SZKOLENIA INTERPERSONALNE

Szkolenia interpersonalne opracowane przez ekspertów Human Skills to nowoczesne i wielotematyczne szkolenia z kompetencji miękkich ułatwiających nie tylko komunikację z innymi ludźmi, ale i zapewniających wyższą efektywność działania w grupie na gruncie zawodowym i prywatnym. Dlaczego warto sięgać po tego typu szkolenie? Umiejętności miękkie to szeroka grupa kompetencji, których zdobycie umożliwia świadome budowanie relacji z ludźmi, uczy rozumienia siebie i innych, a także pozwala lepiej wykorzystywać posiadane talenty, zarządzać czasem, emocjami i skutecznie motywować się do działania. Szkolenia z umiejętności miękkich ukierunkowane na naukę technik zarządzanie stresem pozwalają osiągnąć większą odporność psychiczną w zderzeniu z różnorodnymi źródłami stresu i osiągać wyższą efektywność w pracy i poza nią.

Nasze szkolenia z komunikacji interpersonalnej kierujemy do wszystkich, którzy pragną budować pozytywne więzi z otoczeniem i wzmacniać w nim swoją pozycję. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej ze względu na oczywiste, uniwersalne i wyjątkowo przydatne korzyści jest adresowane do bardzo szerokiej grupy osób, niezależnie od profesji, piastowanego środowiska czy etapu kariery. Kurs interpersonalny w Human Skills to ponadto dokonała propozycja dla każdego, kto pragnie skuteczniej rozwiązywać problemy w życiu prywatnym, osiągać w nim zamierzone cele i działać w każdym zespole z korzyścią dla siebie i innych.

Jakie kompetencje rozwija opracowany przez nas trening interpersonalny? Szkolenie w Human Skills możesz dopasować pod każdym niemal względem do swoich preferencji. Organizujemy wygodne kursy online i nastawione na bezpośredni kontakt i wartościową wymianę doświadczeń stacjonarne szkolenia. Zdolności interpersonalne, które rozwijamy na w czasie spotkań i warsztatów dotyczą najistotniejszych i kluczowych w aktualnych realiach obszarów budowania relacji z otoczeniem. W naszej bogatej ofercie znajdują się m.in. następujące programy szkoleń: Komunikacja interpersonalna z modelem DISC, Asertywność w pracy czy Techniki wywierania wpływu.

Wybierz kategorię szkoleń:

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? – syndrom burnout – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja empatyczna NVC – Porozumiewanie się bez przemocy – Jak zastąpić język szakala językiem żyrafy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

automotywacja

Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

silna kobieta szkolenie

Silna Kobieta – pewna siebie i asertywna w życiu zawodowym – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

odporność

Odporność psychiczna menedżerów – szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Zarządzanie emocjami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

zarządzanie stresem

Zarządzenie stresem w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Asertywność i pewność siebie w biznesie

Szkolenie z asertywności w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC (Extended DISC)-Style działania, postrzegania i reagowania (czerwony, żółty, zielony, niebieski). Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia z obrony przed manipulacjami oraz wywierania wpływu na ludzi – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

feedback feedforward szkolenie

Szkolenie feedback i feedforward – Jak mówić, by nas usłyszeli? – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

angażowanie i motywacja pracowników

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

test facet 5

Komunikacja w oparciu o Facet 5 – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Komunikacja z pokoleniem Z

Komunikacja z pokoleniem Z – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Regulowanie emocji w zespole

Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Collaborative-communication

Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Strategic-thinking

Finanse dla nie finansistów. Jak dużo powinienem o tym wiedzieć, żeby skutecznie zarządzać? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Potencjal-zespolu

Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

teambuilding role wg belbina

Teambuilding dla Teamleaderów Role wg Belbina – czego potrzeba do zbudowania efektywnego zespołu? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

otwarta komunikacja w zespole

Otwarta komunikacja w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie konfliktem

Zarządzanie konfliktami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Triogram  – Klucz do poznania innych - szkolenie

STRUCTOGRAM 2 TRIOGRAM – Klucz do poznania innych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Lęk oraz inne emocje w sytuacji zagrożenia

Lęk oraz inne emocje w sytuacji zagrożenia – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja międzypokoleniowa

Komunikacja z pokoleniem C – komunikacja wielopokoleniowa w firmie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie insights discovery

Insights Discovery – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja Motywacja szkolenie

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik kreatywnego myślenia

Innowacje w komunikacji i edukacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Trening antystresowy i warsztat kontroli emocji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

ROLA MENEDŻERA W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW

Asertywny menedżer – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

7 kroków do osiągnięcia maksymalnej produktywności

Maksymalna produktywność – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

webinaria w firmie szkoleniowej human skills

Nawyki. Strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Style myślenia FRIS

FRIS® Style Myślenia – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja z klientem wewnetrznym

Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Budowanie zaangażowania w zespołach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

delegowanie zadań

Delegowanie w pracy lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik kreatywnego myślenia

Myślę twórczo i kreatywnie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

organizacja czasu pracy

Organizacja czasu pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie Zarządzanie zespołem zróżnicowanym kulturowo

Menedżer w różnorodnym zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

feedback szkolenie

Feedback z elementami feedforward – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Emisja głosu w pracy

Emisja głosu w biznesie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie asertywność w biznesie

Asertywność i pewność siebie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Techniki wywierania wpływu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

mobbing i dyskryminacja profilaktyka

Zarządzanie stresem i emocjami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z zarządzania emocjami

Zarządzanie emocjami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? – syndrom burnout – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja empatyczna NVC – Porozumiewanie się bez przemocy – Jak zastąpić język szakala językiem żyrafy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

automotywacja

Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

silna kobieta szkolenie

Silna Kobieta – pewna siebie i asertywna w życiu zawodowym – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

odporność

Odporność psychiczna menedżerów – szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Zarządzanie emocjami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

zarządzanie stresem

Zarządzenie stresem w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Asertywność i pewność siebie w biznesie

Szkolenie z asertywności w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC (Extended DISC)-Style działania, postrzegania i reagowania (czerwony, żółty, zielony, niebieski). Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia z obrony przed manipulacjami oraz wywierania wpływu na ludzi – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

feedback feedforward szkolenie

Szkolenie feedback i feedforward – Jak mówić, by nas usłyszeli? – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

angażowanie i motywacja pracowników

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? – syndrom burnout – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja empatyczna NVC – Porozumiewanie się bez przemocy – Jak zastąpić język szakala językiem żyrafy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

automotywacja

Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

silna kobieta szkolenie

Silna Kobieta – pewna siebie i asertywna w życiu zawodowym – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

odporność

Odporność psychiczna menedżerów – szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Zarządzanie emocjami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

zarządzanie stresem

Zarządzenie stresem w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Asertywność i pewność siebie w biznesie

Szkolenie z asertywności w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC (Extended DISC)-Style działania, postrzegania i reagowania (czerwony, żółty, zielony, niebieski). Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia z obrony przed manipulacjami oraz wywierania wpływu na ludzi – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

feedback feedforward szkolenie

Szkolenie feedback i feedforward – Jak mówić, by nas usłyszeli? – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

angażowanie i motywacja pracowników

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

test facet 5

Komunikacja w oparciu o Facet 5 – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Komunikacja z pokoleniem Z

Komunikacja z pokoleniem Z – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Regulowanie emocji w zespole

Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Collaborative-communication

Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Strategic-thinking

Finanse dla nie finansistów. Jak dużo powinienem o tym wiedzieć, żeby skutecznie zarządzać? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Potencjal-zespolu

Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

teambuilding role wg belbina

Teambuilding dla Teamleaderów Role wg Belbina – czego potrzeba do zbudowania efektywnego zespołu? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

otwarta komunikacja w zespole

Otwarta komunikacja w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie konfliktem

Zarządzanie konfliktami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Triogram  – Klucz do poznania innych - szkolenie

STRUCTOGRAM 2 TRIOGRAM – Klucz do poznania innych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Lęk oraz inne emocje w sytuacji zagrożenia

Lęk oraz inne emocje w sytuacji zagrożenia – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja międzypokoleniowa

Komunikacja z pokoleniem C – komunikacja wielopokoleniowa w firmie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie insights discovery

Insights Discovery – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja Motywacja szkolenie

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik kreatywnego myślenia

Innowacje w komunikacji i edukacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne