedia, zalety wad i wady zalet, i inne).
 4. Ciekawość poznawcza i tzw. potrzeba naprawiania, czyli motywatory wspierające aktywność twórczą – przykładowe techniki rozwijające umiejętność pobudzania procesu motywacyjnego w celu zamierzonej aktywności twórczej (techniki: co mnie dziwi, ciekaw jestem czy rzeczywiście, ulepszanie produktu).
 5. Profesjonalna burza mózgów – klasyczna i pisemna.
 6. Myślenie równoległe a argumentacja klasyczna – metoda 6 kapeluszy Edwarda de Bono.
 • Uwaga – warsztat nie dzieli się w wyraźny sposób na część teoretyczną i praktyczną. Teoria podawana jest „w pigułkach” – towarzyszy sesjom kreatywnym, uzupełniając wiedzę i wspomagając rozumienie technik.
 • Trener zastrzega sobie swobodę kolejności oraz wprowadzenia drobnych zmian w ustalonym programie w oparciu o proces grupowy i bieżące potrzeby.
 • Wszystkie zadania (prezentowane techniki) kończą się komentarzem i zachętą do dyskusji. Od zaangażowania uczestników w tę część zależy ostatecznie dobór i ilość przeprowadzonych ćwiczeń. Praktyka pokazuje, że w grupie około 30-osobowej, w ciągu 6 godzin zegarowych (plus przerwy), można rzetelnie zaprezentować w praktyce 6 – 8 technik (czyli tylko część z ujętych w proponowanym programie do dalszej dyskusji ze Zleceniodawcą).

Informacje organizacyjne:

 • Warunkiem jest element zaskoczenia.
 • Pracę kreatywną zaleca się, w miarę możliwości, poza miejscem codziennej pracy uczestników.
 • Realizacja szkolenia może odbyć się także – w sprzyjających warunkach pogodowych „outoorowo” – należy wówczas rozważyć precyzyjnie przestrzeń i możliwość pracy w niej, aranżację miejsca i nagłośnienie.
 • Program idealnie łączy się także z team-buildingiem, badaniem sposobu myślenia MINDSONAR i warsztatami typu „edutainment” – realizacja przez tego samego trenera, opcjonalnie z asystentami/kotrenerami.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Unikatowa osobowość Pani Iwony, szeroki zakres przekazywanej teoretycznej i praktycznej wiedzy, ciekawe ćwiczenia sprawiły, że szkolenie było bardzo interesujące i wielce inspirujące. Szkoda, że dzień warsztatowy minął tak szybko.
Agnieszka Socha, Zespół Rozwoju Biznesu
Exatel S. A.
“Interesujące ćwiczenia, zdobycie nowych umiejętności. Trener z ogromną wiedzą , chęcią jak najlepszego przekazania informacji.”
„Nowe treści, ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wysokiej jakości materiały szkoleniowe.”
“Szkolenie przeprowadzone w bardzo miłej atmosferze. Swoboda wypowiedzi. Trener kompetentny z profesjonalnym podejściem do swojej pracy. Dużo ciekawych materiałów.” 
„Świetne szkolenie z dużą dawką bardzo ciekawej wiedzy. Zadania mocno angażujące uczestników, dzięki czemu teorię można było od razu sprawdzić z praktyką. Bardzo kompetentny prowadzący, reagujący na potrzeby uczestników. Polecam szkolenie w 100%!”
„Przykłady z życia wzięte i ciekawe ćwiczenia myślowe.”
„100% zaangażowania od początku do końca. Różnorodność, dużo praktycznych ćwiczeń pobudzających zaangażowanie. Przemiła atmosfera.”
Przydatne treści szkolenia: „Odwrócona burza mózgów – bardzo skuteczny sposób; techniki, ćwiczenia praktyczne – pokazywanie działania technik.”
„Wszystkie nowe sposoby kreatywnego myślenia (np. kwestionowanie status quo) – wyprowadzają ze ślepego zaułka.”
„Bardzo przydatne szkolenie, trener super. Dobre wykorzystanie czasu.”
„Przydatne treści szkolenia: Praktyczne narzędzia, dzięki którym wychodzimy ze schematu; 8 poziomów inteligencji, rozwiązanie oparte na przeciwieństwach; Gra w kapelusze; opis grupy osób; ćwiczenia praktyczne, zadania angażujące słuchaczy.”
„Przydatne treści szkolenia: Trenowanie i rozgrzanie umysłu przed zadaniem docelowym; odwrócenie pytania; Część o rodzajach inteligencji -> jak różne połączenie daje różny efekt.”
„Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze, duża wiedza; super metoda prowadzenia zajęć; zróżnicowane, ciekawe materiały szkoleniowe.”
„Sporo ciekawostek; szkolenie oparte na ćwiczeniach (najlepiej się uczymy). Dużo z tego szkolenia wyniosę i wykorzystam.”
„Super metaforycznie, urozmaicenie zadań, luźna atmosfera. Każda osoba powinna odbyć takie szkolenie.”
„Fajne podejście, aktywizujące zadania, brak monotonności, szeroka wiedza (źródła, przytoczone przykłady).”

Klienci

Przykłady ciekawych realizacji warsztatów metodą treningu twórczości w ciągu ostatnich lat:

 • Generowanie pomysłów na współpracę pomiędzy działami w dwóch budynkach (Volkswagen)
 • Koncepcja działań CSR i zaangażowania poszczególnych grup pracowników (Pfizer)
 • Wypracowanie wewnętrznego kodeksu pracy w oparciu o wartości pracowników (Gedeon Richter)
 • Opracowanie koncepcji rozdzielenia spółki na mniejsze pod katem wizerunkowym (Biuro Podróży i Agencja Eventowa Życie to Przygoda)
 • Opracowanie zasad dobrej współpracy w sytuacji kryzysowej (Futureal Cordia)
 • Spis pomysłów na budownictwo drugiej połowy XXI wieku (Futureal Cordia)
 • Wewnętrzne zasady i wartości funkcjonowania grup przedsiębiorców (BNI POWER)
 • Generowanie pomysłów na współpracę w teamach branżowych (BNI POWER)
 • Odblokowanie schematycznego myślenia (BNI POWER)
 • Dress code dla działu obsługi klienta i pracowników „front office” (Budimex)
 • Złota dziesiątka dobrej komunikacji (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
 • Identyfikacja zasobów zespołu (Urząd Miasta Gdańska)
 • Sposoby przedstawiania siebie i biznesu w networkingu i nie tylko (Sensi Gray)
 • Opracowanie wizji firmy i wyodrębnienie pomysłu na nazwę marketingową spółki (Ardea Consulting)
 • Trening umiejętności grupowego myślenia i indywidualnego generowania pomysłów w grupie brand managerów (Carlsberg)
 • Wypracowanie konkurencyjnego systemu obsługi klienta (agencja ubezpieczeniowa)
 • Odblokowanie schematycznego myślenia w grupie inżynierskiej (branża samochodowa)
 • Opracowanie wspólnego systemu wartości oraz misji i wizji firmy (międzynarodowa grupa szkoleniowa)
 • Creative Problem Solving – kreatywne podejście do rozwiązywania problemów (Ministerstwo Infrastruktury)
 • Techniki kreatywnego i twórczego myślenia ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego etapu projektowania produktów i profilowania odbiorców (Archiwum Narodowe w Krakowie)
 • Metody kreatywneg o myślenia (Efficient Insurance Solutions)

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas