ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Jak budować wizerunek szefa, skutecznie się komunikować, budować współpracę zespołową i radzić sobie z wyzwaniami menedżerskimi? Szkolenie z wykorzystaniem indywidualnych profili Insights Discovery

Wprowadzenie

Najważniejszą umiejętnością menedżerów oraz kierowników jest umiejętność zarządzania zespołem. Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia trudności pracodawcom w pozyskiwaniu i utrzymaniu dobrych pracowników. Najczęstszą przyczyną odejść pracowników nie są aspekty płacowe, lecz brak odpowiedniej atmosfery pracy.

Pracownikom zależy na poczuciu docenienia, otwartej komunikacji, a także możliwości rozwoju. W tym obszarze prawie wszystko zależy od bezpośrednich przełożonych. To od nich głównie zależy, jak pracownicy czują się w pracy i jakie mają zdanie o pracodawcy. To dość często zaniedbywany aspekt pracy – menedżerowie nastawieni na zysk firmy nawet nie zdają sobie sprawy z panujących w zespole nastrojów. Czas to zmienić i postawić na model zarządzania, który nie tylko poprawi organizację pracy, ale też zwiększy satysfakcję pracowników z realizowanych zadań. Skuteczne zarządzenia zwiększy również autorytet przełożonego w oczach zespołu. Niezależnie od kultury organizacyjnej (od sformalizowanej do „turkusowej”) warto zainwestować w odświeżenie umiejętności kierowniczych na naszym szkoleniu.

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Roli menedżera,
 • Zasadach organizacji pracy i zarządzania czasem,
 • Narzędziach planowania i monitorowania realizacji celów i zadań,
 • Metodach komunikacji i motywacji w podległych zespołach.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Tworzenia listy zadań i nadawania im priorytetów,
 • Planowania pracy własnej i zespołu,
 • Radzenia sobie z presją czasu i w sytuacjach wysokiego obciążenia pracą,
 • Formułowania klarownych komunikatów i doboru właściwych środków ich przekazywania,
 • Delegowania pracy podwładnym i motywującego egzekwowania wykonania,
 • Budowania atmosfery współpracy w zespole,
 • Integrowania zespołu wokół wspólnych celów i wartości,
 • Komunikowania się w zespole w trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów,
 • Przekazywania informacji zwrotnej służącej efektywności zespołowej.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Zarządzaniem zespołem,
 • Zarządzaniem czasem,
 • Współpracy zespołowej,
 • Delegowania, monitorowania i kontroli realizacji zadań.

Program szkolenia:

DZIEŃ I: ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ I KOMUNIKACJA Z ZESPOŁEM

Moduł I Wprowadzenie

 • Przedstawienie agendy
 • Krótkie autoprezentacje uczestników
 • Punkty odniesienia – rola i zadania menedżera – dyskusja
 • Po co tu jesteśmy? – oczekiwania uczestników

Moduł II Zarządzanie zadaniami

 • Identyfikacja celów organizacyjnych, zespołowych i indywidualnych
 • Zasady prowadzenia listy zadań
 • Kontrola listy zadań (kompletność, wypełnianie ról, rozwój)
 • Metody ustalania priorytetów
 • Kategoryzacja zadań

Moduł III Organizacja pracy własnej

 • Zasady planowania dnia i tygodnia
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych
 • Planowanie długoterminowe
 • Radzenie sobie z zakłóceniami w realizacji planu pracy

Moduł IV  Analiza zespołu

 • Warunki konieczne współpracy w zespole: wspólne cele, wzajemna wiedza o sobie, zgodność postaw
 • Identyfikacja typów pracowników w 3 wymiarach: osobowość, kompetencje, zaangażowanie
 • Zarządzanie różnorodnością: wiek, doświadczenie, kultura osobista, postawa, wartości
 • Dopasowanie stylów komunikacji
 • Ćwiczenia na własnych zespołach: mapowanie zespołów

Moduł V Podstawy skutecznej komunikacji w zespole

 • Proces komunikacji – zasada sprzężenia zwrotnego
 • Dobór formy i narzędzi komunikacyjnych
 • Formułowanie klarownych komunikatów
 • Dopasowanie stylu komunikacji do sytuacji i pracownika
 • Słuchanie i zadawanie pytań
 • Ćwiczenia – symulacje rozmów

DZIEŃ II: ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU I DZIAŁANIA NA RZECZ WZROSTU EFEKTYWNOŚCI I ZAANGAŻOWANIA

Moduł VI Delegowanie pracy

 • Podejmowanie decyzji – co i komu delegować
 • Lista zadań i planowanie pracy zespołu
 • Struktura rozmowy delegującej
 • Udzielanie uprawnień
 • Monitorowanie i kontrola wykonania
 • Symulacje rozmów delegujących

Moduł VII Udzielanie informacji zwrotnych

 • Rola informacji zwrotnej: motywowanie, rozwój i egzekwowanie wyników
 • Przekazywanie opinii (informacji zwrotnej): pochwała, krytyka, korekta zachowań, dyscyplinowanie
 • Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej)
 • Trudne sytuacje
 • Ćwiczenia – symulacje

Moduł VIII Zebrania zespołu

 • Rodzaje zebrań: informacyjne, operacyjne, szkoleniowe, problemowe
 • Agenda, zasady  i role uczestników
 • Jak omawiać wyniki
 • Elementy integrujące zespół
 • Symulacja spotkania

Działania na rzecz rozwoju kompetencji

 • Notatnik menedżera
 • Planowanie szkoleń
 • Menedżer jako coach?  W jakich obszarach?

Motywowanie pracowników

 • Warunki konieczne motywacji
 • Czynniki motywacyjne
 • Lista najczęstszych błędów menedżerskich – czynników demotywujących

Podsumowanie warsztatu

 • Odniesienie się do agendy i oczekiwań z pierwszej części szkolenia

Plany działania uczestników

Czas trwania: 2 dni

TRENERZY

KLIENCI

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Vestas Polska Sp. Z o.o., Kancelaria Sejmu, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Grupa Lux Med., OLX Polska, Kontekst Sp. Z o.o., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stadler Sp.zo.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Ministerstwo Środowiska, Metso Poland Sp. z o.o., Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; Ambasada Brytyjska.

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM