Akademia Menedżera

Kompleksowy cykl szkoleń dla Menedżerów.

akademia menedzera szkolenia dla menedzerow

Współczesny świat biznesu jest niezwykle dynamiczny i zróżnicowany. Z jednej strony obserwujemy postępującą globalizację, z drugiej coraz większą konkurencyjność i zmienność otoczenia. Do tego dochodzą nowe technologie i automatyzacje, które stale zmieniają reguły gry.

Według globalnych badań The Josh Bersin Company nawet 80 % menedżerów nie zostało przygotowanych do roli przywódczej. Tzw. Menedżerowie z przypadku (accidental managers) narażają firmy na straty, bo dziś sam potencjał liderski już nie wystarcza.

Aby w pełni wykorzystać swoje możliwości, lider, menedżer, szef  musi dogłębnie poznać swoją rolę i obowiązki, a także kontekst biznesowy, w którym działa. Niezbędne jest również zrozumienie i pielęgnowanie kultury organizacyjnej oraz posiadanie ustrukturyzowanych umiejętności miękkich, zarządzania i realizacji celów biznesowych firmy.

Akademia Menadżerów wesprze Cię w budowaniu kluczowych kompetencji oferując kompleksowy cykl szkoleń dla Menedżerów.

Stań się Menedżerem, jakim pragniesz być i jakiego potrzebuje Twoja organizacja.

akademia menedzera warszawa

Co to jest Akademia Menedżera?

Akademia Menedżera to starannie skomponowany cykl szkoleń dedykowanych kierownikom, menedżerom i liderom zespołów, który w kompleksowy sposób rozwija umiejętności i kompetencje konieczne do osiągania założonych celów w niepewnych czasach BANI i VUCA.

Akademia Menadżerów posiada rozwojowe programy gwarantujące dostęp do aktualnej wiedzy z obszaru kompetencji, które  wzbogacą warsztat o nowoczesne instrumenty zarządzania.

Akademia Menedżera wszechstronnie kształci kompetencje managerów w taki sposób, by byli gotowi do podejmowania najtrudniejszych wyzwań współczesności i obejmuje m.in. takie tematy jak: fundamenty postawy menedżera, delegowanie i monitorowanie zadań, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem w zmianie czy feedback z elementami feedforward.

Tak wyglądają nasze szkolenia z cyklu Akademii Menedżera

Program Akademii Menedżera stworzyła Trenerka Biznesu, Coachka Grupowa, Certyfikowana Trenerka Talentów Gallupa – Gallup -Certified Strengths Coach, Certyfikowana trenerka Extended DISC®  Marta Orzeł. 

Dla kogo cykl Akademii Menedżera będzie idealny?

Akademia Menedżera to cykl szkoleń dla managerów stworzony z myślą o kierownikach, menedżerach i liderach zespołów o różnym stopniu doświadczenia zawodowego w roli kierowniczej. Nasze szkolenia dla menedżerów polecamy:

 • Pracownikowi w drodze do awansu, który chce rozpocząć karierę menedżerską;
 • Początkującemu Menedżerowi, by zdobyć niezbędne kompetencje i budować swój autorytet lidera już od pierwszych doświadczeń w zarządzaniu;
 • Menedżerowi z doświadczeniem, który nie przeszedł do tej pory ustrukturyzowanych ścieżki szkoleń, chce poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o najnowsze trendy w zarządzaniu,
 • Menedżerowi średniego szczebla, który chce awansować na wyższe stanowisko.

Dlaczego warto szkolić się w pełnym cyklu Akademii Menadżera?

 • Cykl szkoleń Akademia Menadżera gwarantuje kompleksowe ujęcie i pozwala wzmocnić wiedzę, umiejętności i postawy w najważniejszych dla roli lidera aspektach.
 • Szkolenia dla menedżerów wchodzące w skład cyklu dopełniają się wzajemnie i rozszerzają wiedzę w kluczowych dla skutecznego zarządzania obszarach – zyskujesz dostęp do całości wymaganych od liderów kompetencji!
 • Akademia Managera oferuje szkolenia mające zindywidualizowany charakter i są dostosowywane do Twoich potrzeb szkoleniowych. Każde szkolenie rozpoczyna się diagnozą potrzeb Uczestników.
 • Kupujesz cykl szkoleń Akademii Menadżera w atrakcyjnej, preferencyjnej cenie. Zakup całego cyklu pozwala oszczędzić budżet szkoleniowy w wysokości kilkuset złotych.

Jak wygląda Akademia Menedżera?

certyfikowana firma szkoleniowa

Akademia Menedżera ułożona jest w cykl składający się z etapów, które uzupełniają się, pogłębiają wiedzę oraz umiejętności kadry zarządzającej zgodnie z zasadą „stopniowania”. Etapy 1-4 Akademii Menedżera przedstawiają szkolenia w kolejności, w jakiej Uczestnik powinien je przejść, aby w pełni wykorzystać potencjał spotkań z Trenerami, korzystając z uprzednio zdobytej wiedzy i doświadczeń.

Pozostałe szkolenia to lista kluczowych, rekomendowanych przez naszych Ekspertów tematów szkoleń kompetencji menedżerskich, których kolejność realizacji może być dowolna.

Etapy Akademii Menedżera

Ilość dni szkoleniowych

Szczegóły

1. FIRST TIME MANAGER. ABC Zarządzania zespołem.

Szkolenie dla managerów pozwala wzmocnić fundamentalne umiejętności niezbędne, by efektywnie przejść do kolejnych szkoleń dla kadry zarządzajcej.

Wybrane umiejętności:

 • Zasady tworzenia i prezentacji exposé lidera;
 • Przywództwo sytuacyjne według Kena Blancharda (style zarządzania a etap rozwoju Twojego pracownika);
 • Prowadzenie spotkań z podwładnymi;
 • Komunikacja z zespołem i pracownikiem;
 • Budowanie osobistej strategii lidera zespołu;
 • Długoterminowe działania zapobiegające dysfunkcjom zespołowym (P. Lencioni);
 • Podstawowe zasady priorytetyzacji zadań własnych i zadań wspierających zespół.

2 dni

2. DELEGUJ I MONITORUJ! Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole.

Szkolenie menedżerskie pozwala zdobyć praktyczne umiejętności związane z prawidłowym delegowaniem zadań w zespole oraz ich rozliczaniem.

Wybrane umiejętności:

 • Trening priorytetyzacji zadań (w oparciu o narzędzia);
 • Analiza kompetencji i poziomu zaangażowania pracownika;
 • Delegowanie zadań w oparciu o formularze liderskie;
 • Formułowanie efektywnej informacji zwrotnej;
 • Prowadzenia rozmów: delegującej, monitorującej i odbierającej.

1 dzień

3. ANGAŻUJ I MOTYWUJ! Jak zwiększać zaangażowanie i zmotywowanie w zespole finansowo i pozafinansowo?

Szkolenie kompetencji managera porządkuje wiedzę o motywacji i wzmacniającej informacji, a także pozwala poznać narzędzia motywowania finansowego i pozafinansowego pracownika.

Wybrane umiejętności:

 • Rozpoznawanie potrzeb motywacyjnych pracowników;
 • Automotywacja;
 • Zrozumienie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Udzielanie motywującej i rozwojowej informacji zwrotnej;
 • Rozpoznawanie sytuacji demotywujących;
 • Trening stosowania narzędzi motywacyjnych;
 • Znajomość talentów i mocnych stron.

1 dzień

4. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. Jak budować potencjał zespołu i realizować strategię budowania silnego zespołu z uwzględnieniem psychologii skutecznego szefa.

Szkolenie dla menedżerów pozwala zwiększyć efektywność procesów zarządzania oraz wzmocnić pozycję lidera w roli przywódcy zespołu.

Wybrane umiejętności:

 • Budowanie autorytetu lidera w organizacji;
 • Komunikacja liderska;
 • Wystąpienie liderskie;
 • Role w zespole;
 • Techniki i narzędzia oceniania potencjału zespołu;
 • Budowanie relacji z zespołem;
 • Zarządzanie problemami w zespole;
 • Strategie wygaszania konfliktów;

2 dni

Inne kluczowe szkolenia dla managerów rekomendowane przez Trenerów kadry menedżerskiej Human Skills

EFEKTYWNE ZARZĄDZENIE PRACĄ WIRTUALNYCH ZESPOŁÓW.

 • Jak skutecznie zarządzać zespołem rozproszonym?

2 dni

JAK PRZEPROWADZIĆ ZESPÓŁ PRZEZ ZMIANĘ?ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W ZMIANIE

 • Jak skutecznie zarządzać zespołem w czasach zmian i niepewności?

1 dzień

FEEDBACK Z ELEMENTAMI FEEDFORWARD - JAK MÓWIĆ, BY NAS USŁYSZELI?

 • Jak udzielać korygującej i motywującej informacji zwrotnej?

1 dzień

MENEDŻER JAKO COACH

 • Jak wspierać rozwój i odpowiedzialność wśród pracowników, aby zwiększać ich efektywność?

1 dzień

WYZWANIA I TRUDNOŚCI LIDERA (PREMIUM)

 • Rozwiązywane sytuacji trudnych, problematycznych, a także do wsparcia zespołu w rozwiązywaniu konfliktów z uwzględnieniem asertywnej postawy.

1 dzień

SKUTECZNY MENADŻER ZESPOŁU (PREMIUM)

 • Jak budować wizerunek lidera, dobierać styl zarządzania i dopasować strategie działania? Szkolenie „Skuteczny menadżer zespołu” jest realizowane w kameralnych grupach.

1 dzień

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIELOPOKOLENIOWYM

 • Jak kierować zespołem wielopokoleniowym i umiejętnie motywować różne różne generacje o odmiennych stylach myślenia, postawach, celach i wartościach. 

1 dzień

Niezbędne kompetencje nowoczesnego Menedżera. Zdobądź je wszystkie dzięki Akademii Menedżera.

*Aktualna cena promocyjna cyklu wynosi 4 595 zł netto przy szkoleniach stacjonarnych oraz 4 235 zł netto przy szkoleniach on-line.

Wybrane opinie Uczestników szkoleń z cyklu Akademii Menedżera w Human Skills:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl