Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami szkolenie

Zwiększa się tempo zmian zachodzących w naszym otoczeniu zawodowym. Nowe wyzwania niemal we wszystkich organizacjach opierają się na ludziach. To ich kompetencje, wiedza i umiejętności pozwalają rozwijać się każdej firmie. Personel to zasoby o które należy odpowiednio zadbać.

Zarządzanie potencjałem kadrowym firmy to w większości odpowiedzialność działów HR, które nie powinny polegać już tylko na doraźnych czy też tradycyjnych metodach rozwijania potencjału kadrowego. Bez udziału zarządu firmy, kadry menedżerskiej czy  kierowników nie jest możliwy pełny rozwój projektów z zakresu zarządzania talentami.

Na czym polega zarządzanie talentami?

Zarządzanie talentami – talent management – to liczne działania koncentrujące się na poszukiwaniu, rekrutowaniu, rozwoju, docenianiu oraz umacnianiu pozycji osób o wyżej niż przeciętnym poziomie kompetencji i potencjału intelektualnego, oraz na efektywnym wykorzystywaniu ich zdolności w celu rozwoju firmy, oraz realizacji jej założeń.

Stosunkowo łatwo kupić nową technologię, ale przygotowani i zmotywowani pracownicy to kapitał, który buduje się znaczenie dłużej i stosunkowo najtrudniej go skopiować.

Skuteczne zarządzanie talentami opiera się głównie na planowaniu i budowaniu ścieżek kariery. Zarządzanie talentami to  jeden z najważniejszych priorytetów biznesowych w organizacjach, którym zależy na realizacji celów biznesowych, zarządzaniu wiedzą, zarządzaniu potencjałem kadrowym. Badania wskazują, że firmy, które identyfikują i zarządzają talentami, przynoszą o 15 proc. wyższe wyniki dla swoich udziałowców w porównaniu z filarami, które takich programów nie prowadzą.

Imperia przyszłości będą imperiami umysłu” Winston Churchill

jakie formy może mieć zarządzanie talentami?

 • projekty realizowane przed kadrę menedżerską, zarząd firmy, kierowników liniowych wraz ze wsparciem działu personalnego.
 • aktualnie obowiązująca w firmie księga kompetencji wraz ze wskazaniem wskaźników oraz systemu oceny.
 • system rekrutacji weryfikujący potencjał kandydatów.
 • realizowany dla studentów i absolwentów program praktyk, warsztatów na uczelniach („poławianie pereł”).
 • zapobieganie utracie wykwalifikowanych pracowników.
 • szkolenie wprowadzające pracownika do firmy.
 • budowanie świadomości pracowników pod kątem możliwości rozwoju w naszej firmie np. ze wskazaniem na karierę menedżerska czy też ekspercką.
 • świadomy system komunikowania pracownikom celów biznesowych firmy.
 • szanowanie pracowników już od najniższych stanowisk w firmie.
 • identyfikacja pracowników z potencjałem wykraczającym poza średnią przeciętną.
 • diagnostyka potencjału takimi narzędziami jak dopracowany pod kątem rozwoju pracowników system oceny okresowej realizacji celów.
 • realizowane procesy oceny podczas takich projektów jak Development Center, Assessment Centre i przede wszystkim świadome wykorzystywanie ich wyników.
 • prowadzenie w firmie systemu oceny 180 lub 360 i przede wszystkim świadome wykorzystywanie ich wyników.
 • realizowane systematycznie sesje feedbackowe.
 • sprawne wykorzystanie kompetencji pracowników dla celów firmy, szczególnie przy realizacji złożonych projektów.
 • odpowiednio dopasowany system polityki szkoleniowej dedykowanych dla określonych stanowisk.
 • organizacja szkoleń dla pracowników firmy po gruntownie przeprowadzonym rozpoznaniu i analizie potrzeb szkoleniowych.
 • budowanie w firmie atmosfery pozwalającej na uszanowanie potencjału każdego pracownika.

Oferta w zakresie wdrażania programów zarządzania talentami w organizacji w Human Skills:

 1. Weryfikacja założeń programu oraz oceny potencjału talentów.
 2. Diagnoza potrzeb i opracowanie programu projektu z zakresu zarządzania talentami.
 3. Organizacja i wdrożenie projektu z zakresu zarządzania talentami.

Zarządzanie talentami - kiedy należy wdrożyć?

 1. Organizacja planuje rozwój firmy.
 2. Występuje potrzeba wyłonienia lub zatrudnienia talentów.
 3. Organizacja nie miała do tej pory usystematyzowanego podejścia do zarządzania talentami.
 4. Organizacja się szybko rozwija i jest ryzyko utraty utalentowanych pracowników.
 5. Organizacja chce świadomie zarządzać wiedzą pracowników, szczególnie z uwagi na specyficzną specjalizację.
 6. W organizacji brakuje planów sukcesji.
 7. Organizacja chce budować markę wartościowego pracodawcy (Employer Branding).

Zobacz w czym możemy wesprzeć twoją firmę:

 1. Badania i analizy potrzeb organizacji w zakresie programów zarządzania talentami i ścieżkami karier.
 2. Diagnoza potencjału uczestników projektu.
 3. Realizacja projektów Assessment Centre i Development Centre.
 4. Opracowanie i przygotowanie programu z zakresu zarządzania talentami i ścieżkami karier.
 5. Przygotowanie planów rozwojowych pod kątem szkoleń, coachingów itp.
 6. Realizacja programów rozwojowych.
 7. Opracowanie ścieżek kariery dla każdego ze wskazanych uczestników.
 8. Zarządzanie wiedzą w zakresie zarządzania talentami.
 9. Ocena wdrożeń rozwiązań z zakresu zarządzania talentami.
 10. Plan działań rozwojowych dla uczestników wraz z przeszkoleniem ich przełożonych.
 11. Wsparcie przy punktach krytycznych w projekcie z zakresu zarządzania talentami.
 12. Konsultacje i modyfikacje programu.

Zapytaj o darmową wycenę!

Poznaj również: