TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU ORAZ OBRONY PRZED MANIPULACJAMI – SZKOLENIE OTWARTE: STACJONARNE oraz ONLINE

Umiejętność stosowania technik wywierania wpływu i perswazji to duże źródło sukcesu, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Każdy z nas zna ludzi, którzy są niezwykle przekonujący podczas stosowania różnych technik wywierania wpływu i perswazji.

 

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Zasadach etycznego wywierania wpływu i perswazji.
 • Sposobach budowania zaufania i sympatii (m.in. za pomocą technik odzwierciedlania i prowadzenia).
 • Własnych zasobach wspierających i ograniczających w odniesieniu do perswazji.
 • Prawach i technikach wywierania wpływu (m.in. prawo niedostępności, dowodu społecznego).
 • Komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie perswazji.
 • Zasadach kodowania wiadomości perswazyjnych (m.in. predyktaty, hipnotyczne wzory językowe, typy komunikacyjne wg DISC).
 • Metodach przeciwdziałania manipulacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Doboru odpowiednich technik perswazyjnych – najbardziej efektywnych w kontekście sytuacji, osoby.
 • Używania odpowiednich struktur językowych.
 • Obrony przed manipulacją ze strony otoczenia.
 • Efektywnej sztuki argumentacji.
 • Budowania atmosfery zaufania.
 • Wyznaczania celów i priorytetów.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Perswazją, wywieraniem wpływu w komunikacji ustnej i pisemnej.
 • Zorientowaniem na cele.
 • Negocjacjami.
 • Sprzedażą, obsługą klienta, reklamacjami.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Menedżerowie, kierownicy.
 • Osoby pracujące w sprzedaży, w obsłudze klienta, w zakupach itp., które na co dzień muszą negocjować z klientami warunki współpracy.
 • Osoby pracujące na stanowiskach związanych z bezpośrednim kontaktem z klientem.
 • Osoby narażone na manipulacje i perswazje ze strony otoczenia.
 • Osoby nastawione na rozwój własnych umiejętności.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

26.11.2021
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
778 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
898 zł netto + 23% VAT
19.01.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
778 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
898 zł netto + 23% VAT
06.04.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
778 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
898 zł netto + 23% VAT
15.06.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
778 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
898 zł netto + 23% VAT

*Ceny promocyjne obejmują zakup szkoleń do 31.12.2021r.

Szkolenia stacjonarne:

26.11.2021
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
898 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
19.01.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
898 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
06.04.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
898 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
15.06.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
898 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT

*Ceny promocyjne obejmują zakup szkoleń do 31.12.2021r.

Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

Szkolenie: Techniki wywierania wpływu. Jak stosować etyczną perswazję oraz neutralizować manipulacje?

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inna pod słońcem.” John D. Rockefeller

09:00 – 09:30 Rozpoczęcie szkolenia, kontrakt, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników z zakresu technik wywierania wpływu i perswazji.

9:30 – 11:00 Moduł I – Techniki wywierania wpływu. Wprowadzenie do zagadnienia perswazji.

 • Różnica między perswazją a manipulacją.
 • Etyka w perswazji czyli jak się komunikować z uważnością na interes rozmówcy.
 • Wpływanie a własne interesy czyli kiedy warto szukać pomostu porozumienia.
 • Intencja w komunikacji perswazyjnej.
 • Szacunek a podnoszenie wartości rozmówcy.
 • Skutki manipulacji czyli kiedy więcej się straci niż zyska – mechanizmy reaktancji.

11:00-11:10 Przerwa

11:15 – 13:00 Moduł IV – Techniki wywierania wpływu. Planowanie działania.

 • Sześć zasad perswazji według R.Cialdiniego.
 • Określanie swoich celów w perswazji.
 • Określanie strefy wpływu.
 • Znaczenie asertywności  i przekonań w realizacji perswazji.
 • Wnioski z przeszłości – gdy błędy stają się lekcjami.
 • Dopasowanie kodów perswazyjnych do nadawcy – model DISC w praktyce perswazyjnej.
 • Wykorzystanie modelu OBT – myślenie ukierunkowane na cel.
 • Własny styl perswazji, budowanie własnej marki a konformizm.
 • Perswazja z klasą, technika ingracjacji, wilk w owczej skórze czy incydentalne podobieństwo.

13:00 – 13:50 Przerwa na obiad

13:50 – 15:40 Moduł VI – Techniki wywierania wpływu. Prawa perswazji.

 • Prawa perswazji: prawo kontrastu, prawo sympatii, prawo wzajemności, prawo autorytetu, prawo niedostępności, prawo dowodu społecznego, prawo konsekwencji, prawo aureoli.
 • Neutralizacja manipulacji tak jak atak personalny, huśtawka emocjonalna, wzbudzanie poczucia winy, przeszkadzanie, siła autorytetu,  społeczny dowód słuszności, zasada wzajemności, niedostępność, zaangażowanie,  niska piłka, utopione koszty, zatrzaśnięte drzwi, optyk z Brooklynu, pozorne ustępstwo,  dobry i zły glina, dokręcanie śruby,  pusty portfel, stopa w drzwiach, efekt trzeciej osoby, świadek interakcji, wpływu mniejszości, technika granfalonu, imię manipulowanego,  uświadamianie hipokryzji.

15:40 – 16:00  Podsumowanie szkolenia i przygotowanie planu działania.

Szkolenie: Techniki wywierania wpływu oraz neutralizacji manipulacji. Jak stosować etyczną perswazję oraz neutralizować manipulacje?

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inna pod słońcem.” John D. Rockefeller

09:00 – 09:30 Rozpoczęcie szkolenia, kontrakt, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników z zakresu technik wywierania wpływu i perswazji.

9:30 – 11:00 Moduł I – Techniki wywierania wpływu. Wprowadzenie do zagadnienia perswazji.

 • Różnica między perswazją a manipulacją.
 • Etyka w perswazji czyli jak się komunikować z uważnością na interes rozmówcy.
 • Wpływanie a własne interesy czyli kiedy warto szukać pomostu porozumienia.
 • Intencja w komunikacji perswazyjnej.
 • Szacunek a podnoszenie wartości rozmówcy.
 • Skutki manipulacji czyli kiedy więcej się straci niż zyska – mechanizmy reaktancji.

11:00-11:10 Przerwa

11:15 – 13:00 Moduł IV – Techniki wywierania wpływu. Planowanie działania.

 • Sześć zasad perswazji według R.Cialdiniego.
 • Określanie swoich celów w perswazji.
 • Określanie strefy wpływu.
 • Znaczenie asertywności  i przekonań w realizacji perswazji.
 • Wnioski z przeszłości – gdy błędy stają się lekcjami.
 • Dopasowanie kodów perswazyjnych do nadawcy – model DISC w praktyce perswazyjnej.
 • Wykorzystanie modelu OBT – myślenie ukierunkowane na cel.
 • Własny styl perswazji, budowanie własnej marki a konformizm.
 • Perswazja z klasą, technika ingracjacji, wilk w owczej skórze czy incydentalne podobieństwo.

13:00 – 13:50 Przerwa na obiad

13:50 – 15:40 Moduł VI – Techniki wywierania wpływu. Prawa perswazji.

 • Prawa perswazji: prawo kontrastu, prawo sympatii, prawo wzajemności, prawo autorytetu, prawo niedostępności, prawo dowodu społecznego, prawo konsekwencji, prawo aureoli.
 • Neutralizacja manipulacji tak jak atak personalny, huśtawka emocjonalna, wzbudzanie poczucia winy, przeszkadzanie, siła autorytetu,  społeczny dowód słuszności, zasada wzajemności, niedostępność, zaangażowanie,  niska piłka, utopione koszty, zatrzaśnięte drzwi, optyk z Brooklynu, pozorne ustępstwo,  dobry i zły glina, dokręcanie śruby,  pusty portfel, stopa w drzwiach, efekt trzeciej osoby, świadek interakcji, wpływu mniejszości, technika granfalonu, imię manipulowanego,  uświadamianie hipokryzji.

15:40 – 16:00  Podsumowanie szkolenia i przygotowanie planu działania.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:
 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Rabat 20% na cenę szkolenia otwartego ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online ważny dla uczestnika szkolenia lub innych pracowników z tej samej firmy/organizacji (rabaty się nie łączą).
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?
 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:
 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Rabat 20% na cenę szkolenia otwartego ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu otwartym ważny dla uczestnika szkolenia lub innych pracowników z tej samej firmy/organizacji (rabaty się nie łączą).
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).
Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?
 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie przeprowadzone w bardzo miłej atmosferze ze swobodą wypowiedzi. trener kompetentny, z profesjonalnym podejściem do swojej pracy. Dużo ciekawych materiałów.

Bardzo dobry kontakt trenera z grupą. Ciekawe i przydatne materiały szkoleniowe. Wszystkie tematy interesujące, lecz szczególnie ciekawe okazały się przedstawione metody perswazji. 

Świetna forma szkolenia – praca w grupie. Myślę, że w przypadku negocjacji to najlepsze rozwiązanie – przekazana przed trenera wiedza została potem praktycznie przez nas przetestowana. Prowadzący był niezwykle kompetentną osobą – doświadczoną i rzeczową.

Oceny dla tego szkolenia:
0
Średnia ocena 0 / 5
0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu technik wywierania wpływu firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Materna Communications Sp. z o.o.,Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Foxberg Sp. z o.o, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Centrum Nauki Kopernik, Urząd Statystyczny w Warszawie; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Euro Bank S.A., Vestas, PGNiG S.A., Orsted.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas