test facet 5

Komunikacja w oparciu o Facet 5 – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

*Udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie przy uprzednim wykonaniu testu Facet 5.

Czym jest model Facet 5?

 • Facet5 ma solidną podstawę teoretyczną.
 • Pięcioczynnikowy model osobowości, czyli „Wielka Piątka” jest szeroko akceptowana i uznana za najlepszy sposób opisywania podstawowych bloków osobowości.
 • Szeroka gama krajowych i branżowych grup normatywnych ułatwia dokonywanie porównań.
 • Ciągłe badania rzetelności narzędzi, w tym badania charakterów poszczególnych narodów, dają gwarancję, że Facet5 może być wykorzystywany do rozwiązywania wielu problemów biznesowych.

Model Facet5 wykorzystuje pięć następujących wymiarów behawioralnych:

 • WOLA– stopień determinacji, asertywności i niezależności u danej osoby.
 • ENERGIA – stopień entuzjazmu, towarzyskości i zaangażowania u danej osoby.
 • UCZUCIOWOŚĆ – stopień otwartości, szczerości, ciepła i wielkoduszności u danej osoby.
 • KONTROLA– stopień systematyczności, porządku i zdyscyplinowania u danej osoby.
 • EMOCJONALNOŚĆ– oddziałuje na pozostałe wymiary Facet5 oraz wpływa na odporność na stres, pewność siebie i stan emocjonalny danej osoby.

Wraz z raportem Facet5 otrzymujesz:

 • Indywidualny profil i raport –opisuje indywidualne zachowanie i preferencje.
 • Portret Rodziny – porównuje profil indywidualny do jednej z 17 rodzin referencyjnych.
 • Przewodnik SearchLight – indywidualne mocne strony oraz obszary do rozwoju w odniesieniu do 6 kluczowych kompetencji: Przywództwo, Kompetencje Interpersonalne, Komunikacja, Analiza i Podejmowanie Decyzji, Inicjatywa i Wysiłek, Planowanie i Organizowanie.
 • Przewodnik Wskazówki dla Lidera – w jaki sposób angażować pracownika i jak nim zarządzać.
 • Preferencje dotyczące pracy – oraz indywidualne motywatory wewnętrzne.
 • SpotLight – skoncentrowany na sprawach rozwoju. Zapewnia poprawę efektów uczenia się oraz dalszego rozwoju poprzez zwiększenie samoświadomości i efektywne planowanie działań. Cztery elementy składające się na konstrukcje raportu to: Silne strony, Ryzyka, Frustracje, Wyzwania.
 • BackDrop – to w zasadzie proces, który pomaga zdefiniować „aktualny” jak i „idealny” stan kultury organizacji. Pozwala zrozumieć, jak może przebiegać transformacja.
 • Audition– ułatwia rekrutację pracowników, identyfikację talentów i wspiera planowanie karier.
 • SLR – inaczej Przegląd Przywództwa Strategicznego. Analizuje i przewiduje zachowania przywódcze.
 • TeamScape – przedstawia zwięźle i sugestywnie dynamikę zespołu, jego kulturę, relacje międzyludzkie oraz sposoby kierowania pracą oraz jej wykonania.

Klient otrzymuję raport (komplet) zawierający następujące wyniki:

 • Indywidualny profil i raport – opisuje indywidualne zachowanie i preferencje
 • Portret Rodziny – porównuje profil indywidualny do jednej z 17 rodzin referencyjnych
 • Przewodnik SearchLight – indywidualne mocne strony oraz obszary do rozwoju w odniesieniu do 6 kluczowych kompetencji: Przywództwo, Kompetencje Interpersonalne, Komunikacja, Analiza i Podejmowanie Decyzji, Inicjatywa i Wysiłek, Planowanie i Organizowanie
 • Przewodnik Wskazówki dla Lidera – w jaki sposób angażować pracownika i jak nim zarządzać.

Komunikacja w oparciu o Facet 5 – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

test facet 5
*Udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie przy uprzednim wykonaniu testu Facet 5.

Czym jest model Facet 5?

 • Facet5 ma solidną podstawę teoretyczną.
 • Pięcioczynnikowy model osobowości, czyli „Wielka Piątka” jest szeroko akceptowana i uznana za najlepszy sposób opisywania podstawowych bloków osobowości.
 • Szeroka gama krajowych i branżowych grup normatywnych ułatwia dokonywanie porównań.
 • Ciągłe badania rzetelności narzędzi, w tym badania charakterów poszczególnych narodów, dają gwarancję, że Facet5 może być wykorzystywany do rozwiązywania wielu problemów biznesowych.

Model Facet5 wykorzystuje pięć następujących wymiarów behawioralnych:

 • WOLA– stopień determinacji, asertywności i niezależności u danej osoby.
 • ENERGIA – stopień entuzjazmu, towarzyskości i zaangażowania u danej osoby.
 • UCZUCIOWOŚĆ – stopień otwartości, szczerości, ciepła i wielkoduszności u danej osoby.
 • KONTROLA– stopień systematyczności, porządku i zdyscyplinowania u danej osoby.
 • EMOCJONALNOŚĆ– oddziałuje na pozostałe wymiary Facet5 oraz wpływa na odporność na stres, pewność siebie i stan emocjonalny danej osoby.

Wraz z raportem Facet5 otrzymujesz:

 • Indywidualny profil i raport –opisuje indywidualne zachowanie i preferencje.
 • Portret Rodziny – porównuje profil indywidualny do jednej z 17 rodzin referencyjnych.
 • Przewodnik SearchLight – indywidualne mocne strony oraz obszary do rozwoju w odniesieniu do 6 kluczowych kompetencji: Przywództwo, Kompetencje Interpersonalne, Komunikacja, Analiza i Podejmowanie Decyzji, Inicjatywa i Wysiłek, Planowanie i Organizowanie.
 • Przewodnik Wskazówki dla Lidera – w jaki sposób angażować pracownika i jak nim zarządzać.
 • Preferencje dotyczące pracy – oraz indywidualne motywatory wewnętrzne.
 • SpotLight – skoncentrowany na sprawach rozwoju. Zapewnia poprawę efektów uczenia się oraz dalszego rozwoju poprzez zwiększenie samoświadomości i efektywne planowanie działań. Cztery elementy składające się na konstrukcje raportu to: Silne strony, Ryzyka, Frustracje, Wyzwania.
 • BackDrop – to w zasadzie proces, który pomaga zdefiniować „aktualny” jak i „idealny” stan kultury organizacji. Pozwala zrozumieć, jak może przebiegać transformacja.
 • Audition– ułatwia rekrutację pracowników, identyfikację talentów i wspiera planowanie karier.
 • SLR – inaczej Przegląd Przywództwa Strategicznego. Analizuje i przewiduje zachowania przywódcze.
 • TeamScape – przedstawia zwięźle i sugestywnie dynamikę zespołu, jego kulturę, relacje międzyludzkie oraz sposoby kierowania pracą oraz jej wykonania.

Klient otrzymuję raport (komplet) zawierający następujące wyniki:

 • Indywidualny profil i raport – opisuje indywidualne zachowanie i preferencje
 • Portret Rodziny – porównuje profil indywidualny do jednej z 17 rodzin referencyjnych
 • Przewodnik SearchLight – indywidualne mocne strony oraz obszary do rozwoju w odniesieniu do 6 kluczowych kompetencji: Przywództwo, Kompetencje Interpersonalne, Komunikacja, Analiza i Podejmowanie Decyzji, Inicjatywa i Wysiłek, Planowanie i Organizowanie
 • Przewodnik Wskazówki dla Lidera – w jaki sposób angażować pracownika i jak nim zarządzać.

Cele i Korzyści

 • Rozpoznawanie i rozróżnianie stylów komunikacji i ich wpływu na współpracę w zespole.
 • Zrozumienie dynamiki zespołu i metod na skuteczne budowanie zespołów.
 • Świadomość i umiejętność wykorzystywania talentów zespołowych.
 • Znajomość technik rozwiązywania konfliktów i świadomość różnic zespołowych.
 • Zrozumienie, co motywuje zespół i w jaki sposób skutecznie można budować zaangażowanie.
 • Umiejętność przygotowania zespołu do zarządzania zmianą.

Program Szkolenia

Dzień 1:

Rozpoczęcie warsztatu: kwestie organizacyjne, weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu z omówieniem jego celów. Przedstawienie planu szkolenia i jego agendy.

Moduł I: Wprowadzenie do Facet5 i Teamscape

 • Cel: Zapoznanie uczestników z narzędziami Facet5 i Teamscape oraz ich zastosowaniem.
 • Agenda:
  • Krótkie wprowadzenie do Facet5 i Teamscape.
  • Omówienie sposobu, w jaki wyniki badań Facet5 będą wykorzystywane w kontekście zespołowym.
  • Ćwiczenie integracyjne: Icebreaker związany z wynikami Facet5.
  • Dyskusja grupowa na temat oczekiwań i celów warsztatów.

Moduł II: Komunikacja w Zespole

 • Cel: Zrozumienie stylów komunikacji i ich wpływu na współpracę w zespole.
 • Agenda:
  • Wprowadzenie do różnych stylów komunikacji.
  • Ćwiczenie: Rozpoznawanie stylów komunikacji w praktyce.
  • Dyskusja i podsumowanie.

Moduł III: Budowanie Zespołów i Współpraca

 • Cel: Zrozumienie dynamiki zespołu i metod na skuteczne budowanie zespołów.
 • Agenda:
  • Analiza dynamiki zespołu na podstawie Teamscape.
  • Ćwiczenie: Tworzenie strategii budowania zespołu.
  • Case study: Analiza przykładowego zespołu i propozycje działań.
  • Dyskusja i wymiana doświadczeń.

Moduł IV: Wykorzystanie Talentów

 • Cel: Identyfikacja i optymalne wykorzystanie talentów w zespole.
 • Agenda:
  • Omówienie kluczowych talentów i mocnych stron uczestników (na podstawie Facet5).
  • Ćwiczenie: Planowanie działań uwzględniających talenty zespołu.
  • Symulacja: Tworzenie planu działania dla zespołu.
  • Podsumowanie dnia i wnioski.

Dzień 2:

Moduł V: Rozwiązywanie Konfliktów w Zespole

 • Cel: Nauka technik rozwiązywania konfliktów i zarządzania różnicami w zespole.
 • Agenda:
  • Wprowadzenie do metod rozwiązywania konfliktów.
  • Case study: Analiza przykładowego konfliktu w zespole.
  • Ćwiczenie: Role-play – rozwiązywanie konfliktów.
  • Dyskusja i podsumowanie.

Moduł VI: Motywowanie Zespołu

 • Cel: Zrozumienie czynników motywujących i budowanie zaangażowania w zespole.
 • Agenda:
  • Omówienie teorii motywacji.
  • Ćwiczenie: Identyfikacja czynników motywujących dla poszczególnych członków zespołu.
  • Symulacja: Tworzenie planu motywacyjnego dla zespołu.
  • Dyskusja i podsumowanie.

Moduł VII: Zarządzanie Zmianą

 • Cel: Przygotowanie zespołu do skutecznego zarządzania zmianą.
 • Agenda:
  • Wprowadzenie do teorii zarządzania zmianą.
  • Ćwiczenie: Planowanie działań podczas zmian w zespole.
  • Dyskusja i podsumowanie.

Moduł VIII: Podsumowanie i Plan Działań na Przyszłość

 • Cel: Podsumowanie warsztatów i stworzenie planu działania dla zespołów.
 • Agenda:
  • Przegląd głównych tematów i wniosków z warsztatów.
  • Ćwiczenie: Tworzenie indywidualnych i zespołowych planów działania.
  • Dyskusja: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.
  • Podsumowanie i zamknięcie warsztatów.

Zakończenie kursu: podsumowanie wiadomości, opracowanie indywidualnych planów działania w obszarze zarządzania stresem i emocjami, wnioski końcowe, ewaluacja szkolenia.

Dzień 1:

Rozpoczęcie warsztatu: kwestie organizacyjne, weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu z omówieniem jego celów. Przedstawienie planu szkolenia i jego agendy.

Moduł I: Wprowadzenie do Facet5 i Teamscape

 • Cel: Zapoznanie uczestników z narzędziami Facet5 i Teamscape oraz ich zastosowaniem.
 • Agenda:
  • Krótkie wprowadzenie do Facet5 i Teamscape.
  • Omówienie sposobu, w jaki wyniki badań Facet5 będą wykorzystywane w kontekście zespołowym.
  • Ćwiczenie integracyjne: Icebreaker związany z wynikami Facet5.
  • Dyskusja grupowa na temat oczekiwań i celów warsztatów.

Moduł II: Komunikacja w Zespole

 • Cel: Zrozumienie stylów komunikacji i ich wpływu na współpracę w zespole.
 • Agenda:
  • Wprowadzenie do różnych stylów komunikacji.
  • Ćwiczenie: Rozpoznawanie stylów komunikacji w praktyce.
  • Dyskusja i podsumowanie.

Moduł III: Budowanie Zespołów i Współpraca

 • Cel: Zrozumienie dynamiki zespołu i metod na skuteczne budowanie zespołów.
 • Agenda:
  • Analiza dynamiki zespołu na podstawie Teamscape.
  • Ćwiczenie: Tworzenie strategii budowania zespołu.
  • Case study: Analiza przykładowego zespołu i propozycje działań.
  • Dyskusja i wymiana doświadczeń.

Moduł IV: Wykorzystanie Talentów

 • Cel: Identyfikacja i optymalne wykorzystanie talentów w zespole.
 • Agenda:
  • Omówienie kluczowych talentów i mocnych stron uczestników (na podstawie Facet5).
  • Ćwiczenie: Planowanie działań uwzględniających talenty zespołu.
  • Symulacja: Tworzenie planu działania dla zespołu.
  • Podsumowanie dnia i wnioski.

Dzień 2:

Moduł V: Rozwiązywanie Konfliktów w Zespole

 • Cel: Nauka technik rozwiązywania konfliktów i zarządzania różnicami w zespole.
 • Agenda:
  • Wprowadzenie do metod rozwiązywania konfliktów.
  • Case study: Analiza przykładowego konfliktu w zespole.
  • Ćwiczenie: Role-play – rozwiązywanie konfliktów.
  • Dyskusja i podsumowanie.

Moduł VI: Motywowanie Zespołu

 • Cel: Zrozumienie czynników motywujących i budowanie zaangażowania w zespole.
 • Agenda:
  • Omówienie teorii motywacji.
  • Ćwiczenie: Identyfikacja czynników motywujących dla poszczególnych członków zespołu.
  • Symulacja: Tworzenie planu motywacyjnego dla zespołu.
  • Dyskusja i podsumowanie.

Moduł VII: Zarządzanie Zmianą

 • Cel: Przygotowanie zespołu do skutecznego zarządzania zmianą.
 • Agenda:
  • Wprowadzenie do teorii zarządzania zmianą.
  • Ćwiczenie: Planowanie działań podczas zmian w zespole.
  • Dyskusja i podsumowanie.

Moduł VIII: Podsumowanie i Plan Działań na Przyszłość

 • Cel: Podsumowanie warsztatów i stworzenie planu działania dla zespołów.
 • Agenda:
  • Przegląd głównych tematów i wniosków z warsztatów.
  • Ćwiczenie: Tworzenie indywidualnych i zespołowych planów działania.
  • Dyskusja: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.
  • Podsumowanie i zamknięcie warsztatów.

Szkolenia i usługi uzupełniające

Komunikacja w zespole projektowym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas