Audyt Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego – projekt doradczy

Popraw jakość i sposób funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej!

Szkolenia dla firm oraz administracji

Biuletyn Informacji Publicznej powinien być traktowany nie tylko jako obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale również i jako rzetelne źródło informacji dla obywatela. Dobrze funkcjonujący i uaktualniony BIP zmniejsza ilość wniosków o udostępnienie informacji publicznej, a także daje gwarancję uniknięcia odpowiedzialności karnej za nieudostępnienie informacji publicznej. Program naszego audytu został stworzony przez eksperta w dziedzinie prawa z wieloletnim doświadczeniem trenerskim. W trakcie wspólnego projektu, wskażemy konkretne obszary wymagające zmian czy poprawy. Otrzymasz również wiedzę jak, w sposób zgodny z prawem, redagować stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

ADRESACI PROJEKTU

Adresatami projektu są wszystkie jednostki sektora publicznego, które na mocy przepisów prawa zobowiązane są do prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Do grona klientów można w szczególności zaliczyć:

 • gminy (w dużej mierze w gminach istnieje zapotrzebowanie na audyty BIP-u ze względu na największe braki przy prowadzeniu stron podmiotowych);
 • powiaty;
 • samorządy;
 • województwa.

CELE PROJEKTU

 • Audyt obecnego BIP zamawiającego wraz ze wskazaniem koniecznego zakresu zmian i modyfikacji w jego zasadach publikacji /treści, sposobie formułowania treści.
 • Pozyskanie/ uwspólnianie wiedzy w zakresie informacji publicznej i zasad jej publikowania.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego administrowania BIP i redagowania treści w nim zawartych.
 • Pozyskanie wiedzy na temat formalnych wymogów prowadzenia strony BIP.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ:

 • Czym dokładnie jest informacja publiczna?
 • Jakie podmioty są zobligowane do prowadzenia BIP?
 • Jakie są kluczowe zasady ochrony danych osobowych?
 • Jakie są obszary odpowiedzialności w kontekście ujawnienia informacji?
 • Jak wygląda odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji publicznej?

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Samodzielnego redagowania BIP-u zgodnie z przepisami prawa.
 • Samodzielnej weryfikacji strony własnego BIP-u oraz BIP-ów innych podmiotów zobowiązanych.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Prawidłowym administrowaniem BIP i redagowaniem treści w nim zawartych.

ETAPY PROJEKTU:

 • Wstępne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Zamawiającego – określenie celów i potrzeb Zamawiającego w zakresie audytu BIP.
 • Analiza aktualnej wersji BIP Zamawiającego wraz z opracowaniem raportu podsumowującego oraz uwag i zaleceń w zakresie koniecznych zmian w tym zakresie.
 • Szkolenie z „Biuletyn Informacji Publicznej” dla wybranych pracowników Zamawiającego.

PROGRAM PROJEKTU:

 • Informacja publiczna – zasady, obowiązki, terminy, rola i znaczenie BIP.
 • Podmioty zobligowane do prowadzenia BIP, zasady udostępniania informacji w BIP i ich oznaczenie, skład redakcyjny BIP. 
 • Aspekty techniczne BIP i anonimizacja informacji zamieszczanych na BIP – zasady.
 • Ochrona danych osobowych w BIP.
 • Anonimizacja informacji zamieszczanych na BIP – zasady.
 • Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji publicznej.
 • Najczęstsze błędy popełniane przy redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej – sesja praktyki.
 • Integralnym elementem szkolenia jest bieżące omawianie wniosków/zaleceń z przeprowadzonego audytu BIP w ramach omawianych modułów szkolenia oraz ustalanie zakresu zmian w BIP Zamawiającego w tym kontekście.

CZAS SZKOLENIA: 4-8 godzin, w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz wyników audytu BIP.

Zapytaj o bezkosztową wycenę!

Poznaj również: