CZYM JEST MENTORING?

Procesy mentoringowe dla Twojej organizacji.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ SESJĘ

mentoring w Human Skills

Tylko niektórzy z nas uczą się na błędach innych; reszta musi być tymi innymi

Robert Lee Frost

Mentoring to jedna z najbardziej rozpowszechnionych i popularnych form rozwoju zawodowego i osobistego. Według badań z 2022 roku udostępnionych przez Forbes, aż 100% firm tworzących listę Fortune 50 oraz 84% firm z listy Fortune 500 w USA korzysta z programów mentorskich (źródło).

Nie przez przypadek też mentoring ma ugruntowaną pozycję w ośrodkach naukowych i na wyższych uczelniach – programy mentorskie są jedną najefektywniejszych form rozwoju kompetencji i zdobywania wiedzy.

Czym właściwie jest mentoring? Co mentoring może Ci zaoferować?

Mentoring – geneza i rozwój w czasach nowożytnych

Mentoring ma swoje początki w czasach antycznych, a sam termin „mentor” wywodzi się od imienia opiekuna Telemacha, syna Odyseusza. Według mitycznych przekazów doświadczony i zdecydowanie starszy od Telemacha Mentor był dla swego podopiecznego wzorem i nauczycielem, służył mu wsparciem i mądrą radą. Wysokie wartości edukacyjne tej relacji przypomniał wiele wieków później dopiero francuski pedagog François Fénelon w wydanych w 1699 Przygodach Telemaka, ale formuła relacji mentor i mentee (uczeń/podopieczny) była w rzeczywistości eksploatowana przez cały czas. Korzystano z tej koncepcji podczas nauki rzemiosł w cechach, gdzie dominującą rolę w rozwoju czeladnika odgrywało wsparcie mistrza. Mentorska relacja silnie zakorzeniona jest w tradycji i kulturze Wschodu, czerpie z niej niemal każdy model edukacji nastawiony na kontakt nowicjusza (ucznia) z ekspertem (nauczycielem).

W czasach współczesnych mentoring oraz jego walory zostały dostrzeżone w USA w 1979 roku w artykułach poświęconych analizie czynników odpowiedzialnych za sukces profesjonalistów. Od tego momentu mentoring jako koncepcja naukowa oraz praktyczne narzędzie rozwoju zaczyna nabierać na znaczeniu – kolejni uczeni dowodzą jego skuteczności, tworzą modele mentoringu idealnego, powstaje nawet kilkadziesiąt różnych jego definicji.

Chociaż nowożytny mentoring biznesowy zrodził się w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, jest intensywnie wykorzystywany właśnie za oceanem oraz w Wielkiej Brytanii, programy mentorskie są dziś z powodzeniem stosowane w każdym zakątku globu i uchodzą za szczególnie wartościową formę zdobywania wiedzy i doświadczenia.

Czym jest mentoring?

Mentoring definiowany jest różnorodnie, a w literaturze fachowej funkcjonują dziesiątki definicji dla tej szczególnej relacji. W praktyce mentoring rozumieć należy przede wszystkim jako długofalowy proces, który zmierza do rozwoju i wsparcia osoby o mniejszym doświadczeniu poprzez transfer wiedzy i doświadczenia ze strony eksperta, mistrza, mentora.

Mentor to wzór, osoba godna naśladowania, ktoś, kto odniósł sukces i chce pokazać mentee, jakimi drogami również on może taki sukces osiągnąć.

Ważny dla tej relacji pozostaje jednak jej szczególny charakter zdominowany przez partnerstwo, zaufanie i wzajemny szacunek. Warto również wiedzieć, że chociaż mentoring inicjowany jest zwykle z myślą o rozwoju kompetencji i zdobywaniu wiedzy przez mentee, korzyści z mentorskiej relacji nie ograniczają się jedynie do jego osoby. Zyski z mentoringu czerpią obie strony relacji. Programy mentorskie stanowią też źródło wielu profitów dla firm, które z nich korzystają. Decydując się na mentoring, masz pewność, że wybierasz formułę nauki, szkolenia, rozwoju najbardziej wartościową dla Ciebie, Twojego zespołu, organizacji, firmy. Mentoring jest procesem realizowanym podczas regularnych sesji. Sesje te bazują na rozmowie i wdrażaniu w życie efektów tych dyskusji. Mentoring to udzielanie rad nie tylko w zakresie konkretnych zadań, ale również rozwijanie wewnętrznej motywacji mentee, pomoc w kształtowaniu kariery zawodowej i rozwoju osobistego.

Czym mentoring nie jest?

Mentoring nie jest typowym czy tradycyjnym szkoleniem – nie zdobędziesz dzięki niemu nowych umiejętności i nie dostaniesz gotowych rozwiązań oraz zawsze działających przepisów na sukces. Otrzymasz natomiast wsparcie i pomoc, kogoś, kto jest mistrzem w danej dziedzinie i może podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, radą. Może Cię zainspirować, zachęcić do refleksji i wskazać kierunek.

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł

Robert T. Kiyosaki

Mentoring nie jest typowym czy tradycyjnym szkoleniem – nie zdobędziesz dzięki niemu nowych umiejętności i nie dostaniesz gotowych rozwiązań oraz zawsze działających przepisów na sukces. Otrzymasz natomiast wsparcie i pomoc, kogoś, kto jest mistrzem w danej dziedzinie i może podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, radą. Może Cię zainspirować, zachęcić do refleksji i wskazać kierunek.

Dlaczego mentoring jest tak efektywny?

Szkolenie gwarantuje świetne efekty, ale wymaga od uczestnika kursu samodyscypliny, determinacji i wytrwałości we wdrażaniu zdobytych umiejętności. Nie ma też nikogo przy Tobie, gdy masz wątpliwości, jak zastosować przyswojoną wiedzę, nie wiesz, czy działasz prawidłowo lub trafnie oceniasz efekty swych działań. Mentor oferuje Ci tego rodzaju wsparcie i jest przy Tobie, by wzmacniać w Tobie chęć do rozwoju. Dzięki obopólnym korzyściom mentoring silnie angażuje obie strony i pobudza do wytrwałej pracy zarówno mentora, jak i mentee, a więc o efekty walczycie wspólnymi siłami. Bardzo ważnymi wyróżnikami relacji mentor – mentee są zaufanie i partnerstwo, a poczucie równości praw daje uczącemu się większy komfort w relacji, co również przekłada się na zaangażowanie, a więc i efekty procesu kształcenia i rozwoju. Powszechna zgoda co do wartości mentoringu oraz jego skuteczności także nie są bez znaczenia – wierzymy, że ma on sens i chcemy czerpać z niego korzyści.

Oto kilka liczb, które warto znać:

Mentoring to głównie wsparcie indywidualne, w pełni spersonalizowane i dopasowane do potrzeb mentee. Podczas sesji wszystkie siły koncentrują się na tym, by przyspieszyć i ułatwić rozwój osoby korzystającej ze wsparcia mentora, nie musisz się zatem martwić, że tracisz czas lub energię na niepotrzebne działania i czynności, które nie spowodują Twojego rozwoju lub nie pomogą Ci w odniesieniu sukcesu.

Jakie cele realizuje mentoring?

Główne cele mentoringu to na odkrywanie i rozwijanie możliwości mentee. Mentor pomaga uczestnikowi sesji w odkrywaniu własnego potencjału, wspiera radą, inspiruje do rozważań, zmian, pokazuje drogę i jest wzorem do naśladowania. Ofiarowuje mentee wędkę i pokazuje, jak z niej korzystać. Cele szczegółowe mentoringu są zależne od rodzaju mentoringu oraz konkretnych potrzeb rozwojowych mentee i jego planu rozwoju w danej sferze.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z pomocy mentora, możesz liczyć na to, że sesje mentorskie mogą przysłużyć się m.in.:

 1. Identyfikacji Twoich mocnych i słabych stron, ich analizie oraz sposobach wykorzystania dostępnego Ci potencjału;
 2. wsparciu Twoich wysiłków w podejmowanych wyzwaniach;
 3. odkrywaniu potencjału i talentów, które w sobie nosisz;
 4. rozwijaniu Twojej wewnętrznej motywacji;
 5. budowaniu Twojej samoświadomości poprzez ekspercki feedback;
 6. poszukiwaniu dostępnych dla Ciebie ścieżek kariery (identyfikacji potencjalnych zagrożeń i szans);
 7. rozwijaniu cennych kompetencji i umiejętności osobistych oraz społecznych;
 8. transferowi wiedzy eksperckiej, umiejętności i kompetencji, niezbędnych Ci do osiągnięcia sukcesu.

Podczas sesji mentoringowej mentor biznesu/mentor kariery pomaga Ci zaplanować proces Twojego rozwoju i wspólnie z Tobą weryfikuje kolejne etapy realizacji tego planu.

Mentor nie daje jednoznacznych odpowiedzi, ale opowiada o własnych doświadczeniach, pokazuje problem z różnych perspektyw, abyś Ty jako mentee mógł samodzielnie sformułować odpowiedzi na postawione pytania i rozwiązać istniejące problemy.

Takie podejście uczy prawidłowych zachowań w różnorodnych sytuacjach, a mentoring staje się najlepszym sposobem na wyposażenie mentee w swego rodzaju uniwersalny klucz otwierający wiele drzwi. Oddziaływanie mentora jest przy tym wieloaspektowe, interdyscyplinarne i możliwie szerokie.

Rodzaje mentoringu

Mentoring nie zawsze dotyczy tylko jednego aspektu, np. rozwoju kariery zawodowej, a uczestnikiem sesji z mentorem nie zawsze musi być tylko jedna osoba. Warto zatem mieć świadomość, że mentoring to w praktyce różne rodzaje/formy relacji. We współczesnej praktyce wyróżnia się m.in. mentoring:

Indywidualny – zachodzi, gdy proces rozwoju obejmuje jednego ucznia i jednego mistrza.

Grupowy – mentor w tej relacji pracuje z całą grupą mentee, np. zespołem pracowniczym, grupą studentów itp.

Mentoring nie jest skierowany tylko do osób zainteresowanych sukcesem w biznesie czy osiągnięciem biegłości w jakiejś konkretnej dziedzinie, np. prowadzeniu własnej firmy. Mentoring może Ci pomóc zrealizować różne cele w obszarze rozwoju zawodowego i osobistego, np. wejść na rynek pracy jako atrakcyjny pracownik, zbudować własną markę, a nawet nabrać pewności siebie.

Najczęściej spotykane warianty mentoringu (ale nie jedyne) to:

Executive mentoring – wyspecjalizowany mentoring skierowany do dyrektorów, kierowników, szefów, liderów zespołów, kadry zarządzającej.

Business mentoring (mentoring biznesowy) – skierowany do osób zainteresowanych rozwijaniem kariery biznesowej, aktualnych i przyszłych właścicieli firm, freelancerów itp.

Career mentoring (mentoring kariery) – dedykowany osobom, które poszukują własnej drogi rozwoju kariery lub chcą wejść na kolejny jej etap.

Life mentoring (tzw. mentoring życiowy) – wsparcie w ogólnym rozwoju osobistym oraz osiąganiu dojrzałości życiowej i efektywności.

Jakie korzyści zapewnia mentoring?

Ludzie sukcesu uczą się i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą

Harv Eker

Mentoring i jego efekty badano i mierzono już na wiele sposobów. Dzięki temu decydując się na wsparcie mentora biznesu czy mentora kariery, masz gwarancję, że wybierasz formę doskonalenia się o potwierdzonej skuteczności, a w czasie całego procesu pozyskasz liczne profity. Mentoring, co ciekawe, nie tylko dla osoby wspieranej przez mentora jest obietnicą konkretnych korzyści. Programy mentorskie wspomagają rozwój firm i organizacji, które decydują się stosować ten rodzaj „szkolenia” pracowników, pomnażają potencjał ich kadr i wspierają realizację strategicznych celów. Jeśli więc rozważasz wprowadzenie mentora do swojej firmy, wiedz, że mentoring to dobry krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności Twojej marki i zmaksymalizowania możliwości zatrudnionego w Twojej firmie personelu.

Największe profity z relacji mentorskiej czerpie jednak najczęściej mentee. To na osobie „ucznia” koncentruje się bowiem proces mentoringu i jemu z definicji ma pomóc.

Co zyskasz, decydując się na pomoc mentora?

 1. Zdobędziesz usystematyzowaną i szczegółową wiedzę ekspercką od osoby doświadczonej.
 2. Otrzymasz merytoryczne wsparcie i opiekę uważnego fachowca podczas realizacji istotnych dla Twojego rozwoju zadań.
 3. Zdobędziesz i pogłębisz cenne dla Twojej przyszłości kompetencje osobiste i zawodowe.
 4. Nauczysz się współpracy i zdobędziesz umiejętność korzystania z jej atutów.
 5. Zwiększysz samoświadomość siebie i swojego potencjału (m.in. poprzez otrzymywany od mentora feedback).
 6. Wzmocnisz motywację do dalszego rozwoju i samodoskonalenia się.
 7. Odkryjesz własny potencjał zawodowy.
 8. Zidentyfikujesz swoje mocne i słabe strony, talenty i pola do dalszej pracy.
 9. Zwiększysz wiarę w siebie, śmiałość, siłę „przebicia” oraz poczucie pozyskania niezbędnych umiejętności i kwalifikacji.
 10. Uzyskasz pomoc w wytyczeniu i realizacji osobistej ścieżki zawodowej.
 11. Zyskasz szansę na szybszy rozwój zawodowy i pomóc w uniknięciu błędów, które mogą stopować lub spowalniać Twoją karierę.
 12. Poszerzysz sieć kontaktów.
 13. Zwiększysz swoją produktywność oraz pomnożysz efektywność podejmowanych działań.

Mentoring, jak wspomniano, przynosi korzyści obu stronom – także mentor zyskuje, dzieląc się swoim doświadczeniem z mentee. W zależności od sytuacji mentor może dzięki mentoringowi m.in. wzmocnić swoją pozycję eksperta w danej dziedzinie, podbudować zaufanie i autorytet, zrewidować stan swojej wiedzy, uporządkować i odświeżyć podstawową wiedzę specjalistyczną, wydoskonalić umiejętności przywódcze, liderskie, pedagogiczne i trenerskie, pogłębić zdolności pracy zespołowej itp.

Jakie korzyści zapewni mentoring Twojej firmie/organizacji?

 1. Dostęp do eksperckiej wiedzy potrzebnej pracownikom do osiągania lepszych wyników.
 2. Zwiększenie szans na uniknięcie za sprawą mentoringu kosztownych błędów.
 3. Rozwój kompetencji i umiejętności zwiększających wydajność Twojej załogi.
 4. Odkrycie talentów w organizacji i pełniejsze wykorzystanie potencjału pracowników.
 5. Wzmocnienie kompetencji i pozycji liderów.
 6. Podniesienie poziomu zaangażowania i motywacji pracowników.
 7. Podniesienie satysfakcji z wykonywanej pracy, a w konsekwencji większa retencja i mniejsza rotacja pracowników.
 8. Wzmocnienie więzi pracowników z firmą.

Czy wiesz, że:

55% firm korzystających z mentoringu uważa, że miał on pozytywny wpływ na ich zyski.

67% firm odnotowało wzrost produktywności dzięki mentoringowi.

Według 84% uczestników tej formy rozwoju mentoring pozwolił im uniknąć kosztownych błędów.

Jak wygląda proces mentoringu?

Proces mentoringu zakłada długoterminową interakcję między mentorem oraz jego mentee. Osiągnięcie założonych efektów poprzez mentoring może wymagać niekiedy uczestnictwa w kilkumiesięcznym programie, a w innych wypadkach wymaga współpracy przez okres kilku lat. Wiele zależy od celów mentoringu w danej sytuacji, częstotliwości spotkań oraz czasu trwania pojedynczych sesji. Pierwszym etapem mentoringu jest zwykle tzw. sesja zero, która służy poznaniu się i wytyczeniu dalszego planu działania. Pierwsze spotkanie (spotkania) mają służyć weryfikacji potrzeb mentee oraz potrzeb organizacji, która zgłasza swojego pracownika do mentoringu. Po wstępnych ustaleniach podejmujemy decyzję o nawiązaniu współpracy i rozpoczęciu procesu mentoringu. Finał programu mentorskiego nie może obejść się bez podsumowania i omówienia wniosków, ewaluacji przeprowadzonego projektu i rekomendacji na przyszłość dla mentee.

Jak wygląda sesja mentoringu?

Mentoring to głównie rozmowa, której poświęcamy dokładnie tyle czasu, ile nam potrzeba, abyś na danym etapie uzyskał odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Czas trwania takiej sesji oczywiście nie może przedłużać się w nieskończoność, dlatego układamy plan sesji, a następnie go przestrzegamy. Zwykle pojedyncza sesja trwa około godziny. Czasami sesja mentoringu może przybierać zupełnie inne formy niż dialog ukierunkowany na transfer wiedzy i doświadczenia. Spotkanie z mentorem może wówczas przypominać bardziej warsztat, a niekiedy nawet trening konkretnych umiejętności. Czasem będziemy rozwiązywać jeden konkretny problem, a innym razem wspólnie poszukiwać rozwiązania dla wielu różnych problemów. Nie bój się jednak niemiłych niespodzianek – mentor zawsze uzgodni z Tobą wszelkie ważne elementy pojedynczej sesji. W mentoringu to Ty w dużej mierze decydujesz, w jaki sposób działamy, zadajesz pytania, poszukujesz odpowiedzi.

Coaching vs mentoring – czym się różnią?

Coaching i mentoring jako terminy bywają używane zamiennie, jednak jest to błąd lub przynajmniej duże uproszczenie.

Oba procesy łączy to, że są zorientowane na rozwój i nauczanie, a także to, że obie formy wsparcia oparte są na interakcji. Warto jednak mieć świadomość, że sposób, w jaki wchodzą w interakcje uczestnicy coachingu i mentoringu, role, jakie odgrywają oraz ogólny cel obu tych procesów jest wyraźnie odmienny.

Coaching to bardziej sformalizowana i ustrukturyzowana forma relacji skoncentrowana na poprawie wyników osoby coachowanej w danej, skonkretyzowanej dziedzinie. Coach nie będzie Ci doradzał, jaką dyscyplinę masz wybrać, abyś osiągnął sukces, ale będzie z Tobą pracował nad tym, byś stał się lepszy i skuteczniejszy w tej, w której już działasz. Mentoring jest mniej formalny i zdecydowanie wykracza poza jedną konkretną dyscyplinę wiedzy, a dodatkowo opiera się na bardzo specyficznej relacji adept-mistrz oraz osobistym zaangażowaniu mentora w rozwój mentee. Mentor może wskazać Ci inny kierunek rozwoju i będzie skupiał się nie tylko na Twoich bieżących zadaniach i wynikach, ale działaniach, które mają znaczenie dla całej Twojej przyszłości. Mentor to ekspert, który dzieli się wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem. Coach nie musi być mistrzem i ekspertem w dziedzinie, w której szkoli i doradza. Mentoring jest też ukierunkowany na dłuższą relację i rozwój mentee w kontekście tego, co dzieje się z nim aktualnie i będzie działo się w przyszłości. Coaching pomaga w tym, co tu i teraz, ma zadaniowy charakter i skupia się na konkretnych wynikach.

COACHING

MENTORING

ORIENTACJA
Doskonalenie w danej umiejętności, praca na posiadanych przez ucznia zasobach i kompetencjach.
Ogólny rozwój osobisty/zawodowy, rozwój zasobów i nowych kompetencji.
RELACJA
Sformalizowana, zhierarchizowana, budowana na zasadzie przydziału.
Osobista, partnerska, budowana na zasadzie wyboru.
STOPIEŃ SFORMALIZOWANIA
Sformalizowany i ustrukturyzowany proces.
Proces o niskim poziomie formalizacji.
CZAS TRWANIA
Krótkotrwała i intensywna interakcja.
Długofalowa interakcja.
OGÓLNY CEL
Rozwiązanie bieżącego problemu.
Holistyczne wsparcie i rozwój dla przyszłości.
DZIEDZINA
Sport, biznes.
Życie, kariera, profesja, biznes.

Międzynarodowe standardy mentoringu

Mentoring jest wyjątkowo skuteczną formą rozwoju, ale o jego efektywności w ogromnej mierze decyduje osoba mentora, zasady, jakie stosuje oraz zasoby, którymi dysponuje. Aby mentoring mógł zakończyć się sukcesem, mentor musi wyróżniać się nie tylko określonymi kompetencjami, ale też konkretnymi cechami osobowościowymi oraz profesjonalnymi umiejętnościami. Standardy dla mentorów, które określają najlepsze praktyki mentoringu, a mentee dają gwarancję, że nad jego rozwojem czuwa osoba dysponująca odpowiednimi przymiotami i zasobami, określa m.in. międzynarodowa akredytacja dla mentorów European Individual Accreditation EMCC. Standardy te zobowiązują mentora m.in. do tego, by:

 • Cel programu mentorskiego był jasno określony i zrozumiały dla uczestników.
 • Uczestnicy rozumieli koncepcję mentoringu oraz swoje role.
 • W procesie mentoringu stosowane były procesy pomiaru i przeglądu, które mają na celu ocenę relacji mentorskich, programu i wyników organizacyjnych/strategicznych.
 • W relacji obowiązywał wysoki poziom etyczny, a program mentoringu opiera się na jasnych wytycznych dotyczących zachowań i obowiązków wszystkich uczestników procesu.

W Human Skills działamy w zgodzie z powyższymi standardami, a mentorskie wsparcie oferują z ramienia naszej firmy jedynie osoby o najwyższych możliwych kwalifikacjach, które dysponują koniecznymi akredytacjami i certyfikacjami.

Mentoring w Human Skills – co warto o nim wiedzieć?

Działamy w pełnej zgodzie z międzynarodowymi standardami mentoringu i w pełnym poszanowaniu wszystkich praw naszych klientów. Naszym celem jest maksymalnie skuteczne wsparcie rozwoju mentee i realizacja przyjętego przez obie strony relacji mentorskiej planu działania. Oferujemy kompleksowe programy mentoringowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta – organizacji oraz przedsiębiorców. Nasi eksperci gotowi są dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierając rozwój celów na każdym poziomie organizacji. Korzystamy tylko z certyfikowanych narzędzi, a różnorodność i nowatorstwo technik i metod nauczania są dla nas szczególnie wartościowe.

 • Mentoring to proces, a każdy jego etap jest równie istotny dla jego efektywności.
 • Mentor musi Cię dobrze poznać i Ty musisz lepiej poznać siebie, aby zaoferowany Ci mentoring przyniósł oczekiwane efekty.
 • Przygotuj się na kilka sesji mentorskich.
 • Tempo postępów w realizacji celów mentoringu, zależy od tego, jak rzetelnie podejdziesz do realizacji kolejnych zadań.
 • Realizujemy sesje mentorskie na terenie całego świata, ponieważ prężnie działamy w formule online.
 • Sesje mentorskie realizujemy również stacjonarnie, na terenie Polski – zwykle w Warszawie, gdzie Human Skills ma swoją siedzibę. Co ważne – nasi eksperci dojadą na Twoje życzenie również w inne części Polski.
 • Na terminy mentoringu, czas trwania sesji mentoringowych i ich częstotliwość mają wpływ nie tylko cele mentoringu, ale również Twoje potrzeby i preferencje.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak mentoring może przyczynić się do rozwoju Twoich pracowników i całej firmy.

Nasza oferta mentoringu:

 1. W naszej firmie szkoleniowej oferujemy kompleksowe programy mentoringowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta – organizacji oraz przedsiębiorców. Nasi eksperci gotowi są dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierając rozwój celów na każdym poziomie organizacji.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak mentoring może przyczynić się do rozwoju Twoich pracowników i całej firmy.

JAKIE SĄ ETAPY PROcesU mentoringowego?

 1. Mentoring to proces, a każdy jego etap jest równie istotny dla jego efektywności.
 2. Mentor musi Cię dobrze poznać i Ty musisz lepiej poznać siebie, aby mentoring jaki z nami przejdziesz, przyniósł oczekiwane efekty.
 3. Przygotuj się na kilka sesji mentorskich.
 4. Cały proces mentoringu przebiega tak szybko, jak rzetelnie podejdziesz do realizacji załadanego celu.
 5. Realizujemy sesje mentorskie na terenie całego świata. Dlaczego? Bo prężnie dzałamy online.
 6. Sesje mentorskie realizujemy oczywiście również na terenie Polski – szczególnie w Warszawie, gdzie firma szkoleniowa – doradcza Human Skills, ma swoją siedzibę. Co ważne – nasi ekspercie dojadą równiż w inne części Polski.
 7. Terminy mentoringu, czas trwania sesji mentoringowych i ich częstotliwość mają wpływ nie tylko cele mentoringu, ale również Twoje potrzeby i preferencje.

Sesja 0*

- Weryfikacja potrzeb potencjalnego uczestnika sesji mentoringowej i pracodawcy (w przypadku zgłoszenia przez pracodawcę).

- Wstępne omówienie możliwości, jak można zaplanować dalsze działania.

- Przedstawienie propozycji współpracy przez wybranego mentora.

- Podjęcie przez strony decyzji o rozpoczęciu procesu mentoringowego.

Sesja I

- Określenie potrzeb uczestnika.

-Ustalenie warunków współpracy tzw. kontrakt na linii lient oraz mentor (zakres pracy, czas trwania sesji, częstotliwość, płatność, zasady odwołania sesji, punktualność, poufność, zaangażowanie klienta itp.).

- Zaplanowanie i omówienie planu działania.

- Akceptacja planu przez klienta.

- Pierwsze zadania/testy.

Kolejne sesje

- Faza właściwa mentoringu.

- Praca nad celami klienta.

- Zadania dla klienta do wykonania między sesjami.

Sesja podsumowująca

- Podsumowanie wyników.

- Omówienie wniosków.

- Zamknięcie procesu mentoringowego lub/oraz ustalenie nowych obszarów i celów do pracy.

POZNAJ NASZE METODY PRACY W TRAKCIE SESJI MENTORINGOWYCH:

Miniwykład i i dyskusje
Prezentacje multimedialne
Studia przypadków (case’y)
Analiza sytuacji
Testy
Brainstorming session – poszukiwanie rozwiązań
Zadania do wykonania między sesjami

KOSZT SESJI MENTORINGOWEJ:

Mentoring zawodowy:

 • Executve mentoring Wycena indywidualna

  Zarząd firmy (prezes, dyrektor generalny, dyrektor jednostki) oraz właściciel firmy

 • Bussines mentoring Wycena indywidualna

  Kadra zarządzająca (kierownik, lider zespołu)

 • Work mentoring Wycena indywidualna

  Specjalista (stanowiska samodzielne)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE sesji mentorskich:

 1. Sesje mentoringowe on-line odbywają się za pośrednictwem telefonu, Skype’a lub innej platformy.
 2. Sesje mentoringowe stacjonarnie odbywają się w biurze firmy Human Skills, w samym centrum Warszawy – ul. Widok 18/2 lub w innym wskazanym miejscu.
 3. Pierwsza sesja mentoringowa tzn. zerowa jest bezpłatna i jest niezobowiązująca. Trwa do 30 min. Jej celem jest zdefiniowania celów potencjalnej współpracy.
 4. Koszt sesji jest uzależniony od typu mentoringu– stawki w praktyce mogą zależeć nie tylko od tego, na jaki rodzaj mentoringu się decydujesz ale również m.in. od ilości sesji.
 5. Rekomendowany cykl sesji: do 10 spotkań przy ustalonym procesie. W czasie zerowej sesji mentor omówi z Tobą szczegóły procesu i jego cele, a te wyznaczą optymalną długość cyklu mentoringowego.
 6. Płatność za sesję mentoringową może zostać zrealizowana poprzez przelew (przedpłata) lub gotówką, w siedzibie firmy.
 7. Wystawiamy faktury VAT i paragony (do kwoty netto doliczamy 23% VAT).

Nie jesteś pewien, jaką formę wsparcia wybrać? Czym różni określony mentoring? Chcesz zwiększyć potencjał swoich pracowników poprzez usługi mentoringowe? Koniecznie skontaktuj się z nami – wspólnie ustalimy plan działania, odpowiemy na Twoje pytania i rozwiejemy Twoje wątpliwości.

CZY POTRZEBUJESZ PODPOWIEDZI JAKI RODZAJ MENTORINGU WYBRAĆ?

 1. Nie jesteś pewien, jaką formę wsparcia wybrać?
 2. Czym różni określony mentoring?
 3. Chcesz zwiększyć potencjał swoich pracowników poprzez usługi mentoringowe?

Koniecznie skontaktuj się z nami – wspólnie ustalimy plan działania, odpowiemy na Twoje pytania i rozwiejemy Twoje wątpliwości.

ZESPÓŁ MENTORÓW:

Wybierz odpowiedniego do Twoich potrzeb lub potrzeb Twojego zespołu ekperta. Sprawdź specjalizacje:

sprawdź nasze kolejne propozycje