Insights Discovery™

szkolenie insights discovery

„Każdemu postępowi, każdemu osiągnięciu ludzkości towarzyszy rozwój samoświadomości jednostki”

dr Carl G. Jung

Dlaczego warto wprowadzić do Twojej oragnizacji model Insights Discovery?

 • Insights Discovery to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania osoby, która go uzupełniła.
 • Insights Discovery™ jest wsparciem w pracy nad kluczowymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania pracowników, zespołów i całej organizacji.
 • Wskutek wieloletnich badań, model Insights Discovery™ stał się podstawą do stworzenia całego szeregu narzędzi, które znajdują swoje zastosowanie w różnych obszarach pracy.
 • Programy Insights Discovery z powodzeniem wykorzystywane są przez wiele przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, w różnym zakresie – zależnie od indywidualnych potrzeb organizacji.
 • W Polsce w badaniach uczestniczyło już ponad 45 000 osób.

Jakie są cztery kroki do efektywności indywidualnej w Insights Discovery?

 1. Dowiesz się więcej o sobie.
 2. Nauczysz się dostrzegać i doceniać różnice między ludźmi.
 3. Nauczysz się dostosowywać swoje zachowanie, by łatwiej znajdować płaszczyznę porozumienia z ludźmi i skuteczniej radzić sobie w relacjach z nimi.
 4. Odczujesz zmianę w komunikacji oraz budowaniu relacji gdy podejmiesz działania i zastosujesz w praktyce to, czego nauczyłeś się.

Jakie mogą być korzyści z poznania przez Ciebie, Twój zespół oraz Twoją organizację Insights Discovery?

 • WZMOCNIENIE KOMPETENCJI – aby być skutecznym w działaniach, trzeba dysponować odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wiedzą, doświadczeniem oraz kompetencjami.
 • ŚWIADOME BUDOWANIE RELACJI – do osiągnięcia synergii we współpracy w zespole lub z partnerami biznesowymi potrzeba czegoś jeszcze – a mianowicie zbudowania relacji umożliwiających efektywną komunikację.
 • ZROZUMIENIE – u podstaw budowania takich relacji leży właśnie zrozumienie i dopasowanie się do indywidualnego stylu zachowania partnera czy członka zespołu.
 • ROZPOZNAWIANIE STYLÓW – za każdym razem, kiedy spotykasz kogoś, masz okazję doskonalić umiejętność rozpoznawania energii kolorystycznych oraz umiejętność adaptacji.

Jakie są podstawy modelu Insights Discovery?

Podstawą Insights Discovery jest typologia osobowości C.G. Junga, a dokładnie trzy zdefiniowane przez niego wymiary:

 • POSTAWY – Ekstrawersja-Introwersja
 • FUNKCJE RACJONALNE – OCENA – Myślenie-Uczucia
 • FUNKCJE IRRACJONALNE – POZNANIE – Doznania-Intuicja

Preferencje związane z powyższymi wymiarami są względnie trwałe, dlatego możemy lepiej dopasować styl komunikacji, jeśli znamy  profil współpracownika. Jakkolwiek ogólnie znane zasady komunikacji, opisywane w profilach kompetencyjnych, są raczej uniwersalne, to jednak podejście do „myślącego introwertyka” powinno być nieco inne niż do „uczuciowego ekstrawertyka”. 

Co zawiera indywidualny profil Insights Discovery™ ?

Rozdział Podstawowy zawiera obraz Twojej dynamiki energii kolorystycznych: 

 1. Świadome Ja.
 2.  Przepływ preferencji.
 3. Mniej świadome Ja.

 

 

Opis indywidualnego stylu funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Opis mocnych i stron i obszarów do rozwoju.

Opis wartości wnoszonych do organizacji.

Wskazówki do komunikowania się (bariery, kontakty z osobowościami antagonistycznymi).

Wskazówki dotyczące dalszego rozwoju.

Jakie są jeszcze możliwości raportu Insights Discovery?

Zależnie od potrzeb, możemy przygotować również rozdziały: 

 • Zarządzanie (Idealne otoczenie pracy; Metody zarządzania; Metody motywacji).
 • Skuteczna sprzedaż (Styl sprzedaży, Mocne i słabe strony w 5 kluczowych etapach procesu sprzedaży).
 • Rozwój Osobisty (Cele i wyzwania, Zarządzanie czasem, Kreatywność, Style uczenia się, Pytania rekrutacyjne).

Czy model Insights Discovery jest łatwy do zrozumienia?

Insights Discovery™ przekłada język psychologii na język kolorów, symbolizujących określony zespół cech osobowości:

 • Osoby o dominującej Czerwonej energii kolorystycznej …są aktywne, energiczne i dokładnie wiedzą, gdzie zmierzają i co chcą osiągnąć.  Ich stanowczość i wytrwałość w dążeniu do celu oddziałuje na osoby, z którymi wchodzą w relacje. działają z determinacją, koncentrują się na osiąganiu celów i stosowaniu skutecznych rozwiązań. Nawiązują kontakt w bezpośredni sposób i szybko przechodzą do sedna sprawy. Oczekują konkretnych rezultatów.
 • Osobydominującej Niebieskiej energii kolorystycznejpragną poznać i zrozumieć otaczający ich świat. Chcą zachować powściągliwość, obiektywizm oraz trzeźwość myślenia. Cenią niezależność oraz intelekt. Wolą przemyśleć wszystko dokładnie, zanim zdecydują, jakie działania chcą podjąć. Lubią zawczasu otrzymać precyzyjne i kompletne dane.
 • Osobydominującej Zielonej energii kolorystycznejpatrzą na świat przez pryzmat swoich wartości oraz tego, co jest ważne w ich życiu. Dążą do harmonii oraz zależy im na głębi relacji interpersonalnych. Bronią swoich wartości z cichą determinacją i uporem. Wolą nawiązywać relacje demokratyczne, w których ceni się jednostkę oraz szanuje jej wolę. zanim dokonają wyboru lub podejmą decyzję, chcą poznać punkt widzenia innych zaangażowanych osób.
 • Osobydominującej Żółtej energii kolorystycznejemanują entuzjazmem i zachęcają do współpracy. Lubią przebywać wśród ludzi i aktywnie szukają towarzystwa. Nawiązują kontakt w ujmujący sposób, potrafią zjednywać sobie ludzi i zachęcić ich do współpracy. Pragną współuczestniczyć. Lubią, kiedy inni zauważają i doceniają ich wkład.

Czy można mieć jeden główny kolor zgodnie z metodologią Insights Discovery?

 • Jest 8 typów Insights Discovery a na kole Insights Discovery 72.
 • Każdy z nas ma w sobie wszystkie cztery energie kolorystyczne – dopiero ich unikalna kompozycja odzwierciedla Twoją WYJĄTKOWOŚĆ.
 • Nie wolno etykietyzować.
 • Punktem wyjścia dla analiz jest jednostka oraz jej preferencje – połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji.

Powyższe szkolenia, warsztaty, executive coaching prowadzone są przez trenerów posiadających akredytację Insights Discovery Licensed Practitioners.

Zastanawiasz się jakie byłoby najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji?

Nasi certyfikowani konsultanci: