Insights Discovery™

Insights Discovery™ jest wsparciem w pracy nad kluczowymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania pracowników, zespołów i całej organizacji. Wskutek wieloletnich badań, model Insights Discovery™ stał się podstawą do stworzenia całego szeregu narzędzi, które znajdują swoje zastosowanie w różnych obszarach pracy. Programy Insights Discovery z powodzeniem wykorzystywane są przez wiele przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, w różnym zakresie – zależnie od indywidualnych potrzeb organizacji. W Polsce w badaniach uczestniczyło już ponad 45 000 osób.

Co daje nam poznawanie preferencji osobowościowych?

Aby być skutecznym w działaniach, trzeba dysponować odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wiedzą, doświadczeniem oraz kompetencjami. Do osiągnięcia synergii we współpracy w zespole lub z partnerami biznesowymi potrzeba czegoś jeszcze – a mianowicie zbudowania relacji umożliwiających efektywną komunikację. U podstaw budowania takich relacji leży właśnie zrozumienie i dopasowanie się do indywidualnego stylu zachowania partnera czy członka zespołu.

Podstawą Insights Discovery jest typologia osobowości C.G. Junga, a dokładnie trzy zdefiniowane przez niego wymiary: Ekstrawersja-Introwersja, Myślenie-Uczucia oraz Doznania-Intuicja. Preferencje związane z powyższymi wymiarami są względnie trwałe, dlatego możemy lepiej dopasować styl komunikacji, jeśli znamy  profil współpracownika. Jakkolwiek ogólnie znane zasady komunikacji, opisywane w profilach kompetencyjnych, są raczej uniwersalne, to jednak podejście do „myślącego introwertyka” powinno być nieco inne niż do „uczuciowego ekstrawertyka”. Oczywiście, jeżeli chcemy być zrozumiali i przekonywujący.

Co zawiera indywidualny profil Insights Discovery™ ?

Rozdział Podstawowy zawiera: 

Opis indywidualnego stylu funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Opis mocnych i stron i obszarów do rozwoju.

Opis wartości wnoszonych do organizacji.

Wskazówki do komunikowania się (bariery, kontakty z osobowościami antagonistycznymi).

Wskazówki dotyczące dalszego rozwoju.

Zależnie od potrzeb, możemy przygotować również rozdziały: 

  • Zarządzanie (Idealne otoczenie pracy; Metody zarządzania; Metody motywacji).
  • Skuteczna sprzedaż (Styl sprzedaży, Mocne i słabe strony w 5 kluczowych etapach procesu sprzedaży).
  • Rozwój Osobisty (Cele i wyzwania, Zarządzanie czasem, Kreatywność, Style uczenia się, Pytania rekrutacyjne).

Insights Discovery™ przekłada język psychologii na język kolorów, symbolizujących określony zespół cech osobowości. Choć każdy z nas posiada pewną kombinację energii kolorystycznych, zwykle jeden kolor jest kolorem dominującym i to właśnie on determinuje komunikację oraz procesy decyzyjne. Punktem wyjścia dla analiz jest jednostka oraz jej preferencje; połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji.

Powyższe szkolenia, warsztaty, executive coaching prowadzone są przez trenerów posiadających akredytację Insights Discovery Licensed Practitioners.

Zastanawiasz się jakie byłoby najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji?