Zarządzanie wielokulturowością w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Organizowane przez Human Skills szkolenia HR z zarządzania wielokulturowością to profesjonalne kursy przeznaczone dla pracowników i kadry managerskiej firm zajmujących się obsługą klientów cudzoziemskiego pochodzenia, a także organizacji, w których pracują zróżnicowane kulturowo zespoły. Szkolenie HR Zarządzanie wielokulturowością w firmie w sposób wszechstronny przygotowuje Kursantów do zadań związanych z zarządzaniem wielokulturowym zespołem oraz prowadzenia efektywnej komunikacji w niejednolitym kulturowo środowisku. Kursy HR z tego obszaru pozwalają Uczestnikom warsztatów odświeżyć i poszerzyć wiadomości z zakresu kompetencji miękkich i kompetencji międzykulturowych (CCC – Cross-cultural competence) w stopniu umożliwiającym pełnowartościową obsługę klientów i pracowników cudzoziemskich. W trakcie powyższego szkolenia dla HR Kursanci mają ponadto okazję zwiększyć własną świadomość kulturową (CCA – Cross-cultural awareness), co pozwoli im skutecznie unikać błędów w komunikacji oraz lepiej dostosowywać swoje zachowania do różnych kontekstów kulturowych.

Zamknięty kurs Human Resources Zarządzanie wielokulturowością w firmie jest obowiązkową pozycją szkoleniową dla managerów i liderów zespołów – szkolenie koncentruje się na strategiach integracyjnych w środowisku wielokulturowym, metodach zarządzania wspierających integrację i adaptację pracowników niepolskiego pochodzenia i sposobach wspierania takich osób w procesie wychodzenia z szoku kulturowego. Ukończenie szkolenia Human Resources Zarządzanie wielokulturowością w firmie powinno być również traktowane jako obligatoryjny element profesjonalnego przygotowania pracowników do szeroko rozumianej obsługi klientów cudzoziemskich (kontrahentów, biznes partnerów, petentów itp.). Szacuje się, że w Polsce przebywa obecnie nawet 3 miliony cudzoziemców, a znaczna część z nich osiedliła się w naszym kraju na stałe. Każda organizacja powinna w związku z tym zadbać o należyte przygotowanie się do różnych form interakcji z tą liczną grupą społeczną, zwłaszcza w obszarze efektywnej i zgodnej z normami kulturowymi komunikacji.

Oferowane przez nas zamknięte kursy HR, szkolenia działu personalnego i pracowników, którzy w związku ze swoimi zadaniami wchodzą w relacje z cudzoziemcami charakteryzuje wysoki stopień elastyczności i zindywidualizowania. Każde organizowane na zamówienie zamknięte szkolenie Human Resources podejmujące problematykę wielokulturowości jesteśmy w stanie dopasować do specyficznych potrzeb szkoleniowych zgłaszającej się do nas organizacji. Dostosowujemy do oczekiwań i preferencji Klienta nie tylko program szkolenia HR, ale także jego szczegółową formę, termin, agendę godzinową. Nauka w Human Skills nastawiona jest na kształcenie praktycznych i przydatnych umiejętności, dlatego staramy się maksymalnie wzbogacać treści szkolenia o analizy przypadków wywiedzionych z doświadczeń naszych Kursantów i z życia wzięte przykłady.

Zarządzanie wielokulturowością w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Organizowane przez Human Skills szkolenia HR z zarządzania wielokulturowością to profesjonalne kursy przeznaczone dla pracowników i kadry managerskiej firm zajmujących się obsługą klientów cudzoziemskiego pochodzenia, a także organizacji, w których pracują zróżnicowane kulturowo zespoły. Szkolenie HR Zarządzanie wielokulturowością w firmie w sposób wszechstronny przygotowuje Kursantów do zadań związanych z zarządzaniem wielokulturowym zespołem oraz prowadzenia efektywnej komunikacji w niejednolitym kulturowo środowisku. Kursy HR z tego obszaru pozwalają Uczestnikom warsztatów odświeżyć i poszerzyć wiadomości z zakresu kompetencji miękkich i kompetencji międzykulturowych (CCC – Cross-cultural competence) w stopniu umożliwiającym pełnowartościową obsługę klientów i pracowników cudzoziemskich. W trakcie powyższego szkolenia dla HR Kursanci mają ponadto okazję zwiększyć własną świadomość kulturową (CCA – Cross-cultural awareness), co pozwoli im skutecznie unikać błędów w komunikacji oraz lepiej dostosowywać swoje zachowania do różnych kontekstów kulturowych.

Zamknięty kurs Human Resources Zarządzanie wielokulturowością w firmie jest obowiązkową pozycją szkoleniową dla managerów i liderów zespołów – szkolenie koncentruje się na strategiach integracyjnych w środowisku wielokulturowym, metodach zarządzania wspierających integrację i adaptację pracowników niepolskiego pochodzenia i sposobach wspierania takich osób w procesie wychodzenia z szoku kulturowego. Ukończenie szkolenia Human Resources Zarządzanie wielokulturowością w firmie powinno być również traktowane jako obligatoryjny element profesjonalnego przygotowania pracowników do szeroko rozumianej obsługi klientów cudzoziemskich (kontrahentów, biznes partnerów, petentów itp.). Szacuje się, że w Polsce przebywa obecnie nawet 3 miliony cudzoziemców, a znaczna część z nich osiedliła się w naszym kraju na stałe. Każda organizacja powinna w związku z tym zadbać o należyte przygotowanie się do różnych form interakcji z tą liczną grupą społeczną, zwłaszcza w obszarze efektywnej i zgodnej z normami kulturowymi komunikacji.

Oferowane przez nas zamknięte kursy HR, szkolenia działu personalnego i pracowników, którzy w związku ze swoimi zadaniami wchodzą w relacje z cudzoziemcami charakteryzuje wysoki stopień elastyczności i zindywidualizowania. Każde organizowane na zamówienie zamknięte szkolenie Human Resources podejmujące problematykę wielokulturowości jesteśmy w stanie dopasować do specyficznych potrzeb szkoleniowych zgłaszającej się do nas organizacji. Dostosowujemy do oczekiwań i preferencji Klienta nie tylko program szkolenia HR, ale także jego szczegółową formę, termin, agendę godzinową. Nauka w Human Skills nastawiona jest na kształcenie praktycznych i przydatnych umiejętności, dlatego staramy się maksymalnie wzbogacać treści szkolenia o analizy przypadków wywiedzionych z doświadczeń naszych Kursantów i z życia wzięte przykłady.