TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU

Umiejętność stosowania technik wywierania wpływu i perswazji to duże źródło sukcesu, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Każdy z nas zna ludzi, którzy są niezwykle przekonujący podczas stosowania różnych technik wywierania wpływu i perswazji.

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inna pod słońcem.” John D. Rockefeller

 • Realizacja szkolenia uwzględnia zasady bezpiecznej obsługi klienta w czasie Covid.
 • Szkolenie realizujemy również w formule szkolenia online.

Cena i Terminy

19.10.2020
9:30-16:30
CENA PROMOCYJNA
740 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
990 zł netto + 23 % VAT
07.12.2020
9:30-16:30
CENA PROMOCYJNA
740 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
990 zł netto + 23 % VAT

CENA ZAWIERA:

 • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru).
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

CENA PROMOCYJNA:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej.

DOFINANSOWANIE SZKOLENIA:

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w Szkoleniu Asertywność w biznesie:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Zasadach etycznego wywierania wpływu i perswazji.
 • Sposobach budowania zaufania i sympatii (m.in. za pomocą technik odzwierciedlania i prowadzenia).
 • Własnych zasobach wspierających i ograniczających w odniesieniu do perswazji.
 • Prawach i technikach wywierania wpływu (m.in. prawo niedostępności, dowodu społecznego).
 • Komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie perswazji.
 • Zasadach kodowania wiadomości perswazyjnych (m.in. predyktaty, hipnotyczne wzory językowe, typy komunikacyjne wg DISC).
 • Metodach przeciwdziałania manipulacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Doboru odpowiednich technik perswazyjnych – najbardziej efektywnych w kontekście sytuacji, osoby.
 • Używania odpowiednich struktur językowych.
 • Obrony przed manipulacją ze strony otoczenia.
 • Efektywnej sztuki argumentacji.
 • Budowania atmosfery zaufania.
 • Wyznaczania celów i priorytetów.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Perswazją, wywieraniem wpływu w komunikacji ustnej i pisemnej.
 • Zorientowaniem na cele.
 • Negocjacjami.
 • Sprzedażą, obsługą klienta, reklamacjami.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Menedżerowie, kierownicy.
 • Osoby pracujące w sprzedaży, w obsłudze klienta, w zakupach itp., które na co dzień muszą negocjować z klientami warunki współpracy.
 • Osoby pracujące na stanowiskach związanych z bezpośrednim kontaktem z klientem.
 • Osoby narażone na manipulacje i perswazje ze strony otoczenia.
 • Osoby nastawione na rozwój własnych umiejętności.

Program Szkolenia

Techniki wywierania wpływu. Jak stosować etyczną perswazję oraz neutralizować manipulacje?

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, kontrakt, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników z zakresu technik wywierania wpływu i perswazji.

10:00 – 11:00 Moduł I – Techniki wywierania wpływu. Wprowadzenie do zagadnienia perswazji.

 • Różnica między perswazją a manipulacją.
 • Etyka w perswazji czyli jak się komunikować z uważnością na interes rozmówcy.
 • Wpływanie a własne interesy czyli kiedy warto szukać pomostu porozumienia.
 • Intencja w komunikacji perswazyjnej.
 • Szacunek a podnoszenie wartości rozmówcy.
 • Skutki manipulacji czyli kiedy więcej się straci niż zyska – mechanizmy reaktancji.

11:00-11:10 Przerwa

11:15 – 13:00 Moduł IV – Techniki wywierania wpływu. Planowanie działania.

 • Sześć zasad perswazji według R.Cialdiniego.
 • Określanie swoich celów w perswazji.
 • Określanie strefy wpływu.
 • Znaczenie asertywności  i przekonań w realizacji perswazji.
 • Wnioski z przeszłości – gdy błędy stają się lekcjami.
 • Dopasowanie kodów perswazyjnych do nadawcy – model DISC w praktyce perswazyjnej.
 • Wykorzystanie modelu OBT – myślenie ukierunkowane na cel.
 • Własny styl perswazji, budowanie własnej marki a konformizm.
 • Perswazja z klasą, technika ingracjacji, wilk w owczej skórze czy incydentalne podobieństwo.

13:00 – 13:50 Przerwa na obiad

13:50 – 16:00 Moduł VI – Techniki wywierania wpływu. Prawa perswazji.

 • Prawa perswazji: prawo kontrastu, prawo sympatii, prawo wzajemności, prawo autorytetu, prawo niedostępności, prawo dowodu społecznego, prawo konsekwencji, prawo aureoli.
 • Neutralizacja manipulacji tak jak atak personalny, huśtawka emocjonalna, wzbudzanie poczucia winy, przeszkadzanie, siła autorytetu,  społeczny dowód słuszności, zasada wzajemności, niedostępność, zaangażowanie,  niska piłka, utopione koszty, zatrzaśnięte drzwi, optyk z Brooklynu, pozorne ustępstwo,  dobry i zły glina, dokręcanie śruby,  pusty portfel, stopa w drzwiach, efekt trzeciej osoby, świadek interakcji, wpływu mniejszości, technika granfalonu, imię manipulowanego,  uświadamianie hipokryzji.

16:00 – 16:30  Podsumowanie szkolenia i przygotowanie planu działania.

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu technik wywierania wpływu firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Materna Communications Sp. z o.o.,Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Foxberg Sp. z o.o, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Centrum Nauki Kopernik, Urząd Statystyczny w Warszawie; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Euro Bank S.A., Vestas, PGNiG S.A.

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU