Insights Discovery™

szkolenie insights discovery

„Każdemu postępowi, każdemu osiągnięciu ludzkości towarzyszy rozwój samoświadomości jednostki”

dr Carl G. Jung

Insights Discovery to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania. Jednym z narzędzi, które wykorzystuje się przy profilowaniu osobowości w tym modelu jest dedykowany test osobowości Insights Discovery™ rozpoznający indywidualne cechy osoby poddanej badaniu decydujące o jej osobistym stylu działania i jej efektywności.

Dlaczego warto wprowadzić do Twojej organizacji model Insights Discovery?

 • Insights Discovery test określa typ osobowości w oparciu o model opisujący indywidualny styl funkcjonowania osoby, która uzupełniła Insight test.
 • Insights Discovery™ pozwala opisać profil osobowości testowanej osoby, a dzięki temu jest nieocenionym wsparciem w pracy nad kluczowymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania pracowników, zespołów i całej organizacji.
 • Wskutek wieloletnich badań, model Insights Discovery™ stał się podstawą do stworzenia wielu nowoczesnych narzędzi, które znajdują swoje zastosowanie w różnych obszarach pracy.
 • Programy Insights Discovery z powodzeniem stosuje wiele przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, korzystając z ich wsparcia w różnym zakresie – zależnie od indywidualnych potrzeb organizacji.
 • W Polsce badanie Insights Discovery wykonało już ponad 45 000 osób. 

Dlaczego warto wraz z Human Skills wprowadzić do Twojej organizacji Insights Discovery?

Aktualnie jesteśmy główną firmą szkoleniową w Polsce, która prowadzi szkolenia z wykorzystaniem tej metody, co wpływa na nasze doświadczenie oraz różnorodność aktywności podczas zajęć.

Model Insighs Discovery bezpośrednio kilkanaście lat temu wpłynął na kształt i kolory logo firmy  szkoleniowej Human Skills. 

Założycielka marki Human Skills, Iwona Firmanty, pracując w dziale Human Resources jednej z największych japońskich korporacji prawie już dwadzieścia lat tematu poznała metodę Insight Discovery podczas wewnętrznego szkolenia.

To właśnie wtedy, również jako psycholog i socjolog, zaczęła zgłębiać wiedzę i praktyczne zastosowanie tego modelu, który stał się fundamentem szkoleń grupowych i sesji indywidualnych, realizowanych przez nią jako najpierw trenera wewnętrzego w ówczesnej firmie a następnie gdy podjęła decyzje o założeniu własnej firmy szkoleniowej. Koncepcja logo te kilkanaście lat temu była oczywista.

Dzisiaj Human Skills specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i indywidualnych sesji z wykorzystaniem praktycznie wszystkich dostępnych narzędzi do badania DISC za pośrednictem nie tylko samej założycielki ale również najlepszych trenerów z tej metodologii dostępnych na polskim rynku.

To co najważniejsze dzięki modelowi Insights Discovery oprócz budowania świadomości potencjału naszych Klientów, budowaniu zespołu dbamy o to by unikać etykietyzacji bo każdy z nas ma różne natężnie stylów i zbyt dużym uproszeniem jest określanie wybranej osoby jednym „kolorem”.

Human Skills Firma Szkoleniowa

Jakie są cztery kroki do efektywności indywidualnej w Insights Discovery?

 1. Dowiesz się więcej o sobie – Insights Discovery kolory pomoże Ci zdefiniować Twój osobisty, właściwy tylko Tobie styl funkcjonowania i jego wpływu na relacje z innymi w środowisku pracy i poza nim.
 2. Nauczysz się dostrzegać i doceniać różnice między ludźmi, co pozwoli Ci tej różnorodności skuteczniej korzystać – komunikować się, współdziałać i współtworzyć.
 3. Nauczysz się dostosowywać swoje zachowanie, by łatwiej znajdować płaszczyznę porozumienia z ludźmi i skuteczniej radzić sobie w relacjach z nimi – profil Insights Discovery odsłoni przed Tobą nowe możliwości i otworzy przed Tobą nowe drogi rozwoju.
 4. Odczujesz zmianę w komunikacji oraz budowaniu relacji, gdy podejmiesz działania i zastosujesz w praktyce to, czego nauczyłeś się dzięki Insights Discovery.

Jakie mogą być korzyści z poznania przez Ciebie, Twój zespół oraz Twoją organizację Insights Discovery?

 • WZMOCNIENIE KOMPETENCJI – aby być skutecznym w działaniach, trzeba dysponować odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wiedzą, doświadczeniem oraz kompetencjami, a łatwiej odkryjesz i rozwiniesz, korzystając z wiedzy, którą dostarczy Ci profesjonalny test osobowości.
 • ŚWIADOME BUDOWANIE RELACJI – do osiągnięcia synergii we współpracy w zespole lub z partnerami biznesowymi potrzeba czegoś jeszcze – zbudowania relacji umożliwiających efektywną komunikację. Insights Discovery pozwala świadomie kreować więzi i budować satysfakcjonujące relacje z ludźmi.
 • ZROZUMIENIE – u podstaw budowania dobrych relacji leży zrozumienie i dopasowanie się do indywidualnego stylu zachowania partnera czy członka zespołu, a Insights Discovery test i rozwój relacji z wykorzystaniem wiedzy, której dostarcza, to prosta droga do dostrzeżenia odmienności, w której drzemie ogromna siła.
 • ROZPOZNAWANIE STYLÓW – za każdym razem, kiedy spotykasz kogoś, masz okazję doskonalić umiejętność rozpoznawania energii kolorystycznych oraz umiejętność adaptacji.

Jakie są podstawy modelu Insights Discovery?

Podstawą Insights Discovery jest typologia osobowości C.G. Junga, a dokładnie trzy zdefiniowane przez niego wymiary:

 • POSTAWY – Ekstrawersja-Introwersja
 • FUNKCJE RACJONALNE – OCENA – Myślenie-Uczucia
 • FUNKCJE IRRACJONALNE – POZNANIE – Doznania-Intuicja

  Preferencje związane z powyższymi wymiarami są względnie trwałe, dlatego możemy lepiej dopasować styl komunikacji, jeśli znamy profil współpracownika. Insight test to narzędzie psychometryczne, które pomaga zrozumieć Ci, z jaką osobą masz do czynienia, a gdy potrafisz dostrzec różnice określające dany profil osobowości, wiesz, jak działać. Badanie Insights Discovery to źródło bezcennej wiedzy, którą spożytkować można na wiele różnych sposobów, między innymi do usprawnienia komunikacji i budowania synergii z ludźmi. Jakkolwiek ogólnie znane i opisywane w profilach kompetencyjnych zasady komunikacji są raczej uniwersalne, to jednak podejście do „myślącego introwertyka” powinno być nieco inne niż do „uczuciowego ekstrawertyka”. Inaczej też w praktyce buduje się z tymi typami osobowości trwałe i dobre relacje. Wypracowana przez C.G. Junga typologia osobowości to fundament Insights Discovery. Kolory, które funkcjonują w tym modelu i pojawiają się jako element dystynktywny dla stylów funkcjonowania, czynią go bardziej obrazowym i zdecydowanie łatwiejszym do zrozumienia.

Co zawiera indywidualny profil Insights Discovery™ ?

Rozdział Podstawowy zawiera obraz Twojej indywidualnej dynamiki energii kolorystycznych:

 1. Świadome Ja.
 2. Przepływ preferencji.
 3. Mniej świadome Ja.

Profil Indywidualny bazujący na modelu Insights Discovery™ jest narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny badanego oraz rozwój całego zespołu. Jako źródło rzetelnych i szczegółowych danych stanowi on wsparcie przy pogłębianiu wiedzy na temat samego siebie, swojego stylu działania oraz jego wpływu na relacje z innymi osobami. Profil wskazuje dodatkowo kierunki rozwoju osobistego i dzięki temu może być z powodzeniem wykorzystywany do zwiększania efektywności na gruncie zawodowym i w życiu prywatnym.

Opis indywidualnego stylu funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Opis mocnych i stron i obszarów do rozwoju.

Opis wartości wnoszonych do organizacji.

Wskazówki do komunikowania się (bariery, kontakty z osobowościami antagonistycznymi).

Wskazówki dotyczące dalszego rozwoju.

Jakie inne możliwości oferuje raport Insights Discovery™ ?

Zależnie od potrzeb organizacji i jej członków możemy przygotować również rozdziały:

 • Zarządzanie (Idealne otoczenie pracy; Metody zarządzania; Metody motywacji).
 • Skuteczna sprzedaż (Styl sprzedaży, Mocne i słabe strony w 5 kluczowych etapach procesu sprzedaży).
 • Rozwój Osobisty (Cele i wyzwania, Zarządzanie czasem, Kreatywność, Style uczenia się, Pytania rekrutacyjne).

Czy model Insights Discovery™ jest łatwy do zrozumienia?

Insights Discovery™ przekłada język psychologii na język kolorów symbolizujących określony zespół cech osobowości. Test osobowości stosowany w modelu Insights Discovery używa 4 zasadniczych kolorów: czerwonego, niebieskiego, zielonego i żółtego, by w prosty i intuicyjny sposób zobrazować różnice między ludźmi i stylami ich działania. Model Insights Discovery, test oraz pozostałe narzędzia związane z tą metodologią, chociaż dotykają skomplikowanej materii, władają językiem prostym i łatwym do zrozumienia, nawet dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z koncepcją Insight. Test czy raporty, które pokazują ludzkie style jako kolor to czytelne narzędzia poznania, z których każdy odczytać może własny profil osobowości lub styl funkcjonowania partnera czy współpracownika:

 

 • Osoby o dominującej Czerwonej energii kolorystycznej …są aktywne, energiczne, dokładnie wiedzą, gdzie zmierzają i co chcą osiągnąć. Ich stanowczość i wytrwałość w dążeniu do celu oddziałuje na osoby, z którymi wchodzą w relacje. Działają z determinacją, koncentrują się na osiąganiu celów i stosowaniu skutecznych rozwiązań. Nawiązują kontakt w bezpośredni sposób i szybko przechodzą do sedna sprawy. Oczekują konkretnych rezultatów.
 • Osoby o dominującej Niebieskiej energii kolorystycznej …pragną poznać i zrozumieć otaczający ich świat. Chcą zachować powściągliwość, obiektywizm oraz trzeźwość myślenia. Cenią niezależność i intelekt. Wolą przemyśleć wszystko dokładnie, zanim zdecydują, jakie działania chcą podjąć. Lubią zawczasu otrzymać precyzyjne i kompletne dane.
 • Osoby o dominującej Zielonej energii kolorystycznej …patrzą na świat przez pryzmat swoich wartości oraz tego, co jest ważne w ich życiu. Dążą do harmonii i zależy im na głębi relacji interpersonalnych. Bronią swoich wartości z cichą determinacją i uporem. Wolą nawiązywać relacje demokratyczne, w których ceni się jednostkę oraz szanuje się jej wolę. Zanim dokonają wyboru lub podejmą decyzję, chcą poznać punkt widzenia innych zaangażowanych osób.
 • Osoby o dominującej Żółtej energii kolorystycznej …emanują entuzjazmem i zachęcają do współpracy. Lubią przebywać wśród ludzi i aktywnie szukają towarzystwa. Nawiązują kontakt w ujmujący sposób, potrafią zjednywać sobie ludzi i zachęcić ich do współpracy. Pragną współuczestniczyć. Lubią, kiedy inni zauważają i doceniają ich wkład.

Czy można mieć jeden główny kolor zgodnie z metodologią Insights Discovery™?

 • Jest 8 typów osobowości, które opisuje badanie Insights Discovery kolory, ale na kole Insights Discovery występują aż 72 pozycje.
 • Każdy z nas ma w sobie wszystkie cztery energie kolorystyczne – ich unikalna kompozycja odzwierciedla Twoją WYJĄTKOWOŚĆ, którą stara się możliwie precyzyjnie opisać profil Insights Discovery.
 • Nie wolno etykietyzować.
 • Punktem wyjścia dla analiz jest jednostka oraz jej preferencje – połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji.

W jakich obszarach Model Insights Discovery™ sprawdza się szczególnie?

W jakim języku prowadzimy szkolenia i konsultacje z użyciem badania Insights Discovery?

 • Język polski.
 • Język angielski.

Powyższe szkolenia, warsztaty, executive coaching prowadzone są przez trenerów posiadających akredytację Insights Discovery Licensed Practitioners.

Dla jakich firm prowadziliśmy badania, sesje i szkolenia Insights Discovery?

Z tego tematu mieliśmy przyjemność szkolić m. in. takie firmy jak: Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., Burda Media Polska Sp. z o.o., HigoSense Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze; Veolia Energia Warszawa SA., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Veolia Energia Warszawa S.A., AstraZeneca Pharma Poland, Jones Lang LaSalle Inc., Praesidiad Limited (Poland), Baxter Polska Sp. z o.o.

Bardzo dziękuję za bardzo szybką organizację warsztatu dla nas. Spotkanie bardzo się podobało, każdy z uwagą analizował swój raport. Pan Piotr z humorem i energią opowiadał nam i przedstawiał różnice w poszczególnych osobowościach/kolorach. Realizacja testów osobowościowych bardzo mi się spodobała.

Małgorzata Ziemak HR biznes partner Veolia Energia Warszawa SA.

Zastanawiasz się jakie byłoby najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego zespołu?

Nasi certyfikowani konsultanci: