Insights Discovery™

szkolenie insights discovery

„Każdemu postępowi, każdemu osiągnięciu ludzkości towarzyszy rozwój samoświadomości jednostki”

dr Carl G. Jung

Insights Discovery to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania. Jednym z narzędzi, które wykorzystuje się przy profilowaniu osobowości w tym modelu jest dedykowany test osobowości Insights Discovery™ rozpoznający indywidualne cechy osoby poddanej badaniu decydujące o jej osobistym stylu działania i jej efektywności.

Dlaczego warto wprowadzić do Twojej organizacji model Insights Discovery?

 • Insights Discovery test określa typ osobowości w oparciu o model opisujący indywidualny styl funkcjonowania osoby, która uzupełniła Insight test.
 • Insights Discovery™ pozwala opisać profil osobowości testowanej osoby, a dzięki temu jest nieocenionym wsparciem w pracy nad kluczowymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania pracowników, zespołów i całej organizacji.
 • Wskutek wieloletnich badań, model Insights Discovery™ stał się podstawą do stworzenia wielu nowoczesnych narzędzi, które znajdują swoje zastosowanie w różnych obszarach pracy.
 • Programy Insights Discovery z powodzeniem stosuje wiele przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, korzystając z ich wsparcia w różnym zakresie – zależnie od indywidualnych potrzeb organizacji.
 • W Polsce badanie Insights Discovery wykonało już ponad 45 000 osób. 

Dlaczego warto wraz z Human Skills wprowadzić do Twojej organizacji Insights Discovery?

Aktualnie jesteśmy główną firmą szkoleniową w Polsce, która prowadzi szkolenia z wykorzystaniem tej metody, co wpływa na nasze doświadczenie oraz różnorodność aktywności podczas zajęć.

Model Insighs Discovery bezpośrednio kilkanaście lat temu wpłynął na kształt i kolory logo firmy  szkoleniowej Human Skills. 

Założycielka marki Human Skills, Iwona Firmanty, pracując w dziale Human Resources jednej z największych japońskich korporacji prawie już dwadzieścia lat tematu poznała metodę Insight Discovery podczas wewnętrznego szkolenia.

To właśnie wtedy, również jako psycholog i socjolog, zaczęła zgłębiać wiedzę i praktyczne zastosowanie tego modelu, który stał się fundamentem szkoleń grupowych i sesji indywidualnych, realizowanych przez nią jako najpierw trenera wewnętrzego w ówczesnej firmie a następnie gdy podjęła decyzje o założeniu własnej firmy szkoleniowej. Koncepcja logo te kilkanaście lat temu była oczywista.

Dzisiaj Human Skills specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i indywidualnych sesji z wykorzystaniem praktycznie wszystkich dostępnych narzędzi do badania DISC za pośrednictem nie tylko samej założycielki ale również najlepszych trenerów z tej metodologii dostępnych na polskim rynku.

To co najważniejsze dzięki modelowi Insights Discovery oprócz budowania świadomości potencjału naszych Klientów, budowaniu zespołu dbamy o to by unikać etykietyzacji bo każdy z nas ma różne natężnie stylów i zbyt dużym uproszeniem jest określanie wybranej osoby jednym „kolorem”.

Human Skills Firma Szkoleniowa
Insights Discovery (2)
Insights Discovery (8)
Insights Discovery (7)

Jakie są cztery kroki do efektywności indywidualnej w Insights Discovery?

 1. Dowiesz się więcej o sobie – Insights Discovery kolory pomoże Ci zdefiniować Twój osobisty, właściwy tylko Tobie styl funkcjonowania i jego wpływu na relacje z innymi w środowisku pracy i poza nim.
 2. Nauczysz się dostrzegać i doceniać różnice między ludźmi, co pozwoli Ci tej różnorodności skuteczniej korzystać – komunikować się, współdziałać i współtworzyć.
 3. Nauczysz się dostosowywać swoje zachowanie, by łatwiej znajdować płaszczyznę porozumienia z ludźmi i skuteczniej radzić sobie w relacjach z nimi – profil Insights Discovery odsłoni przed Tobą nowe możliwości i otworzy przed Tobą nowe drogi rozwoju.
 4. Odczujesz zmianę w komunikacji oraz budowaniu relacji, gdy podejmiesz działania i zastosujesz w praktyce to, czego nauczyłeś się dzięki Insights Discovery.

Jakie mogą być korzyści z poznania przez Ciebie, Twój zespół oraz Twoją organizację Insights Discovery?

 • WZMOCNIENIE KOMPETENCJI – aby być skutecznym w działaniach, trzeba dysponować odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wiedzą, doświadczeniem oraz kompetencjami, a łatwiej odkryjesz i rozwiniesz, korzystając z wiedzy, którą dostarczy Ci profesjonalny test osobowości.
 • ŚWIADOME BUDOWANIE RELACJI – do osiągnięcia synergii we współpracy w zespole lub z partnerami biznesowymi potrzeba czegoś jeszcze – zbudowania relacji umożliwiających efektywną komunikację. Insights Discovery pozwala świadomie kreować więzi i budować satysfakcjonujące relacje z ludźmi.
 • ZROZUMIENIE – u podstaw budowania dobrych relacji leży zrozumienie i dopasowanie się do indywidualnego stylu zachowania partnera czy członka zespołu, a Insights Discovery test i rozwój relacji z wykorzystaniem wiedzy, której dostarcza, to prosta droga do dostrzeżenia odmienności, w której drzemie ogromna siła.
 • ROZPOZNAWANIE STYLÓW – za każdym razem, kiedy spotykasz kogoś, masz okazję doskonalić umiejętność rozpoznawania energii kolorystycznych oraz umiejętność adaptacji.
Insights Discovery (6)
Insights Discovery (5)

Jakie są podstawy modelu Insights Discovery?

Podstawą Insights Discovery jest typologia osobowości C.G. Junga, a dokładnie trzy zdefiniowane przez niego wymiary:

 • POSTAWY – Ekstrawersja-Introwersja
 • FUNKCJE RACJONALNE – OCENA – Myślenie-Uczucia
 • FUNKCJE IRRACJONALNE – POZNANIE – Doznania-Intuicja

  Preferencje związane z powyższymi wymiarami są względnie trwałe, dlatego możemy lepiej dopasować styl komunikacji, jeśli znamy profil współpracownika. Insight test to narzędzie psychometryczne, które pomaga zrozumieć Ci, z jaką osobą masz do czynienia, a gdy potrafisz dostrzec różnice określające dany profil osobowości, wiesz, jak działać. Badanie Insights Discovery to źródło bezcennej wiedzy, którą spożytkować można na wiele różnych sposobów, między innymi do usprawnienia komunikacji i budowania synergii z ludźmi. Jakkolwiek ogólnie znane i opisywane w profilach kompetencyjnych zasady komunikacji są raczej uniwersalne, to jednak podejście do „myślącego introwertyka” powinno być nieco inne niż do „uczuciowego ekstrawertyka”. Inaczej też w praktyce buduje się z tymi typami osobowości trwałe i dobre relacje. Wypracowana przez C.G. Junga typologia osobowości to fundament Insights Discovery. Kolory, które funkcjonują w tym modelu i pojawiają się jako element dystynktywny dla stylów funkcjonowania, czynią go bardziej obrazowym i zdecydowanie łatwiejszym do zrozumienia.

Co zawiera indywidualny profil Insights Discovery™ ?

Rozdział Podstawowy zawiera obraz Twojej indywidualnej dynamiki energii kolorystycznych:

 1. Świadome Ja.
 2. Przepływ preferencji.
 3. Mniej świadome Ja.

Profil Indywidualny bazujący na modelu Insights Discovery™ jest narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny badanego oraz rozwój całego zespołu. Jako źródło rzetelnych i szczegółowych danych stanowi on wsparcie przy pogłębianiu wiedzy na temat samego siebie, swojego stylu działania oraz jego wpływu na relacje z innymi osobami. Profil wskazuje dodatkowo kierunki rozwoju osobistego i dzięki temu może być z powodzeniem wykorzystywany do zwiększania efektywności na gruncie zawodowym i w życiu prywatnym.

Opis indywidualnego stylu funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Opis mocnych i stron i obszarów do rozwoju.

Opis wartości wnoszonych do organizacji.

Wskazówki do komunikowania się (bariery, kontakty z osobowościami antagonistycznymi).

Wskazówki dotyczące dalszego rozwoju.

Jakie inne możliwości oferuje raport Insights Discovery™ ?

Zależnie od potrzeb organizacji i jej członków możemy przygotować również rozdziały:

 • Zarządzanie (Idealne otoczenie pracy; Metody zarządzania; Metody motywacji).
 • Skuteczna sprzedaż (Styl sprzedaży, Mocne i słabe strony w 5 kluczowych etapach procesu sprzedaży).
 • Rozwój Osobisty (Cele i wyzwania, Zarządzanie czasem, Kreatywność, Style uczenia się, Pytania rekrutacyjne).

Czy model Insights Discovery™ jest łatwy do zrozumienia?

Insights Discovery™ przekłada język psychologii na język kolorów symbolizujących określony zespół cech osobowości. Test osobowości stosowany w modelu Insights Discovery używa 4 zasadniczych kolorów: czerwonego, niebieskiego, zielonego i żółtego, by w prosty i intuicyjny sposób zobrazować różnice między ludźmi i stylami ich działania. Model Insights Discovery, test oraz pozostałe narzędzia związane z tą metodologią, chociaż dotykają skomplikowanej materii, władają językiem prostym i łatwym do zrozumienia, nawet dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z koncepcją Insight. Test czy raporty, które pokazują ludzkie style jako kolor to czytelne narzędzia poznania, z których każdy odczytać może własny profil osobowości lub styl funkcjonowania partnera czy współpracownika:

 

 • Osoby o dominującej Czerwonej energii kolorystycznej …są aktywne, energiczne, dokładnie wiedzą, gdzie zmierzają i co chcą osiągnąć. Ich stanowczość i wytrwałość w dążeniu do celu oddziałuje na osoby, z którymi wchodzą w relacje. Działają z determinacją, koncentrują się na osiąganiu celów i stosowaniu skutecznych rozwiązań. Nawiązują kontakt w bezpośredni sposób i szybko przechodzą do sedna sprawy. Oczekują konkretnych rezultatów.
 • Osoby o dominującej Niebieskiej energii kolorystycznej …pragną poznać i zrozumieć otaczający ich świat. Chcą zachować powściągliwość, obiektywizm oraz trzeźwość myślenia. Cenią niezależność i intelekt. Wolą przemyśleć wszystko dokładnie, zanim zdecydują, jakie działania chcą podjąć. Lubią zawczasu otrzymać precyzyjne i kompletne dane.
 • Osoby o dominującej Zielonej energii kolorystycznej …patrzą na świat przez pryzmat swoich wartości oraz tego, co jest ważne w ich życiu. Dążą do harmonii i zależy im na głębi relacji interpersonalnych. Bronią swoich wartości z cichą determinacją i uporem. Wolą nawiązywać relacje demokratyczne, w których ceni się jednostkę oraz szanuje się jej wolę. Zanim dokonają wyboru lub podejmą decyzję, chcą poznać punkt widzenia innych zaangażowanych osób.
 • Osoby o dominującej Żółtej energii kolorystycznej …emanują entuzjazmem i zachęcają do współpracy. Lubią przebywać wśród ludzi i aktywnie szukają towarzystwa. Nawiązują kontakt w ujmujący sposób, potrafią zjednywać sobie ludzi i zachęcić ich do współpracy. Pragną współuczestniczyć. Lubią, kiedy inni zauważają i doceniają ich wkład.

Czy można mieć jeden główny kolor zgodnie z metodologią Insights Discovery™?

 • Jest 8 typów osobowości, które opisuje badanie Insights Discovery kolory, ale na kole Insights Discovery występują aż 72 pozycje.
 • Każdy z nas ma w sobie wszystkie cztery energie kolorystyczne – ich unikalna kompozycja odzwierciedla Twoją WYJĄTKOWOŚĆ, którą stara się możliwie precyzyjnie opisać profil Insights Discovery.
 • Nie wolno etykietyzować.
 • Punktem wyjścia dla analiz jest jednostka oraz jej preferencje – połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji.

W jakich obszarach Model Insights Discovery™ sprawdza się szczególnie?

W jakim języku prowadzimy szkolenia i konsultacje z użyciem badania Insights Discovery?

 • Język polski.
 • Język angielski.

Powyższe szkolenia, warsztaty, executive coaching prowadzone są przez trenerów posiadających akredytację Insights Discovery Licensed Practitioners.

Dla jakich firm prowadziliśmy badania, sesje i szkolenia Insights Discovery?

Z tego tematu mieliśmy przyjemność szkolić m. in. takie firmy jak: Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., Burda Media Polska Sp. z o.o., HigoSense Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze; Veolia Energia Warszawa S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., AstraZeneca Pharma Poland, Jones Lang LaSalle Inc., Praesidiad Limited (Poland), Baxter Polska Sp. z o.o., Integrity Partners Sp. z o.o.

Bardzo dziękuję za bardzo szybką organizację warsztatu dla nas. Spotkanie bardzo się podobało, każdy z uwagą analizował swój raport. Pan Piotr z humorem i energią opowiadał nam i przedstawiał różnice w poszczególnych osobowościach/kolorach. Realizacja testów osobowościowych bardzo mi się spodobała.

Małgorzata Ziemak HR biznes partner Veolia Energia Warszawa SA.

Zastanawiasz się jakie byłoby najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego zespołu?

Nasi certyfikowani konsultanci: