szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem z badaniem Insights Discovery– szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Opracowane przez nas szkolenia z zarządzania zespołem to unikatowe i tworzone na zamówienie kursy prezentujące zupełnie nowe spojrzenie na problem efektywnego kierownictwa i budowania pozycji lidera. Zarządzanie personelem to dziedzina, która nieustannie ewoluuje i zmienia się, a skuteczny lider musi stale dostosowywać metody działania do dynamicznej rzeczywistości oraz nowych wyzwań i realiów biznesowych. Zamknięte szkolenia „Zarządzanie zespołem” z naszego najnowszego katalogu kursów to nowatorskie i szyte na miarę projekty szkoleniowe, które odświeżają i wzbogacają warsztat pracy managerów zainteresowanych osiąganiem najwyższych wyników. Jako doświadczona firma szkoleniowa wiemy, że czas postawić na model zarządzania, który nie tylko poprawi organizację pracy, ale też zwiększy satysfakcję pracowników z realizowanych zadań. Niezależnie od kultury organizacyjnej (od sformalizowanej do „turkusowej”) warto zainwestować w odświeżenie umiejętności kierowniczych, a to gwarantuje prezentowane szkolenie.

Kurs zamknięty „Zarządzanie zespołem” realizujemy jako standardowe warsztaty prowadzone w trybie stacjonarnym lub ekonomiczne i wygodne pod względem organizacyjnym szkolenia online. Różne tryby i formy nauczania oraz w pełni zindywidualizowany program nauczania to wyróżniki naszej propozycji, które gwarantują naszym Kursantom maksymalnie efektywne doskonalenie umiejętności. Szkolenie zamknięte z zarządzania zespołem każdorazowo projektujemy, uwzględniając potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów i optymalizujemy pod kątem zawartości merytorycznej i metodycznej. Oferowane przez naszą firmę szkolenia dla kadry „Zarządzanie zespołem” mają ponadto wyjątkowo praktyczny charakter – rozwijamy potrzebne umiejętności i uczymy, jak rozwiązywać konkretne i realnie istniejące problemy, a prowadzony przez nas trening odwołuje się do doświadczeń zawodowych Kursantów. Prezentowane szkolenie każdorazowo projektują i prowadzą eksperci o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu trenerskim.

Chcesz zamówić szkolenie w formule zamkniętych warsztatów i pomóc liderom w swojej firmie stać się doskonalszymi i skuteczniejszymi szefami? Skontaktuj się z nami, a my stworzymy dla Twojej firmy dopasowany projekt szkoleniowy o najwyższym standardzie i dopełnimy go raportem poszkoleniowym i wnikliwą ewaluacją.

Zarządzanie zespołem z badaniem Insights Discovery– szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie zarządzanie zespołem

Opracowane przez nas szkolenia z zarządzania zespołem to unikatowe i tworzone na zamówienie kursy prezentujące zupełnie nowe spojrzenie na problem efektywnego kierownictwa i budowania pozycji lidera. Zarządzanie personelem to dziedzina, która nieustannie ewoluuje i zmienia się, a skuteczny lider musi stale dostosowywać metody działania do dynamicznej rzeczywistości oraz nowych wyzwań i realiów biznesowych. Zamknięte szkolenia „Zarządzanie zespołem” z naszego najnowszego katalogu kursów to nowatorskie i szyte na miarę projekty szkoleniowe, które odświeżają i wzbogacają warsztat pracy managerów zainteresowanych osiąganiem najwyższych wyników. Jako doświadczona firma szkoleniowa wiemy, że czas postawić na model zarządzania, który nie tylko poprawi organizację pracy, ale też zwiększy satysfakcję pracowników z realizowanych zadań. Niezależnie od kultury organizacyjnej (od sformalizowanej do „turkusowej”) warto zainwestować w odświeżenie umiejętności kierowniczych, a to gwarantuje prezentowane szkolenie.

Kurs zamknięty „Zarządzanie zespołem” realizujemy jako standardowe warsztaty prowadzone w trybie stacjonarnym lub ekonomiczne i wygodne pod względem organizacyjnym szkolenia online. Różne tryby i formy nauczania oraz w pełni zindywidualizowany program nauczania to wyróżniki naszej propozycji, które gwarantują naszym Kursantom maksymalnie efektywne doskonalenie umiejętności. Szkolenie zamknięte z zarządzania zespołem każdorazowo projektujemy, uwzględniając potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów i optymalizujemy pod kątem zawartości merytorycznej i metodycznej. Oferowane przez naszą firmę szkolenia dla kadry „Zarządzanie zespołem” mają ponadto wyjątkowo praktyczny charakter – rozwijamy potrzebne umiejętności i uczymy, jak rozwiązywać konkretne i realnie istniejące problemy, a prowadzony przez nas trening odwołuje się do doświadczeń zawodowych Kursantów. Prezentowane szkolenie każdorazowo projektują i prowadzą eksperci o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu trenerskim.

Chcesz zamówić szkolenie w formule zamkniętych warsztatów i pomóc liderom w swojej firmie stać się doskonalszymi i skuteczniejszymi szefami? Skontaktuj się z nami, a my stworzymy dla Twojej firmy dopasowany projekt szkoleniowy o najwyższym standardzie i dopełnimy go raportem poszkoleniowym i wnikliwą ewaluacją.

Cele i Korzyści

Projektowane na zamówienie szkolenia to kursy o najwyższym standardzie i jakości merytorycznej, co potwierdzają liczne wyróżnienia i certyfikaty zdobyte przez Human Skills. Kursy online oraz stacjonarne szkolenia „Zarządzanie zespołem” są w pełni zindywidualizowanymi warsztatami, które dopasowujemy każdorazowo do potrzeb szkoleniowych naszych Kursantów pod względem programu, formy i trybu nauczania. Prezentowane zamknięte szkolenie zawsze rozpoczynamy dogłębną diagnozą potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów, a kończymy szczegółowym raportem i ewaluacją uzupełnioną o pakiet rekomendacji na przyszłość. Zarówno szkolenia online, jak i warsztaty stacjonarne „Zarządzanie zespołem” wzbogaciliśmy dodatkowo darmową opieką poszkoleniową – wszyscy Uczestnicy zajęć mogą umówić się na specjalne konsultacje z trenerem przez miesiąc po ukończeniu warsztatu. Zamknięty kurs „Zarządzanie zespołem” jako priorytetowy cel traktuje praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie w związku z tym zdominowane jest nie przez teorię, ale przydatne w codziennej pracy lidera ćwiczenia praktyczne dostosowane do rzeczywistych realiów jego funkcjonowania. Oferowane przez nas szkolenia są opracowywane i prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów o udokumentowanych kwalifikacjach i imponującym dorobku trenerskim. Na zamknięte szkolenie „Zarządzanie zespołem” nasi Klienci mogą pozyskać dofinansowanie z funduszy BUR lub KFS. Prezentowane szkolenie można również zrealizować z naszą pomocą w wygodnym i ekonomicznym wariancie online, by uniknąć wydatków związanych z logistyką i zaoszczędzić czas zwykle mocno już zapracowanych managerów.

Co zyskasz, wybierając zamknięte szkolenia „Zarządzanie zespołem”?

Przygotowane przez naszych ekspertów kursy z zarządzania zespołem to nowoczesne i atrakcyjne w formie szkolenia, których efektywność i jakość stale monitorujemy. Prezentowane szkolenie kompleksowo przygotowuje kadrę kierowniczą do podejmowania najistotniejszych zadań powierzanych liderom, a robi to, uwzględniając zdobycze nauki i nowe koncepcje pojawiające się w obszarze zarządzania. Kursanci realizujący szkolenia online „Zarządzanie zespołem” i warsztaty stacjonarne z tej tematyki przechodzą intensywny trening nastawiony na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie skupia się na konkretach i pokazuje jak w działaniu wykorzystać nowo zdobytą wiedzę.

Szkolenia z zarządzania pozwalają liderom zdobyć pogłębioną wiedzę o:

 • roli menedżera;
 • zasadach organizacji pracy i zarządzania czasem;
 • narzędziach planowania i monitorowania realizacji celów i zadań;
 • metodach komunikacji i motywacji w podległych zespołach.

Prezentowane szkolenie doskonali kluczowe dla lidera umiejętności:

 • tworzenia listy zadań i nadawania im priorytetów;
 • planowania pracy własnej i zespołu;
 • radzenia sobie z presją czasu i w sytuacjach wysokiego obciążenia pracą;
 • formułowania klarownych komunikatów i doboru właściwych środków ich przekazywania;
 • delegowania pracy podwładnym i motywującego egzekwowania wykonania zadań;
 • budowania atmosfery współpracy w zespole;
 • integrowania zespołu wokół wspólnych celów i wartości;
 • komunikowania się w zespole w trudnych sytuacjach i rozwiązywania konfliktów;
 • przekazywania informacji zwrotnej służącej efektywności zespołowej.

Szkolenie „Zarządzanie zespołem” kształtuje kompetencje związane z:

 • zarządzaniem zespołem;
 • zarządzaniem czasem;
 • współpracą zespołową;
 • delegowaniem, monitorowaniem i kontrolą realizacji zadań.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne kursy z zarządzania zespołem standardowo obywają się w naszym doskonale skomunikowanym z resztą kraju ośrodku szkoleniowym zlokalizowanym w centrum Warszawy. Kursanci realizujący szkolenia w naszej placówce mogą swobodnie korzystać z dostępnej w naszej siedzibie nowoczesnej infrastruktury, a warsztaty prowadzone są w komfortowo i funkcjonalnie zaaranżowanych salach. Realizowane na zamówienie szkolenie „Zarządzanie zespołem” możemy również poprowadzić na życzenie Klienta w innej wskazanej przez niego lokalizacji. Osobom zapisanym na stacjonarne warsztaty z zarządzania zespołem oraz szkolenia online z powyższej tematyki zapewniamy dedykowany komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych wspierających trening. Każdy zamknięty warsztat poświęcony metodom skutecznego zarządzania zespołem poprzedzamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, dzięki czemu jesteśmy w stanie precyzyjnie dobrać treści, metody nauczania i ćwiczenia gwarantujące danej grupie szkoleniowej maksymalnie efektywne doskonalenie umiejętności. Szkolenie „Zarządzanie zespołem” trwa 2 dni i składa się z 10 modułów prezentujących i systematyzujących wiedzę z różnych obszarów zarządzania. W programie prezentowanego szkolenia dla kadry zaplanowano kilka przerw, podczas których Kursanci goszczący w naszym centrum szkoleniowym mogą liczyć m.in. na bezpłatny poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej. W ramach opłaty za szkolenie „Zarządzanie zespołem” Uczestnikom warsztatu gwarantujemy również lunch serwowany w jednej z lokalnych restauracji. Zamknięte szkolenie umiejętności związanych z filozofią i metodyką nowoczesnego zarządzania zespołem podlega procesowi ewaluacji, a w ramach podsumowania kursu Uczestnicy warsztatów będą mogli przy wsparciu trenera sformułować osobisty plan działania na przyszłość.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Zarządzanie zespołem”

Zamknięte kursy z zarządzania zespołem odbywają się zwykle w naszym warszawskim centrum szkoleniowym. W planie stacjonarnego szkolenia „Zarządzenie zespołem” przewidziane są przerwy, podczas których Uczestnicy warsztatu mogą zjeść posiłek i chwilę odetchnąć. Prezentowane szkolenie zostało zaprojektowane jako warsztat praktyczny, w którym kluczową rolę odgrywają opracowane specjalnie na potrzeby kursu ćwiczenia oraz nauka poprzez działanie. W związku z tym program, według którego są realizowane zamknięte szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne z zarządzania zespołem, obfituje w aktywizujące metody nauczania i zadania wspierające praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie „Zarządzenie zespołem” realizowane jest w pełnej zgodzie z koncepcją Activity Based Learning oraz wytycznymi sformułowanymi w cyklu Kolba. Zamknięte szkolenia dla kadry z prezentowanego tematu rozpoczyna diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, która umożliwia trenerowi prowadzącemu szkolenie dostosowanie poszczególnych składowych programu kursu do faktycznych potrzeb danej grupy Kursantów i ich oczekiwań.

Dzień 1.

Organizacja pracy własnej i komunikacja z zespołem

Rozpoczęcie kursu. Wstęp – część organizacyjna wraz z diagnozą potrzeb szkoleniowych. Omówienie celów warsztatu.

Moduł I. Wprowadzenie

 • Przedstawienie agendy.
 • Krótkie autoprezentacje Uczestników.
 • Punkty odniesienia – rola i zadania menedżera – dyskusja.
 • Po co tu jesteśmy? – oczekiwania Uczestników.

Moduł II. Zarządzanie zadaniami

 • Identyfikacja celów organizacyjnych, zespołowych i indywidualnych.
 • Zasady prowadzenia listy zadań.
 • Kontrola listy zadań (kompletność, wypełnianie ról, rozwój).
 • Metody ustalania priorytetów.
 • Kategoryzacja zadań.

Moduł III. Organizacja pracy własnej

 • Zasady planowania dnia i tygodnia.
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych.
 • Planowanie długoterminowe.
 • Radzenie sobie z zakłóceniami w realizacji planu pracy.

Moduł IV. Analiza zespołu

 • Warunki konieczne współpracy w zespole: wspólne cele, wzajemna wiedza o sobie, zgodność postaw.
 • Identyfikacja typów pracowników w 3 wymiarach: osobowość, kompetencje, zaangażowanie.
 • Zarządzanie różnorodnością: wiek, doświadczenie, kultura osobista, postawa, wartości.
 • Dopasowanie stylów komunikacji.
 • Ćwiczenie: mapowanie zespołów.

Moduł V. Podstawy skutecznej komunikacji w zespole

 • Proces komunikacji – zasada sprzężenia zwrotnego.
 • Dobór formy i narzędzi komunikacyjnych.
 • Formułowanie klarownych komunikatów.
 • Dopasowanie stylu komunikacji do sytuacji i pracownika.
 • Słuchanie i zadawanie pytań.
 • Ćwiczenia – symulacje rozmów.

Dzień 2.

Organizacja pracy zespołu i działania na rzecz wzrostu efektywności i zaangażowania

Moduł VI. Delegowanie pracy

 • Podejmowanie decyzji – co i komu delegować?
 • Lista zadań i planowanie pracy zespołu.
 • Struktura rozmowy delegującej.
 • Udzielanie uprawnień.
 • Monitorowanie i kontrola wykonania.
 • Symulacje rozmów delegujących.

Moduł VII. Udzielanie informacji zwrotnych

 • Rola informacji zwrotnej: motywowanie, rozwój i egzekwowanie wyników.
 • Przekazywanie opinii (informacji zwrotnej): pochwała, krytyka, korekta zachowań, dyscyplinowanie.
 • Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej).
 • Trudne sytuacje.
 • Ćwiczenia – symulacje.

Moduł VIII. Zebrania zespołu

 • Rodzaje zebrań: informacyjne, operacyjne, szkoleniowe, problemowe.
 • Agenda, zasady i role uczestników.
 • Jak omawiać wyniki?
 • Elementy integrujące zespół.
 • Symulacja spotkania.

Moduł IX. Działania na rzecz rozwoju kompetencji

 • Notatnik menedżera.
 • Planowanie szkoleń.
 • Menedżer jako coach.

Moduł X. Motywowanie pracowników

 • Warunki konieczne motywacji.
 • Czynniki motywacyjne.
 • Lista najczęstszych błędów menedżerskich – czynników demotywujących.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia. Odniesienie się do agendy i oczekiwań z pierwszej części warsztatu. Sformułowanie indywidualnych planów działania. Kursanci kończący szkolenie „Zarządzanie zespołem” otrzymują możliwość zamówienia specjalnych e-konsultacji z trenerem (dostępne przez 30 dni od chwili ukończenia warsztatu).

Czas trwania: 2 dni

PROGRAM ZAMKNIĘTEGO SZKOLENIA ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – KURS ONLINE

Zamknięte kursy online „Zarządzanie zespołem” obywają się na jednej z powszechnie znanych platform internetowych (Zoom/Clickmeeting) pozwalających na organizowanie spotkań online w czasie rzeczywistym. Zdalne szkolenia w związku z tym nie wymagają podejmowania żadnych skomplikowanych czynności przygotowawczych przed rozpoczęciem warsztatu. Aby zrealizować przygotowane przez nas szkolenie „Zarządzanie zespołem” w trybie online nie trzeba też kupować i instalować dodatkowego oprogramowania. Kierownicy zapisani na szkolenia online otrzymają od nas dedykowany komplet materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności. Szkolenie z zarządzania zespołem ma charakter warsztatowy i trwa przez 2 kolejne dni. Program prezentowanego szkolenia dla kadry składa się z 10 segmentów tematycznych, ale może być w razie konieczności zmodyfikowany w taki sposób, by precyzyjniej odpowiadał on potrzebom szkoleniowym Kursantów i specyfice firmy zamawiającej zamknięte szkolenie. Każde zdalne szkolenie „Zarządzanie zespołem” realizowane w formule warsztatów zamkniętych rozpoczyna się rozpoznaniem potrzeb Uczestników kursu i wyznaczeniem jego szczegółowych celów.

Szczegółowy program zdalnego szkolenia „Zarządzanie zespołem”

Zdalne kursy z powyższej tematyki obejmują dwa dni, a każda sesja szkoleniowa trwa według planu 7 godzin zegarowych z przerwami. Program zamkniętego szkolenia „Zarządzanie zespołem” standardowo tworzy 10. modułów, m.in. segment poświęcony organizacji pracy, blok związany z komunikacją czy informacją zwrotną. Szkolenie z zarządzania zespołem realizujemy w zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz wskazaniami opisanymi przez model Activity Based Learning. W związku z powyższym program, w zgodzie z którym odbywają się szkolenia online „Zarządzanie zespołem”, zdominowany jest przez różnorodne nowoczesne i aktywizujące metody nauczania o potwierdzonej skuteczności i nastawiony jest na ćwiczenia oraz praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie z zarządzania zespołem rozpoczyna się weryfikacją potrzeb Kursantów i zdefiniowaniem celów warsztatu online. Wyniki tej diagnozy mogą mieć wpływ na ostateczny kształt programu opisywanego szkolenia dla kadry. Zamknięte szkolenie kończy się ewaluacją kursu oraz panelem rekomendacji trenerskich, które pozwalają Uczestnikom zajęć sformułować plan działania w sferze własnego rozwoju. Wszyscy Kursanci realizujący prezentowane szkolenie mają prawo do skorzystania ze specjalnych nieodpłatnych e-konsultacji z trenerem prowadzącym warsztat w ciągu miesiąca od momentu ukończenia szkolenia.

Dzień 1.

Organizacja własnej pracy oraz komunikacja z zespołem i w zespole

Moduł I. Wprowadzenie do kursu

 • Prezentacja agendy szkolenia i jej omówienie.
 • Krótkie autoprezentacje Kursantów.
 • Podstawowe punkty odniesienia – rola i zadania managera – panel dyskusyjny.
 • W jakim celu się spotkaliśmy? – oczekiwania Uczestników kursu.

Moduł II. Efektywne zarządzanie zadaniami

 • Rozpoznanie celów zespołowych, indywidualnych i organizacyjnych.
 • Reguły sporządzania listy zadań.
 • Kontrolowanie listy zadań (wypełnianie ról, rozwój, kompletność).
 • Metody ustalania priorytetów – dobre praktyki.
 • Reguły kategoryzacji zadań.

Moduł III. Organizacja pracy własnej

 • Reguły planowania dnia i tygodnia.
 • Narzędzia informatyczne pomocne w organizacji pracy.
 • Planowanie długoterminowe.
 • Zakłócenia w realizacji planu pracy – jak sobie z nimi radzić?

Moduł IV. Analiza zespołu

 • Współpraca w zespole i jej warunki konieczne: wzajemna wiedza o sobie, wspólne cele, zgodność postaw.
 • Identyfikacja typów pracowników w trzech wymiarach: osobowość, kompetencje, zaangażowanie.
 • Zarządzanie różnorodnością – różnice w wieku, doświadczeniu, kulturze osobistej, postawach, wartościach itp.
 • Dostosowanie stylów komunikacji do osób i sytuacji.
 • Ćwiczenie praktyczne: mapowanie własnych zespołów.

Moduł V. Podstawy efektywnej komunikacji w zespole

 • Proces komunikacji i jego elementy – zasada sprzężenia zwrotnego.
 • Prawidłowy dobór narzędzi komunikacyjnych i formy komunikatu.
 • Formułowanie klarownych komunikatów.
 • Dopasowanie stylu komunikacji do sytuacji i typu pracownika.
 • Słuchanie i formułowanie pytań.
 • Ćwiczenia praktyczne – symulacje rozmów.

Dzień 2.

Organizacja pracy zespołu oraz działania na rzecz wzrostu zaangażowania i efektywności

Moduł VI. Delegowanie pracy

 • Co i komu delegować? – podejmowanie decyzji.
 • Lista zadań i planowanie pracy zespołu.
 • Struktura rozmowy delegującej – omówienie na przykładach.
 • Udzielanie uprawnień pracownikom.
 • Monitorowanie i kontrolowanie wykonania zadań.
 • Ćwiczenie – symulacje rozmów delegujących.

Moduł VII. Udzielanie informacji zwrotnych

 • Cechy dobrej informacji zwrotnej i jej rola: motywowanie pracowników, rozwój i egzekwowanie wyników od podwładnych.
 • Przekazywanie różnych postaci informacji zwrotnej: pochwał, krytyki, korekty zachowań, dyscyplinowania.
 • Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej) od członków zespołu.
 • Sytuacje trudne.
 • Ćwiczenie praktyczne – symulacje rozmów z informacją zwrotną.

Moduł VIII. Zebrania i spotkania zespołu

 • Rodzaje zebrań i ich charakterystyka: informacyjne, szkoleniowe, problemowe, operacyjne.
 • Agenda spotkania, zasady i role uczestników.
 • Jak omawiać wyniki?
 • Elementy integrujące zespół.
 • Ćwiczenie – symulacja spotkania zespołu i lidera.

Moduł IX. Działania na rzecz rozwoju kompetencji

 • Czym jest i jak prowadzić notatnik managera?
 • Planowanie i dobór szkoleń.
 • Manager w roli coacha.

Moduł X. Motywowanie podwładnych

 • Warunki konieczne motywacji.
 • Czynniki motywacyjne i ich charakterystyka.
 • Lista najczęstszych błędów menedżerskich – czynników demotywujących.

Zakończenie kursu. Ocena realizacji celów z odniesieniem do agendy i oczekiwań Kursantów. Rekomendacje trenera i opracowanie osobistych planów działania.

Czas trwania: 2 dni

Szkolenia i usługi uzupełniające

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

budowanie autorytetu lidera

Budowanie autorytetu lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

talenty Gallupa

Zarządzanie zespołem z Talentami wg Gallupa – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie insights discovery

Insights Discovery – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie oparte na wartościach szkolenie

Zarządzanie oparte na wartościach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Wziąłem udział w szkoleniu zarządzania zespołem. Bardzo dobre szkolenie! Miałem poczucie swobody, a przekazywana wiedza była ogromna. Polecam Wam to szkolenie!”

„Szkolenie upłynęło mi bardzo szybko. Trener wywarł wrażenie osoby kompetentnej i doświadczonej. Mam poczucie, że dużo z wyniesionych informacji będę mogła zastosować w swojej pracy.”

Gratulacje dla trenera – niesamowita energia i zapał do pracy. Dzięki Panu nabrałam pewności swoich umiejętności i mam motywację do działania! Serdecznie pozdrawiam.

„Bardzo dziękuję za bardzo szybką organizację warsztatu dla nas. Spotkanie bardzo się podobało, każdy z uwagą analizował swój raport. Pan Piotr z humorem i energią opowiadał nam i przedstawiał różnice w poszczególnych osobowościach/kolorach. Realizacja testów osobowościowych bardzo mi się spodobała”

„Przydatne treści szkolenia: Jak wykorzystać różne typy osobowości w tworzeniu efektywnego zespołu.”

„Przydatne treści szkolenia: Jak ważna jest różnorodność kolorów w zgranym działaniu zespołu.”

„Przydatne treści szkolenia: Różnorodność drogą do sukcesu grupy; kwadrat komunikacyjny Von Thuna; ludzie mogą być połączeniem różnych kolorów; podział obowiązków wg kolorów DISC.”

„Punktualność tenera i dbałość o komfort grupy.”

Przydatne treści szkolenia: „Opis zachowań poszczególnych „kolorów”; komunikacja między „energiami”.”

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Vestas Polska Sp. Z o.o., Kancelaria Sejmu, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Grupa Lux Med., OLX Polska, Kontekst Sp. Z o.o., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stadler Sp.zo.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Ministerstwo Środowiska, Metso Poland Sp. z o.o., Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; Ambasada Brytyjska., Havi Logistics sp. Z o. o., Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie; Veolia Energia Warszawa S.A., Praesidiad Limited (Poland), Elanco Solution Center Sp.z o.o., British American Tobacco Poland, Burda Media Polska, Stellantis Polska Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas