Szkolenia dla administracji

Szkolenia dla administracji to specjalny dział kursów dostępnych w naszym najnowszym katalogu profesjonalnych szkoleń, a tworzą go dedykowane kursy dla urzędników i pracowników instytucji publicznych. Reguły funkcjonowania organów rządowych, samorządu i instytucji publicznych podlegają nieustannym przeobrażeniom, ponieważ zmienia się charakter relacji urzędnik-petent (klient), zmieniają się techniczne warunki funkcjonowania urzędów oraz całe otoczenie, w jakim działa administracja publiczna. Szkolenia przygotowane przez naszych ekspertów adresowane do pracowników szeroko pojętej administracji to nowoczesne projekty szkoleniowe, które biorą pod uwagę nie tylko specyficzne potrzeby jednostek publicznych i urzędów, ale też przemiany, jakie stają się obecnie ich udziałem. Przygotowujemy pracowników urzędów i instytucji publicznych wszystkich szczebli do profesjonalnego realizowania powierzonych im zadań z wykorzystaniem fachowej wiedzy i wyspecjalizowanych umiejętności z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania czy prawa.

Przygotowane przez nas zamknięte szkolenia dla administracji publicznej to różnego typu szkolenia dla urzędników i pracowników instytucji publicznych, które koncentrują się na rozwijaniu umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy w poszczególnych sektorach życia publicznego, takich jako oświata, kultura, finanse, zatrudnienie czy sprawy społeczne. Nasze szkolenia dla pracowników administracji publicznej wyróżnia wysoki poziom indywidualizacji programu i maksymalny stopień dostosowania treści kursów oraz form i metod nauczania do szczególnych potrzeb szkoleniowych konkretnych urzędów i instytucji, dzięki czemu możemy zaoferować Państwu najwyższej jakości certyfikowane, nowoczesne i szyte na miarę szkolenia dla urzędników.

Wyspecjalizowane kursy dla urzędników z naszej oferty adresujemy do wszystkich pracowników zatrudnionych w sektorze usług publicznych – są to zarówno szkolenia dla administracji samorządowej, szkolenia dla administracji rządowej, jak i szkolenia dla pracowników instytucji publicznych. Zamknięte kursy dla administracji publicznej, które przygotowaliśmy wraz z gronem wysokokwalifikowanych ekspertów z wielu dziedzin, podejmują bardzo różnorodną tematykę. Są to między innymi kursy z zakresu zarządzania, z wybranych aspektów prawa, szkolenia interpersonalne z komunikacji i kursy umiejętności miękkich, a także profesjonalne kursy stanowiskowe. Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą szkoleń dla administracji i programami poszczególnych szkoleń oraz kontaktu z naszymi konsultantami – wspólnie omówimy każdy detal zamawianego przez Państwa kursu dedykowanego administracji publicznej. Jesteśmy gotowi do natychmiastowego działania!

Zapraszamy do skorzystania z dedykowanych szkoleń zamkniętych dla administracji:
skuteczny-menedzer-zespolu-autorytet-lidera-szkolenie

Skuteczny menedżer zespołu – jak budować autorytet lidera, dobierać styl zarządzania i dopasować strategię działania? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

sygnalista

Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdzialanie zachowaniom nieetycznym w pracy

Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Collaborative-communication

Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Strategic-thinking

Finanse dla nie finansistów. Jak dużo powinienem o tym wiedzieć, żeby skutecznie zarządzać? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Potencjal-zespolu

Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

teambuilding role wg belbina

Teambuilding dla Teamleaderów Role wg Belbina – czego potrzeba do zbudowania efektywnego zespołu? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

otwarta komunikacja w zespole

Otwarta komunikacja w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów szkolenie

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie na zamówienie – stacjonarne

Zarządzanie konfliktem

Zarządzanie konfliktami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

zarządzanie projektami

Podstawy pracy projektowej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarnie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji szkolenie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – aspekty psychologiczne i prawne- szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

STRUCTOGRAM szkolenie Klucz do poznania siebie

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Skuteczne angażowanie i motywacja pracowników przez menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Lęk oraz inne emocje w sytuacji zagrożenia

Lęk oraz inne emocje w sytuacji zagrożenia – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

odporność psychiczna lidera oraz zespołu

Odporność psychiczna lidera oraz zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja międzypokoleniowa

Komunikacja z pokoleniem C – komunikacja wielopokoleniowa w firmie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie insights discovery

Insights Discovery – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja Motywacja szkolenie

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik kreatywnego myślenia

Innowacje w komunikacji i edukacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

first time manager

First Time Manager – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

program miro

Miro – kreatywne narzędzie do pracy on-line w zespołach rozproszonych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Delegowanie i monitorowanie

Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Trening antystresowy i warsztat kontroli emocji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

ROLA MENEDŻERA W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW

Asertywny menedżer – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie wielokulturowością w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

7 kroków do osiągnięcia maksymalnej produktywności

Maksymalna produktywność – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja wewnetrzna w organizacji

Komunikacja wewnętrzna w organizacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

webinaria w firmie szkoleniowej human skills

Nawyki. Strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie z zakresu wideokonferencji

Profesjonalne spotkania online – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie z zakresu psychologii negocjacji

Psychologia negocjacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Style myślenia FRIS

FRIS® Style Myślenia – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia z zakresu umów cywilnoprawnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Nowoczesne przywództwo – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Budowanie zaangażowania w zespołach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z motywowania pracowników

Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

delegowanie zadań

Delegowanie w pracy lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

budowanie autorytetu lidera

Budowanie autorytetu lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik kreatywnego myślenia

Myślę twórczo i kreatywnie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

KPA

Dostęp do informacji publicznej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

negocjacje szkolenie

ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Tajemnica przedsiębiorstwa – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia dla sekretarek i asystentek – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

etykieta i protokół dyplomatyczny

Etykieta i protokół dyplomatyczny – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

organizacja czasu pracy

Organizacja czasu pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

program miro

Zarządzanie projektami. Planowanie, monitorowanie i kontrola. – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

mobbing i dyskryminacja profilaktyka

Szkolenia antymobbingowe dla pracowników – aspekty prawne – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z wystąpień publicznych

Sztuka autoprezentacji oraz wystąpień publicznych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia otwarte dla firm oraz administracji

Zarządzanie zespołem wirtualnym – rozproszonym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu szkolenie

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem z badaniem Insights Discovery– szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

talenty Gallupa

Zarządzanie zespołem z Talentami wg Gallupa – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

zarzadzanie zespołem w procesie zmiany - szkolenie

Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie Zarządzanie zespołem zróżnicowanym kulturowo

Menedżer w różnorodnym zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

feedback szkolenie

Feedback z elementami feedforward – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

savoir vivre w biznesie

Etykieta i savoir-vivre – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Emisja głosu w pracy

Emisja głosu w biznesie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie asertywność w biznesie

Asertywność i pewność siebie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Profesjonalna obsługa klienta – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

trening dla trenerów wewnętrznych

Szkolenia dla trenerów wewnętrznych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

tajemnica przedsiębiorstwa

Prawne aspekty procesu rekrutacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

skuteczne metody rekrutacji i selekcji

Assessment i Development center – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

HR Biznes Partner szkolenie

Human Resources Business Partner – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

mobbing i dyskryminacja profilaktyka

Zarządzanie stresem i emocjami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z zarządzania emocjami

Zarządzanie emocjami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Nie wiesz, jakie szkolenie wybrać?

Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także:

Dlaczego warto wybrać szkolenia dla administracji w Human Skills?

Jakie szkolenia dla administracji oferujemy?

W naszym katalogu szkoleń dostępnych jest wiele różnotematycznych kursów, których zawsze pilnie potrzebuje administracja publiczna. Szkolenia przygotowane przez naszych ekspertów podejmują zarówno bardzo uniwersalną tematykę i trenują np. umiejętności komunikacyjne czy kompetencje interpersonalne, jak i ćwiczą bardzo wyspecjalizowane zdolności. Szkolenia dla administracji publicznej to w związku z tym bardzo obszerny dział zróżnicowanych projektów rozwojowych. Znajdziecie Państwo u nas m.in. najbardziej poszukiwane szkolenia dla pracowników administracji publicznej, np. kursy z komunikacji wewnętrznej w organizacji, z dostępu do informacji publicznej czy zarządzania zespołem wirtualnym, ale też bardzo nowoczesne szkolenia dla urzędników z Mind mappingu, Styli Myślenia FRIS, modelu DISC oraz wyspecjalizowane kursy dla urzędników takie, jak: Innowacje w komunikacji i edukacji, Przeprowadzanie ocen okresowych, Psychologia negocjacji czy Etykieta i protokół dyplomatyczny.

Oferowane przez nas zamknięta szkolenia dla administracji samorządowej, szkolenia dla administracji rządowej oraz kursy dla pracowników instytucji publicznych koncentrują się na obszarach szczególnie ważnych dla sprawnego funkcjonowania urzędów i placówek publicznych w aktualnych realiach – szkolenia dla pracowników instytucji publicznych i zamknięte kursy dla urzędników różnych jednostek administracji staramy się stale dostosowywać do nowych wymogów stawianych przez prawo i wszelkie inne okoliczności, takie jak rozwój nowych technologii, zmiana podejścia do zarządzania pracownikiem publicznym, nowoczesne standardy obsługi klienta, sytuacja pandemiczna itp. Nasze kursy adresowane do służby cywilnej dostosowujemy także do konkretnych potrzeb szkoleniowych zgłaszających się do nas urzędów i instytucji publicznych. Nie prowadzimy wykładów na tematy zbędne w administracji – skupiamy się na rozwoju praktycznych umiejętności i kluczowych w pracy urzędniczej kompetencji, a naukę wzbogacamy o przykłady i analizy dotyczące realnych doświadczeń Kursantów. Skontaktuj się z nami już dziś, by ustalić najlepszą formę, temat i program kursu dla Twojej jednostki lub placówki. Zapraszamy!

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

prawne aspekty rekrutacji szkolenie

Komu polecamy przygotowane przez nas szkolenia dla administracji?

Nasze kursy to projekty rozwojowe, których adresatem jest każdego rodzaju urząd i placówka, w jakich działa współcześnie administracja publiczna. Szkolenia zamknięte dedykujemy więc wszystkim urzędnikom, bez względu na charakter ich pracy, rodzaj stanowiska czy pełnioną funkcję. Oferowane przez nas szkolenia dla administracji publicznej przygotowują zarówno kierowników do skutecznego zarządzania urzędnikami, jak i podległych im pracowników do efektywniejszej i sprawniejszej pracy w danej instytucji.

Ogólne i bardziej wyspecjalizowane szkolenia dla pracowników administracji publicznej rekomendujemy przede wszystkim:

  • pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, urzędów wojewódzkich, urzędów miast, urzędów skarbowych, celnych, służb mundurowych itp.;
  • kandydatom na różne stanowiska w służbie publicznej – prowadzimy również szkolenia dla urzędników rozpoczynających karierę w instytucjach publicznych, urzędników awansujących na stanowiska decyzyjne oraz osób, które czeka przekwalifikowanie i lub zmiana charakteru obowiązków;
  • pracownikom oświaty i nauczycielom, załodze ośrodków pomocy społecznej, placówek służby zdrowia, sektora finansów publicznych itd. – przygotowane przez nas kursy dla urzędników to szkolenia dedykowane wszystkim urzędnikom, bez względu na rodzaj realizowanej przez urząd służby;
  • kadrze kierowniczej urzędów i instytucji publicznych;
  • pracownikom instytucji kultury.

Zaprojektowane przez współpracujących z nami ekspertów szkolenia adresowane do urzędników realizujemy na zamówienie i dostosowujemy do specyfiki danego Klienta. Nie ważne więc, czy reprezentujecie Państwo bibliotekę, przychodnię, urząd pracy, czy interesują Państwa szkolenia dla administracji samorządowej, szkolenia dla administracji rządowej czy szkolenia dla pracowników instytucji publicznych, dopasujemy naszą ofertę i program szkolenia w taki sposób, by kurs miał jak najwyższą wartość dla danej grupy urzędników i pracowników.

Czym wyróżniają się szkolenia dla administracji w Human Skills?

Dzięki dużemu doświadczeniu w pracy szkoleniowej z urzędnikami doskonale wiemy, jak wymagającym miejscem pracy jest administracja publiczna. Szkolenia, które wprowadziliśmy do naszego katalogu to eksperckie szkolenia dla administracji publicznej o nieustannie monitorowanym przez nas standardzie. Prawo i reguły funkcjonowania służb publicznych są z jednej strony bardzo sztywne, a z drugiej praca urzędnicza to nadal aktywność stricte społeczna, w której liczy się elastyczność, otwartość na innego człowieka, sprawność komunikacji itd.

Nasze szkolenia dla pracowników administracji publicznej przygotowujemy ponadto, pamiętając o tym, że sektor publiczny coraz bardziej przypomina w niektórych obszarach sektor biznesowy, gdzie kluczowe znaczenie ma efektywność pracowników, skuteczne zarządzanie kadrami, zarządzanie lękiem, stresem, emocjami, motywacją, nastawienie na cel itd. Zamknięte szkolenia dla urzędników, które Państwu oferujemy, w przystępnej i atrakcyjnej formie przekazują fachową, często bardzo wyspecjalizowaną wiedzę, dlatego zadania trenerskie powierzamy jedynie wysoko wykwalifikowanym i doświadczonym ekspertom z konkretnych dziedzin.

Wiemy, że kursy dla urzędników muszą mieć maksymalnie praktyczny charakter, bo z jakości pracy urzędników wszyscy czerpiemy korzyści. Dlatego opracowane przez nas szkolenia dla administracji publicznej, szkolenia dla administracji rządowej i pracowników instytucji publicznych to warsztaty praktyczne, które uczą, jak realizować konkretne zadania, jak eliminować błędy typowe dla danej aktywności urzędniczej, jak poprawić skuteczność, zaangażowanie pracowników, atmosferę pracy w urzędzie, czy wreszcie poradzić sobie z danym realnie istniejącym problemem, z jakim zgłasza się do nas jakaś instytucja. Stawiamy na profesjonalizm i jakość, ale cenimy też nowoczesność i takie są nasze szkolenia dla pracowników instytucji publicznych: prezentujemy najnowszą wiedzę, stosujemy nowatorskie metody i techniki nauczania, korzystamy z nowych technologii i wprowadzamy urzędy i ich pracowników w świat nowoczesnego zarządzania i skierowanego w przyszłość modelu troski o rozwój i satysfakcję zawodową pracowników.