angażowanie i motywacja pracowników

Skuteczne angażowanie i motywacja pracowników przez menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Motywacja nie jest lekiem na spadek zaangażowania pracowników. W jaki sposób angażować zespół i wspierać pracowników, by realizowali zadania? To długi proces, który ma początek w osobie menedżera. To właśnie szef, znając ludzi, ich oczekiwania, talenty, trudności może wpływać na zaangażowanie pracowników i na ich motywację. Szkolenie to obala mity związane z motywacją i pokazuje sposoby, narzędzia do pracy z ludźmi, wpływające na zaangażowanie.

Skuteczne angażowanie i motywacja pracowników przez menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Motywacja nie jest lekiem na spadek zaangażowania pracowników. W jaki sposób angażować zespół i wspierać pracowników, by realizowali zadania? To długi proces, który ma początek w osobie menedżera. To właśnie szef, znając ludzi, ich oczekiwania, talenty, trudności może wpływać na zaangażowanie pracowników i na ich motywację. Szkolenie to obala mity związane z motywacją i pokazuje sposoby, narzędzia do pracy z ludźmi, wpływające na zaangażowanie.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Koncepcjach klasycznych i nowoczesnych odnoszących się do tematu motywacji i zaangażowania.
 • Metodologii Gallupa opartej na pracy z talentami i mocnymi stronami.
 • Kotwicach motywacyjnych.
 • Tym jak budować komunikaty motywujące i jak unikać komunikatów demotywujących.
 • Modelach informacji zwrotnej wzmacniających i rozwijających.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozpoznawania potrzeb motywacyjnych pracowników.
 • Stosowania narzędzi motywacyjnych adekwatnych do potrzeb pracowników.
 • Analizy 12 pytań Gallupa i ich zastosowania.
 • Tworzenia motywujących komunikatów.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Wykorzystania zasobów w swoim zespole poprzez bazowanie na mocnych stronach i budowaniu zaangażowania.
 • Uważności na sygnały płynące od pracowników związane z ich funkcjonowaniem w zespole.
 • Udzielania motywującej i rozwojowej informacji zwrotnej.

Program Szkolenia

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

Moduł I. Wpływ menedżera na motywację pracowników i ich zaangażowanie

 • Istota motywacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 • Moja strefa wpływu jako menedżera – gdzie i jak mogę wspierać mój zespół, jak tworzyć warunki?
 • Analiza sytuacji motywujących i demotywujących w realności uczestników– ćwiczenie indywidualne.
 • Zaangażowanie pracowników – co ma na to wpływ?

Moduł II. Motywowanie – teorie – klasyczne vs nowoczesne

 • Klasyczne koncepcje motywacji – czyli co wiemy od lat (Herzberg, Maslow).
 • Motywacja 3.0. wg Pinka – budowanie poczucia mistrzostwa, sensu i autonomii.
 • Co motywuje młodych ludzi (pokolenie Z).
 • Talenty wg. Gallupa – jak bazować na tym co w nas najlepsze.
 • 12 pytań Gallupa – czyli jak skupiać wokół siebie najlepszych.

Moduł III. Komunikacja motywująca

 • Znaki rozpoznania.
 • Jak budować motywujące komunikaty i jak unikać tworzenia komunikatów demotywujących.
 • Jak tworzyć motywującą i wzmacniającą informację zwrotną.
 • Doceń – Pochwal – Wzmocnij.

Moduł IV. Dopasowanie motywatorów do poszczególnych osób

 • Kotwice motywacyjne Scheina – diagnoza swoich motywatorów.
 • Działania menedżerskie wspierające poszczególne motywatory.
 • Jak diagnozować swój zespół? – analiza case study.
 • Bank działań motywacyjnych.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu