Joanna Frączek-Broda

Trener, Wykładowca, Konsultantka

 • Wykładowca akademicki i trenerka.
 • Przez dwanaście lat wykładowca w wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (CPdMZ), czyli w jedynej jednostce szkoleniowej w Polsce certyfikowanej przez NATO, gdzie stworzyła od podstaw pierwszy pełny kurs międzykulturowy dla Wojska Polskiego.
 • Rzecznik prasowy CPdMZ.
 • Doradca kulturowy dla kadry managerskiej firm prywatnych i administracji publicznej.
 • Przygotowywała z zakresu zarządzania międzykulturowością, kontaktu i komunikacji międzykulturowej m.in. kadrę dowódczą Wojska Polskiego i Policji, żołnierzy wyższego szczebla i cywilnych specjalistów przed wyjazdami w misje poza granice kraju.
 • Doktor nauk społecznych, filolog polski.
 • Certyfikowany trener, specjalista.
 • Jej wykształcenie to komunikacja międzykulturowa, filologia polska, bezpieczeństwo międzynarodowe i prawo międzynarodowe oraz kursy trenerskie, metodyczne i psychologiczne, które kończyła w Polsce m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Obrony Narodowej (dwukrotnie) i Akademii Świętokrzyskiej, oraz za granicą m.in. w International Institute of Humanitarian Law w San Remo we Włoszech.
 • Jest także autorką wielu publikacji popularyzujących naukę (m.in. w formie filmów) oraz wydawnictw naukowych.
 • Występuje na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, aktywnie uczestniczy także w wymianie doświadczeń w międzynarodowych teamach badawczo-wdrożeniowych, m.in. w MNE-6 (Multinational Experiment no. 6).

Obecnie jest trenerem biznesu z zakresu zarządzania zespołami w środowisku zróżnicowanym kulturowo i pokoleniowo oraz wykładowcą i trenerem dla organizacji pozarządowych z zakresu komunikacji międzykulturowej, procesów adaptacyjnych, radzenia sobie z szokiem kulturowym i zarządzania zespołami międzykulturowymi.   Jest także konsultantem eksperckim i trenerem Fundacji Ukraina, współpracującej z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Miasta i zajmuje się szeroko pojmowaną integracją i adaptacją społeczną migrantów w Województwie Dolnośląskim. Współpracuje z uczelniami i ośrodkami badawczymi, a jej publikacje są szeroko cytowane nie tylko w Polsce, ale także m.in. w renomowanych European Studies  i Securitology.

Właścicielka firmy badawczo-rozwojowej Kombinat Wiedzy, skupiającej się na badaniach i rozwoju kompetencji międzykulturowych wśród kadry pedagogicznej szkół i uczelni wyższych, w których uczą się dzieci i studenci cudzoziemscy.

Autorka wielu publikacji edukacyjnych, w tym cyku ośmiu podręczników z zakresu cyberantropologii i aktywności zawodowej i prywatnej w internecie oraz podręcznika metodologicznego dla trenerów andragogicznych (specjalizujących się w nauczaniu osób dorosłych).

Specjalizuje się w działaniu na styku trzech obszarów:

 • komunikacji międzykulturowej i zawodowej (w tym międzypokoleniowej),
 • zarządzania,
 • cyberantropologii.
 • W ramach swojej pracy zawodowej przeszkoliła ponad 21 tysięcy osób, dzięki czemu wie jak ważna jest kwestia rozwijania dobrych kontaktów, efektywnego zarządzania złożonymi grupami, a w ostatnich miesiącach – umiejętność utrzymania zaangażowania zespołu mimo minimalnych kontaktów osobistych.

Specjalizacja w Human Skills:

 • Komunikacja międzykulturowa.
 • Zarządzanie zespołem w środowisku zróżnicowanym kulturowo.
 • Motywowanie i delegowanie zadań w złożonym kulturowo zespole.
 • Zarządzanie czasem w środowisku międzykulturowym.         
 • Style negocjacyjne w kontakcie międzykulturowym.
 • Zarządzanie międzypokoleniowe.
 • Migracje – szok kulturowy, adaptacja, integracja, asymilacja.
 • Komunikacja międzypokoleniowa.
 • Komunikacja cyfrowa.
 • Cyberantropologia – nowa kultura społeczności usieciowionej.
 • Międzykulturowość, a bezpieczeństwo.

Kwalifikacje:

 • Doktor nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa, tytuł uzyskany na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
 • Elitarne studia podyplomowe „Komunikacja międzykulturowa w bezpieczeństwie narodowym” prowadzone w ramach współpracy między Akademią Obrony Narodowej i Uniwersytetem Warszawskim, prowadzone przez praktyków kontaktu międzykulturowego, m.in. wysokiej rangi dyplomatów polskich i zagranicznych.
 • Absolwentka filologii polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • Certyfikowany trener (m.in. certyfikaty CCOE – Cimic Center of Excellence, Haga, CPdMZ w latach 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, BYTMET 2014).
 • Autorka artykułów naukowych (m.in. „Deterioracja rodzimych kultur a pomoc humanitarna”, „Migracje XXI w. a edukacja Wyzwania i zagrożenia dla edukacji w środowisku wielokulturowym”, „Between science and doctrine – cultural stigmatization of criminal activities of European immigrants from MENA zone”, „Wybrane aspekty imigracji do Polski w kontekście kryzysu migracyjnego”, „Between Cultural Security and International Business Business Relations Between Poland and The Middle East”, „Nowe kierunki rozwoju VR VI i AI ujęcie antropologiczne”, „Nielegalna emigracja ze strefy MENA do Unii Europejskiej w 2012 i 2013 roku”, „Zagrożenia kulturowe i społeczne płynące z imigracji ze strefy MENA na początku XXI wieku w Unii Europejskiej”).
 • Autorka podręczników trenerskich i z zakresu ucyfrowienia kontaktów zawodowych i prywatnych.
 • Youtuberka, autorka serii edukacyjnej o autoprezentacji zdalnej w formie filmów zamieszczanych na platformie Youtube.

Wybrani Klienci:

Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, PGNiGie, SoftServe, PSG, PGE, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ARMiR, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US, Bytmet, Fundacja Promocji Gmin Polskich, Urząd Zamówień Publicznych, Grupa Raben Polska, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Izba Skarbowa, Urząd Dozoru Technicznego, Orange, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojsko Polskie, Theta, Fundacja dla Somalii, Fundacja Ukraina, Miejsce Aktywności Lokalnej Warszawa, Oddziały Prewencji Policji, Newsweek, Blue Brick Sp.z o.o., Prime Cargo Poland Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Szkolenia otwarte w Warszawie prowadzone przez tego trenera: