komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Komunikacja interpersonalna oparta o model DISC to istotna optymalizacja, którą możesz wprowadzić do swojego stylu zarządzania i modelu przywództwa w firmie. Prezentowane zamknięte szkolenie z komunikacji w firmie, które przygotowaliśmy dla Państwa to unikatowy projekt szkoleniowy opracowany w reakcji na pilne potrzeby, z jakimi zwracają się do nas Klienci zainteresowani wzmocnieniem efektywności pracowników i podniesieniem skuteczności działań managerskich. Model DISC w komunikacji pozwala spojrzeć na proces wymiany informacji z niezbędną podbudową wiedzy psychologicznej i usprawnić komunikację w firmie poprzez świadomą indywidualizację tego procesu.

Komunikacja i jej jakość znacząco wpływają na wszystkie obszary naszego życia – relacje międzyludzkie, motywację i satysfakcję pracowników, atmosferę w firmie, jej sukcesy i zadowolenie klientów. To umiejętność komunikacji determinuje skuteczność życiowych dążeń, dlatego warto rozwijać umiejętności komunikacyjne i kompetencje z nimi związane. Warsztat z komunikacji z modelem DISC wprowadza do klasycznych kursów umiejętności komunikacyjnych istotne novum – praktyczne zastosowanie założeń wyjątkowo popularnych i solidnie zweryfikowanych koncepcji, jakimi są typologia T. Hartmana (kolor osobowości) i metoda Extended DISC. Uczestnik szkolenia w czasie zajęć pozna swój typ stylu działania, przećwiczy techniki doboru słów do odbiorcy komunikatu, zrozumie, jak dopasować mowę ciała i ton głosu do przekazywanych treści, a także otrzyma wiele cennych wskazówek, dzięki którym komunikacja stanie się fundamentem jego sukcesu. Zamknięte szkolenia z modelu DISC w komunikacji stanowią elementarny składnik procesu kształcenia świadomych liderów i managerów, ale też wspierają rozwój firm poprzez edukację w obszarze komunikacji pracowników innych działów. Przygotowany przez naszych ekspertów kurs z komunikacji ma więc bardzo uniwersalny charakter i jest rekomendowany wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności społeczne i skuteczniej wykorzystywać je do realizacji celów służbowych i osobistych.

Zamknięte szkolenia z komunikacji z elementami DISC to kursy projektowane na zamówienie, które charakteryzuje wysoki stopień indywidualizacji – zarówno program, jak i agenda szkolenia zostaną dostosowane do Państwa potrzeb szkoleniowych oraz preferencji. Dla Państwa wygody szkolenie „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC” organizujemy w dwóch trybach: jako klasyczny stacjonarny kurs oraz nowoczesne i przyjazne w organizacji szkolenie online.

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia szczegółów szkolenia i jego wyceny!

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna oparta o model DISC to istotna optymalizacja, którą możesz wprowadzić do swojego stylu zarządzania i modelu przywództwa w firmie. Prezentowane zamknięte szkolenie z komunikacji w firmie, które przygotowaliśmy dla Państwa to unikatowy projekt szkoleniowy opracowany w reakcji na pilne potrzeby, z jakimi zwracają się do nas Klienci zainteresowani wzmocnieniem efektywności pracowników i podniesieniem skuteczności działań managerskich. Model DISC w komunikacji pozwala spojrzeć na proces wymiany informacji z niezbędną podbudową wiedzy psychologicznej i usprawnić komunikację w firmie poprzez świadomą indywidualizację tego procesu.

Komunikacja i jej jakość znacząco wpływają na wszystkie obszary naszego życia – relacje międzyludzkie, motywację i satysfakcję pracowników, atmosferę w firmie, jej sukcesy i zadowolenie klientów. To umiejętność komunikacji determinuje skuteczność życiowych dążeń, dlatego warto rozwijać umiejętności komunikacyjne i kompetencje z nimi związane. Warsztat z komunikacji z modelem DISC wprowadza do klasycznych kursów umiejętności komunikacyjnych istotne novum – praktyczne zastosowanie założeń wyjątkowo popularnych i solidnie zweryfikowanych koncepcji, jakimi są typologia T. Hartmana (kolor osobowości) i metoda Extended DISC. Uczestnik szkolenia w czasie zajęć pozna swój typ stylu działania, przećwiczy techniki doboru słów do odbiorcy komunikatu, zrozumie, jak dopasować mowę ciała i ton głosu do przekazywanych treści, a także otrzyma wiele cennych wskazówek, dzięki którym komunikacja stanie się fundamentem jego sukcesu. Zamknięte szkolenia z modelu DISC w komunikacji stanowią elementarny składnik procesu kształcenia świadomych liderów i managerów, ale też wspierają rozwój firm poprzez edukację w obszarze komunikacji pracowników innych działów. Przygotowany przez naszych ekspertów kurs z komunikacji ma więc bardzo uniwersalny charakter i jest rekomendowany wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności społeczne i skuteczniej wykorzystywać je do realizacji celów służbowych i osobistych.

Zamknięte szkolenia z komunikacji z elementami DISC to kursy projektowane na zamówienie, które charakteryzuje wysoki stopień indywidualizacji – zarówno program, jak i agenda szkolenia zostaną dostosowane do Państwa potrzeb szkoleniowych oraz preferencji. Dla Państwa wygody szkolenie „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC” organizujemy w dwóch trybach: jako klasyczny stacjonarny kurs oraz nowoczesne i przyjazne w organizacji szkolenie online.

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia szczegółów szkolenia i jego wyceny!

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Realizowane na zamówienie szkolenie „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC” zakłada rozwój kluczowych dla procesu komunikacji umiejętności ze szczególnym naciskiem na koncepcje Extended DISC oraz typologię osobowości wg T. Hartmana. W czasie warsztatu koncentrujemy się jednak przede wszystkim na praktycznym wykorzystaniu możliwości tych modeli teoretycznych, dzięki czemu Kursanci pozyskają na zajęciach nie tylko usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę na temat procesu komunikacji i sposobów ich udoskonalania, ale też nauczą się z tej wiedzy korzystać na co dzień – w pracy czy życiu prywatnym. Ponieważ kurs „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC” realizowany jest według programu uwzględniającego rzeczywiste potrzeby szkoleniowe danej grupy Uczestników, nie marnujemy czasu, ale skupiamy się na tych umiejętnościach, które faktycznie przysłużą się Kursantom do skuteczniejszej realizacji powierzonych im zadań. Opracowane przez nas szkolenia z komunikacji poprowadzą dla Państwa eksperci o udokumentowanych kwalifikacjach i dużym dorobku trenerskim, a to oznacza, że nad rozwojem Państwa kompetencji czuwać będą profesjonaliści, którym warto zaufać. Podczas realizacji kursu jesteśmy elastyczni i otwarci na Państwa sugestie – dostosowujemy termin i agendę kursu do Państwa potrzeb, oferujemy duży wybór trenerów i udostępniamy różne tryby kursów. Szkolenia z komunikacji z DISC możecie Państwo zamówić w Human Skills zarówno w wersji standardowych warsztatów stacjonarnych, jak i nowoczesnych kursów online. Szkolenie zamknięte „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC” to nowoczesny kurs o wysokim standardzie i potwierdzonej skuteczności – zajęcia prowadzimy, korzystając z najnowszych zdobyczy techniki i nauki, sięgamy po pionierskie i atrakcyjne dla Kursantów metody nauczania oraz sprawdzone narzędzia diagnostyki i ewaluacji. Co roku jako firma szkoleniowa z sukcesem przechodzimy audyt oraz certyfikację DEKRA Certification, będąc w gronie najlepszych firm szkoleniowych w kraju. Jakość naszych szkoleń potwierdzają również zdobyte przez nas wyróżnienia oraz opinie wielu zadowolonych z naszych usług Klientów. Prezentowany warsztat uzupełniliśmy dodatkowo programem specjalnej opieki poszkoleniowej – Uczestnicy szkolenia mogą liczyć na wsparcie ze strony trenera prowadzącego zajęcia nawet przez 30 dni od momentu ukończenia treningu, korzystając z darmowych konsultacji online. Organizowane przez nas szkolenia zamknięte są nie tylko dostosowywane do potrzeb szkoleniowych i preferencji Klientów, ale też indywidualnie wyceniane. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej z modelem DISC może być ponadto dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) lub BUR.

Czego uczą realizowane na zamówienie szkolenia „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC”?

Szkolenie z komunikacji z modelem DISC każdorazowo optymalizujemy, uwzględniając szczególne potrzeby danej grupy Kursantów, dzięki czemu przygotowane przez nas warsztaty dostarczają Kursantom najistotniejszej dla nich wiedzy oraz doskonalą najbardziej wartościowe dla ich sukcesu komunikacyjnego umiejętności i kompetencje. Naszym priorytetem jest to, by w efekcie szkolenia „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC” Kursanci potrafili ocenić nie tylko własny styl działania i komunikacji, ale byli w stanie zidentyfikować preferencje komunikacyjne swoich rozmówców (partnerów w biznesie, klientów, podwładnych itp.) i umiejętnie potrafili dostosować swoje komunikaty do jego typu osobowości. Zajmiemy się też sytuacjami trudnymi w komunikacji i przećwiczymy zastosowanie różnych narzędzi i rozwiązań podnoszących jakość i efektywność komunikacji.

Kurs z komunikacji z modelem DISC wyposaża Kursantów w wyspecjalizowaną wiedzę o:

 • typologii wg. DISC;
 • osobistym stylu komunikacji, stylu działania i postrzegania zadań;
 • różnicach w typologiach (w tym w typologii Extended DISC);
 • różnicach w zakresie komunikowania, stylu pracy, stylu raportowania, delegowania, motywowania, stylu zarządzania określonych typów kolorystycznych;
 • metodach zwiększających efektywność w kontaktach interpersonalnych z przedstawicielami różnych stylów myślenia, działania, komunikowania się;
 • zasadach doboru środków komunikacji niewerbalnej i werbalnej oraz dostosowywania warunków otoczenia do preferencji rozmówcy.

Szkolenie „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC” rozwija praktyczne umiejętności:

 • rozpoznawania klientów, pracowników, podwładnych, przełożonych itp. zgodnie z metodologią T. Hartmana;
 • rozpoznawania różnic w sposobie komunikowania się między poszczególnymi stylami działania;
 • stosowania narzędzi i rozwiązań z obszaru zwiększenia jakości oraz efektywności komunikacji interpersonalnej;
 • komunikowania swoich potrzeb, oczekiwań i poleceń;
 • mówienia, w taki sposób, by być usłyszanym;
 • radzenia sobie z trudnymi rozmówcami podczas spotkań firmowych, spotkań z klientami, współpracy w zespole itd.

Warsztat z komunikacji z elementami DISC doskonali cenne kompetencje związane z:

 • komunikacją oraz budowaniem relacji;
 • autoprezentacją;
 • wywieraniem wpływu;
 • współpracą zespołową;
 • przywództwem;
 • tworzeniem potencjału kadrowego;
 • efektywnością osobistą;
 • efektywnym wykorzystanie zasobów;
 • motywowaniem i delegowaniem.

Szkolenie „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC” pogłębia świadomość różnic między różnymi stylami i pozwala Kursantom skutecznie wpływać poprzez poprawę jakości komunikacji na efektywność własną, skuteczność działania zawiadywanego zespołu, organizacji, firmy.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z MODELEM DISC – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Kurs stacjonarny z powyższego tematu odbywa się na terenie centrum szkoleniowego Human Skills w śródmieściu Warszawy, przy ul. Widok. Szkolenie z komunikacji w trybie stacjonarnym możemy jednak poprowadzić również w innej lokalizacji wskazanej przez Klienta zamawiającego warsztat. Uczestnicy szkolenia zorganizowanego na terenie naszej siedziby w cenie kursu mają zapewniony lunch oraz poczęstunek w czasie porannej przerwy na kawę. Lunch zostanie podany w południe w jednej z lokalnych restauracji. Każdy Uczestnik zamkniętego warsztatu „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC” zostanie ponadto doposażony przez nas we wszelkie pomoce potrzebne do realizacji kursu oraz wysokiej jakości materiały szkoleniowe systematyzujące wiedzę na temat modelu DISC w komunikacji. Szkolenie prowadzimy zgodnie z programem widocznym poniżej. Ponieważ jednak kurs „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC” wyróżnia wysoki stopień indywidualizacji treści, konkretny warsztat może zostać przeprowadzony według alternatywnej wersji programu ustalonego z Klientem. Prezentowane szkolenie z komunikacji to dwudniowy kurs teoretyczno-praktyczny (dwie sesje treningowe po 7 godzin każda). Warsztat tworzy 8. modułów tematycznych, a jego finałem jest opracowanie przez Uczestników indywidualnego planu wdrożenia poznanych technik i metod. Każde szkolenie z komunikacji i DISC wzbogacamy zadaniami zaprojektowanymi specjalnie dla celów danego warsztatu, a także przykładami i analizami adekwatnymi do doświadczeń Kursantów oraz specyfiki wykonywanych przez nich zadań. Również agenda kursu jest każdorazowo dostosowywana do oczekiwań Kursantów i zatrudniającej ich organizacji. Kursantom korzystającym ze szkolenia gwarantujemy również dostęp do darmowych e-konsultacji z trenerem prowadzącym zajęcia. Opieka poszkoleniowa jest dostępna aż przez 30 dni od chwili zakończenia zajęć.

Ramowy program szkolenia stacjonarnego „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC”

Kurs ma charakter warsztatów – najwięcej czasu w czasie treningu poświęcamy ćwiczeniom i nauce poprzez działanie. Szkolenie wykorzystuje nowatorskie aktywizujące metody i techniki nauczania, a zadania praktyczne nawiązują do realiów pracy Kursantów. Proces nauczania jest przy tym podporządkowany wytycznym opisanym przez model Activity Based Learning oraz cykl Kolba. Ponieważ program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych Kursantów, zawartość merytoryczna i metodyczna programu ustalonego dla konkretnej grupy może różnić się od widocznej poniżej. Warsztat stacjonarny z komunikacji z modelem DISC odbywa się najczęściej w godzinach: 9:00 – 17:00. Agendę kursu możemy jednak dostosować do preferencji Klienta zamawiającego szkolenie. W finale stacjonarnego szkolenia „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC” Kursanci będą mieli okazję przygotować indywidualny plan wdrożenia zdobytej podczas warsztatu wiedzy. W czasie podsumowania szkolenia odbędzie się również jego ewaluacja.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień 1

Rozpoczęcie kursu: ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia z zakresu stylów działania i komunikacji z weryfikacją potrzeb Uczestników zajęć.

Moduł I. Komunikacja interpersonalna a kolory – wprowadzenie do tematyki zajęć

 • Psychologia w praktyce – wprowadzenie do tematyki osobowości. Wykład, dyskusja z grupą.
 • Test zachowań zgodnie z koncepcją T. Hartmana. Test z podziałem na odpowiedzi dla świata prywatnego i zawodowego Uczestników.
 • Wstępne omówienie wyników na forum na życzenie Uczestników.
 • Mapa Uczestników – zastosowanie w praktyce. Sporządzanie mapy kolorystycznej i omówienie możliwości wykorzystania takiej koncepcji w praktyce.
 • Różnice i podobieństwa w stylach działania. Filmy szkoleniowe, analiza przypadków, dyskusja nad przykładami Uczestników, omówienie ich z grupą.

Moduł II. Różnice w komunikacji

 • Osobowość naturalna a osobowość adoptowana – wpływ otoczenia na kształtowanie się zachowań i preferencji człowieka. Wykład, dyskusja z grupą, omówienie przykładów.
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia. Wykład, praca z przykładami, ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia grupowe/na forum.
 • Postawy określonych stylów a komunikacja w praktyce. Kto ma tendencje do bycia ekstrawertykiem, a kto introwertykiem? Kto jest zorientowany na działanie, a kto na relacje? Film szkoleniowy, omówienie z grupą i osobiste refleksje Kursantów.
 • System wartości określonych kolorów. Ćwiczenie indywidualne oraz grupowe.

Moduł III. Wywieranie wpływu w komunikacji

 • Kody dostępu do określonych kolorów, czyli właściwy dobór komunikacji niewerbalnej i werbalnej, wykład, prezentacja przykładów, praca indywidualna i omówienie na forum.
 • Gra w kolory (Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Ich zadaniem będzie przekonać określoną grupę kolorystyczną do narzuconego zdania). Ćwiczenie w podgrupach, wystąpienie na forum. Na życzenie Kursantów wystąpienia mogą być nagrywane w celu późniejszej analizy (za zgodą całej grupy).

Moduł IV. Plan wdrożenia usprawnień w komunikacji

 • Omówienie gry.
 • Omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
 • Spisanie osobistego planu wdrożenia.
 • Zadanie do wykonania między sesjami szkoleniowymi.

Dzień 2

Moduł V. Weryfikacja otoczenia – jak się komunikować z określonym rozmówcą?

 • Omówienie zadania domowego i wniosków z pierwszego dnia zajęć.
 • Zabawa w publiczne kolory. Definiowanie kolorów osobowości wybranych osób. Ćwiczenie w grupach, ćwiczenie na forum wraz z omówieniem ich rezultatów.

Moduł VI. Zarządzanie potencjałem

 • Kolory w stresie. Jak zarządzać stresem i emocjami określonych kolorów? Omówienie przykładów.
 • Jasne i ciemne strony określonych kolorów. Różnice w umiejętnościach i kompetencjach. Narzędzie przydatne do określania własnego potencjału zawodowego oraz osobistego, rekrutacji dopasowanych do stanowiska kandydatów oraz efektywnego zarządzania zespołem. Ćwiczenie indywidualne kompetencyjne, ćwiczenie w grupie.
 • Zastosowanie wiedzy o kolorach w praktyce – jak motywować, jak delegować, jak rozwijać, jak korygować osoby o określonej kolorystyce? Ćwiczenie grupowe z omówieniem.

Moduł VII. Strategia działania w komunikacji i współpracy

 • Właściwe identyfikowanie stylu działania. Definiowanie w praktyce wybranej przez Uczestnika osoby z jego otoczenia (np. klienta, podwładnego etc.). Ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w podgrupach lub na forum, omówienie wybranego przykładu.
 • Zasady budowania wizerunku, efektywności zawodowej przez określone kolory
  • Jak mówić, by inni nas słuchali?
  • Jak mówić, by być przekonującym?
  • Jak być postrzeganym zgodnie z tym, jak chcemy, a nie jak wydaje się innym, że powinnyśmy?
  • Jak przygotować się do spotkania, wystąpienia czy też rozmowy telefonicznej?
  • Jak zmienić nadaną nam etykietkę?

Moduł VIII. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 • Bank trudnych sytuacji. Praca z wykorzystaniem przykładów.
 • Kiedy trzeba i jak można rozdzielić punkt widzenia zawodowy od prywatnego?
 • Jak wzbudzać szacunek u określonych kolorów?
 • Jak zadbać o to, aby inna osoba szanowała nasz punkt widzenia?
 • Jak zachować zdrowy dystans w rozmowie?
 • Jak nie zostać zagadanym przez rozmówcę?
 • Jak opanować stres podczas trudnych rozmów?
 • Jak radzić sobie z silnymi emocjami w komunikacji?
 • Jak radzić sobie z oporem naszych rozmówców?
 • Jak radzić sobie z potrzebą harmonii u „zielonych” w trakcie zmian?
 • Jak otworzyć zamkniętego na nas rozmówcę?

Podsumowanie kursu: sporządzenie planu działania i wdrożenia pozyskanej wiedzy. Omówienie na forum wniosków płynących ze szkolenia. Ewaluacja i rozdanie dyplomów.

Czas trwania kursu: 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z MODELEM DISC – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat online z komunikacji z elementami modelu DISC buduje 8 modułów tematycznych, a plan zajęć obejmuje dwa dni treningu (każda sesja dzienna trwa co minimum 7 godzin zegarowych z przerwami). Kurs organizujemy w formie spotkań w czasie rzeczywistym w wirtualnych pokojach utworzonych na znanych platformach typu Zoom czy Clickmeeting. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowych programów, a do realizacji kursu wystarczą: telefon, tablet czy laptop i połączenie z internetem. Kurs dzięki zdalnej formie pozwala uniknąć logistycznych utrudnień i sprzyja oszczędności czasu. Szkolenie online „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC” każdorazowo optymalizujemy w taki sposób, aby jego forma, zawartość merytoryczna i metodyczna oraz agenda maksymalnie odpowiady potrzebom firmy zamawiającej kurs. W związku z tym widoczny niżej plan szkolenia może zostać lekko zmodyfikowany i wzbogacony o inne zadania czy zagadnienia. Wszystkie osoby uczestniczące w warsztacie zamkniętym z komunikacji i DISC otrzymają od nas komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych podsumowujących wiedzę o regułach komunikacji z zastosowaniem założeń DISC, a także zostaną objęci nieodpłatną opieką poszkoleniową w formie konsultacji online. E-mentoring będzie dostępny dla Kursantów przez 30 dni od momentu zakończenia warsztatu.

Szczegółowy program kursu zdalnego „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC”

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Warsztat online „Komunikacja interpersonalna z modelem DISC” realizujemy w zgodzie z założeniami modelu Activity Based Learning oraz wytycznymi cyklu Kolba – w toku zajęć przeważają aktywizujące metody i techniki nauczania oraz zadania praktyczne. Ćwiczenia bazują na doświadczeniach Kursantów i pozwalają trenować umiejętności w warunkach zbliżonych do realiów ich pracy. Kurs standardowo odbywa się w godzinach: 9:00 – 17:00. Agendę szkolenia możemy jednak dopasować do indywidualnych oczekiwań Klienta zamawiającego kurs. Na zakończenie zajęć Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję opracować indywidualny plan wdrożenia zdobytej podczas zajęć wiedzy. Ostatnim etapem warsztatu jest jego ewaluacja.

 1. dzień

Rozpoczęcie warsztatu: diagnoza potrzeb Kursantów i omówienie celów szkolenia w obszarze stylów działania i komunikacji, kontrakt.

Moduł I. Wprowadzenie do tematyki kursu – komunikacja interpersonalna a kolory

 • Psychologia w praktyce – osobowość. Wykład, dyskusja na forum.
 • Test kolorów (zachowań) T. Hartmana. Test uwzględnia zarówno sferę prywatną, jak i zawodową.
 • Omówienie wyników testów na forum grupy (na życzenie Kursantów).
 • Zastosowanie w praktyce. Sporządzanie mapy kolorystycznej osobowości i omówienie możliwości wykorzystania typologii w praktyce.
 • Podobieństwa i różnice w stylach działania. Szkoleniowe materiały filmowe, case study, dyskusja z wykorzystaniem przykładów proponowanych przez Uczestników.

Moduł II. Różnice w komunikacji

 • Osobowość naturalna kontra adoptowana – wpływ otoczenia na formowanie się preferencji i zachowań człowieka. Wykład, dyskusja na forum, omówienie przykładów.
 • Błędy i ryzyka w procesie postrzegania otoczenia. Wykład, praca z przykładami, ćwiczenia.
 • Postawy określonych stylów a komunikacja w praktyce. Kto jest zorientowany na relacje, a kto na działanie? Kto wykazuje tendencje do bycia introwertycznym, a kto ekstrawertycznym? Materiał filmowy, osobiste refleksje Uczestników, dyskusja.
 • System wartości określonych typów kolorystycznych. Ćwiczenia w grupie, ćwiczenia indywidualne.

Moduł III. Wywieranie wpływu w komunikacji

 • Kody dostępu do określonych kolorów (właściwy dobór komunikacji niewerbalnej i werbalnej). Wykład, prezentacja przykładów, zadanie indywidualne z omówieniem wyników ćwiczenia na forum grupy.
 • Gra w kolory (praca w podziale na grupy, celem zadania będzie przekonanie określonej grupy kolorystycznej do narzuconego zdania). Ćwiczenie w podgrupach, wystąpienie na forum. Na życzenie Uczestników i za zgodą grupy wystąpienia mogą być rejestrowane w celu późniejszej analizy.

Moduł IV. Plan wdrożenia usprawnień w komunikacji

 • Omówienie przebiegu i wyników gry.
 • Wnioski płynące z pierwszego dnia kursu.
 • Praca nad osobistym planem wdrożenia.
 • Zadanie do realizacji między sesjami szkoleniowymi.
 1. dzień

Moduł V. Jak się komunikować z określonym rozmówcą? – weryfikacja otoczenia

 • Omówienie zadania domowego.
 • Definiowanie kolorów osobowości wybranych osób – zabawa w publiczne kolory. Ćwiczenia w grupach i na forum, omówienie zadań.

Moduł VI. Zarządzanie potencjałem

 • Jak zarządzać emocjami i stresem określonych kolorów? – kolory w stresie. Omówienie przykładów.
 • Walory i słabości określonych kolorów. Różnice w kompetencjach i umiejętnościach. Narzędzie przydatne do oceny własnego potencjału osobistego i zawodowego, rekrutacji dopasowanych do stanowiska kandydatów oraz efektywnego zarządzania zespołem. Ćwiczenie indywidualne kompetencyjne, ćwiczenia w grupie.
 • Jak motywować, jak rozwijać, jak korygować, jak delegować osoby o określonej kolorystyce? – zastosowanie wiedzy o typach kolorystycznych w praktyce. Ćwiczenia grupowe z omówieniem.

Moduł VII. Strategia działania w komunikacji i współpracy

 • Identyfikowanie stylu działania. Definiowanie w praktyce wybranej przez Kursanta osoby z jego otoczenia (np. podwładnego, szefa, klienta itp.). Ćwiczenia indywidualne, ćwiczenie na forum lub w grupach, omówienie wybranego przykładu.
 • Zasady budowania efektywności zawodowej i wizerunku przez określone kolory
  • Jak mówić, by inni nas słuchali?
  • Jak mówić, by być przekonującym?
  • Jak przygotować się do wystąpienia, spotkania, rozmowy telefonicznej?
  • Jak być postrzeganym zgodnie z tym, jak chcemy, a nie jak wydaje się innym, że powinnyśmy?
  • Jak zmienić nadaną nam przez otoczenie etykietkę?

Moduł VIII. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

 • Bank sytuacji trudnych na podstawie przykładów podanych przez Kursantów.
 • Kiedy należy i jak można rozdzielić zawodowy punkt widzenia od prywatnego?
 • Jak zadbać o to, aby inna osoba szanowała nasz punkt widzenia?
 • Jak wzbudzać szacunek u określonych typów kolorystycznych?
 • Jak zachować zdrowy dystans w rozmowie?
 • Jak opanować stres podczas trudnych rozmów?
 • Jak nie zostać zagadanym przez rozmówcę?
 • Jak radzić sobie z silnymi emocjami w komunikacji?
 • Jak radzić sobie z oporem naszych rozmówców?
 • Jak otworzyć zamkniętego na nas rozmówcę?
 • Jak radzić sobie z potrzebą harmonii u „zielonych” w trakcie zmian?

Zakończenie warsztatu: opracowanie przez Kursantów planów działania i wdrożenia pozyskanej wiedzy. Wnioski końcowe. Ewaluacja szkolenia i wręczenie certyfikatów ukończenia kursu.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Zarówno Pani Iwona Firmanty, jak i Pan Marcin Rzucidło zadbali o profesjonalizm prowadzonych szkoleń, odznaczając się nie tylko ogromną wiedzą z zakresu coachingu, ale i świetnym poczuciem humoru. Przygotowanie merytoryczne Pani Iwony Firmanty sprawiło, że dostarczyła ona pracownikom firmy Immofinanz praktycznych narzędzi i metod dostosowanych do potrzeb, a także specyfiki ich pracy. Jej zaangażowanie połączone z celnymi obserwacjami i umiejętnością stworzenia przyjaznej atmosfery, pozytywnie wpłynęło na jakość prowadzonych szkoleń. Natomiast szkolenie poprowadzone przez Pana Marcina Rzucidło jest oceniane wysoko w firmie Immofinanz ze względu na możliwość uczestnictwa w wielu ćwiczeniach praktycznych. Dzięki nim pracownicy znacznie poprawili swoje umiejętności dotyczące użytecznego wywierania wpływu.
Niewątpliwie, szkolenia proponowane przez firmę Human Skills są świetnie zorganizowane, interesujące i użyteczne. Z pełną odpowiedzialnością przyznajemy, że fachowość i wiedza coachów są na bardzo wysokim poziomie, a cechujące ich umiejętności interpersonalne wpłynęły pozytywnie na proces szybkiego przyswajania wiedzy i kształcenia kompetencji miękkich u pracowników.
Dla nas Human Skills nie jest jedynie kolejną firmą, z którą współpracujemy. Human Skills to rozwój dla naszych pracowników oraz docenienie wartości komunikacji. A przede wszystkim – zadowolenie uczestników.

Magdalena Marianna Kowalewska, Jarosław Retmaniak – członkowie zarządu

Immofinanz Services Poland Sp. z o. o.

„Bardzo bym chciała mieć możliwość skorzystania w przyszłości ze szkolenia z komunikacji międzynarodowej/międzykulturowej – tę tematykę prowadząca nieco nakreśliła i sądzę, że jest to nie tylko ciekawy temat, ale też szczególnie przydatny w naszej organizacji. Dr Asia Frączek w angażujący i bardzo interesujący sposób poprowadziła szkolenie, jest świetna :D”

„Joanna prowadziła szkolenie w sposób angażujący i ciekawy. Chętnie poleciłbym je innym. Szkolenie pozwala spojrzeć na komunikacje z nieco innej perspektywy. Jedyna sugestia to rozszerzenie części praktyczniej – analizy komunikatów, gdyż wydaje mi się, że w ten sposób można by się nauczyć najwięcej. Idealnie by było gdyby przed szkoleniem, każdy mógł przygotować kilka komunikatów do analizy.”

„Tematyka ciekawa oraz istotna na moim stanowisku. Zdecydowanie wolałbym szkolenie bardziej ukierunkowane na warsztat, rozłożone na 3-4 dni, niż kompensację wiedzy w 8 godzinach.”

„Dla mnie to szkolenie było takim porządkującym wiedzę z różnych źródeł z którymi miałam do czynienia przez lata. Za najbardziej użyteczną cześć uważam tą o tym jak dawać efektywny feedback.”

„Pani Renata ma bardzo dobry kontakt z osobą którą szkoli, rozumie jej potrzeby i wychodzi im na przeciw.”

„Model Extended Disc, jak poznać siebie i jak budować relacje z innymi, pomysły które pani Renata mi zaproponowała odnośnie budowania wizerunku firmy, jak poszerzyć zasięg w portalach społecznościowych.”

„Trener posiada dużo konkretnej wiedzy, bardzo dobry kontakt trenera z uczestnikami, wszystko super!”

„Ogromna wiedza dotycząca osobowości, profesjonalizm, otwartość, dyscyplina trenera.”

„Szkolenie bardzo ciekawe i prowadzone w fajnej atmosferze, ciekawe treści i ciekawe ćwiczenia.”

Przydatne treści szkolenia: „Ćwiczenia/sposób spostrzegania takich samych rzeczy inaczej, w zasadzie wszystkie, każde zagadnienie było ważne, określenie stylu i różnic pomiędzy nimi.”

Przydatne treści szkolenia: „Ludzie mogą być połączeniem różnych kolorów; jak ważna jest różnorodność kolorów w zgranym działaniu zespołu; kwadrat komunikacyjny Von Thuna; model współpracy w zespole.”

„Punktualność trenera i dbałość o komfort grupy. „

„Zajęcia, praktyczna możliwość obserwacji innych w trakcie pracy.”

„Cenne reagowanie na to, co się dzieje i odpowiedzi na konkretne pytania. Super energia. Tak trzymać!”

„Konkretna wiedza przekazana w jasny sposób. Ciekawa prezentacja DISC w odniesieniu do całego zespołu.”

„Dużo przykładów życia, dobre nastawienie, taktowność, łatwy kontakt, luz.”

„Ogromna wiedza poparta doświadczeniem.”

„Otwartość, merytoryczność, dynamika.”

„Świetna wiedza. Takie szkolenie mogłoby być nawet 2-dniowe – świetnie szkolenie. Super wszystko.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania relacji zawodowych w oparciu o typologię stylów działania firma Human Skills miała przyjemność realizować dla pracowników firm i instytucji tj.: Procter & Gamble, Mondi Corrugated Świecie, Gedeon Richter, Immofinanz Service, Polpharma, Polpharma Biologics,  iView Recruitment, Windhunter _serwis, MAHLE, ING Services, Kapsch Telematic Services, British American Tabacco, ICT, PZU Pomoc, ING Bank Śląski, Nexio, Roland International, Telemond Holding, Carrier Chłodnictwo, Roland International Polska Sp. z o.o., Esprit Poland Retail Sp. z o.o., Logart Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Workday Inc., TVP Wilno, Dentalove Clinic, I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o., KONTEKST Sp. z o.o., DEKRA SE, FAO Service Division Audit, CANUM AMICUS, Przedsiębiorstwo Paulina Niczyporuk, LUX MED sp. z o.o., Clariant Services (Poland) Sp. z o.o., Miasto Stołeczne Warszawa, Yusen Logistics (Polska) sp. z o.o., Mondi Świecie S.A., Ideas NCBR Sp. z o.o., Cardif Polska S.A., Raczkowski sp.k., MS Services Sp. z o.o. Nadleśnictwo Włodawa.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas