angażowanie i motywacja pracowników

Skuteczne angażowanie i motywacja pracowników przez menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Motywacja nie jest lekiem na spadek zaangażowania pracowników. W jaki sposób angażować zespół i wspierać pracowników, by realizowali zadania? To długi proces, który ma początek w osobie menedżera. To właśnie szef, znając ludzi, ich oczekiwania, talenty, trudności może wpływać na zaangażowanie pracowników i na ich motywację. Szkolenie to obala mity związane z motywacją i pokazuje sposoby, narzędzia do pracy z ludźmi, wpływające na zaangażowanie.

Skuteczne angażowanie i motywacja pracowników przez menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Motywacja nie jest lekiem na spadek zaangażowania pracowników. W jaki sposób angażować zespół i wspierać pracowników, by realizowali zadania? To długi proces, który ma początek w osobie menedżera. To właśnie szef, znając ludzi, ich oczekiwania, talenty, trudności może wpływać na zaangażowanie pracowników i na ich motywację. Szkolenie to obala mity związane z motywacją i pokazuje sposoby, narzędzia do pracy z ludźmi, wpływające na zaangażowanie.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Koncepcjach klasycznych i nowoczesnych odnoszących się do tematu motywacji i zaangażowania.
 • Metodologii Gallupa opartej na pracy z talentami i mocnymi stronami.
 • Kotwicach motywacyjnych.
 • Tym jak budować komunikaty motywujące i jak unikać komunikatów demotywujących.
 • Modelach informacji zwrotnej wzmacniających i rozwijających.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozpoznawania potrzeb motywacyjnych pracowników.
 • Stosowania narzędzi motywacyjnych adekwatnych do potrzeb pracowników.
 • Analizy 12 pytań Gallupa i ich zastosowania.
 • Tworzenia motywujących komunikatów.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Wykorzystania zasobów w swoim zespole poprzez bazowanie na mocnych stronach i budowaniu zaangażowania.
 • Uważności na sygnały płynące od pracowników związane z ich funkcjonowaniem w zespole.
 • Udzielania motywującej i rozwojowej informacji zwrotnej.

Program Szkolenia

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

Moduł I. Wpływ menedżera na motywację pracowników i ich zaangażowanie

 • Istota motywacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 • Moja strefa wpływu jako menedżera – gdzie i jak mogę wspierać mój zespół, jak tworzyć warunki?
 • Analiza sytuacji motywujących i demotywujących w realności uczestników– ćwiczenie indywidualne.
 • Zaangażowanie pracowników – co ma na to wpływ?

Moduł II. Motywowanie – teorie – klasyczne vs nowoczesne

 • Klasyczne koncepcje motywacji – czyli co wiemy od lat (Herzberg, Maslow).
 • Motywacja 3.0. wg Pinka – budowanie poczucia mistrzostwa, sensu i autonomii.
 • Co motywuje młodych ludzi (pokolenie Z).
 • Talenty wg. Gallupa – jak bazować na tym co w nas najlepsze.
 • 12 pytań Gallupa – czyli jak skupiać wokół siebie najlepszych.

Moduł III. Komunikacja motywująca

 • Znaki rozpoznania.
 • Jak budować motywujące komunikaty i jak unikać tworzenia komunikatów demotywujących.
 • Jak tworzyć motywującą i wzmacniającą informację zwrotną.
 • Doceń – Pochwal – Wzmocnij.

Moduł IV. Dopasowanie motywatorów do poszczególnych osób

 • Kotwice motywacyjne Scheina – diagnoza swoich motywatorów.
 • Działania menedżerskie wspierające poszczególne motywatory.
 • Jak diagnozować swój zespół? – analiza case study.
 • Bank działań motywacyjnych.

Szkolenia i usługi uzupełniające

Szkolenie z motywowania pracowników

Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

delegowanie zadań

Delegowanie w pracy lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

first time manager

First Time Manager – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Delegowanie i monitorowanie

Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Akademia lidera zespołu szkolenie

Akademia Lidera Zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Wszystko na bardzo wysokim poziomie, a sposób prowadzenia zajęć przez trenera profesjonalny.”

„Trener prowadził szkolenie naprawdę ciekawie, potrafi połączyć praktykę z teorią.”

„Otwarta i innowacyjna metoda pracy. Bardzo dobra jakość materiałów szkoleniowych.”

Klienci

Zdrojowa Hotels Central Pomerania sp. z o.o, Scanfil Poland Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas