Joanna Frączek-Broda

Trenerka, Wykładowczyni, Konsultantka. Szkoli w języku polski a szkolenia z międzykulturowości i międzypokoleniowości również w języku angielskim.

Joanna Frączek-Broda
 • Wykładowczyni akademicka i trenerka.
 • Przez dwanaście lat wykładowca w wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (CPdMZ), czyli w jedynej jednostce szkoleniowej w Polsce certyfikowanej przez NATO, gdzie stworzyła od podstaw pierwszy pełny kurs międzykulturowy dla Wojska Polskiego.
 • Rzeczniczka prasowa CPdMZ.
 • Doradczyni kulturowa dla kadry managerskiej firm prywatnych i administracji publicznej.
 • Przygotowywała z zakresu zarządzania międzykulturowością, kontaktu i komunikacji międzykulturowej m.in. kadrę dowódczą Wojska Polskiego i Policji, żołnierzy wyższego szczebla i cywilnych specjalistów przed wyjazdami w misje poza granice kraju.
 • Doktorka nauk społecznych, filolożka polski.
 • Ukończyła studia z zakresu psychologii społecznej.
 • Certyfikowana trenerka, specjalistka.
 • Jej wykształcenie to komunikacja międzykulturowa, filologia polska, bezpieczeństwo międzynarodowe i prawo międzynarodowe oraz kursy trenerskie, metodyczne i psychologiczne, które kończyła w Polsce m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Obrony Narodowej (dwukrotnie) i Akademii Świętokrzyskiej, oraz za granicą m.in. w International Institute of Humanitarian Law w San Remo we Włoszech.
 • Jest także autorką wielu publikacji popularyzujących naukę (m.in. w formie filmów) oraz wydawnictw naukowych.
 • Występuje na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, aktywnie uczestniczy także w wymianie doświadczeń w międzynarodowych teamach badawczo-wdrożeniowych, m.in. w MNE-6 (Multinational Experiment no. 6).

Obecnie jest trenerką biznesu z zakresu zarządzania zespołami w środowisku zróżnicowanym kulturowo i pokoleniowo oraz wykładowczynią i trenerką dla organizacji pozarządowych z zakresu komunikacji międzykulturowej, procesów adaptacyjnych, radzenia sobie z szokiem kulturowym i zarządzania zespołami międzykulturowymi.   Jest także konsultantką ekspercką i trenerką Fundacji Ukraina, współpracującej z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Miasta i zajmuje się szeroko pojmowaną integracją i adaptacją społeczną migrantów w Województwie Dolnośląskim. Współpracuje z uczelniami i ośrodkami badawczymi, a jej publikacje są szeroko cytowane nie tylko w Polsce, ale także m.in. w renomowanych European Studies  i Securitology.

Właścicielka firmy badawczo-rozwojowej Kombinat Wiedzy, skupiającej się na badaniach i rozwoju kompetencji międzykulturowych wśród kadry pedagogicznej szkół i uczelni wyższych, w których uczą się dzieci i studenci cudzoziemscy.

Autorka wielu publikacji edukacyjnych, w tym cyku ośmiu podręczników z zakresu cyberantropologii i aktywności zawodowej i prywatnej w internecie oraz podręcznika metodologicznego dla trenerów andragogicznych (specjalizujących się w nauczaniu osób dorosłych).

Specjalizuje się w działaniu na styku trzech obszarów:

 • komunikacji międzykulturowej i zawodowej (w tym międzypokoleniowej),
 • zarządzania,
 • cyberantropologii.
 • W ramach swojej pracy zawodowej przeszkoliła ponad 21 tysięcy osób, dzięki czemu wie jak ważna jest kwestia rozwijania dobrych kontaktów, efektywnego zarządzania złożonymi grupami, a w ostatnich miesiącach – umiejętność utrzymania zaangażowania zespołu mimo minimalnych kontaktów osobistych.

Specjalizacja w Human Skills:

 • Komunikacja międzykulturowa.
 • Komunikacja z modelem Extended DISC.
 • Zarządzanie zespołem w środowisku zróżnicowanym kulturowo.
 • Budowanie zaufania.
 • Motywowanie i delegowanie zadań w złożonym kulturowo zespole.
 • Zarządzanie czasem w środowisku międzykulturowym.         
 • Style negocjacyjne w kontakcie międzykulturowym.
 • Zdalne zarządzanie zespołem.
 • Budowanie zespołów.
 • Współpraca zespołowa z modelem Extended DISC.
 • Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi (wiek, płeć, lokalizacja, kulturowość).
 • Współpraca w zespołach.
 • Współpraca w zespołach rozproszonych.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zarządzanie międzypokoleniowe.
 • Migracje – szok kulturowy, adaptacja, integracja, asymilacja.
 • Komunikacja międzypokoleniowa.
 • Komunikacja cyfrowa.
 • Cyberantropologia – nowa kultura społeczności usieciowionej.
 • Angażowanie nowych technologii do poprawy efektywności pracy i zaangażowania pracowników.
 • Międzykulturowość, a bezpieczeństwo.

Kwalifikacje:

 • Doktorka nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa, tytuł uzyskany na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
 • Elitarne studia podyplomowe „Komunikacja międzykulturowa w bezpieczeństwie narodowym” prowadzone w ramach współpracy między Akademią Obrony Narodowej i Uniwersytetem Warszawskim, prowadzone przez praktyków kontaktu międzykulturowego, m.in. wysokiej rangi dyplomatów polskich i zagranicznych.
 • Absolwentka filologii polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • Certyfikowana trenerka (m.in. certyfikaty CCOE – Cimic Center of Excellence, Haga, CPdMZ w latach 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, BYTMET 2014).
 • Certyfikowana konsultantka Extended DISC.
 • Autorka artykułów naukowych (m.in. „Deterioracja rodzimych kultur a pomoc humanitarna”, „Migracje XXI w. a edukacja Wyzwania i zagrożenia dla edukacji w środowisku wielokulturowym”, „Between science and doctrine – cultural stigmatization of criminal activities of European immigrants from MENA zone”, „Wybrane aspekty imigracji do Polski w kontekście kryzysu migracyjnego”, „Between Cultural Security and International Business Business Relations Between Poland and The Middle East”, „Nowe kierunki rozwoju VR VI i AI ujęcie antropologiczne”, „Nielegalna emigracja ze strefy MENA do Unii Europejskiej w 2012 i 2013 roku”, „Zagrożenia kulturowe i społeczne płynące z imigracji ze strefy MENA na początku XXI wieku w Unii Europejskiej”).
 • Autorka podręczników trenerskich i z zakresu ucyfrowienia kontaktów zawodowych i prywatnych.
 • Youtuberka, autorka serii edukacyjnej o autoprezentacji zdalnej w formie filmów zamieszczanych na platformie Youtube.

Wybrani Klienci:

Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, PGNiGie, SoftServe, PSG, PGE, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ARMiR, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US, Bytmet, Fundacja Promocji Gmin Polskich, Urząd Zamówień Publicznych, Grupa Raben Polska, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Izba Skarbowa, Urząd Dozoru Technicznego, Orange, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojsko Polskie, Theta, Fundacja dla Somalii, Fundacja Ukraina, Miejsce Aktywności Lokalnej Warszawa, Oddziały Prewencji Policji, Newsweek, Blue Brick Sp.z o.o., Prime Cargo Poland Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie; Viva Packaging Poland Sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego, Zdrojowa Hotels Central Pomerania Sp. z o.o., Clariant Services (Poland) Sp. z o.o., Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o., Workday Inc, Silverback Polska Sp. Z o.o., CBRE sp. z o.o., KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY, Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie „Cardif Polska” Spółka Akcyjna, CBRE Business Services Organisation, Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy,  ORSTED POLSKA SP. Z O.O, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o., Scanfil Poland Sp. z o.o.,Egnyte Poland sp. z o.o., CBRE Business Services Organisation Sp. z o.o., Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o., Urząd do Spraw Cudzoziemców, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser Group PLC, Capita Polska, Bank BPH.

Języki w jakich prowadzi zajęcia: polski oraz po angielsku z obszaru międzykulturowości i międzypokoleniowości.