Facet5 – pięcioczynnikowy model osobowości, czyli „Wielka Piątka”

FACET 5

Czym jest model Facet 5?

 • Facet5 ma solidną podstawę teoretyczną.
 • Pięcioczynnikowy model osobowości, czyli „Wielka Piątka” jest szeroko akceptowana i uznana za najlepszy sposób opisywania podstawowych bloków osobowości.
 • Szeroka gama krajowych i branżowych grup normatywnych ułatwia dokonywanie porównań.
 • Ciągłe badania rzetelności narzędzi, w tym badania charakterów poszczególnych narodów, dają gwarancję, że Facet5 może być wykorzystywany do rozwiązywania wielu problemów biznesowych.

Jakie są składowe modelu Facet 5?

Model Facet5 wykorzystuje pięć następujących wymiarów behawioralnych:

 • WOLA – stopień determinacji, asertywności i niezależności u danej osoby.
 • ENERGIA – stopień entuzjazmu, towarzyskości i zaangażowania u danej osoby.
 • UCZUCIOWOŚĆ – stopień otwartości, szczerości, ciepła i wielkoduszności u danej osoby.
 • KONTROLA – stopień systematyczności, porządku i zdyscyplinowania u danej osoby.
 • EMOCJONALNOŚĆ – oddziałuje na pozostałe wymiary Facet5 oraz wpływa na odporność na stres, pewność siebie i stan emocjonalny danej osoby.

Jakie są składowe badania/raportu Facet 5?

Wraz z raportem Facet5 otrzymujesz:

 • Indywidualny profil i raport – opisuje indywidualne zachowanie i preferencje.
 • Portret Rodziny – porównuje profil indywidualny do jednej z 17 rodzin referencyjnych.
 • Przewodnik SearchLight – indywidualne mocne strony oraz obszary do rozwoju w odniesieniu do 6 kluczowych kompetencji: Przywództwo, Kompetencje Interpersonalne, Komunikacja, Analiza i Podejmowanie Decyzji, Inicjatywa i Wysiłek, Planowanie i Organizowanie.
 • Przewodnik Wskazówki dla Lidera – w jaki sposób angażować pracownika i jak nim zarządzać.
 • Preferencje dotyczące pracy – oraz indywidualne motywatory wewnętrzne.

Inne raporty/moduły:

 • SpotLight – skoncentrowany na sprawach rozwoju. Zapewnia poprawę efektów uczenia się oraz dalszego rozwoju poprzez zwiększenie samoświadomości i efektywne planowanie działań. Cztery elementy składające się na konstrukcje raportu to: Silne strony, Ryzyka, Frustracje, Wyzwania.
 • BackDrop – to w zasadzie proces, który pomaga zdefiniować „aktualny” jak i „idealny” stan kultury organizacji. Pozwala zrozumieć, jak może przebiegać transformacja.
 • Audition – ułatwia rekrutację pracowników, identyfikację talentów i wspiera planowanie karier.
 • SLR – inaczej Przegląd Przywództwa Strategicznego. Analizuje i przewiduje zachowania przywódcze.
 • TeamScape – przedstawia zwięźle i sugestywnie dynamikę zespołu, jego kulturę, relacje międzyludzkie oraz sposoby kierowania pracą oraz jej wykonania.

W jakim języku prowadzimy szkolenia i konsultacje z FACET 5?

 • Język polski.
 • Język angielski.

Przykładowy raport

Zapraszamy do współpracy

Zespół Human Skills

email: biuro@humanskills.pl

Certyfikowani konsultanci Facet 5: