szkolenie z komunikacji z kolorami osobowości w zespole

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Komunikacja znacząco wpływa na wiele obszarów naszego codziennego życia –relacje międzyludzkie, motywację i satysfakcję pracowników, atmosferę pracy, sukcesy firmy i zadowolenie klientów. To umiejętność komunikacji zapewnia skuteczność życiowych dążeń, dlatego warto ją rozwijać, usprawniając porozumiewanie się z innymi. Uczestnik szkolenia pozna swój typ styl działania,  przećwiczy techniki doboru słów odpowiednio pod preferencje odbiorcy komunikatu, zrozumie jak dopasować mowę ciała i ton głosu do przekazywanych treści, a także otrzyma wiele cennych wskazówek by komunikacja stała się fundamentem sukcesu.

 

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie z komunikacji z kolorami osobowości w zespole

Komunikacja znacząco wpływa na wiele obszarów naszego codziennego życia –relacje międzyludzkie, motywację i satysfakcję pracowników, atmosferę pracy, sukcesy firmy i zadowolenie klientów. To umiejętność komunikacji zapewnia skuteczność życiowych dążeń, dlatego warto ją rozwijać, usprawniając porozumiewanie się z innymi. Uczestnik szkolenia pozna swój typ styl działania,  przećwiczy techniki doboru słów odpowiednio pod preferencje odbiorcy komunikatu, zrozumie jak dopasować mowę ciała i ton głosu do przekazywanych treści, a także otrzyma wiele cennych wskazówek by komunikacja stała się fundamentem sukcesu.

 

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Typologii wg. DISC.
 • Własnym stylu komunikacji, stylu działania i postrzegania zadań.
 • Różnicach w typologiach (w tym w typologii Extended DISC).
 • Różnicach w zakresie komunikowania, stylu pracy, stylu raportowania, delegowania, motywowania, stylu zarządzania określonych stylów.
 • Metodach zwiększających efektywność w kontaktach interpersonalnych z różnymi stylami.
 • Zasadach doboru komunikacji niewerbalnej i werbalnej oraz otoczenia dostosowanej do naszego rozmówcy.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozpoznawania klientów, pracowników, podwładnych, przełożonych itp. zgodnie z metodologią T. Hartmana.
 • Rozpoznawania różnic w sposobie komunikowania miedzy poszczególnymi stylami działaia.
 • Stosowania narzędzi oraz rozwiązań w zakresie zwiększenia jakości oraz efektywności komunikacji interpersonalnej.
 • Umiejętność komunikowania swoich potrzeb, oczekiwań oraz poleceń.
 • Umiejętność mówienia, w taki sposób, aby być usłyszanym.
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnymi rozmówcami podczas spotkań firmowych, spotkań z klientami, współpracy zespołowej.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Komunikacją oraz budowaniem relacji.
 • Autoprezentacją.
 • Wywieraniem wpływu.
 • Współpracą zespołową.
 • Przywództwem.
 • Tworzeniem potencjału kadrowego.
 • Efektywnością osobistą.
 • Efektywnym wykorzystanie zasobów.
 • Motywowaniem i delegowaniem.

Program Szkolenia

Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji zawodowych w oparciu o typologię stylów działania E. Hartmana oraz Extended DISC

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie, ustalenie kontaktu, omówienie celów szkolenia z zakresu stylów działania oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Komunikacja interpersonalna a kolory – wprowadzenie

 • Psychologia w praktyce – wprowadzenie do tematyki osobowości. Wykład, dyskusja z grupą.
 • Test zachowań zgodnie z koncepcją T. Hartmana. Test z podziałem na odpowiedzi dla świata prywatnego i zawodowego uczestników.
 • Wstępne omówienie wyników na forum na życzenie uczestników.
 • Mapa uczestników – zastosowanie w praktyce. Sporządzanie mapy kolorystycznej i omówienie możliwości wykorzystania takiej koncepcji w praktyce.
 • Różnice i podobieństwa w stylach działania. Filmy szkoleniowe, analiza przypadków, dyskusja nad przykładami uczestników, omówienie ich z grupą.

Moduł II.  Różnice w komunikacji

 • Osobowość naturalna a osobowość adoptowana – wpływ otoczenia na kształtowania się zachowań i preferencji człowieka. Wykład, dyskusja z grupą, omówienie przykładów.
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia czyli jak być uważnym na błędne szufladkowanie. Wykład, praca na przykładach, ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia w grupie/na forum.
 • Postawy określonych stylów a komunikacja w praktyce. Kto ma tendencje do bycia ekstrawertykiem a kto introwertykiem? Kto jest zorientowany na działanie a kto na relacje? Film szkoleniowy, omówienie z grupą i osobiste refleksje.
 • System wartości określonych kolorów. Ćwiczenie indywidualne oraz grupowe.

Moduł III. Wywieranie wpływu w komunikacji 

 • Kody dostępu do określonych kolorów, czyli właściwy dobór komunikacji niewerbalnej i werbalnej, Wykład, prezentacja przykładów, praca indywidualna i omówienie na forum.
 • Gra w kolory. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Ich zadaniem będzie przekonać określoną grupę kolorystyczną do narzuconego zadania. Ćwiczenie w podgrupach, wystąpienie na forum. Na życzenie wystąpienia mogą być nagrywane w celu późniejszej analizy (za zgodą całej grupy).

Moduł IV. Plan wdrożenia usprawnień w komunikacji 

 • Omówienie gry.
 • Omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
 • Spisanie osobistego planu wdrożenia.
 • Zadanie do wykonania między dniami szkoleniowymi.

Dzień II

Moduł V. Weryfikacja otoczenia czyli jak się z kim komunikować

 • Rozpoczęcie szkolenia.
 • Omówienie zadania domowego i wniosków z pierwszego dnia zajęć.
 • Zabawa w publiczne kolory. Definiowanie kolorów osobowości wybranych osób. Ćwiczenie w grupach, ćwiczenie na forum wraz z omówieniem.

Moduł VI. Zrządzanie potencjałem 

 • Kolory w stresie. Jak zarządzać stresem i emocjami określonych kolorów? Omówienie przykładów.
 • Jasne i ciemne strony określonych kolorów. Różnice w umiejętnościach i kompetencjach. Narzędzie przydatne do określania własnego potencjału zawodowego oraz osobistego, rekrutacji dopasowanych do stanowiska kandydatów oraz efektywnego zarządzania zespołem. Ćwiczenie indywidualne kompetencyjne oraz grupowe.
 • Zastosowanie kolorów w praktyce, czyli jak motywować, jak delegować, jak rozwijać, jak korygować osoby o określonej kolorystyce. Ćwiczenie grupowe z omówieniem.

Moduł VIII. Strategia działania w komunikacji i współpracy

 • Właściwe określanie stylu działania. Definiowanie w praktyce wybranej przez uczestnika osoby z jego otoczenia np. klient, podwładny, szef, bliska osoba. Ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w podgrupach lub na forum, omówienie wybranego przykładu.
 • Zasady budowania wizerunku, efektywności zawodowej przez określone kolory.
  • Jak mówić by inni nas słuchali?
  • Jak mówić by być przekonującym?
  • Jak być postrzeganym zgodnie z tym jak chcemy a nie jak wydaje się innym, że powinnyśmy?
  • Jak przygotować się na spotkanie, wystąpienie czy też rozmowę telefoniczną?
  • Jak zmienić nadaną nam etykietkę?

Moduł IV. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

 • Bank trudnych sytuacji. Praca na przykładach.
 • Kiedy trzeba i jak można rozdzielić punkt widzenia zawodowy od prywatnego?
 • Jak wzbudzać szacunek u określonych kolorów?
 • Jak zadbać o to, by inna osoba szanowała nasz punkt widzenia?
 • Jak zachować zdrowy dystans w rozmowie?
 • Jak nie zostać zagadanym przez rozmówcę?
 • Jak opanować stres podczas trudnych rozmów?
 • Jak radzić sobie z silnymi emocjami w komunikacji?
 • Jak radzić sobie z oporem naszych rozmówców?
 • Jak radzić sobie z potrzebą harmonii u zielonych w trakcie zmian?
 • Jak otworzyć zamkniętego na nas rozmówcę?

Podsumowanie, sporządzenie planu działania i wdrożenia pozyskanej wiedzy. Omówienie na forum. Ewaluacja i rozdanie dyplomów.

Czas trwania: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA