PowerON®

PowerOn

Poznaj Personal PowerON®

„Umiejętności to nie jest coś z czym się rodzisz. Wszystkiego możesz się nauczyć!”

Niezbędne dla biznesu narzędzie badania motywacji.
PowerON® to narzędzie  badające podstawowe motywatory życiowe mające istotny wpływ w środowisku zawodowym, które wskazują na dominujące potrzeby i wartości człowieka. PowerON® bada preferencje w zakresie 8 kluczowych motywatorów odgrywających role w środowisku pracy oraz podejścia do nagród wewnętrznych i zewnętrznych.

PowerON® bada 8 wymiarów:

1. Indywidualizm – preferowanie pracy indywidualnej, więcej samotności i niezależności, ograniczone kontakty społeczne.

2. Kolektywizm – duża potrzeba kontaktów społecznych i preferowanie pracy w grupie oraz na rzecz innych, radość z działania razem z innymi.

3. Jutro – orientacja na przyszłość i na cele długoterminowe.

4. Teraz – bycie tu i teraz, orientacja na teraźniejszość, krótkoterminowe cele.

5. Bezpieczeństwo – poszukiwanie bezpieczeństwa, akceptacja dla kontroli i zasad, potrzeba posiadania struktur, tendencja do porządku.

6. Wolność – dążenie do wolności, potrzeba swobody działania, preferowanie elastyczności i zamiłowanie do improwizacji.

7. Harmonia – potrzeba harmonii, przestrzeganie norm społecznych, uniformizacja.

8. Kontrast – potrzeba wyróżniania się i wolności wyboru.

U podstaw teoretycznych PowerON® leżą teorie psychologiczne:

 • Teoria Samookreślenia Motywacji Deci i Ryana (Self-Determination Theory of Motivation, 1985).
 • Teorie potrzeb (m.in. Murray, McClelland).
 • Teorie oczekiwania – wartość – koncepcja sformułowana przez V. H. Vrooma, następnie rozszerzona przez L.W. Portera i E.E. Lawlera.
 • Model oczekiwania-wartość oraz model decyzyjny SEU (Subjective Expected
 • Utility czyli Model subiektywnego prawdopodobieństwa spodziewanej użyteczności): Atkinson, Lewin, Tolman.
 • Model J.E. Eccles, który do aspektu oczekiwań i wartości kładzie silny nacisk na koszty realizacji celów oraz na kontekst sytuacyjny motywacji.

9 wzorców motywacyjnych w badaniu PowerON®

wzorce poweron
 • Każdy jest dobry.
 • Raport wskazuje na indywidualne cechy osoby.
 • Personal PowerON® nie wartościuje wyników.
 • To oznacza, że każdy wzorzec jest dobry jeśli osoba efektywnie wykorzystywany swój potencjał.
 • Narzędzie bada spektrum osobowości „normalnych” bez zaburzeń.
 • Każdy ma swoje odwzorowanie w zwierzęcym symbolu graficznym.

Twój wzorzec nagród

Łowca
Siewca

Osoba, dla której nagrody zewnętrzne mają kluczowe znaczenie.

Osoba, dla której nagrody zewnętrzne i wewnętrzne mają podobne znaczenie.

Osoba, dla której nagrody zewnętrzne mają najmniejsze znaczenie.

Czy wiesz jaki rodzaj nagród Cię motywuje?
Czy umiesz odróżniać nagrody wewnętrzne od zewnętrznych?

Czy potrzebujesz

 • Więcej nagród zewnętrznych?
 • Więcej nagród wewnętrznych?
 • Czy może po równo?

Bez względu na dominujący indywidualny wzorzec motywacyjny, każdy z nas jest albo Łowcą, albo Zbieraczem albo Siewcą.

Zdecydowana większość ludzi preferuje jakiś mieszankę, czyli kombinację nagród wewnętrznych i zewnętrznych. Jednak to, jak dużo potrzebujemy nagród zewnętrznych i jakie one powinny być, bardzo nas między sobą różni. Dla ułatwienia zrozumienia różnic między ludźmi i większej przejrzystości wprowadzamy tutaj 3 różne podejścia do nagród.

Raport Personal PowerON®:

Twój wynik + część praktyczna, ćwiczeniowa

Indywidualny raport z wynikami badania zawiera:

 • Opis 8 wymiarów motywacji i potrzeb.
 • Matrycę Twoich wyników -wzorzec główny i dwa poboczne.
 • Definicję Twojego wzorca.
 • Wskazówki rozwojowe adekwatne do Twojego wzorca.
 • Opis Twojego wzorca nagród.
 • Część ćwiczeniowa: motywacja, budowanie nawyków.
 • Podsumowanie raportu.

Badanie Personal PowerON® posiada normy opracowane dla społeczeństwa polskiego.

Skorzystaj ze szkolenia dla siebie lub dla Twojej firmy!

Zapraszamy do kontaktu. Razem ustalimy, jakie wzorce motywacyjne występują w Państwa zespole.

Iwona Golonko
Iwona Golonko
Trenerka biznesu. Coach. Mentorka. Psycholożka. Doradczyni strategiczna.