komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja empatyczna NVC – Porozumiewanie się bez przemocy – Jak zastąpić język szakala językiem żyrafy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Problematyka komunikacji stanowi obecnie bardzo istotną kwestię. Rosnącą ilość informacji, realizowanie zaawansowanych projektów, potrzeby pracowników, Społeczeństwa i środowiska czy rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej wymuszają większe zwrócenie uwagi na nową rolę komunikacji jako innowacyjnego podejścia do zarządzania organizacją.

Dobra komunikacja przyczynia się do dobrej atmosfery pracy i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pracowników. Tworzenie warunków sprzyjających otwartej komunikacji przynosi instytucji wiele korzyści. Stopień otwartości przepływów informacyjnych kształtuje warunki zaangażowania ludzi w proces poszukiwania szans i rozwiązywania problemów.

NVC (Porozumienie bez Przemocy) proponuje otwartą komunikację wzajemnych potrzeb i celów (język żyrafy) w miejsce ocen, interpretacji i osądów (język szakala). Uczy rozróżniać potrzeby od strategii ich zaspokajania oraz zachęca do poszukiwania takich zachowań czy decyzji, które łączą potrzeby wszystkich stron.

Koncentruje się na etycznym aspekcie przedsięwzięć biznesowych oraz na dbałości o relacje w zespole, których podstawą jest porozumienie i wzajemne zaufanie. Podejście to pomaga zmniejszyć zagrożenia występowania takich zjawisk jak: wypalenie zawodowe, długotrwały stres, mobbing, itp. Pomaga również w realizacji celów biznesowych firmy, które w dużej mierze zależą od umiejętności współpracy pomiędzy pracownikami oraz ich kompetencji interpersonalnych.

Szkolenie pozwoli uczestnikom przećwiczyć narzędzia NVC wspierających konstruktywną komunikację w codziennych sytuacjach biznesowych oraz w sytuacjach konfliktowych.

Naszym szkoleniom z NVC towarzyszy pomocniczka, żyrafa Empatia. Każdy z Uczestników otrzymuje własną „mini empatię” w postaci figurki na biurko, aby pamiętać o sile empatycznej komunikacji bez przemocy.

Komunikacja empatyczna NVC – Porozumiewanie się bez przemocy – Jak zastąpić język szakala językiem żyrafy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

komunikacja bez przemocy NVC

Problematyka komunikacji stanowi obecnie bardzo istotną kwestię. Rosnącą ilość informacji, realizowanie zaawansowanych projektów, potrzeby pracowników, Społeczeństwa i środowiska czy rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej wymuszają większe zwrócenie uwagi na nową rolę komunikacji jako innowacyjnego podejścia do zarządzania organizacją.

Dobra komunikacja przyczynia się do dobrej atmosfery pracy i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pracowników. Tworzenie warunków sprzyjających otwartej komunikacji przynosi instytucji wiele korzyści. Stopień otwartości przepływów informacyjnych kształtuje warunki zaangażowania ludzi w proces poszukiwania szans i rozwiązywania problemów.

NVC (Porozumienie bez Przemocy) proponuje otwartą komunikację wzajemnych potrzeb i celów (język żyrafy) w miejsce ocen, interpretacji i osądów (język szakala). Uczy rozróżniać potrzeby od strategii ich zaspokajania oraz zachęca do poszukiwania takich zachowań czy decyzji, które łączą potrzeby wszystkich stron.

Koncentruje się na etycznym aspekcie przedsięwzięć biznesowych oraz na dbałości o relacje w zespole, których podstawą jest porozumienie i wzajemne zaufanie. Podejście to pomaga zmniejszyć zagrożenia występowania takich zjawisk jak: wypalenie zawodowe, długotrwały stres, mobbing, itp. Pomaga również w realizacji celów biznesowych firmy, które w dużej mierze zależą od umiejętności współpracy pomiędzy pracownikami oraz ich kompetencji interpersonalnych.

Szkolenie pozwoli uczestnikom przećwiczyć narzędzia NVC wspierających konstruktywną komunikację w codziennych sytuacjach biznesowych oraz w sytuacjach konfliktowych.

Naszym szkoleniom z NVC towarzyszy pomocniczka, żyrafa Empatia. Każdy z Uczestników otrzymuje własną „mini empatię” w postaci figurki na biurko, aby pamiętać o sile empatycznej komunikacji bez przemocy.

Cele i Korzyści

Jakie zyski gwarantuje szkolenie z komunikacji NVC?

Otwarte szkolenia z komunikacji opartej na empatii to kursy o charakterze teoretyczno-praktycznym. Kurs wyposaża więc Uczestników w niezbędną wiedzę na temat modelu komunikacyjnego opracowanego przez M. Rosenberga i zaznajamia z jego możliwym zastosowaniem. Podstawy teoretyczne są jednak tylko punktem wyjścia do właściwego treningu, którego celem jest wyćwiczenie konkretnych umiejętności i kompetencji z obszaru komunikacji. Będziemy wspólnie uczyć się formułować komunikaty zgodne z zasadami Porozumienia bez Przemocy, nauczymy się słuchać w sposób konstruktywny i przećwiczymy sposoby, dzięki którym można zwiększyć szansę realizacji dla wydawanych przez nas poleceń i próśb. Nauczymy się również korzystać z konfliktu, który nie musi być jedynie siłą destrukcyjną, ale może stać się fundamentem porozumienia. Szkolenie z komunikowania się bez agresji pozwala od ręki zmienić złe nawyki komunikacyjne na nowe – sprzyjające porozumieniu i współpracy.

Kurs „Komunikacja empatyczna NVC…” wyposaża Kursantów w pogłębioną wiedzę o:

 • sposobach zwiększania sprawności komunikacji w firmie;
 • technikach zadawania efektywnych pytań w komunikacji interpersonalnej;
 • świadomym posługiwaniu się mową ciała w komunikacji niewerbalnej;
 • technikach i metodach efektywnej komunikacji;
 • regułach doboru rodzaju komunikatu i jego formy do specyfiki odbiorcy;
 • zasadach budowania dobrych relacji ze współpracownikami i przełożonymi;
 • sposobach unikania błędów i pomyłek w komunikacji;
 • metodach ułatwiających komunikację w trudnych sytuacjach;
 • elementach modelu DISC;
 • podstawach teoretycznych komunikacji NVC.

Otwarte szkolenie z komunikacji NVC rozwija i doskonali praktyczne umiejętności:

 • słuchania i formułowania komunikatów zgodnych z wytycznymi NVC;
 • formułowania efektywnych pytań;
 • korzystania z technik komunikacyjnych sprzyjających osiąganiu zrozumienia, porozumienia i synergii;
 • właściwego reagowania w sytuacjach trudnych oraz sytuacjach konfliktu;
 • dbania o siebie, wyznaczania swoich granic przy jednoczesnym poszanowaniu drugiej strony;
 • odnalezieniu potrzeb swoich i rozmówców, zbudowanie relacji, na których zyskają obie strony;
 • wyrażania swojego niezadowolenia i krytyki w taki sposób, który zwiększy prawdopodobieństwo zmiany w zachowaniu drugiej strony;
 • zbudowania pozycji profesjonalnego partnera biznesowego.

Kurs porozumiewania się bez przemocy doskonali wysoko cenione kompetencje związane z:

 • budowaniem relacji;
 • skuteczną komunikacją;
 • efektywną komunikacją opartą na empatii, zrozumieniu i dążeniu do porozumienia;
 • otwartością na potrzeby własne i innych;
 • konstruktywną informacją zwrotną;
 • inteligencją emocjonalną.

Szkolenie doskonalące umiejętności komunikacyjne z elementami modelu NVC to wyspecjalizowany kurs, który stanowi podstawę dobrych praktyk w biznesie, ale i poza nim. Komunikacja NVC dostarcza narzędzi pokojowego rozwiązywania konfliktów, ale przede wszystkim redefiniuje podstawy języka i czyni go instrumentem wspierającym współpracę, motywującym i wzbudzającym zaufanie. Komunikacja bez przemocy zwiększa siłę lidera, wpływa pozytywnie na moc sprawczą członków zespołu i konsoliduje ich wokół ważnych dla grupy celów. Kurs „Komunikacja empatyczna NVC – porozumiewanie się bez przemocy…” to obligatoryjne szkolenie dla firm i organizacji, które pragną rozwijać się zgodnie z rytmem współczesnych realiów biznesowych, dbać o potrzeby swoich pracowników i harmonijnie łączyć je z celami biznesowymi.

Autorką programu szkolenia otwartego jest Trenerka Renata Wrona. 

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
27.06.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
04.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
04.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
17.12.2024
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
10.07.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
25.10.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
30.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA KOMUNIKACJA EMPATYCZNA NVC – POROZUMIEWANIE SIĘ BEZ PRZEMOCY – JAK ZASTĄPIĆ JĘZYK SZAKALA JĘZYKIEM ŻYRAFY? – OTWARTY KURS ONLINE

Kursy online poświęcone komunikacji NVC realizujemy jako warsztaty w czasie rzeczywistym, a spotykamy się podczas zajęć w wirtualnej przestrzeni utworzonej przy pomocy znanych platform internetowych, takich jak Zoom oraz Clickmeeting. Udział w kursie zdalnym prowadzonym przez naszych ekspertów nie wiąże się z koniecznością wypełniania szeregu uciążliwych wymogów – nie wymagamy od Kursantów biegłości w technicznych aspektach świata cyfrowego, nie oczekujemy instalacji żadnych płatnych programów, a do uczestnictwa w warsztacie potrzebne będą jedynie: urządzenie z funkcją video online (np. tablet) oraz łącze internetowe. Warsztaty online pozwalają rozwijać się z dowolnego miejsca, a firmy korzystające z takiej formuły szkolenia pracowników z powodzeniem unikają wzrostu kosztów kursu i niedogodności organizacyjnych. Otwarty kurs online z komunikacji empatycznej NVC to jednodniowe intensywne szkolenie teoretyczno-praktyczne, które zgodnie z harmonogramem trwa przez minimum 7 godzin zegarowych z przerwami. Ponieważ otwarte szkolenia „Komunikacja empatyczna NVC – porozumiewanie się bez przemocy…” optymalizujemy, biorąc pod rozwagę rzeczywiste potrzeby szkoleniowe Kursantów, widoczny niżej plan szkolenia może zostać zmodyfikowany o alternatywne zadania, analizy przypadków lub treści uzupełniające. Wszystkim osobom zapisanym na prezentowany kurs online zapewniamy konieczne do realizacji szkolenia pomoce i narzędzia, a także pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych, które podsumowują wiedzę na temat komunikacji NVC oraz Porozumienia bez Przemocy. Uczestnicy zajęć mają również prawo korzystać z darmowej opieki poszkoleniowej w formie konsultacji online z ekspertem prowadzącym kurs. E-mentoring jest dostępny dla Kursantów nieodpłatnie przez miesiąc od dnia ukończenia szkolenia. Warsztat „Komunikacja empatyczna NVC – porozumiewanie się bez przemocy…” budują 3 główne segmenty tematyczne, wstęp z diagnozą oraz podsumowanie. W ramach podsumowania warsztatu odbędzie się ewaluacja szkolenia, a ponadto zainteresowani Kursanci będą wówczas mogli pozyskać rekomendacje trenera dotyczące doboru innych szkoleń i kursów z obszaru komunikacji oraz innych dziedzin.

 

Przykładowy program kursu z komunikacji NVC organizowanego w trybie online

Szkolenia ma formułę warsztatową, a trening odbywa się w pełnej zgodzie z wytycznymi modelu Activity Based Learning oraz zasadami promowanymi przez cykl Kolba. Przed rozpoczęciem właściwego treningu przeprowadzane jest rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Uczestników danego warsztatu, a wyniki tej diagnozy pozwalają trenerowi dostosować elementy szkolenia w taki sposób, by kurs gwarantował wysoką skuteczność i koncentrował się na umiejętnościach i kompetencjach kluczowych dla zgromadzonych na kursie osób. Szkolenie kończy się ewaluacją, a w czasie podsumowania zajęć Uczestnicy będą mieli okazję opracować Indywidualny Plan Działania uwzględniający nabytą wiedzę i prowadzący do wykorzystania zdobytych umiejętności komunikacyjnych. Szkolenie rozpoczynamy zwykle o 9:00 rano, a kończymy w okolicy godziny 16:00. Rozkład przerw zostanie omówiony podczas wprowadzenia do szkolenia wraz z innymi sprawami o charakterze organizacyjnym.

Program, formę i agendę godzinową kursu każdorazowo dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klientów.

 

Rozpoczęcie szkolenia: diagnoza potrzeb Kursantów w zakresie NVC, omówienie celów warsztatu, sprawy organizacyjno-techniczne.

Komunikacja interpersonalna Z ELEMENTAMI NVC

Moduł I. Rola komunikacji i jej kluczowe aspekty

 • Rola komunikacji we współpracy w życiu zawodowym i poza nim oraz budowaniu relacji.
 • „Bariery” komunikacyjne i ich źródła.
 • Elementy komunikacji niewerbalnej – postawa ciała, mimika, gesty, ton głosu i prawo spójności.
 • Kontakt wzrokowy i jego znaczenie.
 • Uścisk dłoni oraz alternatywne techniki wykazania chęci budowania relacji.
 • Przestrzeń osobistej komunikacji (zasady proksemiki) – jak ją czytać, jak interpretować i jak korygować partnera w rozmowie?
 • Spójność komunikatu niewerbalnego i werbalnego – jak poprawnie interpretować badania A. Mehrabiana?
 • Model DISC i typy osobowości w komunikacji – wprowadzenie do tematyki modelu DISC w kontekście efektywnej komunikacji (zapraszamy na kurs pozwalający zgłębić ten temat: Komunikacja interpersonalna w biznesie – model DISC).

Moduł II. Wprowadzenie do metody NONVIOLENT COMMUNICATION

 • Szacunek do siebie i innych jako fundament budowania partnerskich relacji w biznesie.
 • Znajomość oraz ekspresja własnych potrzeb jako podstawa do budowania partnerstwa w biznesie.
 • Identyfikacja kluczowych potrzeb własnych w relacjach biznesowych.
 • Odkrycie strategii, dzięki którym staje się możliwe zaspokojenie potrzeb w relacjach w miejscu pracy – weryfikacja strategii niekonstruktywnych oraz konstruktywnych.
 • Szakal i żyrafa w każdym z nas, tj. możliwe reakcje na sytuacje niekomfortowe i trudne.
 • Wprowadzenie do koncepcji postawy i języka szakala oraz żyrafy.
 • Omówienie zestawu dostępnych reakcji w trudnych sytuacjach zawodowych – uszy żyrafy i szakala – praca na przykładach wywiedzionych z doświadczeń Kursantów.
 • Komunikaty blokujące porozumienie.

Moduł III. Budowanie klarownych komunikatów i konstruktywna informacja zwrotna

 • Jak interpretować badania Alberta Mehrabiana? (spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego).
 • Zasady budowania czytelnych komunikatów.
 • Kodowanie a dekodowanie – co zrobić, by nas rozumiano?
 • Model kwadratu komunikacyjnego – model poczwórnej tuby i poczwórnego ucha F. Schulza von Thuna (model wielopoziomowej struktury wypowiedzi).
 • W jaki sposób formułować pytania, by uzyskać poszukiwaną lub/oraz oczekiwaną informację?
 • Fakt, opinia czy uczucie – jak zarządzać subiektywną interpretacją?
 • Rozróżnianie faktów od opinii i interpretacji kluczem do budowania porozumienia.
 • Wyrażanie emocji – czy w biznesie jest miejsce na mówienie o emocjach?
 • Wyrażanie próśb i oczekiwań – jak zwiększyć prawdopodobieństwo ich spełnienia?
 • Konstruktywne wyrażanie krytyki i niezadowolenia, feedback – 4 kroki prowadzące do zbudowania i/lub wzmocnienia relacji.

Podsumowanie warsztatu: przypomnienie kluczowych informacji i wnioski. Sesja pytań do eksperta i odpowiedzi. Opracowanie IPD przez Uczestników zajęć. Ewaluacja szkolenia.

Czas trwania warsztatu: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA KOMUNIKACJA EMPATYCZNA NVC – POROZUMIEWANIE SIĘ BEZ PRZEMOCY – JAK ZASTĄPIĆ JĘZYK SZAKALA JĘZYKIEM ŻYRAFY? – OTWARTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenie z porozumiewania się w zgodzie z modelem NVC odbywa się w naszym warszawskim centrum szkoleniowym zlokalizowanym w sercu stolicy przy ul. Widok. Szkolenie może również się odbyć w innym, wskazanym przez Klienta miejscu, np. w siedzibie firmy zgłaszającej zapotrzebowanie na szkolenie pracowników. Kursanci goszczący w naszej warszawskiej siedzibie mogą liczyć na gościnną i życzliwą atmosferę, komfortowe warunki do nauki oraz kompleksową opiekę ze strony wysoko wykwalifikowanej kadry. Uczestnikom warsztatu z komunikacji NVC organizowanego w naszej siedzibie gwarantujemy także poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej oraz w porze lunchu. Dwudaniowy obiad zostanie podany Kursantom w pobliskiej restauracji, a podczas porannej pauzy do dyspozycji Uczestników będzie bufet zlokalizowany w naszej placówce. Otwarty kurs z komunikacji NVC to jednodniowy intensywny kurs teoretyczno-praktyczny, który zgodnie z klasycznym harmonogramem trwa przez co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Ponieważ kursy z komunikacji NVC optymalizujemy, biorąc pod rozwagę faktyczne potrzeby grupy szkoleniowej, mogą zdarzyć się odstępstwa od planu kursu widocznego poniżej. Jeśli diagnoza potrzeb szkoleniowych wykaże taką konieczność, w programie mogą znaleźć się dodatkowe treści lub alternatywne ćwiczenia. Uczestnikom warsztatu zapewniamy ponadto wszelkie konieczne do realizacji kursu narzędzia, a także komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę na temat Porozumienia bez Przemocy. Każdy Kursant ma również prawo skorzystać nieodpłatnie z pomocy eksperta prowadzącego otwarte szkolenie NVC w ramach uzgodnionych z trenerem konsultacji online. E-mentoring jest dostępny dla Uczestników warsztatu przez miesiąc od dnia ukończenia szkolenia „Komunikacja empatyczna NVC – porozumiewanie się bez przemocy…”. Kurs składa się z 3 modułów, wstępu z diagnozą potrzeb oraz podsumowania, podczas którego zaplanowana jest ewaluacja kursu. Zainteresowane osoby mogą również pozyskać rekomendacje trenera w kontekście doboru kolejnych szkoleń i kursów z komunikacji lub dziedzin pokrewnych.

 

Ramowy program otwartego szkolenia z komunikacji NVC realizowanego w trybie stacjonarnym

Kurs realizujemy w formule warsztatowej, zgodnie z założeniami modelu Activity Based Learning oraz regułami cyklu Kolba. Zajęcia poprzedzamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników, a jej wyniki mają decydujące znaczenie dla metodycznej i merytorycznej zawartości programu szkolenia przygotowanego dla danej grupy. Warsztat stacjonarny z komunikacji NVC kończy się ewaluacją, a w ramach jego podsumowania wszyscy Kursanci będą mieli okazję sformułować IPD (indywidualny plan działania) oparty o zdobytą w czasie szkolenia wiedzę i wykorzystujący nowo nabyte umiejętności z obszaru komunikacji. Kurs rozpoczynamy najczęściej około godziny 9:00 rano, a kończymy w godzinach popołudniowych. Dokładny rozkład przerw zostanie uzgodniony w czasie omawiania spraw organizacyjnych we wstępie do szkolenia.

Program, formę szkolenia oraz jego agendę godzinową każdorazowo dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie warsztatu: rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu, identyfikacja i omówienie celów szkolenia, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Komunikacja interpersonalna Z ELEMENTAMI NVC – rola i kluczowe aspekty komunikacji

 • Rola komunikacji w budowaniu relacji i współpracy w życiu zawodowym i poza nim.
 • „Bariery” komunikacyjne – ich źródło i wyjaśnienie ich fundamentów.
 • Elementy komunikacji niewerbalnej – ton głosu, postawa ciała i gesty, mimika i prawo spójności.
 • Znaczenie kontaktu wzrokowego.
 • Rola uścisku dłoni oraz alternatywne możliwości wykazania chęci budowania relacji.
 • Przestrzeń osobistej komunikacji, czyli zasady proksemiki – jak ją czytać, jak interpretować i jak dzięki niej korygować rozmówcę?
 • Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego – jak właściwie interpretować badania Alberta Mehrabiana?
 • Rola modelu DISC i typu osobowości w komunikacji – wstęp do tematyki (zapraszamy na szkolenie: Komunikacja interpersonalna w biznesie – model DISC, które pozwala zgłębić ten temat!).

Moduł II. Komunikacja interpersonalna Z ELEMENTAMI NVC – wprowadzenie do metody NONVIOLENT COMMUNICATION

 • Szacunek do siebie oraz szacunek do innych jako podstawa budowania partnerskich relacji w biznesie.
 • Znajomość i wyrażanie własnych potrzeb kluczem do budowania partnerstwa w biznesie.
 • Identyfikacja kluczowych potrzeb własnych w relacjach biznesowych.
 • Odkrycie strategii, dzięki którym zaspokajamy swoje potrzeby w relacjach w pracy – weryfikacja strategii konstruktywnych i niekonstruktywnych.
 • Szakal i żyrafa w nas, czyli możliwe reakcje na sytuacje trudne i niekomfortowe.
 • Wprowadzenie do koncepcji szakala i żyrafy.
 • Pokazanie możliwych reakcji w trudnych sytuacjach zawodowych – uszy szakala i uszy żyrafy – na przykładzie z życia Uczestników kursu.
 • Komunikaty blokujące porozumienie.

Moduł III. Komunikacja interpersonalna Z ELEMENTAMI NVC – budowanie jasnych komunikatów oraz konstruktywna informacja zwrotna

 • Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego – jak właściwie interpretować badania Alberta Mehrabiana?
 • Zasady budowania jasnych i czytelnych komunikatów.
 • Kodowanie a dekodowanie, czyli co zrobić, aby nas rozumiano?
 • Model kwadratu komunikacyjnego – model poczwórnej tuby i poczwórnego ucha Friedemanna Schulza von Thuna (wielopoziomowa struktura wypowiedzi).
 • Jak zadawać pytania, aby otrzymać poszukiwaną lub/oraz oczekiwaną informację?
 • Fakt, opinia czy uczucie, czyli jak zarządzać subiektywną interpretacją?
 • Rozróżnianie faktów od opinii i interpretacji jako klucz do budowania porozumienia w pracy.
 • Wyrażanie emocji – czy w biznesie jest miejsce na mówienie o emocjach?
 • Wyrażanie próśb i oczekiwań w taki sposób, aby zwiększyć prawdopodobieństwo ich spełnienia.
 • Feedback – konstruktywne wyrażanie krytyki i niezadowolenia – 4 kroki prowadzące do zbudowania i/lub wzmocnienia relacji w trudnych sytuacjach.

Zakończenie warsztatu: powtórzenie najważniejszych treści i wnioski. Sesja Q&A. Sformułowanie planu działania. Ewaluacja kursu.

Czas trwania kursu: 1 dzień

Szkolenia uzupełniające

angażowanie i motywacja pracowników

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC (Extended DISC)-Style działania, postrzegania i reagowania (czerwony, żółty, zielony, niebieski). Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Asertywność i pewność siebie w biznesie

Szkolenie z asertywności w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

zarządzanie stresem

Zarządzenie stresem w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Zarządzanie emocjami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia z obrony przed manipulacjami oraz wywierania wpływu na ludzi – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Eksperci

Poznaj szkolenie otwarte "Komunikacja empatyczna NVC"

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Oceny dla tego szkolenia:
0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Na webinarium mieliśmy przyjemność szkolić pracowników takich firm jak: PGE Energia Ciepła S.A., AWP Polska Sp. z o.o., Kelly Services Poland Sp. z o.o., Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., Gemius S.A., Novomatic Technologies Poland Sp. z o.o., Bank Millennium S.A., Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Bilans Kancelaria Doradców Sp. z o.o., Webfleet Solutions Development Poland Sp. z o.o., Stellantis Polska Sp. z o.o. Nest Bank S.A., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradztwo Prawne Adriana Sulewska, Bank Millennium S.A..

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas