Kształtowanie kultury organizacyjnej – projekt doradczy

Ksztaltowanie kultury organizacyjnej

Coraz więcej firm w obliczu licznych zmian gospodarczych czy też społecznych, poszukuje stabilnych rozwiązań pozwalających zbudować silną kulturę organizacyjną.  Skorzystaj z doświadczenia naszych konsultantów, aby zaoszczędzić czas oraz fundusze. Zwiększ zaangażowanie kadry menedżerskiej. Zweryfikuj kulturę organizacyjną Twojej firmy.

ADRESACI PROJEKTU

 • Kadra zarządzająca.
 • Dział Human Resources.
 • Dział odpowiedzialny za komunikację wewnątrz organizacji.

CELE PROJEKTU

 • Zwiększenie świadomość, zrozumienia i akceptacji menedżerów w zakresie pożądanych zmian w kulturze organizacji, a także ich zaangażowanie w kreowanie tychże zmian.
 • Zbudowanie spójnej i silnej kultury organizacyjnej.
 • Zaplanowanie właściwych działań strategicznych.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • O wynikach analizy sytuacyjnej.
 • Budowaniu kultury organizacyjnej.
 • Właściwym planowaniu kierunków działań.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • O budowaniu kultury organizacyjnej.
 • Generowania pomysłów na działania wdrożeniowe.
 • O planowaniu strategicznym.
 • O zasadach wdrożenia kultury organizacji.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Wiedza i umiejętności specjalistyczne.
 • Umiejętności analityczne.
 • Wykorzystywanie dostępnych zasobów.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Przywództwo.
 • Zarządzanie projektami.

Program projektu Kształtowanie kultury organizacyjnej

Etapy projektu, zakres działań, czas konsultacji, proponowane terminy .

Etap 1: Analiza wstępna

 • Otwierające spotkanie on-line – doprecyzowanie założeń i ustalenie listy materiałów do przekazania.
 • Analiza dokumentacji w zakresie kultury organizacji oraz innych materiałów dostarczonych przez Klienta (np. realizowanych i planowanych inicjatyw z zakresu zarządzania ludźmi, wyników badań dotyczących kultury organizacyjnej).
 • Przygotowanie do warsztatów strategicznych.
 • Konsultacja komunikacji wstępnej do uczestników warsztatów.

Etap 2: Realizacja warsztatów dla kadry menedżerskiej w Polsce i za granicą

 • Warsztaty strategiczne dla kadry menedżerskiej.
 • W trakcie warsztatów kierownictwo organizacji:
 • Zostaje zapoznane z kontekstem projektu – jego celem oraz wyciągiem najważniejszy informacji dotyczących jego założeń.
 • Przeprowadzi analizę strategiczną sytuacji wyjściowej – określi mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z wdrażaniem pożądanej kultury organizacyjnej firmy.
 • Zdefiniuje odpowiedzi na strategiczne dla projektu pytania: co powinniśmy wprowadzić, a co wyeliminować, aby odnieść sukces we wdrażaniu pożądanej kultury organizacji?
 • Wykreuje pomysły na działania, jakie należałoby podjąć, aby z powodzeniem wdrażać nową kulturę organizacyjną.

Etap 3: Opracowanie raportu

 • Podsumowanie efektów warsztatów strategicznych jako integralnej części raportu..
 • Opracowanie rekomendacji w zakresie wdrażania pożądanej kultury organizacyjnej (priorytety i sugerowane działania).

Etap 4: Spotkania konsultacyjne

 • Prezentacja i omówienie raportu.
 • Konsultacje końcowe (omówienie raportu w kontekście planowanych projektów, pytania i wątpliwości, dalsze kroki).
 • Spotkanie zamykające projekt. 

Zapytaj o bezkosztową wycenę

Poznaj również: