Zarządzanie zespołem – Szkolenie zamknięte

Czas postawić na model zarządzania, który nie tylko poprawi organizację pracy, ale też zwiększy satysfakcję pracowników z realizowanych zadań. Skuteczne zarządzania zwiększy również autorytet przełożonego w oczach zespołu.

Niezależnie od kultury organizacyjnej (od sformalizowanej do „turkusowej”) warto zainwestować w odświeżenie umiejętności kierowniczych na naszym szkoleniu.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Roli menedżera,
 • Zasadach organizacji pracy i zarządzania czasem,
 • Narzędziach planowania i monitorowania realizacji celów i zadań,
 • Metodach komunikacji i motywacji w podległych zespołach.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Tworzenia listy zadań i nadawania im priorytetów,
 • Planowania pracy własnej i zespołu,
 • Radzenia sobie z presją czasu i w sytuacjach wysokiego obciążenia pracą,
 • Formułowania klarownych komunikatów i doboru właściwych środków ich przekazywania,
 • Delegowania pracy podwładnym i motywującego egzekwowania wykonania,
 • Budowania atmosfery współpracy w zespole,
 • Integrowania zespołu wokół wspólnych celów i wartości,
 • Komunikowania się w zespole w trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów,
 • Przekazywania informacji zwrotnej służącej efektywności zespołowej.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zarządzaniem zespołem,
 • Zarządzaniem czasem,
 • Współpracy zespołowej,
 • Delegowania, monitorowania i kontroli realizacji zadań.

Program Szkolenia

Zarządzanie zespołem

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I. Organizacja pracy własnej i komunikacja z zespołem.

Moduł I. Wprowadzenie.

 • Przedstawienie agendy.
 • Krótkie autoprezentacje uczestników.
 • Punkty odniesienia – rola i zadania menedżera – dyskusja.
 • Po co tu jesteśmy? – oczekiwania uczestników.

Moduł II. Zarządzanie zadaniami.

 • Identyfikacja celów organizacyjnych, zespołowych i indywidualnych.
 • Zasady prowadzenia listy zadań.
 • Kontrola listy zadań (kompletność, wypełnianie ról, rozwój).
 • Metody ustalania priorytetów.
 • Kategoryzacja zadań.

Moduł III. Organizacja pracy własnej.

 • Zasady planowania dnia i tygodnia.
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych.
 • Planowanie długoterminowe.
 • Radzenie sobie z zakłóceniami w realizacji planu pracy.

Moduł IV.  Analiza zespołu.

 • Warunki konieczne współpracy w zespole: wspólne cele, wzajemna wiedza o sobie, zgodność postaw.
 • Identyfikacja typów pracowników w 3 wymiarach: osobowość, kompetencje, zaangażowanie.
 • Zarządzanie różnorodnością: wiek, doświadczenie, kultura osobista, postawa, wartości.
 • Dopasowanie stylów komunikacji.
 • Ćwiczenia na własnych zespołach: mapowanie zespołów.

Moduł V.  Podstawy skutecznej komunikacji w zespole.

 • Proces komunikacji – zasada sprzężenia zwrotnego.
 • Dobór formy i narzędzi komunikacyjnych.
 • Formułowanie klarownych komunikatów.
 • Dopasowanie stylu komunikacji do sytuacji i pracownika.
 • Słuchanie i zadawanie pytań.
 • Ćwiczenia – symulacje rozmów.

Dzień II. Organizacja pracy zespołu i działania na rzecz wzrostu efektywności i zaangażowania.

Moduł VI. Delegowanie pracy.

 • Podejmowanie decyzji – co i komu delegować.
 • Lista zadań i planowanie pracy zespołu.
 • Struktura rozmowy delegującej.
 • Udzielanie uprawnień.
 • Monitorowanie i kontrola wykonania.
 • Symulacje rozmów delegujących.

Moduł VII. Udzielanie informacji zwrotnych.

 • Rola informacji zwrotnej: motywowanie, rozwój i egzekwowanie wyników.
 • Przekazywanie opinii (informacji zwrotnej): pochwała, krytyka, korekta zachowań, dyscyplinowanie.
 • Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej).
 • Trudne sytuacje.
 • Ćwiczenia – symulacje.

Moduł VIII. Zebrania zespołu.

 • Rodzaje zebrań: informacyjne, operacyjne, szkoleniowe, problemowe.
 • Agenda, zasady  i role uczestników.
 • Jak omawiać wyniki.
 • Elementy integrujące zespół.
 • Symulacja spotkania.

Działania na rzecz rozwoju kompetencji.

 • Notatnik menedżera.
 • Planowanie szkoleń.
 • Menedżer jako coach?  W jakich obszarach?

Motywowanie pracowników.

 • Warunki konieczne motywacji.
 • Czynniki motywacyjne.
 • Lista najczęstszych błędów menedżerskich – czynników demotywujących.

Podsumowanie warsztatu.

 • Odniesienie się do agendy i oczekiwań z pierwszej części szkolenia.

Plany działania uczestników

Czas trwania: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Vestas Polska Sp. Z o.o., Kancelaria Sejmu, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Grupa Lux Med., OLX Polska, Kontekst Sp. Z o.o., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stadler Sp.zo.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Ministerstwo Środowiska, Metso Poland Sp. z o.o., Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; Ambasada Brytyjska.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas