Narzędzia Human Resources

Z jakich narzędzi diagnostycznych i psychometrycznych możesz skorzystać w naszej firmie szkoleniowej?

narzędzia diagnostyczne HR

Od 14 lat oferujemy szeroki wybór narzędzi diagnostycznych i psychometrycznych wspierając procesy HR oraz zarządzanie zasobami i kapitałem ludzkim w organizacji.

Wdrażanie narzędzi służących identyfikacji cech osobowości, stylów pracy, motywacji, talentów i innych czynników mających wpływ na wydajność i zaangażowanie pracowników przynosi ogromne korzyści nie tylko organizacji, ekspertom HR i menedżerom, ale także i samym pracownikom.

Narzędzia diagnostyczne i psychometryczne pomagają w:

Umożliwiają wybór kandydatów najlepiej pasujących do stanowiska i kultury firmy zmniejszając ryzyko ich szybkiej rezygnacji z pracy.

Pozwalają znaleźć mocne i słabe strony pracownika, jego talenty oraz style pracy czy komunikacji, na bazie których mogą być tworzone spersonalizowane plany rozwoju i modyfikacje stanowiskowe. 

Na podstawie wyników badań określane są możliwości w zakresie poprawy komunikacji, współpracy i produktywności zespołu. Już sama identyfikacja mocnych stron oraz świadomość preferencji członków zespołu buduje większą otwartość na porozumienie oraz ukazuje możliwości skuteczniejszego wykorzystania potencjału. 

Świadomość stylów i preferencji wpływa pozytywnie na motywację i zaangażowanie pracownika, który zyskuje rzetelną wiedzę o sobie a także wskazówki do efektywnej współpracy. 

Praca w oparciu o wyniki narzędzi diagnostycznych wpływa na podnoszenie się kompetencji specjalistów oraz kadry zarządzającej w zakresie komunikacji, efektywności osobistej, zarządzania czasem i zadaniami, a także wielu innych obszarów kompetencji pracowników.

Z jakich narzędzi diagnostycznych i psychometrycznych możesz skorzystać w Human Skills?

Analiza indywidualna na bazie modelu DISC opierająca się 2 dychotomiach myślenie-uczucie i percepcja-intuicja. Dostarcza informacji o stylu  zachowania,  komunikacji. Model DISC obrazują 4 energie kolorystyczne.  🔵🔴🟡🟢

Model opisujący  indywidualny styl działania i preferencje w różnych sytuacjach. Opiera się na 3 dychotomiach ekstrawersja-introwersja, myślenie-uczucie oraz doznanie-intuicja. Kładzie nacisk na mocne strony i relacje. Obrazowany 4 kolorami DISC. 🔵🔴🟡🟢

Narzędzie psychometryczne przeznaczone dla menedżerów i liderów. Pozwala zrozumieć różne style kierowania oraz odkryć swój styl i efektywność przywódczą. 

Test psychometryczny talentów Instytutu Gallupa CliftonStrengths™ pozwala odkryć TOP 5 talentów lub unikalną kombinację wszystkich 34 talentów według Gallupa. 

Polski test psychometryczny określający style myślenia i związane z nimi style komunikowania się i działania. Opiera się na 4 perspektywach poznawczych. Możliwy dodatek „Style Myślenia Superbohatera”.

Narzędzie psychometryczne opracowane przez Extended Tools, przeznaczone do mierzenia kompetencji sprzedawców, handlowców w tym ich potencjału oraz indexu wymówek. 

Narzędzie psychometryczne ukazuje jak ludzie faktycznie zachowują się w miejscu pracy i jakie role oraz zadania będą dla nich najlepsze. Bazuje na 9 typach zachowań zwanych „Rolami Zespołowymi.”

Test psychometryczny badający siłę i odporność psychiczną. Pozwala zrozumieć mechanizmy odpowiedzialne za wytrzymałość psychiczną i wskazać obszary, które można kształtować i rozwijać.

Trzy kwestionariusze psychometryczne: HPI – Raport Potencjału, HDS – Badanie Rozwojowe i MVPI – Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji. Dostarcza także wiedzy o tzw. czynnikach ryzyka, które utrudniają funkcjonowanie w relacjach. 

Pięcioczynnikowy model osobowości czyli „Wielka Piątka”. Model wykorzystuje pięć wymiarów behawioralnych: wolę, energię, uczuciowość, kontrolę, emocjonalność. Narzędzie psychometryczne dostarcza wszechstronny raport o potencjalnym zachowaniu danej osoby w pracy. 

W skład systemu psychometrycznego MaxieDISC wchodzi diagnoza zachowań indywidualnych i zespołów, uwzględniająca między innymi inteligencję emocjonalną czy neurotyzm. Pozwala na określenie procentowego udziału każdego stylu DISC u danej osoby, a także na zidentyfikowanie jej mocnych i słabych stron.

Model psychometryczny  pomiarowy stylów myślenia uwzględniający jak ludzie myślą w konkretnych kontekstach. W MindSonarze widzimy, że style myślenia zmieniają się pod wpływem przekonań człowieka – są jak nawyki, które można kształtować. 

Narzędzie psychometryczne badające podstawowe motywatory życiowe. Bada preferencje w zakresie 8 kluczowych motywatorów odgrywających role w środowisku pracy oraz podejścia do nagród wewnętrznych i zewnętrznych.

Metoda psychometryczna weryfikująca wewnętrzną motywację człowieka. Pokazuje indywidualną skalę potrzeb, które musimy zaspokoić, by działać wydajnie w każdym obszarze życia. 

Jest narzędziem diagnostycznym Analizy Biostrukturalnej, która określa naturę ludzką, a nie zachowania, które są zmienne.  Może uzupełniać szkolenia ze sprzedaży, ale także programy rozwojowe skoncentrowane na efektywności osobistej.

 Narzędzie psychometryczne określa style zachowania DISC oraz pogłębia diagnozę o nieobserwowane zachowania:  role zespołowe, wartości i postawy. 

 Sprawdź także nasze Usługi HR w obszarze AC/DC i ocen okresowych, Team Buildingu, Work-life Balance, wypalenia zawodowego i wiele więcej!

certyfikowany trener

Wyniki badań powinny być interpretowane przez eksperta, by w połączeniu z innymi informacjami dawać konstruktywny feedback, określający możliwości skutecznego rozwoju pracownika lub zespołu. Właśnie dlatego narzędziom w Human Skills towarzyszą sesje indywidualne oraz szkolenia i warsztaty praktyczne z naszymi Trenerami narzędzi (często określanymi profesjonalnie mianem Konsultanta). Nasi eksperci posiadają certyfikacje specjalistycznych organów uprawnionych do wydania zezwolenia do prowadzenie badań i szkoleń, potwierdzone certyfikatami oraz dokumentacją. 

Identyfikacja potencjału i talentów pracowników to inwestycja w budowanie silnych i produktywnych zespołów.

To ludzie tworzą firmę oraz jej potencjał i to oni mają realny wpływ na realizację celów biznesowych.  Dlatego tak ważny jest nie tylko dobór zespołu, ale i optymalne zarządzanie talentami i zagrożeniami jego poszczególnych członków. 

Wdrażanie narzędzi diagnostycznych i systematyczna praca na bazie ich wyników ograniczają:

  • Rotację pracowników;
  • Zjawisko wypalenia zawodowego;
  • Mobbing i konflikty w organizacji;
  • Koszty wynikające z nieodpowiednio dobranych szkoleń czy nieskutecznych rekrutacji.

Wybierz Human Skills jako zaufanego partnera rozwoju organizacji z wykorzystaniem wybranego narzędzia diagnostycznego.

Nie wiesz jakie narzędzie byłoby efektywnym rozwiązaniem w Twojej organizacji? Pomożemy Ci je dobrać na podstawie indywidualnych potrzeb i możliwości.

narzędzia diagnostyczne hr