Assessment Center i Development Center

Assessment Center Development Center

Czym jest Assesment i Development Centre?

Assessment Center/ Development Center (tzw. ośrodki oceny i rozwoju) to jedna z najlepszych i najskuteczniejszych metod oceny kompetencji pracowników. Stosowana jest przez organizacje i przedsiębiorstwa, którym  zależy na długotrwałym rozwoju kadry i biznesu.

Ośrodki sprawdzają zachowania uczestników w symulacjach sytuacji problemowych, które mogą wystąpić w ich pracy. W tym samym kontekście oceniane są również różne aspekty kompetencji, wyraźnie odzwierciedlone w ćwiczeniach imitujących rzeczywiste wydarzenia.

Obserwację i ocenę kandydatów prowadzi kilku doświadczonych asesorów. Subiektywne wpływy poszczególnych oceniających są w ten sposób ograniczone. Tym narzędziom przypisuje się największy obiektywizm, gdyż w jednej sesji znajdują zastosowanie jednocześnie bardzo różne metody diagnostyczne.

Sesje oceny są bardzo korzystne również dla uczestników. Jest to okazja do tego, by zobaczyć jak radzą sobie z problemami biznesowymi, ze stresem i presją czasu. Dzięki tym badaniom uczestnicy zdobywają doświadczenie, które buduje ich kompetencje.

Raport i informacja zwrotna po sesji jest punktem wyjścia do dalszych decyzji organizacyjnych i działań rozwojowych oraz modyfikacji zachowań, zarówno z punktu widzenia firmy, jak i pracownika.

Indywidualne podejście do klienta

W Human Skills, na bazie analizy potrzeb klienta, dopasowujemy propozycje świadczonej przez nas usługi Assessment Center/ Development Center w następujących formach:

  1. Całościowe przygotowanie Assessment Center/ Development Center dla klienta.
  2. Zaktualizowanie posiadanych wewnątrz organizacji założeń projektów ośrodków oceny i rozwoju.
  3. Wsparcie we wdrożeniu definiowania słownika kompetencji w organizacji oraz budowy ćwiczeń/koszyka zadań dedykowanych dla danej branży klienta.
  4. Wsparcie i współprowadzenie z działem personalnym (i innymi działami) projektów ośrodka oceny i rozwoju w organizacji.
  5. Przeszkolenie klienta do samodzielnego prowadzenia Ośrodków oceny i rozwoju w organizacji.
  6. Przeszkolenie osób, które chcą doskonalić się w funkcji asesora w projektach Assessment Center/ Development Center.

Z naszego doświadczenia skorzystały firmy z branż:

  • usługowej (dział operacyjny, dział IT, dział obsługi klienta, dział handlowy, koordynatorzy zespołów),
  • przemysłowej (dział handlowy),
  • entertainment (pracownicy na stanowiskach: Trade Marketing Manager, PR Manager, Field Force Manager, Sales Manager Polska),
  • i inni.

Szkolenie otwarte z zakresu AC/DC

Szkolenie na zamówienie z zakresu AC/DC

Przykładowe referencje:

Sposób współpracy został w pełni dostosowany do naszych potrzeb, a zaproponowane rozwiązania trafiły w potrzeby i oczekiwania. Na uwagę zasługuje profesjonalnie przygotowany plan działania, przeprowadzenia badania oraz opracowanie wyników końcowych. W trakcie badania organizatorzy zadbali o przyjazną atmosferę dla uczestników. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Human Skills, a wysoka rzetelność usług pozwala nam rekomendować Firmę Human Skills jako partnera skutecznie diagnozującego kompetencje i wspierającego rozwój pracowników.

Edyta Pawłowska, HR Manager
Iron Mountain Polska Sp.z.o.o.

Poznaj również: