Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji biznesowych w oparciu o typologię stylów działania E. Hartmana oraz Extended DISC

Poznaj swój kolor osobowości, styl postrzegania, styl działania by zwiększyć swoją efektywność zawodową. Buduj świadomie relacje interpersonalne.

Wprowadzenie

Komunikacja znacząco wpływa na wiele obszarów naszego codziennego życia –relacje międzyludzkie, motywację i satysfakcję pracowników, atmosferę pracy, sukcesy firmy i zadowolenie klientów. To umiejętność komunikacji zapewnia skuteczność życiowych dążeń, dlatego warto ją rozwijać, usprawniając porozumiewanie się z innymi. Uczestnik szkolenia pozna swój typ styl działania,  przećwiczy techniki doboru słów odpowiednio pod preferencje odbiorcy komunikatu, zrozumie jak dopasować mowę ciała i ton głosu do przekazywanych treści, a także otrzyma wiele cennych wskazówek by komunikacja stała się fundamentem sukcesu.

Z badań dr. Taylora Hartmana związanych z typologią działania wynika, że 25% badanych to “czerwoni”, 35 % “niebiescy” a “zieloni” i “żółci: stanowią 20%. Czy te badania są wiarygodne? Czy przekładają się na nasze codzienne doświadczenia? Dowiedz się na szkoleniu jak rozpoznawać określone style działania i sam zdefiniuj siebie oraz swoje otoczenie.

 

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Typologii wg. T. Hartmana.
 • Własnym stylu komunikacji, stylu działania i postrzegania zadań.
 • Różnicach w typologiach (w tym w typologii Extended DISC).
 • Różnicach w zakresie komunikowania, stylu pracy, stylu raportowania, delegowania, motywowania, stylu zarządzania określonych stylów.
 • Metodach zwiększających efektywność w kontaktach interpersonalnych z różnymi stylami.
 • Zasadach doboru komunikacji niewerbalnej i werbalnej oraz otoczenia dostosowanej do naszego rozmówcy.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozpoznawania klientów, pracowników, podwładnych, przełożonych itp. zgodnie z metodologią T. Hartmana.
 • Rozpoznawania różnic w sposobie komunikowania miedzy poszczególnymi stylami działaia.
 • Stosowania narzędzi oraz rozwiązań w zakresie zwiększenia jakości oraz efektywności komunikacji interpersonalnej.
 • Umiejętność komunikowania swoich potrzeb, oczekiwań oraz poleceń.
 • Umiejętność mówienia, w taki sposób, aby być usłyszanym.
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnymi rozmówcami podczas spotkań firmowych, spotkań z klientami, współpracy zespołowej.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Komunikacją oraz budowaniem relacji.
 • Autoprezentacją.
 • Wywieraniem wpływu.
 • Współpracą zespołową.
 • Przywództwem.
 • Tworzeniem potencjału kadrowego.
 • Efektywnością osobistą.
 • Efektywnym wykorzystanie zasobów.
 • Motywowaniem i delegowaniem.

 

 

Program szkolenia 

Rozpoczęcie, ustalenie kontaktu, omówienie celów szkolenia z zakresu stylów działania oraz potrzeb uczestników.

Moduł I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA a kolory – wprowadzenie

 • Psychologia w praktyce – wprowadzenie do tematyki osobowości. Wykład, dyskusja z grupą.
 • Test zachowań zgodnie z koncepcją T. Hartmana. Test z podziałem na odpowiedzi dla świata prywatnego i zawodowego uczestników.
 • Wstępne omówienie wyników na forum na życzenie uczestników.
 • Mapa uczestników – zastosowanie w praktyce. Sporządzanie mapy kolorystycznej i omówienie możliwości wykorzystania takiej koncepcji w praktyce.
 • Różnice i podobieństwa w stylach działania. Filmy szkoleniowe, analiza przypadków, dyskusja nad przykładami uczestników, omówienie ich z grupą.

Moduł II  Różnice w komunikacji

 • Osobowość naturalna a osobowość adoptowana – wpływ otoczenia na kształtowania się zachowań i preferencji człowieka. Wykład, dyskusja z grupą, omówienie przykładów.
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia czyli jak być uważnym na błędne szufladkowanie. Wykład, praca na przykładach, ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia w grupie/na forum.
 • Postawy określonych stylów a komunikacja w praktyce. Kto ma tendencje do bycia ekstrawertykiem a kto introwertykiem? Kto jest zorientowany na działanie a kto na relacje? Film szkoleniowy, omówienie z grupą i osobiste refleksje.
 • System wartości określonych kolorów. Ćwiczenie indywidualne oraz grupowe.

Moduł III Wywieranie wpływu w komunikacji 

 • Kody dostępu do określonych kolorów, czyli właściwy dobór komunikacji niewerbalnej i werbalnej, Wykład, prezentacja przykładów, praca indywidualna i omówienie na forum.
 • Gra w kolory. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Ich zadaniem będzie przekonać określoną grupę kolorystyczną do narzuconego zadania. Ćwiczenie w podgrupach, wystąpienie na forum. Na życzenie wystąpienia mogą być nagrywane w celu późniejszej analizy (za zgodą całej grupy).

Moduł IV Plan wdrożenia usprawnień w komunikacji 

 • Omówienie gry.
 • Omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
 • Spisanie osobistego planu wdrożenia.
 • Zadanie do wykonania między dniami szkoleniowymi.

DZIEŃ II

Moduł V Weryfikacja otoczenia czyli jak się z kim komunikować

 • Rozpoczęcie szkolenia.
 • Omówienie zadania domowego i wniosków z pierwszego dnia zajęć.
 • Zabawa w publiczne kolory. Definiowanie kolorów osobowości wybranych osób. Ćwiczenie w grupach, ćwiczenie na forum wraz z omówieniem.

Moduł VI Zrządzanie potencjałem 

 • Kolory w stresie. Jak zarządzać stresem i emocjami określonych kolorów? Omówienie przykładów.
 • Jasne i ciemne strony określonych kolorów. Różnice w umiejętnościach i kompetencjach. Narzędzie przydatne do określania własnego potencjału zawodowego oraz osobistego, rekrutacji dopasowanych do stanowiska kandydatów oraz efektywnego zarządzania zespołem. Ćwiczenie indywidualne kompetencyjne oraz grupowe.
 • Zastosowanie kolorów w praktyce, czyli jak motywować, jak delegować, jak rozwijać, jak korygować osoby o określonej kolorystyce. Ćwiczenie grupowe z omówieniem.

Moduł VIII Strategia działania w komunikacji i współpracy

 • Właściwe określanie stylu działania. Definiowanie w praktyce wybranej przez uczestnika osoby z jego otoczenia np. klient, podwładny, szef, bliska osoba. Ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w podgrupach lub na forum, omówienie wybranego przykładu.
 • Zasady budowania wizerunku, efektywności zawodowej przez określone kolory.
  • Jak mówić by inni nas słuchali?
  • Jak mówić by być przekonującym?
  • Jak być postrzeganym zgodnie z tym jak chcemy a nie jak wydaje się innym, że powinnyśmy?
  • Jak przygotować się na spotkanie, wystąpienie czy też rozmowę telefoniczną?
  • Jak zmienić nadaną nam etykietkę?

Moduł IV Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

 • Bank trudnych sytuacji. Praca na przykładach.
 • Kiedy trzeba i jak można rozdzielić punkt widzenia zawodowy od prywatnego?
 • Jak wzbudzać szacunek u określonych kolorów?
 • Jak zadbać o to, by inna osoba szanowała nasz punkt widzenia?
 • Jak zachować zdrowy dystans w rozmowie?
 • Jak nie zostać zagadanym przez rozmówcę?
 • Jak opanować stres podczas trudnych rozmów?
 • Jak radzić sobie z silnymi emocjami w komunikacji?
 • Jak radzić sobie z oporem naszych rozmówców?
 • Jak radzić sobie z potrzebą harmonii u zielonych w trakcie zmian?
 • Jak otworzyć zamkniętego na nas rozmówcę?

Podsumowanie, sporządzenie planu działania i wdrożenia pozyskanej wiedzy. Omówienie na forum. Ewaluacja i rozdanie dyplomów.

Czas trwania: 2 dni

 

 

Trenerzy:

 
 

KLIENCI

Powyższe szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania relacji biznesowych w oparciu o typologię stylów działania firma Human Skills miała przyjemność realizować dla pracowników firm i instytucji tj.: Procter & Gamble, Mondi Corrugated Świecie, Gedeon Richter, Immofinanz Service, Polpharma, Polpharma Biologics,  iView Recruitment, Windhunter _serwis, MAHLE, ING Services, Kapsch Telematic Services, British American Tabacco, ICT, PZU Pomoc, ING Bank Śląski, Nexio, Roland International, Telemond Holding, Carrier Chłodnictwo.

 

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ?:

Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby oraz oczekiwania szkoleniowe i dopasujemy do nich propozycję programu szkolenia.

Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby oraz oczekiwania szkoleniowe i dopasujemy do nich propozycję programu szkolenia.

Przebieg projektu zostanie możliwie elastycznie dostosowany do realiów i możliwości Twojej organizacji.

Do przeprowadzenia Twojego projektu zarekomendujemy odpowiedniego Trenera, bazując na jego doświadczeniu zawodowym, praktyce tematyki szkolenia, wykształceniu i stylu trenerskim.

Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

Na każdym etapie projektu, masz możliwość konsultacji z trenerem.

Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w wysoce interaktywnej formie warsztatowej.

W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji biznesowych w oparciu o typologię stylów działania E. Hartmana oraz Extended DISC