budowanie autorytetu lidera

Budowanie autorytetu lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Budowanie autorytetu lidera to wymagający proces, którego rezultat zależy od wielu umiejętności i kompetencji menedżera kierującego pracą zespołu. Jak budować autorytet? Co wzmacnia autorytet, a co go osłabia? Jakie są źródła autorytetu i jakie korzyści przynosi liderowanie z pozycji autorytetu? O tym i wielu innych istotnych aspektach budowania pozycji lidera dowiesz się, realizując opracowany przez nas projekt szkoleniowy: „Budowanie autorytetu lidera”. Szkolenie przygotowuje szefów zespołu, aktualnych i przyszłych liderów do świadomego kształtowania pozycji przewodnika, eksperta i profesjonalisty, który potrafi przekonać podwładnych do własnej wizji, zaangażować pracowników w jej realizację i kierować zespołem, w taki sposób, by każdy jego członek mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.

Sprawne zarządzanie i przewodzenie to główne zadania, które stoją przed liderami. Nieodzownym i niezwykle skutecznym elementem oddziaływania na zespół jest autorytet szefa. Nie da się zaplanować budowania autorytetu jako zadania i wpisać go w kalendarz. Budujemy autorytet ciągle, przez to, co robimy, ale także przez to, czego nie zrobimy – nasze zaniedbania. Skuteczny menedżer rozumie potrzebę bycia z ludźmi, dopasowania właściwego stylu przywództwa i realizacji zadań. Skuteczny menedżer wie, z czego wynika jego siła i jak wykorzystać wypracowaną przez siebie pozycję do wzmacniania synergii w zespole, motywowania ludzi i stymulowania ich do ciągłego rozwoju. „Budowanie autorytetu lidera” to szkolenie, które pozwala Kursantom odnaleźć własną i dla siebie najwłaściwszą drogę do pozycji lidera obdarzonego nie tylko autorytetem, ale i zaufaniem. Kurs pomaga kierownikom wzmacniać pewność siebie, prawidłowo diagnozować własne mocne i słabe strony i wypracować osobisty styl przywództwa oparty na autorytecie i zgodny z modelem DISC zespołu.

Zamknięty kurs „Budowanie autorytetu lidera” to nowatorski projekt rozwojowy o maksymalnym poziomie indywidualizacji – realizowane na zamówienie szkolenie dla liderów każdorazowo optymalizujemy, by realizowało ono najważniejsze dla danej grupy Kursantów cele i zaspokajało najistotniejsze dla nich potrzeby szkoleniowe. Również miejsce szkolenia, jego termin, agenda i tryb nauczania są dostosowywane do oczekiwań Klientów zamawiających dany kurs. Zapraszamy do kontaktu – wspólnie ustalimy wszelkie szczegóły szkolenia i zadbamy o efektywność działań zatrudnionego w Państwa firmie personelu zarządzającego. Kurs z budowania autorytetu możemy poprowadzić jako szkolenie stacjonarne lub wygodny w organizacji kurs online, dzięki któremu zaoszczędzicie Państwo czas, energię i środki. Sprawdź, jakie inne korzyści oferuje szkolenie „Budowanie autorytetu lidera” – konsultanci Human Skills są do Twojej dyspozycji.

Budowanie autorytetu lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

budowanie autorytetu lidera

Budowanie autorytetu lidera to wymagający proces, którego rezultat zależy od wielu umiejętności i kompetencji menedżera kierującego pracą zespołu. Jak budować autorytet? Co wzmacnia autorytet, a co go osłabia? Jakie są źródła autorytetu i jakie korzyści przynosi liderowanie z pozycji autorytetu? O tym i wielu innych istotnych aspektach budowania pozycji lidera dowiesz się, realizując opracowany przez nas projekt szkoleniowy: „Budowanie autorytetu lidera”. Szkolenie przygotowuje szefów zespołu, aktualnych i przyszłych liderów do świadomego kształtowania pozycji przewodnika, eksperta i profesjonalisty, który potrafi przekonać podwładnych do własnej wizji, zaangażować pracowników w jej realizację i kierować zespołem, w taki sposób, by każdy jego członek mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.

Sprawne zarządzanie i przewodzenie to główne zadania, które stoją przed liderami. Nieodzownym i niezwykle skutecznym elementem oddziaływania na zespół jest autorytet szefa. Nie da się zaplanować budowania autorytetu jako zadania i wpisać go w kalendarz. Budujemy autorytet ciągle, przez to, co robimy, ale także przez to, czego nie zrobimy – nasze zaniedbania. Skuteczny menedżer rozumie potrzebę bycia z ludźmi, dopasowania właściwego stylu przywództwa i realizacji zadań. Skuteczny menedżer wie, z czego wynika jego siła i jak wykorzystać wypracowaną przez siebie pozycję do wzmacniania synergii w zespole, motywowania ludzi i stymulowania ich do ciągłego rozwoju. „Budowanie autorytetu lidera” to szkolenie, które pozwala Kursantom odnaleźć własną i dla siebie najwłaściwszą drogę do pozycji lidera obdarzonego nie tylko autorytetem, ale i zaufaniem. Kurs pomaga kierownikom wzmacniać pewność siebie, prawidłowo diagnozować własne mocne i słabe strony i wypracować osobisty styl przywództwa oparty na autorytecie i zgodny z modelem DISC zespołu.

Zamknięty kurs „Budowanie autorytetu lidera” to nowatorski projekt rozwojowy o maksymalnym poziomie indywidualizacji – realizowane na zamówienie szkolenie dla liderów każdorazowo optymalizujemy, by realizowało ono najważniejsze dla danej grupy Kursantów cele i zaspokajało najistotniejsze dla nich potrzeby szkoleniowe. Również miejsce szkolenia, jego termin, agenda i tryb nauczania są dostosowywane do oczekiwań Klientów zamawiających dany kurs. Zapraszamy do kontaktu – wspólnie ustalimy wszelkie szczegóły szkolenia i zadbamy o efektywność działań zatrudnionego w Państwa firmie personelu zarządzającego. Kurs z budowania autorytetu możemy poprowadzić jako szkolenie stacjonarne lub wygodny w organizacji kurs online, dzięki któremu zaoszczędzicie Państwo czas, energię i środki. Sprawdź, jakie inne korzyści oferuje szkolenie „Budowanie autorytetu lidera” – konsultanci Human Skills są do Twojej dyspozycji.

Cele i Korzyści

Przygotowane przez ekspertów Human Skills szkolenia z budowania autorytetu lidera gruntownie przygotowują Uczestników kursów do roli świadomego przywódcy i skutecznego w swych działaniach menedżera, którego efektywność ma fundamentalne znaczenie dla planów biznesowych i celów zatrudniającej go firmy lub organizacji. Zaprojektowane przez nas zamknięte szkolenie „Budowanie autorytetu lidera” rozwija kluczowe umiejętności i kompetencje efektywnie działającego menedżera, który potrafi umiejętnie kierować zespołem i jego potencjałem, motywować pracowników i skutecznie angażować ich do działania. Kursy dla aktualnych i przyszłych liderów z powyższej tematyki koncentrują się na pogłębianiu eksperckiej wiedzy z obszaru zarządzania, komunikacji i psychologii oraz nauce praktycznych umiejętności tworzących warsztat profesjonalnego menedżera i przywódcy. Zaprojektowany przez nas zamknięty kurs „Budowanie autorytetu lidera” daje firmom i organizacjom możliwość wykształcenia świadomego swojej roli lidera i sprawnego w osiąganiu celów kierownika w jednej osobie, a Uczestnikom warsztatu pozwala zmaksymalizować potencjał zawodowy, udoskonalić warsztat pracy i osiągnąć pozycję autorytetu i wzoru, za którym podążają inni. Szkolenia „Budowanie autorytetu lidera” odwołują się do najaktualniejszej wiedzy i bazują na uznanych powszechnie koncepcjach zarządzania kapitałem ludzkim. Programy naszych kursów z powyższej tematyki są zawsze dostosowywane do potrzeb zamawiającej kurs organizacji, wzbogacone są o przykłady zaczerpnięte z życia oraz wnikliwe analizy rzeczywistych, a nie wymyślonych przypadków. To sprawia, że realizowane przez nas zamknięte kursy dla kierowników i liderów zespołów uczą tego, co faktycznie jest przydatne i potrzebne na stanowisku menedżerskim w nowocześnie zarządzanej organizacji. Zamknięte szkolenia „Budowanie autorytetu lidera” to nowoczesne i wyjątkowo praktyczne kursy o najwyższym standardzie i skuteczności, co potwierdzają liczne uzyskane przez Human Skills nagrody i certyfikaty. Nasze kursy charakteryzuje ponadto duża elastyczność – szkolenie poświęcone procesowi budowania autorytetu można zrealizować w Human Skills jako klasyczny i lubiany stacjonarny kurs lub przyjazne w organizacji i sprzyjające oszczędności czasu szkolenie online. Prezentowany kurs uzupełniliśmy dodatkowo programem specjalnej opieki poszkoleniowej – wszyscy Uczestnicy warsztatu mogą liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony eksperta prowadzącego zajęcia jeszcze przez miesiąc od chwili ich zakończenia. E-mentoring jest bezpłatny i odbywa się w formie konsultacji online. Wszystkie przygotowane przez nas szkolenia zamknięte dopełniamy również wnikliwą ewaluacją. Prowadzone przez nas kursy zamknięte są indywidualnie wyceniane i mogą być dofinansowywane ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) lub BUR.

Jakie korzyści oferują szkolenia „Budowanie autorytetu lidera” z naszej oferty?

Szkolenie „Budowanie autorytetu lidera” pozwala kierownikom i kandydatom na kierowników zdobyć fachową i sprawdzoną wiedzę z dziedziny zarządzania, która ma kluczowe znaczenie dla procesu budowania pozycji lidera i kształtowania sprzyjających efektywnej pracy atmosfery zaufania i współpracy w zespole. Kursy z tego obszaru umożliwiają Uczestnikom wypracowanie osobistej strategii budowania własnego autorytetu i doskonalą umiejętności i kompetencje konieczne do jej urzeczywistnienia.

Kurs „Budowanie autorytetu lidera” wyposaża Uczestników w specjalistyczną wiedzę o:

 • istocie autorytetu i jego potencjale w procesie zarządzania;
 • zasadach budowania autorytetu lidera;
 • metodach diagnozowania własnych mocnych i słabych stron jako lidera;
 • regułach dostosowywania metod budowania autorytetu lidera do modelu DISC zespołu;
 • zasadach komunikacji wspierającej kształtowanie pozycji eksperta i wzoru;
 • regułach prowadzenia spotkań z zespołem i przygotowania exposé szefa;
 • potencjale różnych stylów przywództwa.

Prezentowane szkolenie zamknięte rozwija kluczowe dla liderów umiejętności:

 • określania swoich mocnych i słabych stron;
 • definiowania czynników determinujących efektywność osobistą;
 • wykorzystania modelu DISC w procesie zarządzania i budowania pozycji lidera;
 • świadomego kształtowania własnej pozycji w zespole;
 • dostosowywania własnej strategii budowania autorytetu do specyfiki zespołu i jego członków;
 • wiarygodnej autoprezentacji i prezentacji swojej wizji;
 • argumentowania i przekonywania;
 • motywowania i angażowania zespołu.

Szkolenie „Budowanie autorytetu lidera” doskonali kompetencje przywódcze związane z:

 • efektywnością osobistą;
 • świadomym oddziaływaniem na zarządzany zespół;
 • budowaniem relacji w zespole;
 • kształtowaniem pozycji lidera i autorytetu.

Zamknięty warsztat poświęcony metodom i regułom budowania autorytetu szefa i lidera pozwala Kursantom zidentyfikować mocne strony swojego stylu przywództwa i świadomie kształtować ten styl w celu wzmocnienia siły swojego oddziaływania. Kursanci będą też mieli okazję odnalezienia „osłabiaczy” autorytetu lidera i opracowania IPD, którego celem będzie wzmocnienie autorytetu lidera i szefa.

Program Szkolenia

Prezentowany zamknięty kurs realizowany jako stacjonarne szkolenie może się odbyć we wskazanym przez Klienta miejscu bądź na terenie naszego nowocześnie zaaranżowanego ośrodka szkoleniowego w centrum Warszawy. Osoby realizujące warsztat „Budowanie autorytetu lidera” w naszej siedzibie mogą liczyć na naszą gościnność, przyjazną atmosferę, a także doskonałe warunki do nauki i treningu. W cenie szkolenia zapewniamy też Kursantom poczęstunek, który zostanie podany w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy lunch serwowany w lokalnej restauracji. Kurs „Budowanie autorytetu lidera” składa się standardowo z 4 modułów, ponieważ jednak priorytetowo traktujemy opracowaną przez nas metodę indywidualizacji procesu szkolenia, program konkretnego kursu może zostać zmodyfikowany w taki sposób, by jego zawartość metodyczna i merytoryczna gwarantowały maksymalnie wysoką skuteczność i wartość praktyczną szkolenia. Również agenda kursu jest każdorazowo ustalana z Klientem zamawiającym warsztat. Wszystkim Uczestnikom zajęć zapewniamy nieodpłatnie pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych, które systematyzują i podsumowują wiedzę dotyczącą autorytetu szefa i reguł jego budowania, a także miesięczny okres darmowej opieki poszkoleniowej. Ze wsparcia trenera prowadzącego warsztat Kursanci mogą korzystać podczas spotkań prowadzonych w formie e-konsultacji.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Budowanie autorytetu lidera”

Kurs rozpoczyna się od sekcji poświęconej diagnozie, omówieniu celów kursu i sprawom organizacyjnym. Wyniki przeprowadzonej przez trenera diagnozy pozwolą nam dostosować program szkolenia do ujawnionych i faktycznie istniejących potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu. Ponieważ zamknięte szkolenie „Budowanie autorytetu lidera” ma charakter warsztatowy, zajęcia zdominowane są przez stymulujące do działania nowoczesne metody nauczania, dostosowane do realiów pracy Kursantów zadania praktyczne oraz ćwiczenia specjalnie zaprojektowane na potrzeby szkolenia. Warsztat realizujemy w pełnej zgodzie z filozofią wpisaną w model Activity Based Learning oraz cykl Kolba. W czasie zajęć koncentrujemy się więc na działaniu i uczymy w praktyce wykorzystywać narzędzia kształtowania pozycji lidera i wzmacniania jego autorytetu. Kurs „Budowanie autorytetu lidera” kończy się wnikliwą ewaluacją zrealizowanego programu, a w ramach jego podsumowania wszyscy Kursanci będą mieli okazję sformułować IPD oparty o zdobytą w czasie szkolenia wiedzę i wykorzystujący nowo nabyte umiejętności. Na życzenie Uczestników ekspert prowadzący warsztat może również udzielić Kursantom wsparcia w optymalizacji przyjętego przez nich planu rozwoju kompetencji zawodowych. Kurs zamknięty poświęcony metodom i regułom budowania autorytetu szefa i lidera rozpoczynamy zwykle około godziny 9:00 rano, a kończymy w godzinach popołudniowych (sesja treningowa trwa co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami, w tym jedną dłuższą pauzą w porze lunchu).

Program, formę szkolenia oraz agendę jego godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Wprowadzenie do kursu: rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i identyfikacja celów szkolenia, sprawy organizacyjne, ustalenie kontraktu.

Moduł I. Budowanie autorytetu lidera – podstawowe zagadnienia

 • Czym jest autorytet i jakie ma znaczenie w praktyce? – dyskusja grupowa.
 • Jakie cechy, umiejętności wpływają na autorytet? – praca w podgrupach nad identyfikacją zachowań, które budują i osłabiają autorytet menedżera.
 • Rola i odpowiedzialność menedżera – ćwiczenie indywidualne.
 • Jak budować siłę psychologiczną i pewność siebie – gra obrazująca reguły budowania pewności siebie w relacjach z innymi.
 • Jak nie zdominować zespołu i nie osłabiać swojego autorytetu liderskiego? – przykłady filmowe.

Moduł II. Autorytet lidera – wystąpienie kontraktujące

 • Kiedy menedżer powinien zabrać głos?
 • Wystąpienie do zespołu – jak to zrobić dobrze? – przykład i anty przykład filmowy.
 • Struktura wystąpienia kontraktującego – exposé lidera.
 • Przygotowanie exposé do swojego zespołu – ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w małych grupach i na forum (jakim chcę być szefem, co jest dla mnie ważne, co będę doceniał, czego nie będę tolerował?).
 • O co lider powinien zadbać podczas wystąpienia? – najważniejsze wnioski.

Moduł III. Analiza Extended DISC jako narzędzie do planowania rozwoju własnego i rozwoju pracowników

 • Przedstawienie modelu DISC i omówienie jego możliwości.
 • Analiza własnych typów – test (opcja dodatkowa: płatny raport indywidualny).
 • Omówienie wyników i nauka ich interpretacji.
 • „Ścieżki dostępu” w grupach typologicznych (zwroty i sformułowania korzystne oraz niekorzystne, motywatory i osłabiacze).
 • Argumentacja dopasowana do typu opisanego przez model DISC.
 • Zarządzanie sytuacyjne Blancharda.

Moduł IV. Diagnoza rozwoju pracownika od debiutanta do eksperta

 • Sygnały rozpoznawcze na poszczególnych poziomach dojrzałości pracownika.
 • Analiza swojego zespołu.
 • Style przywództwa dopasowane do poziomu dojrzałości pracownika.
 • Co się dzieje kiedy nie dopasujemy stylu przywództwa do konkretnego zadania i pracownika?
 • Scenki sytuacyjne.

Podsumowanie kursu: opracowanie indywidualnych planów działania w obszarze budowania autorytetu szefa i lidera, wnioski końcowe, ewaluacja szkolenia.

Zdalne szkolenie poświęcone metodom i regułom budowania autorytetu szefa i lidera to teoretyczno-praktyczny kurs realizowany w czasie rzeczywistym w wirtualnych pokojach serwisów Zoom bądź Clickmeeting. Zdalny tryb treningu to szczególnie korzystna forma szkolenia, która sprzyja oszczędności czasu i pozostawia Kursantom swobodę w zakresie wyboru okoliczności i miejsca nauki. Do uczestnictwa w kursie online „Budowanie autorytetu lidera” nie są też potrzebne wyspecjalizowane umiejętności ani specjalne zaplecze techniczne. Kursanci muszą jedynie dysponować urządzeniem pozwalającym utworzyć połączenie video online, np. tabletem lub telefonem. Kurs składa się z 4 modułów w swoim podstawowym wariancie. Realizowane na zamówienie szkolenie z budowania autorytetu każdorazowo jednak optymalizujemy w taki sposób, by jego zawartość merytoryczna i metodyczna, forma oraz agenda godzinowa w pełni odpowiadały potrzebom organizacji zamawiającej szkolenie. W związku z powyższym w przebiegu warsztatu mogą pojawić się dodatkowe zagadnienia lub alternatywne ćwiczenia, które zagwarantują maksymalną efektywność danego szkolenia i podwyższą jego praktyczną wartość. Wszystkie osoby realizujące prezentowany kurs otrzymają od nas nieodpłatnie pakiet wysokiej jakości dedykowanych materiałów szkoleniowych podsumowujących wiedzę na temat reguł budowania autorytetu, a także objęte zostaną specjalnym programem opieki poszkoleniowej w formie konsultacji online z ekspertem prowadzącym zajęcia. Z bezpłatnych konsultacji Uczestnicy szkolenia mogą korzystać nawet przez 30 dni od dnia realizacji warsztatu.

Szczegółowy program zamkniętego szkolenia online „Budowanie autorytetu lidera”

Prezentowane szkolenia realizujemy w zgodzie z udostępnionym poniżej programem bądź jego zmodyfikowaną wersją opracowaną z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy Kursantów. Optymalizacja programu szkolenia odbywa się na podstawie wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu przeprowadzonej przez trenera kierującego zajęciami. Zdalny kurs „Budowanie autorytetu lidera” standardowo rozpoczyna się w godzinach porannych (zwykle jest to godzina 9:00 rano) i trwa minimum 7 godzin zegarowych z przerwami. Ponieważ szkolenie ma charakter warsztatowy, w czasie zajęć wykorzystywane są głównie aktywizujące metody i techniki nauczania oraz różnorodne zadania praktyczne skoncentrowane na nauce przez działanie i doświadczanie. Podczas realizacji kursu kierujemy się wytycznymi zawartymi w koncepcji Activity Based Learning i w założeniach cyklu Kolba. Na życzenie Kursantów możemy dopełnić warsztat w fazie podsumowania pakietem rekomendacji dotyczących optymalnych przyszłych kroków szkoleniowych dla Uczestników szkolenia.

Program, formę oraz agendę godzinową kursu Budowanie autorytetu lidera” dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie zajęć: diagnoza potrzeb Uczestników warsztatu i omówienie celów kursu. Kontrakt i sprawy organizacyjne.

Moduł I. Budowanie autorytetu lidera – wprowadzenie do tematu kursu

 • Autorytet – czym jest i jakie ma znaczenie w praktyce? – dyskusja na forum grupy.
 • Jakie umiejętności/cechy wpływają na autorytet? – ćwiczenia w podgrupach nad identyfikacją zachowań, które kształtują (osłabiają/wzmacniają) autorytet lidera.
 • Rola i odpowiedzialność menedżera – ćwiczenie indywidualne.
 • Jak budować pewność siebie i siłę psychologiczną – gra obrazująca zasady budowania pewności siebie w relacjach z otoczeniem.
 • Jak nie osłabiać swojego autorytetu liderskiego i nie zdominować zespołu? – materiały filmowe ilustrujące przykłady dobrych i złych praktyk.

Moduł II. Autorytet lidera – wystąpienie kontraktujące

 • Kiedy i w jakich sytuacjach manager powinien zabrać głos?
 • Wystąpienie do zespołu – jak dobrze je przeprowadzić? – przykład i anty przykład filmowy.
 • Struktura wystąpienia kontraktującego – exposé lidera.
 • Przygotowanie exposé do zespołu – ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w grupach i na forum (jakim chcę być szefem, co jest dla mnie ważne, co będę doceniał, czego nie będę tolerował?).
 • O co należy zadbać podczas wystąpienia? – wnioski.

Moduł III. Analiza Extended DISC jako narzędzie do planowania rozwoju osobistego lidera i rozwoju zarządzanych pracowników

 • Prezentacja założeń modelu DISC z omówieniem jego możliwości.
 • Autoanaliza typu na podstawie modelu DISC – test (opcja dodatkowa: odpłatny raport indywidualny).
 • Omówienie wyników testu i nauka ich interpretacji.
 • „Ścieżki dostępu” w grupach typologicznych (sformułowania korzystne i niekorzystne, osłabiacze i motywatory).
 • Argumentacja dostosowana do typu DISC.
 • Zarządzanie sytuacyjne Blancharda.

Moduł IV. Diagnoza rozwoju pracownika od debiutanta do eksperta

 • Sygnały rozpoznawcze na poszczególnych poziomach dojrzałości pracownika.
 • Analiza członków zarządzanego zespołu.
 • Style przywództwa adekwatne do poziomu dojrzałości pracowników.
 • Co się dzieje, gdy nie dopasujemy stylu przywództwa do specyfiki zadania i typu pracownika?
 • Scenki sytuacyjne.

Zakończenie szkolenia: sporządzenie indywidualnych planów działania (IPD) w obszarze budowania autorytetu lidera, wnioski podsumowujące, ewaluacja kursu.

Szkolenia i usługi uzupełniające

ROLA MENEDŻERA W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW

Asertywny menedżer – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

skuteczne wystąpienia dla menedżerów

Skuteczne wystąpienia dla menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

first time manager

First Time Manager – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie Zarządzanie zespołem zróżnicowanym kulturowo

Menedżer w różnorodnym zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Skuteczne angażowanie i motywacja pracowników przez menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Akademia lidera zespołu szkolenie

Akademia Lidera Zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Bez autorytetu lidera nie da się w pełni wykorzystać możliwości zespołu oraz płynnie realizować celów organizacji.

Wiele przydatnych treści. Bardzo dobry kontakt trenera z grupą i ciekawy sposób prowadzenia zajęć.

Świetne szkolenie, naprawdę polecam. Trener niezwykle kompetentny, opierał się na własnych doświadczeniach, opowiadał o rozwiązaniach, które sprawdziły się w konkretnych sytuacjach. Podszedł do nas bardzo indywidualnie – miałam wrażenie zrozumienia mojej sytuacji. Dzięki temu szkoleniu czuje się zdecydowanie silniejsza jako lider.

Jestem pod wrażeniem, jak profesjonalnie to szkolenie potrafi przygotować menedżera do zarządzania ludźmi. Mam poczucie ogromu wiedzy i umiejętności, które z pewnością wykorzystam w swojej pracy.

Dziękuję za szkolenie, pełen profesjonalizm i komfort.

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu narzędzi skutecznego menedżera firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o., AMINEX Sp. z o.o., Akademia Języków Obcych Chelsea, XBS Group Sp. z o.o., Partner Temps Sp. z o.o, GTV Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa, Info Veriti Polska Sp. z o.o., Elokon Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o, Balteam Crewing Agency Sp. z o.o., Urząd Statystyczny w Warszawie, Politechnika Opolska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego, CTM Advisory Sp. z o.o, Accenture, Luxmed, Kraina Marzeń, Peak Packaging Poland Sp. z o.o., K29 sp. z o.o., Poczta Polska S.A.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas