Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Sposobach analizy interesariuszy wewnętrznych.
 • Typach osobowości w środowisku pracy.
 • Taktykach wywierania wpływu.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Dopasowania stylu komunikacji do sytuacji, roli i osobowości partnera.
 • Pozyskiwania kluczowych informacji potrzebnych do realizacji zadań i projektów.
 • Skutecznego wywierania wpływu.
 • Budowania relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.

Program Szkolenia

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Diagnoza stylu komunikacji i wywierania wpływu w relacji z klientami wewnętrznymi

Wprowadzenie

 • Przedstawienie agendy i sprawy organizacyjne
 • Krótkie autoprezentacje uczestników
 • Po co tu jesteśmy? – oczekiwania uczestników

Moduł I. Być skutecznym w działaniach – poznanie siebie

 • Metoda Insights Discovery™
 • Percepcja i preferencje
 • „Kolory” Insights Discovery™
 • Główne typy osobowości – ich cele, podejście do życia i postrzeganie przez innych
 • Ćwiczenia: autodiagnoza
 • Analiza Indywidualnych Profili Insights Discovery™ – diagnoza stylu komunikacji i wywierania wpływu

Moduł II. Analiza interesariuszy – klientów wewnętrznych

 • Definicja interesariusza prowadzonych analiz i projektów
 • Pozyskiwanie informacji o celach i oczekiwaniach interesariuszy
 • Analiza pozycji i wpływów
 • Identyfikacja osobowości interesariuszy
 • Mapowanie interesariuszy – ćwiczenia na przykładach uczestników

Moduł III. Podstawy komunikacji interpersonalnej w biznesie

 • Proces komunikacji – zasada sprzężenia zwrotnego
 • Dobór formy i narzędzi komunikacyjnych
 • Formułowanie klarownych komunikatów
 • Ćwiczenia w małych grupach

Dzień II 

Budowanie relacji i zwiększenie skuteczności działania

Moduł IV. Być skutecznym w działaniach – przełamywanie barier skutecznego porozumiewania się

 • Warunki konieczne współpracy z klientem wewnętrznym: wspólne cele, wzajemna wiedza o sobie, zgodność postaw
 • Zespół „kolorowych” indywidualności w działaniu
 • Komunikacja – dopasowanie stylu rozmowy do pozycji klienta wewnętrznego na mapie interesariuszy
 • Komunikacja z antagonistą i w sytuacjach stresujących
 • Ćwiczenia w małych grupach: taktyki komunikacyjne
 • Budowanie trwałych i efektywnych relacji interpersonalnych

Moduł V. „Reset” relacji z klientem wewnętrznym

 • Ustalanie priorytetów w komunikacji z klientem wewnętrznym
 • Warunki konieczne współpracy (wspólne cele, wzajemna wiedza o sobie, zgodność postaw)
 • Budowanie zaufania
 • Kontrakt komunikacyjny metodą „Kontynuuj – Start – Stop”, ćwiczenie indywidualne

Moduł VI. Umiejętność pozyskiwania informacji

 • Dobór formy kontaktu
 • Analiza obszaru rozmowy
 • Zadawanie pytań i umiejętność słuchania
 • Ćwiczenia: symulacje fragmentów rozmów

Wywieranie wpływu

 • Taktyki klasyczne: język korzyści, ćwiczenie: tworzenie arkusza argumentów
 • Etyczne i nieetyczne wywieranie wpływu, dyskusja
 • Wykorzystanie wiedzy z analizy Insights Discovery™ (sposób podejmowania decyzji)
 • 9 taktyk wywierania wpływu wg Falbe&Yukl
 • Reguły wywierania wpływu wg Roberta Cialdini
 • Studia przypadków: dobór metody wywierania wpływu

Podsumowanie warsztatu

 • Odniesienie się do agendy i oczekiwań z pierwszej części szkolenia

Plany działania uczestników

Czas trwania: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie niezwykle warte uwagi. Bomba merytoryczna.

Trener w ciekawy i inspirujący sposób przekazał treści szkolenia. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem w tym szkoleniu uczestniczyć.

Wiedza, którą zdobyłam przyda mi się w mojej pracy. Chętnie wezmę udział w kolejnych cyklach szkoleń organizowanych przez Human Skills.

Klienci

Szkolenie na zamówienie.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas