Working in culturally diversed enviroment

Working in culturally diversed enviroment – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Working in cultural diversed environment – szkolenie zamknięte jest dedykowane dla zespołów zróżnicowanych kulturowo, które chcą unikać konfliktów i współpracować efektywnie. Jak to osiągamy z naszymi klientami? Najpierw diagnozujemy wszelkie przeszkody komunikacyjne i zarządcze, które zdarzają się w zespole wielokulturowym, a następnie rozpoznajemy potencjalne zalety konkretnego układu sił, wynikające z rozłożenia mocnych stron danego zespołu. Dla przykładu, inną współpracę i osiągnięcia uda się wypracować w zespole polsko-chińskim, a zupełnie inną w grupie polsko-filipińsko-amerykańskim. Zaufaj naszemu dużemu doświadczeniu w tworzeniu projektów szkoleniowych dla zespołów wielokulturowych i zapytaj o bezpłatną wycenę dla Twojej firmy!

Working in culturally diversed enviroment – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Working in culturally diversed enviroment

Working in cultural diversed environment – szkolenie zamknięte jest dedykowane dla zespołów zróżnicowanych kulturowo, które chcą unikać konfliktów i współpracować efektywnie. Jak to osiągamy z naszymi klientami? Najpierw diagnozujemy wszelkie przeszkody komunikacyjne i zarządcze, które zdarzają się w zespole wielokulturowym, a następnie rozpoznajemy potencjalne zalety konkretnego układu sił, wynikające z rozłożenia mocnych stron danego zespołu. Dla przykładu, inną współpracę i osiągnięcia uda się wypracować w zespole polsko-chińskim, a zupełnie inną w grupie polsko-filipińsko-amerykańskim. Zaufaj naszemu dużemu doświadczeniu w tworzeniu projektów szkoleniowych dla zespołów wielokulturowych i zapytaj o bezpłatną wycenę dla Twojej firmy!