Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów szkolenie

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie na zamówienie – stacjonarne

Jest to warsztat generowania pomysłów – prezentujący narzędzia przydatne w funkcjonowaniu każdej firmy, każdego managera oraz każdego zespołu pracującego koncepcyjnie. Warsztat ma formę tzw. Treningu Twórczości – skupiony jest na poznaniu różnych technik generowania pomysłów z założeniem pracy na tzw. „dyżurnych” zagadnieniach, nie związanych z bieżącą pracą zespołu ani branżą Klienta. Celem jest rozwijanie twórczych zdolności osób i zespołu*.
Warsztat ten jest autorską hybrydą najskuteczniejszych spośród profesjonalnych technik, metod oraz narzędzi kreatywnego i twórczego myślenia.
To warsztat z niewielką ilością teorii i – przede wszystkim – z obfitością sesji kreatywnych.

* Na życzenie Zleceniodawcy trening twórczości można poprowadzić, jako efektywny model pracy z celem, którym jest znalezienie pomysłu, pokonanie trudności, odnalezienie najlepszego wyjścia w oparciu o konkretne tematy, realne problemy, prawdziwe sprawy danej firmy, danego zespołu; praca warsztatowa kończy się wówczas wypracowaniem rozwiązania lub puli rozwiązań, na których można budować dalej, pracować od zaraz (przykłady realizacji – poniżej).

 

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie na zamówienie – stacjonarne

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów szkolenie

Jest to warsztat generowania pomysłów – prezentujący narzędzia przydatne w funkcjonowaniu każdej firmy, każdego managera oraz każdego zespołu pracującego koncepcyjnie. Warsztat ma formę tzw. Treningu Twórczości – skupiony jest na poznaniu różnych technik generowania pomysłów z założeniem pracy na tzw. „dyżurnych” zagadnieniach, nie związanych z bieżącą pracą zespołu ani branżą Klienta. Celem jest rozwijanie twórczych zdolności osób i zespołu*.
Warsztat ten jest autorską hybrydą najskuteczniejszych spośród profesjonalnych technik, metod oraz narzędzi kreatywnego i twórczego myślenia.
To warsztat z niewielką ilością teorii i – przede wszystkim – z obfitością sesji kreatywnych.

* Na życzenie Zleceniodawcy trening twórczości można poprowadzić, jako efektywny model pracy z celem, którym jest znalezienie pomysłu, pokonanie trudności, odnalezienie najlepszego wyjścia w oparciu o konkretne tematy, realne problemy, prawdziwe sprawy danej firmy, danego zespołu; praca warsztatowa kończy się wówczas wypracowaniem rozwiązania lub puli rozwiązań, na których można budować dalej, pracować od zaraz (przykłady realizacji – poniżej).

 

Cele i Korzyści

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie twórczych zdolności osób i zespołu – zapoznanie i przećwiczenie konkretnych technik generowania pomysłów.
 • Zrozumienie procesu – drogi, jaką musi pokonać umysł aby wypracować pomysł, bądź zbliżyć się do niego (poprzez wygenerowanie idei bliskich rozwiązaniu ostatecznemu).
 • Poznanie czynników i okoliczności, jakie są niezbędne ludzkiemu umysłowi do swobodnego generowania pomysłów (inteligencja emocjonalna).
 • Odblokowanie schematycznego myślenia, ale także pobudzenie gotowości do zmian, odkrywanie potencjału własnego i potencjału drzemiącego w każdym produkcie, przedmiocie i… Osobie.
 • Uruchomienie lub wzbogacenie twórczego myślenia, twórczej postawy wobec problemów.
 • Trening buduje w uczestnikach świadomość, że kreatywność nie jest talentem, tylko sposobem myślenia, na który dajemy sobie zgodę lub nie, oraz, że kreatywność jest cechą i częścią inteligencji emocjonalnej – a więc cechą, którą można kształtować i modelować całe życie.

Program Szkolenia

Program szkolenia: Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – jak skuteczne generowanie pomysłów czyli o sprawnym tworzeniu idei, wyborze najlepszych rozwiązań i odwadze do wyrażania ich?

Proponowany program na 1 lub 2 dni szkoleniowe.

Autor programu: Agnieszka Nadstawna

Część teoretyczna – wiadomości podawane „w pigułkach”:

 1. Prawdy i mity o kreatywności. Kreatywność, jako dobrowolny sposób myślenia i świadomość własnych możliwości rozwoju, jako jeden z filarów inteligencji emocjonalnej.
 2. Ciekawość poznawcza, motywacja twórcza, zaufanie do własnych możliwości – podstawowe sprawności poznawcze związane z umiejętnością generowania pomysłów i wyboru najlepszego.
 3. Kreatywność ≠ twórczość ≠ innowacyjność.
 4. Jak radzić sobie ze zniechęceniem, prokrastynacją, spadkiem motywacji, wypaleniem, lękiem przed impotencją twórczą, przekonaniem o własnej niekompetencji intelektualnej.
 5. Przeszkody we wspólnym myśleniu – wspólnym generowaniu pomysłów (aspekty słuchania emocjonalnego i „idea killers”).
 6. Podstawowe założenia treningu twórczości – zasady i strategie technik stymulacji myślenia.

Sesje kreatywne (zadania indywidualne i w grupach):

 1. Rozgrzewka mózgu – proste sposoby na rozpoczęcie działania kreatywnego.
 2. Klimat grupowy – techniki tworzenia klimatu sprzyjającemu tzw. efektowi grupowemu, czyli zdolności wspólnego myślenia (techniki: kojarzysz mi się z, część większej całości i/lub podobne).
 3. Abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń, dedukcja, analogie, myślenie metaforyczne – wybór technik rozwijających indywidualny poziom sprawności w wykonywaniu operacji intelektualnej (jest to najbardziej rozbudowana część treningu – wśród prezentowanych technik mogą znaleźć się: popularny diagram ryby, łańcuch i gwiazda, piramidy skojarzeń, pytania Osborna, chińska encyklopedia, zalety wad i wady zalet, i inne).
 4. Ciekawość poznawcza i tzw. potrzeba naprawiania, czyli motywatory wspierające aktywność twórczą – przykładowe techniki rozwijające umiejętność pobudzania procesu motywacyjnego w celu zamierzonej aktywności twórczej (techniki: co mnie dziwi, ciekaw jestem czy rzeczywiście, ulepszanie produktu).
 5. Profesjonalna burza mózgów – klasyczna i pisemna.
 6. Myślenie równoległe a argumentacja klasyczna – metoda 6 kapeluszy Edwarda de Bono.
 • Uwaga – warsztat nie dzieli się w wyraźny sposób na część teoretyczną i praktyczną. Teoria podawana jest „w pigułkach” – towarzyszy sesjom kreatywnym, uzupełniając wiedzę i wspomagając rozumienie technik.
 • Trener zastrzega sobie swobodę kolejności oraz wprowadzenia drobnych zmian w ustalonym programie w oparciu o proces grupowy i bieżące potrzeby.
 • Wszystkie zadania (prezentowane techniki) kończą się komentarzem i zachętą do dyskusji. Od zaangażowania uczestników w tę część zależy ostatecznie dobór i ilość przeprowadzonych ćwiczeń. Praktyka pokazuje, że w grupie około 30-osobowej, w ciągu 6 godzin zegarowych (plus przerwy), można rzetelnie zaprezentować w praktyce 6 – 8 technik (czyli tylko część z ujętych w proponowanym programie do dalszej dyskusji ze Zleceniodawcą).

Informacje organizacyjne:

 • Warunkiem jest element zaskoczenia.
 • Pracę kreatywną zaleca się, w miarę możliwości, poza miejscem codziennej pracy uczestników.
 • Realizacja szkolenia może odbyć się także – w sprzyjających warunkach pogodowych „outoorowo” – należy wówczas rozważyć precyzyjnie przestrzeń i możliwość pracy w niej, aranżację miejsca i nagłośnienie.
 • Program idealnie łączy się także z team-buildingiem, badaniem sposobu myślenia MINDSONAR i warsztatami typu „edutainment” – realizacja przez tego samego trenera, opcjonalnie z asystentami/kotrenerami.

Program szkolenia: Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – jak skuteczne generowanie pomysłów czyli o sprawnym tworzeniu idei, wyborze najlepszych rozwiązań i odwadze do wyrażania ich?

Proponowany program na 1 lub 2 dni szkoleniowe.

Autor programu: Agnieszka Nadstawna

Część teoretyczna – wiadomości podawane „w pigułkach”:

 1. Prawdy i mity o kreatywności. Kreatywność, jako dobrowolny sposób myślenia i świadomość własnych możliwości rozwoju, jako jeden z filarów inteligencji emocjonalnej.
 2. Ciekawość poznawcza, motywacja twórcza, zaufanie do własnych możliwości – podstawowe sprawności poznawcze związane z umiejętnością generowania pomysłów i wyboru najlepszego.
 3. Kreatywność ≠ twórczość ≠ innowacyjność.
 4. Jak radzić sobie ze zniechęceniem, prokrastynacją, spadkiem motywacji, wypaleniem, lękiem przed impotencją twórczą, przekonaniem o własnej niekompetencji intelektualnej.
 5. Przeszkody we wspólnym myśleniu – wspólnym generowaniu pomysłów (aspekty słuchania emocjonalnego i „idea killers”).
 6. Podstawowe założenia treningu twórczości – zasady i strategie technik stymulacji myślenia.

Sesje kreatywne (zadania indywidualne i w grupach):

 1. Rozgrzewka mózgu – proste sposoby na rozpoczęcie działania kreatywnego.
 2. Klimat grupowy – techniki tworzenia klimatu sprzyjającemu tzw. efektowi grupowemu, czyli zdolności wspólnego myślenia (techniki: kojarzysz mi się z, część większej całości i/lub podobne).
 3. Abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń, dedukcja, analogie, myślenie metaforyczne – wybór technik rozwijających indywidualny poziom sprawności w wykonywaniu operacji intelektualnej (jest to najbardziej rozbudowana część treningu – wśród prezentowanych technik mogą znaleźć się: popularny diagram ryby, łańcuch i gwiazda, piramidy skojarzeń, pytania Osborna, chińska encyklopedia, zalety wad i wady zalet, i inne).
 4. Ciekawość poznawcza i tzw. potrzeba naprawiania, czyli motywatory wspierające aktywność twórczą – przykładowe techniki rozwijające umiejętność pobudzania procesu motywacyjnego w celu zamierzonej aktywności twórczej (techniki: co mnie dziwi, ciekaw jestem czy rzeczywiście, ulepszanie produktu).
 5. Profesjonalna burza mózgów – klasyczna i pisemna.
 6. Myślenie równoległe a argumentacja klasyczna – metoda 6 kapeluszy Edwarda de Bono.
 • Uwaga – warsztat nie dzieli się w wyraźny sposób na część teoretyczną i praktyczną. Teoria podawana jest „w pigułkach” – towarzyszy sesjom kreatywnym, uzupełniając wiedzę i wspomagając rozumienie technik.
 • Trener zastrzega sobie swobodę kolejności oraz wprowadzenia drobnych zmian w ustalonym programie w oparciu o proces grupowy i bieżące potrzeby.
 • Wszystkie zadania (prezentowane techniki) kończą się komentarzem i zachętą do dyskusji. Od zaangażowania uczestników w tę część zależy ostatecznie dobór i ilość przeprowadzonych ćwiczeń. Praktyka pokazuje, że w grupie około 30-osobowej, w ciągu 6 godzin zegarowych (plus przerwy), można rzetelnie zaprezentować w praktyce 6 – 8 technik (czyli tylko część z ujętych w proponowanym programie do dalszej dyskusji ze Zleceniodawcą).

Informacje organizacyjne:

 • Warunkiem jest element zaskoczenia.
 • Pracę kreatywną zaleca się, w miarę możliwości, poza miejscem codziennej pracy uczestników.
 • Realizacja szkolenia może odbyć się także – w sprzyjających warunkach pogodowych „outoorowo” – należy wówczas rozważyć precyzyjnie przestrzeń i możliwość pracy w niej, aranżację miejsca i nagłośnienie.
 • Program idealnie łączy się także z team-buildingiem, badaniem sposobu myślenia MINDSONAR i warsztatami typu „edutainment” – realizacja przez tego samego trenera, opcjonalnie z asystentami/kotrenerami.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Unikatowa osobowość Pani Iwony, szeroki zakres przekazywanej teoretycznej i praktycznej wiedzy, ciekawe ćwiczenia sprawiły, że szkolenie było bardzo interesujące i wielce inspirujące. Szkoda, że dzień warsztatowy minął tak szybko.
Agnieszka Socha, Zespół Rozwoju Biznesu
Exatel S. A.
“Interesujące ćwiczenia, zdobycie nowych umiejętności. Trener z ogromną wiedzą , chęcią jak najlepszego przekazania informacji.”
„Nowe treści, ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wysokiej jakości materiały szkoleniowe.”
“Szkolenie przeprowadzone w bardzo miłej atmosferze. Swoboda wypowiedzi. Trener kompetentny z profesjonalnym podejściem do swojej pracy. Dużo ciekawych materiałów.” 
„Świetne szkolenie z dużą dawką bardzo ciekawej wiedzy. Zadania mocno angażujące uczestników, dzięki czemu teorię można było od razu sprawdzić z praktyką. Bardzo kompetentny prowadzący, reagujący na potrzeby uczestników. Polecam szkolenie w 100%!”
„Przykłady z życia wzięte i ciekawe ćwiczenia myślowe.”
„100% zaangażowania od początku do końca. Różnorodność, dużo praktycznych ćwiczeń pobudzających zaangażowanie. Przemiła atmosfera.”
Przydatne treści szkolenia: „Odwrócona burza mózgów – bardzo skuteczny sposób; techniki, ćwiczenia praktyczne – pokazywanie działania technik.”
„Wszystkie nowe sposoby kreatywnego myślenia (np. kwestionowanie status quo) – wyprowadzają ze ślepego zaułka.”
„Bardzo przydatne szkolenie, trener super. Dobre wykorzystanie czasu.”

Klienci

Przykłady ciekawych realizacji warsztatów metodą treningu twórczości w ciągu ostatnich lat:

 • Generowanie pomysłów na współpracę pomiędzy działami w dwóch budynkach (Volkswagen)
 • Koncepcja działań CSR i zaangażowania poszczególnych grup pracowników (Pfizer)
 • Wypracowanie wewnętrznego kodeksu pracy w oparciu o wartości pracowników (Gedeon Richter)
 • Opracowanie koncepcji rozdzielenia spółki na mniejsze pod katem wizerunkowym (Biuro Podróży i Agencja Eventowa Życie to Przygoda)
 • Opracowanie zasad dobrej współpracy w sytuacji kryzysowej (Futureal Cordia)
 • Spis pomysłów na budownictwo drugiej połowy XXI wieku (Futureal Cordia)
 • Wewnętrzne zasady i wartości funkcjonowania grup przedsiębiorców (BNI POWER)
 • Generowanie pomysłów na współpracę w teamach branżowych (BNI POWER)
 • Odblokowanie schematycznego myślenia (BNI POWER)
 • Dress code dla działu obsługi klienta i pracowników „front office” (Budimex)
 • Złota dziesiątka dobrej komunikacji (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
 • Identyfikacja zasobów zespołu (Urząd Miasta Gdańska)
 • Sposoby przedstawiania siebie i biznesu w networkingu i nie tylko (Sensi Gray)
 • Opracowanie wizji firmy i wyodrębnienie pomysłu na nazwę marketingową spółki (Ardea Consulting)
 • Trening umiejętności grupowego myślenia i indywidualnego generowania pomysłów w grupie brand managerów (Carlsberg)
 • Wypracowanie konkurencyjnego systemu obsługi klienta (agencja ubezpieczeniowa)
 • Odblokowanie schematycznego myślenia w grupie inżynierskiej (branża samochodowa)
 • Opracowanie wspólnego systemu wartości oraz misji i wizji firmy (międzynarodowa grupa szkoleniowa)
 • Creative Problem Solving – kreatywne podejście do rozwiązywania problemów (Ministerstwo Infrastruktury)
 • Techniki kreatywnego i twórczego myślenia ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego etapu projektowania produktów i profilowania odbiorców (Archiwum Narodowe w Krakowie)

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas