komunikacja z klientem wewnetrznym

Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Jak prowadzić rozmowy z klientem wewnętrznym, jak argumentować i jak przekonywać do swoich racji pracowników? Synergia pracowników, ich zaangażowanie i odpowiednia motywacja wpływają na wyniki biznesowe osiągane przez Twoją firmę, nie wolno Ci więc lekceważyć mocy umiejętnie prowadzonej komunikacji z tymi przedstawicielami personelu, którzy głośno i bez ogródek wyrażają swoje niezadowolenie, frustrację, buntują się czy opierają wprowadzanym regułom lub zmianom. Szkolenie „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” to praktyczny kurs otwierający drogę do porozumienia między członkami organizacji, wypracowania wspólnych celów i metod działania, które nawet w sytuacjach trudnych pozostaną fundamentem współpracy.

Kurs „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” uczy nie tylko jak rozmawiać z pracownikami, ale też pozwala Kursantom zdobyć doświadczenie w prowadzeniu trudnych konwersacji np. w obliczu niechętnie przyjmowanych zmian. W czasie warsztatu dowiesz się, jak identyfikować swojego rozmówcę na podstawie założeń, które wprowadziła do biznesu i nauki Metoda Insights Discovery™. Nauczysz się dostosowywać styl komunikacji do sytuacji, roli i osobowości partnera, pozyskiwać wartościowe informacje w rozmowie z klientem wewnętrznym, wywierać wpływ, przekonywać, a także budować poprzez świadomie prowadzoną komunikację zaufanie i zrozumienie w relacjach ze współpracownikami.

Szkolenie „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” to kurs zamknięty realizowany na zamówienie. Zarówno jego agenda, jak i zawartość programowa każdorazowo są przez naszych ekspertów i trenerów dostosowywane do potrzeb szkoleniowych organizacji realizującej dany warsztat. Dzięki tej metodzie działania Uczestnicy kursu mogą trenować zdobywane w czasie zajęć umiejętności i kompetencje w warunkach zbliżonych do realiów ich pracy, a także zdobywać wiedzę najbardziej przydatną w ich pracy. Kurs „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” zawsze wzbogacamy o przykłady zaczerpnięte z doświadczeń Kursantów, analizy przypadków i dostosowane do celów szkolenia ćwiczenia praktyczne.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na szkolenie zamknięte „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym”, które poprowadzić możemy dla Państwa nie tylko jako klasyczny stacjonarny warsztat, ale także jako nowoczesny i sprzyjający oszczędności czasu kurs online.

Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja z klientem wewnetrznym

Jak prowadzić rozmowy z klientem wewnętrznym, jak argumentować i jak przekonywać do swoich racji pracowników? Synergia pracowników, ich zaangażowanie i odpowiednia motywacja wpływają na wyniki biznesowe osiągane przez Twoją firmę, nie wolno Ci więc lekceważyć mocy umiejętnie prowadzonej komunikacji z tymi przedstawicielami personelu, którzy głośno i bez ogródek wyrażają swoje niezadowolenie, frustrację, buntują się czy opierają wprowadzanym regułom lub zmianom. Szkolenie „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” to praktyczny kurs otwierający drogę do porozumienia między członkami organizacji, wypracowania wspólnych celów i metod działania, które nawet w sytuacjach trudnych pozostaną fundamentem współpracy.

Kurs „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” uczy nie tylko jak rozmawiać z pracownikami, ale też pozwala Kursantom zdobyć doświadczenie w prowadzeniu trudnych konwersacji np. w obliczu niechętnie przyjmowanych zmian. W czasie warsztatu dowiesz się, jak identyfikować swojego rozmówcę na podstawie założeń, które wprowadziła do biznesu i nauki Metoda Insights Discovery™. Nauczysz się dostosowywać styl komunikacji do sytuacji, roli i osobowości partnera, pozyskiwać wartościowe informacje w rozmowie z klientem wewnętrznym, wywierać wpływ, przekonywać, a także budować poprzez świadomie prowadzoną komunikację zaufanie i zrozumienie w relacjach ze współpracownikami.

Szkolenie „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” to kurs zamknięty realizowany na zamówienie. Zarówno jego agenda, jak i zawartość programowa każdorazowo są przez naszych ekspertów i trenerów dostosowywane do potrzeb szkoleniowych organizacji realizującej dany warsztat. Dzięki tej metodzie działania Uczestnicy kursu mogą trenować zdobywane w czasie zajęć umiejętności i kompetencje w warunkach zbliżonych do realiów ich pracy, a także zdobywać wiedzę najbardziej przydatną w ich pracy. Kurs „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” zawsze wzbogacamy o przykłady zaczerpnięte z doświadczeń Kursantów, analizy przypadków i dostosowane do celów szkolenia ćwiczenia praktyczne.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na szkolenie zamknięte „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym”, które poprowadzić możemy dla Państwa nie tylko jako klasyczny stacjonarny warsztat, ale także jako nowoczesny i sprzyjający oszczędności czasu kurs online.

Cele i Korzyści

Realizowane przez nas szkolenia na zamówienie koncentrują się na realnych potrzebach szkoleniowych Uczestników warsztatów. Szkolenie „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” pozwala Kursantom zdobyć wiedzę i umiejętności, które będą oni mogli od razu wykorzystać w swojej pracy, by działać efektywniej i szybciej realizować założone cele w obszarze komunikacji z klientem wewnętrznym i na polu budowania pozytywnych relacji w środowisku pracy. Warsztaty z komunikacji z interesariuszami wewnętrznymi w kompleksowy sposób przygotowują Uczestników kursu do prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami organizacji i tworzenia płaszczyzny porozumienia i współpracy, nawet gdy o to porozumienie jest szczególnie trudno. W związku z powyższym organizowany przez nas kurs należy traktować jego jeden z obowiązkowych elementów szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych czy w działach HR. Ponieważ zamknięte szkolenia „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” to warsztaty praktyczne o maksymalnym stopniu indywidualizacji, program kursu i jego agenda podporządkowane są wymogom zamawiającej warsztat organizacji i jej celom, a także uwzględniają rzeczywiste potrzeby szkoleniowe konkretnej grupy szkoleniowej. Kursy z komunikacji z klientem wewnętrznym prowadzą eksperci o ogromnym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach, a to gwarancja wysokiej jakości szkolenia i jego maksymalnej efektywności. Przygotowane przez nas szkolenie „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” jest przy tym na bieżąco aktualizowane i kontrolowane pod kątem merytorycznym i metodycznym, co przekłada się na jego wysoką ocenę u naszych dotychczasowych Klientów. Human Skills działa na rynku od wielu lat, jest certyfikowanym dostawcą usług szkoleniowych i zdobywcą wielu nagród i wyróżnień – nasze wsparcie szkoleniowe charakteryzują: wysoki poziom indywidualizacji, wysoka wartość praktyczna i maksymalny profesjonalizm. Zamknięty kurs „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” organizujemy w dwóch najchętniej wybieranych trybach – jako klasyczne stacjonarne szkolenia oraz wygodne pod względem organizacji warsztaty online. Oferowany kurs dopełniamy dodatkowo specjalnym programem opieki poszkoleniowej, dzięki której wszyscy Uczestnicy zajęć mogą liczyć na merytoryczną i nieodpłatną pomoc ze strony trenera prowadzącego kurs jeszcze przez miesiąc od chwili ukończenia zajęć. Przygotowane przez nas szkolenie zamknięte „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” podlega indywidualnej wycenie, a także może być dofinansowywane ze środków BUR lub Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS).

Jakie korzyści oferuje zamknięty kurs „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym”?

Kurs „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” skupia się na nowoczesnym podejściu do komunikacji w biznesie i prezentuje Kursantom sprawdzone instrumenty wywiedzione z takich koncepcji jak m.in. Metoda Insights Discovery™ czy kontrakt komunikacyjny metodą „Kontynuuj – Start – Stop”. Nauczamy poprzez działanie i doświadczanie, a nadrzędnym celem warsztatu jest rozwój umiejętności i kompetencji niezbędnych Kursantom do prowadzenia trudnych rozmów z klientami wewnętrznymi w organizacji.

Kurs „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” pozwala zdobyć pogłębioną wiedzę o:

 • sposobach analizy interesariuszy wewnętrznych;
 • typach osobowości w środowisku pracy;
 • metodzie Insights Discovery™ i jej praktycznym wykorzystaniu;
 • taktykach wywierania wpływu.

Szkolenie z komunikacji z klientem wewnętrznym rozwija praktyczne umiejętności:

 • dopasowania stylu komunikacji do sytuacji, roli i osobowości partnera;
 • pozyskiwania kluczowych informacji potrzebnych do realizacji zadań i projektów;
 • skutecznego wywierania wpływu;
 • budowania relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu;
 • radzenia sobie z różnymi typami rozmówców i reagowania na sytuacje trudne w rozmowie z klientem wewnętrznym.

Dzięki szkoleniu nauczysz się rozmawiać z pracownikami na ciężkie tematy, prowadzić rozmowy, które wywołują stres, negatywne emocje czy związane są z wrażliwymi tematami. Nauczysz się radzić sobie z rozmówcami agresywnymi, opornymi, wykazującymi obojętność czy brak zaangażowania, zdenerwowanie itp. Warsztat pozwoli Ci opanować ponadto najważniejsze techniki wywierania wpływu i umiejętność posługiwania się skutecznymi narzędziami perswazji. Poznasz również fundamentalne założenia Metody Insights Discovery™ i nauczysz się wykorzystywać poznane wiadomości w sposób praktyczny podczas rozmów z różnymi typami interesariuszy, by zindywidualizować komunikację i uczynić ją skuteczniejszą.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA TRUDNE ROZMOWY Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Szkolenie „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” trwa 2 dni, a jego agenda jest każdorazowo uzgadniana z Klientem zamawiającym usługę. Warsztat z powyższej tematyki realizowany jako kurs stacjonarny odbywa się w warszawskiej siedzibie naszej firmy przy ul. Widok 18. Istnieje także możliwość realizacji szkolenia w innym ustalonym z Klientem miejscu. Na Uczestników zajęć organizowanych w murach naszej placówki szkoleniowej czekają w Human Skills idealne warunki do nauki i sprzyjająca treningowi atmosfera. Osoby wybierające szkolenie stacjonarne w naszej siedzibie mogą również skorzystać z nieodpłatnego poczęstunku w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowego lunchu, który zostanie podany dla naszych gości w pobliskiej restauracji. Program szkolenia, jego zawartość merytoryczna i metodyczna są również dostosowywane do potrzeb i wymogów konkretnej grupy szkoleniowej, a szczegółowe cele kursu ustalane na podstawie wnikliwej diagnozy potrzeb Kursantów. Może się więc zdarzyć, że umieszczony poniżej program warsztatu zostanie ostatecznie zmodyfikowany i wzbogacony o inne treści czy ćwiczenia w celu zagwarantowania możliwe wysokiej skuteczności szkolenia. Kurs z komunikacji z klientami wewnętrznymi buduje 7 bloków tematycznych (modułów). W ramach podsumowania warsztatu Kursanci będą mieli okazję przygotować indywidualny plan działania i wdrażania wyuczonych w czasie zajęć umiejętności. Zainteresowane osoby będą mogły wówczas również pozyskać rekomendacje eksperta prowadzącego warsztat dotyczące optymalizacji dalszych kroków szkoleniowych. Uczestnikom zamkniętego szkolenia „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” gwarantujemy pakiet materiałów szkoleniowych opracowanych specjalnie na potrzeby kursu (bezpłatnie), a także darmową opiekę poszkoleniową w formie e-mentoringu (wymaga uzgodnienia z trenerem prowadzącym kurs).

 

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym”

Kurs zaplanowany został jako dwudniowe szkolenie, a pojedyncza sesja treningu trwa minimum 7 godzin każdego dnia. Zajęcia rozpoczynamy standardowo około godziny 9:00 rano, a kończymy po południu, najczęściej o godzinie 17:00. Agenda godzinowa na życzenie Klienta może zostać zmodyfikowana tak, by kurs nie zaburzał bieżącej działalności firmy realizującej szkolenie. W programie warsztatu zostało przewidzianych kilka przerw, w tym jedna długa pauza w porze obiadowej. Kurs „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” rozpoczyna się od rozpoznania potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu i omówienia celów kursu, a kończy sesją podsumowującą, w czasie której odbędzie się również ewaluacja przeprowadzonego programu szkoleniowego. Szkolenie ma charakter warsztatowy – kładziemy duży nacisk w czasie treningu na praktykę. Stawiamy przy tym na nowatorskie i aktywizujące metody oraz techniki nauczania, pracując zgodnie z wytycznymi cyklu Kolba i modelu Activity Based Learning. Korzystamy tylko z narzędzi o potwierdzonej skuteczności.

Program, formę i agendę godzinową szkolenia dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień 1

Diagnoza stylu komunikacji i wywierania wpływu w relacji z klientami wewnętrznymi

Wprowadzenie

 • Przedstawienie agendy i sprawy organizacyjne.
 • Krótkie autoprezentacje Uczestników.
 • Po co tu jesteśmy? – oczekiwania Uczestników.
 • Identyfikacja celów szkolenia.

Moduł I. Być skutecznym w działaniach – poznanie siebie

 • Metoda Insights Discovery™.
 • Percepcja i preferencje.
 • „Kolory” Insights Discovery™.
 • Główne typy osobowości – ich cele, podejście do życia i postrzeganie przez innych.
 • Ćwiczenia: autodiagnoza.
 • Analiza Indywidualnych Profili Insights Discovery™ – diagnoza stylu komunikacji i wywierania wpływu.

Moduł II. Analiza interesariuszy (klientów wewnętrznych)

 • Definicja interesariusza prowadzonych analiz i projektów.
 • Pozyskiwanie informacji o celach i oczekiwaniach interesariuszy.
 • Analiza pozycji i wpływów.
 • Identyfikacja osobowości interesariuszy.
 • Mapowanie interesariuszy – ćwiczenia z przykładami Uczestników.

Moduł III. Podstawy komunikacji interpersonalnej w biznesie

 • Proces komunikacji – zasada sprzężenia zwrotnego.
 • Dobór formy i narzędzi komunikacyjnych.
 • Formułowanie klarownych komunikatów.
 • Ćwiczenia.

Podsumowanie 1. dnia kursu: wnioski, tematy do przemyślenia, ewentualne zadanie domowe.

Dzień 2.

Budowanie relacji i zwiększenie skuteczności działania

Moduł IV. Być skutecznym w działaniach – przełamywanie barier skutecznego porozumiewania się

 • Warunki konieczne współpracy z klientem wewnętrznym: wspólne cele, wzajemna wiedza o sobie, zgodność postaw.
 • Zespół „kolorowych” indywidualności w działaniu.
 • Komunikacja – dopasowanie stylu rozmowy do pozycji klienta wewnętrznego na mapie interesariuszy.
 • Komunikacja z antagonistą. Komunikacja w sytuacjach stresujących.
 • Ćwiczenia: taktyki komunikacyjne.
 • Budowanie trwałych i efektywnych relacji interpersonalnych.

Moduł V. „Reset” relacji z klientem wewnętrznym

 • Ustalanie priorytetów w komunikacji z klientem wewnętrznym.
 • Warunki współpracy.
 • Budowanie zaufania.
 • Kontrakt komunikacyjny metodą „Kontynuuj – Start – Stop” (ćwiczenie indywidualne).

Moduł VI. Umiejętność pozyskiwania informacji

 • Dobór formy kontaktu.
 • Analiza obszaru rozmowy.
 • Zadawanie pytań i umiejętność słuchania.
 • Ćwiczenia: symulacje fragmentów rozmów.

Moduł VII. Wywieranie wpływu

 • Taktyki klasyczne: język korzyści, ćwiczenie: tworzenie arkusza argumentów.
 • Etyczne i nieetyczne wywieranie wpływu, dyskusja.
 • Wykorzystanie wiedzy z analizy Insights Discovery™ (sposób podejmowania decyzji).
 • 9 taktyk wywierania wpływu wg Falbe & Yukl.
 • Reguły wywierania wpływu wg Roberta Cialdini.
 • Studia przypadków: dobór metody wywierania wpływu.

Podsumowanie warsztatu: odniesienie się do agendy i oczekiwań z początku szkolenia, opracowanie indywidualnych planów działania, ewaluacja kursu.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA TRUDNE ROZMOWY Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Szkolenie w swoim standardowym kształcie trwa 2 dni, a każda dzienna sesja szkoleniowa to co najmniej 7 godzin nauki – zajęcia odbywają się zazwyczaj w godzinach 9:00 – 17:00. Istnieje możliwość dostosowania agendy godzinowej do potrzeb i oczekiwań Klienta zamawiającego szkolenie. Kurs „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” w trybie zdalnym organizowany jest w formie spotkań w czasie rzeczywistym w wirtualnych pokojach przyjaznych w obsłudze platformach typu Zoom i Clickmeeting. Zdalna formuła szkolenia pozwala Kursantom swobodnie decydować zarówno o miejscu treningu, jak i wszelkich okolicznościach towarzyszących nauce. Warsztat online sprzyja ponadto oszczędności czasu i środków, a dla firm zamawiających szkolenie oznacza znaczną redukcję kosztów, brak komplikacji logistycznych i większą swobodę organizacyjną. Kurs online to również wygodna i przystępna formuła podnoszenia kwalifikacji – do realizacji szkolenia nie są potrzebne wysokie umiejętności techniczne ani wymagające warunki techniczne. Kursanci muszą jedynie dysponować dostępem do Internetu oraz dowolnym urządzeniem zdolnym nawiązać połączenie video online. Ponieważ kurs z komunikacji z klientami wewnętrznymi jest szkoleniem projektowanym na indywidualne zamówienie, widoczny niżej program może różnić się od realizowanego w czasie warsztatu zorganizowanego dla konkretnej grupy szkoleniowej. Szkolenie „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” składa się z 7 bloków, a zajęcia rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Kursantów. W finale Uczestnicy zajęć będą mogli usystematyzować i powtórzyć zdobytą wiedzę, sporządzić plan działania, a także uzyskać rekomendacje eksperta prowadzącego warsztat dotyczące optymalizacji osobistych planów szkoleniowych. Wszyscy Kursanci realizujący prezentowane szkolenie online otrzymają od nas pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych, a także zostaną objęci bezpłatną opieką poszkoleniową w formie e-konsultacji dostępnych przez miesiąc od chwili zakończenia warsztatu.

Ramowy program zdalnego szkolenia zamkniętego „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym”

Prezentowane szkolenie odbywa się zgodnie z planem widocznym poniżej lub jego wariantywną wersją opracowaną z uwzględnieniem faktycznych potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy realizującej kurs oraz uzgodnionych celów organizacji zamawiającej usługę. W programie kursu uwzględniono kilka przerw oraz jedną dłuższą pauzę w porze lunchu, którą Kursanci mogą wykorzystać na zjedzenie posiłku i regenerację sił. Ponieważ zdalny kurs „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym” ma charakter warsztatów, w czasie zajęć wykorzystywane są głównie aktywizujące metody nauczania nastawione na trening poprzez działanie, różnorodne zadania praktyczne oraz dedykowane ćwiczenia. W czasie warsztatu korzystamy jedynie ze sprawdzonych narzędzi oraz uznanych koncepcji metodycznych takich jak: cykl Kolba czy model Activity Based Learning. Każdy warsztat online z prezentowanej tematyki kończy się ewaluacją zrealizowanego programu szkoleniowego. Kursanci będą również mieli okazję przygotować swój plan działania w obszarze komunikacji z różnymi interesariuszami, wykorzystując wiedzę zdobytą w czasie zajęć.

Program, formę kursu „Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym oraz jego agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta!

 1. dzień

Diagnoza stylu komunikacji oraz wywierania wpływu w relacji z klientem wewnętrznym

Wprowadzenie do kursu

 • Omówienie agendy szkolenia i spraw organizacyjnych.
 • Krótkie autoprezentacje Kursantów uczestniczących w warsztacie.
 • Oczekiwania Uczestników – po co tu jesteśmy?
 • Omówienie celów warsztatu.

Moduł I. Być skutecznym w działaniach – poznanie siebie

 • Metoda Insights Discovery™.
 • Preferencje i percepcja.
 • „Kolory” Insights Discovery™.
 • Podstawowe typy osobowości – ich podejście do życia, ich cele, postrzeganie przez innych itd.
 • Ćwiczenie: autodiagnoza z wykorzystaniem Insights Discovery™.
 • diagnoza stylu komunikacji i wywierania wpływu – analiza osobistych Profili Insights Discovery™.

Moduł II. Analiza klientów wewnętrznych

 • Definicja interesariusza prowadzonych analiz i projektów.
 • Pozyskiwanie danych o oczekiwaniach i celach interesariusza.
 • Analiza pozycji i wpływów klienta wewnętrznego.
 • Diagnoza osobowości interesariuszy.
 • Mapowanie interesariuszy – ćwiczenia.

Moduł III. Podstawy komunikacji interpersonalnej w biznesie

 • Zasada sprzężenia zwrotnego i omówienie składowych procesu komunikacji.
 • Dobór narzędzi komunikacyjnych i formy.
 • Formułowanie czytelnych i jasnych komunikatów.
 • Ćwiczenia praktyczne.

Podsumowanie pierwszego dnia zajęć: tematy do analizy, wnioski, ewentualne zadanie do wykonania między sesjami.

 1. dzień

Budowanie relacji i zwiększenie skuteczności działania

Moduł IV. Być skutecznym w działaniach – przełamywanie barier skutecznego porozumiewania się

 • Warunki konieczne do współpracy z klientem wewnętrznym: wzajemna wiedza o sobie, współdzielone cele, zgodność postaw.
 • Zespół „kolorowych” indywidualności w działaniu.
 • Komunikacja – dostosowanie stylu rozmowy do pozycji klienta wewnętrznego na mapie interesariuszy.
 • Komunikacja w stresujących sytuacjach. Komunikacja z antagonistą.
 • Ćwiczenie: taktyki komunikacyjne.
 • Budowanie efektywnych i trwałych relacji interpersonalnych.

Moduł V. „Reset” relacji z klientami wewnętrznymi

 • Wyznaczanie priorytetów w komunikacji z klientem wewnętrznym.
 • Warunki efektywnej współpracy.
 • Budowanie zaufania.
 • Kontrakt komunikacyjny metodą „Kontynuuj – Start – Stop” (ćwiczenia indywidualne).

Moduł VI. Pozyskiwanie informacji od klienta wewnętrznego

 • Analiza obszaru rozmowy.
 • Dobór formy kontaktu.
 • Umiejętność słuchania i zadawania pytań.
 • Ćwiczenie: symulacje rozmów.

Moduł VII. Wywieranie wpływu na rozmówcę

 • Klasyczne taktyki, m.in. język korzyści, ćwiczenie: konstruowanie arkusza argumentów.
 • Wywieranie wpływu, a etyka – dyskusja na forum.
 • Wykorzystanie wiedzy z analizy Insights Discovery™ (sposób podejmowania decyzji).
 • Reguły wywierania wpływu wg R. Cialdiniego.
 • 9 taktyk wywierania wpływu wg Falbe & Yukl.
 • Case study: dobór technik wywierania wpływu.

Zakończenie kursu: analiza treningu z odniesieniem się do agendy i oczekiwań z początku warsztatu, sporządzenie osobistych planów działania, ewaluacja zrealizowanego programu szkoleniowego.

Czas trwania kursu: 2 dni

Szkolenia i usługi uzupełniające

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów szkolenie

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie na zamówienie – stacjonarne

szkolenie asertywność w biznesie

Asertywność i pewność siebie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

feedback szkolenie

Feedback z elementami feedforward – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie konfliktem

Zarządzanie konfliktami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie zostało przygotowane w profesjonalny sposób i spełniło nasze oczekiwania. Zajęcia miały charakter warsztatowy oparty na aktywnej pracy i zadaniach praktycznych.
W ankietach poszkoleniowych, Trener Pan Andrzej Mika zostałowysoko oceniony, szczególnie za zaangażowanie i kompetentny sposób reagowania na potrzeby uczestników.
Jako zleceniodawca wyrażamy pełne zadowolenie ze współpracy i rekomendujemy Firmę Human Skills jako wartego polecenia partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

KONTEKST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

„Szkolenie niezwykle warte uwagi. Bomba merytoryczna.”

„Trener w ciekawy i inspirujący sposób przekazał treści szkolenia. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem w tym szkoleniu uczestniczyć.”

„Wiedza, którą zdobyłam przyda mi się w mojej pracy. Chętnie wezmę udział w kolejnych cyklach szkoleń organizowanych przez Human Skills.”

Przydatne treści szkolenia: „analiza interesariusza – rozpoznawanie, identyfikacja oraz sposób komunikacji; Praktyczne ćwiczenia polegające na przekształcaniu komunikatów na
asertywność; praktyka, praca w grupie, wiedza teoretyczna dostosowana do możliwości
grupy.”

Przydatne treści szkolenia: „precyzyjne dobieranie słów, uporządkowanie wiedzy, Metoda FUKO, ponieważ to narzędzie pozwoliło zgrabnie usystematyzować i formułować asertywne komunikaty; Odpowiedzi na „nagłe” prosy. Bardzo przyda mi się ta umiejętność.”

„Każde zagadnienie z zakresu szkolenia jest dla mnie bardzo ciekawe. Najbardziej zapamiętam wyrażanie śmielej oczekiwań, umiejętność doprecyzowania, dopytywania, ćwiczenia myślenia krytycznego.”

„Trener wysłuchuje, odpowiada rzetelnie, sympatyczna atmosfera; wymiana doświadczeń, Bardzo dobrze zorganizowany i przygotowany czas szkolenia.”

„Materiały szkoleniowe dobrej jakości, jasne i klarowne.”

„Specjalista w swojej dziedzinie, zna tematykę i potrafi przekazać wiedzę.”

„Komfortowa, luźna atmosfera, dobra komunikacja (trenerka).”

Klienci

Szkolenie na zamówienie.

Urząd Gminy Jabłonna, Husqvarna Poland Sp z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas