Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów szkolenie

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie na zamówienie – stacjonarne

Jest to warsztat generowania pomysłów – prezentujący narzędzia przydatne w funkcjonowaniu każdej firmy, każdego managera oraz każdego zespołu pracującego koncepcyjnie. Warsztat ma formę tzw. Treningu Twórczości – skupiony jest na poznaniu różnych technik generowania pomysłów z założeniem pracy na tzw. „dyżurnych” zagadnieniach, nie związanych z bieżącą pracą zespołu ani branżą Klienta. Celem jest rozwijanie twórczych zdolności osób i zespołu*.
Warsztat ten jest autorską hybrydą najskuteczniejszych spośród profesjonalnych technik, metod oraz narzędzi kreatywnego i twórczego myślenia.
To warsztat z niewielką ilością teorii i – przede wszystkim – z obfitością sesji kreatywnych.

* Na życzenie Zleceniodawcy trening twórczości można poprowadzić, jako efektywny model pracy z celem, którym jest znalezienie pomysłu, pokonanie trudności, odnalezienie najlepszego wyjścia w oparciu o konkretne tematy, realne problemy, prawdziwe sprawy danej firmy, danego zespołu; praca warsztatowa kończy się wówczas wypracowaniem rozwiązania lub puli rozwiązań, na których można budować dalej, pracować od zaraz (przykłady realizacji – poniżej).

 

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie na zamówienie – stacjonarne

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów szkolenie