FIRST TIME MANAGER – ABC ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM – SZKOLENIE OTWARTE: STACJONARNE oraz ONLINE

Szkolenie First Time Manager to kompleksowa pigułka wiedzy na temat zarządzania zespołem. Uczestnik otrzyma kluczowe wskazówki w jaki sposób przejść w role szefa, jak budować własny autorytet, dopasowywać styl zarządzania do etapu rozwoju pracownika, dopasowywać komunikację w uwzględnieniem modelu DISC oraz zarządzać celami/zadaniami podległego zespołu (delegując, motywując oraz monitorując).

 

Cele i Korzyści

Dzięki szkoleniu First Time Manager nabędziesz wiedzę o:

 • Kluczowych aspektach roli szefa.
 • Zasadach przygotowania się do roli przełożonego.
 • Zasadach exposé szefa.
 • Zasadach przejścia z roli współpracownika na rolę kierownika.
 • Zasadach komunikacji z zespołem.
 • Zasadach zarządzania zespołem.
 • Delegowania, usprawniania i monitorowania zadań.

Dzięki szkoleniu First Time Manager nabędziesz umiejętności:

 • Przyjmowania zakresu odpowiedzialności związanym z zakresem obowiązków.
 • Przygotowywania expose szefa.
 • Komunikowania się z zespołem biorąc pod uwagę model DISC oraz etap rozwoju pracownika.
 • Delegowania zadań z umiejętnością piorytetyzacji zadań.
 • Prowadzenia rozmów z pracownikami.
 • Prowadzenia spotkań z pracownikami.
 • Reagowania na sygnały dysfunkcji w zespole.
 • Budowania osobistej strategii szefa zespołu.
 • Prowadzenia cotygodniowego przeglądu.

Dzięki szkoleniu First Time Manager rozwiniesz kompetencje:

 • Przywództwo.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Tworzenie potencjału kadrowego.
 • Efektywne wykorzystania zasobów.
 • Współpracy zespołowej.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

24-25.02.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1398 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 zł netto + 23% VAT
09-10.05.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1398 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 zł netto + 23% VAT
04-05.07.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1398 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 zł netto + 23% VAT

*Ceny promocyjne obejmują zakup szkoleń do 31.12.2021r.

Szkolenia stacjonarne:

24-25.01.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23 % VAT
04-05.04.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23 % VAT
27-28.06.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23 % VAT
08-09.09.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23 % VAT

*Ceny promocyjne obejmują zakup szkoleń do 31.12.2021r.

Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

Szkolenie: First Time Manager ABC Zarządzania zespołem

I Dzień First Time Manager – odpowiedzialność lidera 

 • Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia oraz weryfikacja potrzeb uczestników.

Rola lidera czyli z czym się wiąże awans na stanowisko kierownicze: 

 • Moje “why” – czyli dlaczego chcę/jestem szefem – Simon Sinek. Zasady budowania autentyczności.
 • Rola szefa – cienie i blaski czyli na co warto być przygotowanym.
 • Budowanie autorytetu lidera – zestaw dobrych i złych praktyk.
 • Moja odpowiedzialność – punkt widzenia zawodowy a osobisty a oczekiwania pracodawcy.
 • Moje zadania – profil stanowiskowy, kompetencje obligatoryjne i uzupełniające – arkusz kompetencji,
  analiza wskaźników i mar, arkusz STAR/PAR.
 • Asertywność lidera oraz analiza transakcyjna czyli jak nie być “rodzicem” dla pracowników –  matryca lidera.

Zarządzanie zespołem czyli od czego zacząć:

 • Exposé szefa – dlaczego warto i jak je wykonać. Zestaw sugestii dla osób nowych w firmie oraz dla osób awansujących z zespołu (wczoraj kolega, dzisiaj szef). Dwuetapowe exposé. Arkusz lidera.
 • Moja rola, a role członków zespołu. Oczekiwania pracodawcy i komunikowanie celów stanowiskowych zespołowi.
 • Zadania zespołu – profil stanowiskowy, kompetencje obligatoryjne i uzupełniające – arkusz kompetencji,
  analiza wskaźników, arkusz STAR/PAR.
 • Przywództwo sytuacyjne Kena Blancharda czyli dopasuj styl zarządzania do etapów rozwoju pracownika– arkusz lidera.
 • Wstęp do zasad piorytetyzacji zadań własnych oraz wspierania zespołu – matryca Dwight’a  Eisenhowera/Stephen”a Covey ‘a.
 • Jednominutowy menedżer spotyka małpę czyli jak nie zabierać pracy swojemu zespołowi- omówienie zasad, analiza uczestnika.
 • Cykl Kolba w praktyce lidera – czyli sama teoria nie wystarczy.
 • Pięć dysfunkcji pracy zespołowej Patrick’a  Lencioniego – czyli na co trzeba uważać.

Przekazanie zadań do wykonania na II dzień zajęć.

II Dzień First Time Manager 

Komunikacja z zespołem

 • Model DISC w praktyce czyli jak dobierać komunikację do członków zespołu – omówienie dobrych
  praktyk.
 • Zasady jednominutowego menedżera – omówienie dobrych praktyk oraz elementów na które należy
  być uważnym.
 • Udzielanie informacji zwrotnej – feedback czy feedforward – dobór metod do sytuacji – arkusze lidera
  informacji zwrotnej.
 • Rozmowa motywująca – GROW arkusz lidera.
 • Rozmowa coachingowa – C5 arkusz lidera.
 • Rozmowa delegująca – arkusz lidera.
 • Rozmowa o problemie – arkusz lidera.

Osobista strategia lidera

 • Cotygodniowy przegląd lidera
 • IPD – osobista strategia lidera czyli o czym lider musi pamiętać, co planować i co weryfikować.
 • Spotkania z pracownikami – jak, gdzie i kiedy.
 • Skutki zaniechań menedżerskich a efekty działań profilaktycznych.

Podsumowanie szkolenia – STP – start/stop/kontynuuj. 

Ważne: Uczestnicy szkolenia mogą dokupić do udziale w tym szkoleniu:

 • Kolejne szkolenie otwarte online lub stacjonarne w cenie 20 % niższej od ceny katalogowej.
 • Sesję mentorską z trenerem w celu dopasowania osobistej strategii lidera.
 • Badanie DISC – Extended DISC lub Insight Discovery.

Metoda pracy:

 • Trener przedstawi wiedzę teoretyczną, następnie zaprosi uczestników do dyskusji, treść wesprze materiałem filmowym, omówi case study dopasowany do zagadnienia po czym zaprosi uczestników do wykonania zadań indywidualnych oraz grupowych.

Szkolenie: First Time Manager ABC Zarządzania zespołem

I Dzień First Time Manager – odpowiedzialność lidera 

 • Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia oraz weryfikacja potrzeb uczestników.

Rola lidera czyli z czym się wiąże awans na stanowisko kierownicze: 

 • Moje “why” – czyli dlaczego chcę/jestem szefem – Simon Sinek. Zasady budowania autentyczności.
 • Rola szefa – cienie i blaski czyli na co warto być przygotowanym.
 • Budowanie autorytetu lidera – zestaw dobrych i złych praktyk.
 • Moja odpowiedzialność – punkt widzenia zawodowy a osobisty a oczekiwania pracodawcy.
 • Moje zadania – profil stanowiskowy, kompetencje obligatoryjne i uzupełniające – arkusz kompetencji,
  analiza wskaźników i mar, arkusz STAR/PAR.
 • Asertywność lidera oraz analiza transakcyjna czyli jak nie być “rodzicem” dla pracowników –  matryca lidera.

Zarządzanie zespołem czyli od czego zacząć:

 • Exposé szefa – dlaczego warto i jak je wykonać. Zestaw sugestii dla osób nowych w firmie oraz dla osób awansujących z zespołu (wczoraj kolega, dzisiaj szef). Dwuetapowe exposé. Arkusz lidera.
 • Moja rola, a role członków zespołu. Oczekiwania pracodawcy i komunikowanie celów stanowiskowych zespołowi.
 • Zadania zespołu – profil stanowiskowy, kompetencje obligatoryjne i uzupełniające – arkusz kompetencji,
  analiza wskaźników, arkusz STAR/PAR.
 • Przywództwo sytuacyjne Kena Blancharda czyli dopasuj styl zarządzania do etapów rozwoju pracownika– arkusz lidera.
 • Wstęp do zasad piorytetyzacji zadań własnych oraz wspierania zespołu – matryca Dwight’a  Eisenhowera/Stephen”a Covey ‘a.
 • Jednominutowy menedżer spotyka małpę czyli jak nie zabierać pracy swojemu zespołowi- omówienie zasad, analiza uczestnika.
 • Cykl Kolba w praktyce lidera – czyli sama teoria nie wystarczy.
 • Pięć dysfunkcji pracy zespołowej Patrick’a  Lencioniego – czyli na co trzeba uważać.

Przekazanie zadań do wykonania na II dzień zajęć.

II Dzień First Time Manager 

Komunikacja z zespołem

 • Model DISC w praktyce czyli jak dobierać komunikację do członków zespołu – omówienie dobrych
  praktyk.
 • Zasady jednominutowego menedżera – omówienie dobrych praktyk oraz elementów na które należy
  być uważnym.
 • Udzielanie informacji zwrotnej – feedback czy feedforward – dobór metod do sytuacji – arkusze lidera
  informacji zwrotnej.
 • Rozmowa motywująca – GROW arkusz lidera.
 • Rozmowa coachingowa – C5 arkusz lidera.
 • Rozmowa delegująca – arkusz lidera.
 • Rozmowa o problemie – arkusz lidera.

Osobista strategia lidera

 • Cotygodniowy przegląd lidera
 • IPD – osobista strategia lidera czyli o czym lider musi pamiętać, co planować i co weryfikować.
 • Spotkania z pracownikami – jak, gdzie i kiedy.
 • Skutki zaniechań menedżerskich a efekty działań profilaktycznych.

Podsumowanie szkolenia – STP – start/stop/kontynuuj. 

Ważne: Uczestnicy szkolenia mogą dokupić do udziale w tym szkoleniu:

 • Kolejne szkolenie otwarte online lub stacjonarne w cenie 20 % niższej od ceny katalogowej.
 • Sesję mentorską z trenerem w celu dopasowania osobistej strategii lidera.
 • Badanie DISC – Extended DISC lub Insight Discovery.

Metoda pracy:

 • Trener przedstawi wiedzę teoretyczną, następnie zaprosi uczestników do dyskusji, treść wesprze materiałem filmowym, omówi case study dopasowany do zagadnienia po czym zaprosi uczestników do wykonania zadań indywidualnych oraz grupowych.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:
 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Rabat 20% na cenę szkolenia otwartego ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online ważny dla uczestnika szkolenia lub innych pracowników z tej samej firmy/organizacji (rabaty się nie łączą).
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?
 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:
 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Rabat 20% na cenę szkolenia otwartego ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu otwartym ważny dla uczestnika szkolenia lub innych pracowników z tej samej firmy/organizacji (rabaty się nie łączą).
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).
Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?
 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

“Wziąłem udział w szkoleniu online o strategii zarządzania zespołem. Przyznam, że na początku martwiłem się, że przez komputer trudno będzie wynieść dużo z tych zajęć, ale okazało się, że to świetna forma nauki! Miałem poczucie swobody a wiedza i tak ogromna. Polecam Wam to szkolenie!”

“Szkolenie upłynęło mi bardzo szybko. Trener wywarł wrażenie osoby kompetentnej i doświadczonej. Mam poczucie, że dużo z wyniesionych informacji będę mogła zastosować w swojej pracy.”

Gratulacje dla trenerki – niesamowita energia i zapał do pracy. Dzięki Pani nabrałam pewności swoich umiejętności mam motywację do działania! Serdecznie pozdrawiam.

Oceny dla tego szkolenia:
0
Średnia ocena 0 / 5
0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu First Time Manager, firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Vestas Sp. z o.o.; Wojewódzki Urząd Mazowiecki.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas