Budowanie autorytetu lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Sprawne zarządzanie i przewodzenie to główne zadania, które stoją przed liderami. Nieodzownym elementem oddziaływania na zespół jest autorytet szefa. Nie da się zaplanować budowania autorytetu jako zadania i wpisać go w kalendarz. Budujemy autorytet ciągle, przez to co robimy ludziom, ale także przez to, czego nie zrobimy – nasze zaniedbania.

Skuteczny menedżer rozumie potrzebę bycia z ludźmi, dopasowania właściwego stylu przywództwa  i  realizacji zadań.

Budowanie autorytetu lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Sprawne zarządzanie i przewodzenie to główne zadania, które stoją przed liderami. Nieodzownym elementem oddziaływania na zespół jest autorytet szefa. Nie da się zaplanować budowania autorytetu jako zadania i wpisać go w kalendarz. Budujemy autorytet ciągle, przez to co robimy ludziom, ale także przez to, czego nie zrobimy – nasze zaniedbania.

Skuteczny menedżer rozumie potrzebę bycia z ludźmi, dopasowania właściwego stylu przywództwa  i  realizacji zadań.

Cele i Korzyści

 • Poznanie zasad budowanie autorytetu lidera.
 • Przećwiczenie wystąpień – expoze szefa oraz spotkania z zespołem.
 • Dopasowanie zasad budowania autorytetu lidera do modelu DISC zespołu.
 • Zweryfikowanie możliwych osłabiaczy autorytetu lidera.
 • Wypracowanie IPD mającego wzmocnić autorytet lidera.

Program Szkolenia

Program szkolenia oraz zawartość merytoryczna zostanie dopasowana finalnie do potrzeb Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników.

Moduł I. Budowanie autorytetu lidera.

 • Czym jest autorytet i jakie ma znaczenie w praktyce – dyskusja grupowa.
 • Jakie cechy, umiejętności wpływają na autorytet? – praca w podgrupach nad identyfikacją zachowań, które budują i osłabiają autorytet menedżera.
 • Rola i odpowiedzialność menedżera  – ćwiczenie indywidualne.
 • Jak budować siłę psychologiczną i pewność siebie – gra obrazująca reguły budowania pewności siebie w relacjach z innymi.
 • Jak nie zdominować zespołu i nie osłabiać swojego autorytetu liderskiego  – przykłady filmowe.

Moduł II. Autorytet lidera – wystąpienie kontraktujące.

 • Kiedy menedżer powinien zabrać głos?
 • Wystąpienie do zespołu – jak to zrobić dobrze – przykład i anty przykład filmowy.
 • Struktura wystąpienia kontraktującego – expose lidera.
 • Przygotowanie expose do swojego zespołu – ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w małych grupach i na forum (jakim chcę być szefem, co jest dla mnie ważne, co będę doceniał, czego nie będę tolerował).
 • O co zadbać podczas wystąpienia? – najważniejsze wnioski.

Moduł IV. Analiza Extended DISC jako narzędzie do planowania rozwoju własnego i pracowników.

 • Przedstawienie modelu DISC i omówienie.
 • Analiza własnych typów-  test (opcja dodatkowo płatny raport indywidualny).
 • Omówienie wyników i nauka ich interpretacji.
 • Ścieżki dostępu  w grupach typologicznych (zwroty i sformułowania korzystne i niekorzystne, motywatory i osłabiacze.
 • Argumentacja dopasowana do typu.
 • Zarządzanie sytuacyjne Blancharda

Moduł V. Diagnoza rozwoju pracownika od debiutanta do eksperta.

 • Sygnały rozpoznawcze na poszczególnych poziomach dojrzałości pracownika.
 • Analiza swojego zespołu.
 • Style przywództwa dopasowane do poziomu dojrzałości pracownika.
 • Co się dzieje kiedy nie dopasujemy stylu przywództwa do konkretnego zadania i pracownika?
 • Scenki sytuacyjne.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.