komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Komunikacja NVC – porozumienie bez przemocy” jest autorskim programem szkoleniowym powstałym w efekcie ogromnego zapotrzebowania na kursy doskonalące umiejętności komunikacyjne sprzyjające zrozumieniu, porozumieniu i osiąganiu kompromisu bez konieczności uciekania się do jakichkolwiek form przymusu i przemocy. Szkolenia NVC przeżywają obecnie renesans – uczą budowania zaufania i konstruktywnego dialogu, a te elementy stanowią najlepszy fundament dla synergii i efektywnej współpracy, zarówno w biznesie, jak i życiu osobistym. Prezentowany warsztat to najbardziej poszukiwane obecnie szkolenie z obszaru komunikacji i najchętniej wybierany z tej kategorii szkoleń zamknięty kurs – komunikacja bez przemocy jest podstawą w każdych relacjach i bez niej żaden zespół nie może działać sprawnie. Szkolenia z komunikacji bez agresji polecamy jako obligatoryjny kurs dla wszystkich pracowników, a w szczególności kadry zarządzającej, pracowników działu HR, szefów, liderów, osób decyzyjnych, negocjatorów, handlowców i wszystkich tych, którzy prowadzą w imieniu firmy rozmowy z interesariuszami i dbają o jej politykę komunikacyjną i informacyjną.

Komunikacja NVC (Nonviolent communication) to inaczej Porozumienie bez Przemocy. NVC jako model podejścia do budowania relacji powstał w latach 60. Jego twórca Marshall B. Rosenberg zweryfikował, że podejście negujące i wskazujące braki nie jest tak skuteczne w komunikacji, jak to, które wzmacnia i zachęca do działania, a dzięki temu również do korekty tego, co wymaga zaopiekowania. Model NVC w komunikacji zachęca do wiary w dialog i działania opartego na zaufaniu. To model komunikacji, w którym nawet konflikt jest postrzegany jako okazja do zbliżenia oraz lepszego porozumienia.

Szkolenie „Komunikacja bez przemocy NVC” ma charakter zindywidualizowanego projektu szkoleniowego, co oznacza, że dostosowujemy poszczególne elementy kursu, jego zawartość programową oraz agendę do konkretnych potrzeb grupy realizującej szkolenie. Kurs z komunikacji NVC możemy poprowadzić dla Państwa jako stacjonarny warsztat lub nowoczesne i wygodne w organizacji szkolenie online. Zapraszamy!

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Szkolenie „Komunikacja NVC – porozumienie bez przemocy” jest autorskim programem szkoleniowym powstałym w efekcie ogromnego zapotrzebowania na kursy doskonalące umiejętności komunikacyjne sprzyjające zrozumieniu, porozumieniu i osiąganiu kompromisu bez konieczności uciekania się do jakichkolwiek form przymusu i przemocy. Szkolenia NVC przeżywają obecnie renesans – uczą budowania zaufania i konstruktywnego dialogu, a te elementy stanowią najlepszy fundament dla synergii i efektywnej współpracy, zarówno w biznesie, jak i życiu osobistym. Prezentowany warsztat to najbardziej poszukiwane obecnie szkolenie z obszaru komunikacji i najchętniej wybierany z tej kategorii szkoleń zamknięty kurs – komunikacja bez przemocy jest podstawą w każdych relacjach i bez niej żaden zespół nie może działać sprawnie. Szkolenia z komunikacji bez agresji polecamy jako obligatoryjny kurs dla wszystkich pracowników, a w szczególności kadry zarządzającej, pracowników działu HR, szefów, liderów, osób decyzyjnych, negocjatorów, handlowców i wszystkich tych, którzy prowadzą w imieniu firmy rozmowy z interesariuszami i dbają o jej politykę komunikacyjną i informacyjną.

Komunikacja NVC (Nonviolent communication) to inaczej Porozumienie bez Przemocy. NVC jako model podejścia do budowania relacji powstał w latach 60. Jego twórca Marshall B. Rosenberg zweryfikował, że podejście negujące i wskazujące braki nie jest tak skuteczne w komunikacji, jak to, które wzmacnia i zachęca do działania, a dzięki temu również do korekty tego, co wymaga zaopiekowania. Model NVC w komunikacji zachęca do wiary w dialog i działania opartego na zaufaniu. To model komunikacji, w którym nawet konflikt jest postrzegany jako okazja do zbliżenia oraz lepszego porozumienia.

Szkolenie „Komunikacja bez przemocy NVC” ma charakter zindywidualizowanego projektu szkoleniowego, co oznacza, że dostosowujemy poszczególne elementy kursu, jego zawartość programową oraz agendę do konkretnych potrzeb grupy realizującej szkolenie. Kurs z komunikacji NVC możemy poprowadzić dla Państwa jako stacjonarny warsztat lub nowoczesne i wygodne w organizacji szkolenie online. Zapraszamy!

Cele i Korzyści

Kurs „Komunikacja NVC – porozumienie bez przemocy” koncentruje się na doskonaleniu wyspecjalizowanych umiejętności komunikacyjnych nieodzownych w każdych relacjach międzyludzkich. Warsztat pozwala Kursantów opanować techniki porozumiewania się bez przemocy i budowania efektywnego modelu współpracy opartej na zrozumieniu, zaufaniu i wzajemnym szacunku. Ponieważ każde zamknięte szkolenie z komunikacji NVC projektujemy, uwzględniając rzeczywiste potrzeby Kursantów zgłaszających się na szkolenie, warsztat w praktyce rozwija najważniejsze dla nich umiejętności oraz kompetencje i bez zbędnego teoretyzowania przygotowuje Uczestników do działania w określnych warunkach pracy zawodowej. Kurs zamknięty poprowadzą dla Państwa eksperci o udokumentowanym doświadczeniu trenerskim i wysokich kwalifikacjach, co gwarantuje nie tylko wysoką jakość naszego treningu, ale i jego wyśrubowaną skuteczność. Wszyscy Uczestnicy szkolenia z komunikacji bez agresji mogą też liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony naszych ekspertów nawet po zakończeniu warsztatu, obejmujemy bowiem Kursantów programem darmowej opieki poszkoleniowej dostępnej przez miesiąc po dacie ukończenia kursu. Zamknięte szkolenie „Komunikacja NVC – porozumienie bez przemocy” realizujemy w dwóch najchętniej wybieranych przez Kursantów wariantach: jako klasyczne stacjonarne szkolenie lub atrakcyjny pod względem logistycznym kurs online. Kursanci i ich pracodawcy mogą dzięki temu swobodnie dostosowywać warunki szkolenia do swoich oczekiwań i preferencji. Wszystkie oferowane przez naszą firmę kursy są na bieżąco aktualizowane i monitorowane pod kątem jakości i efektywności, a nasza firma szkoleniowa co roku z sukcesem przechodzi audyt oraz certyfikację DEKRA Certification. Możemy również zaoferować Państwu dogodne warunki finansowania szkolenia – na nasze warsztaty z komunikacji NVC możecie Państwo pozyskać dofinansowanie w postaci środków z KFS lub BUR.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenia NVC w Human Skills?

Zamknięte szkolenie „Komunikacja NVC – porozumienie bez przemocy” to szyty na miarę kurs zorientowany na rozwój najbardziej przydatnych umiejętności społecznych, czyli kompetencji komunikacyjnych. Formuła szkolenia oparta na modelu NVC dodatkowo doskonali te zdolności komunikacyjne, bez których grupa, zespół czy organizacja nie mogą sprawnie działać i realizować swoich celów strategicznych. Porozumienie jest najważniejszym krokiem na drodze do sukcesu, a umiejętność prowadzenia dialogu, który wzmacnia, buduje i zachęca do zaangażowania jest przydatna w każdej sferze życia, dowolnej branży i działalności.

Szkolenie z komunikacji NVC wyposaża Kursantów w wyspecjalizowaną wiedzę o:

 • modelu NVC w komunikacji interpersonalnej;
 • komunikatach wspierających dialog i porozumienie;
 • korzyściach wynikających ze stosowania modelu NVC.

Kurs „Komunikacja NVC – porozumienie bez przemocy” rozwija wartościowe umiejętności:

 • budowania dobrych relacji międzyludzkich, opartych na szacunku i zrozumieniu.
 • koncentrowania się na budowaniu porozumienia bez przemocy, poszukiwania kozła ofiarnego i winy;
 • bycia uważnym na słowa i czyny;
 • budowania komunikacji motywującej, opartej na zrozumieniu i szacunku;
 • bycia szczerym, bez ranienia drugiej osoby;
 • unikania komunikacji opartej na brakach, wskazującej niedoskonałość drugiej osoby;
 • odchodzenia od „etykietyzowania”;
 • efektywnego dążenia do wspólnych rozwiązań;
 • komunikowania się z intencją porozumienia.

Zamknięty kurs z komunikacji bez agresji doskonali kompetencje związane z:

 • komunikacją interpersonalną;
 • świadomą interakcją społeczną;
 • motywowaniem ludzi do współdziałania.

Szkolenie zamknięte poświęcone komunikacji bez przemocy NVC to skuteczna droga do zbudowania w organizacji przestrzeni do dialogu, budującego porozumienia i rozładowania napięć społecznych wynikających z nieporozumień i błędów komunikacyjnych. Kurs z komunikacji bez przemocy pozwala budować efektywnie pracujące zespoły, tworzyć przyjazne warunki do współpracy w organizacji i budować pełne szacunku porozumienie z interesariuszami firmy.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA KOMUNIKACJA BEZ PRZEMOCY NVC – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Prezentowane szkolenie zamknięte możemy zrealizować w naszej placówce zlokalizowanej w samym sercu Warszawy lub innym miejscu dogodnym dla Klienta zamawiającego usługę. Stacjonarne kursy z komunikacji NVC to dwudniowe warsztaty, które trwają według planu co najmniej 7 godzin zegarowych w ciągu każdego dnia. Kurs „Komunikacja NVC – porozumienie bez przemocy” może jednak odbyć się zgodnie ze zmodyfikowanym harmonogramem, aby możliwie jak najpełniej realizował założone cele ustalone w czasie diagnozy potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Szkolenie z NVC w standardowej wersji obejmuje 9 modułów skoncentrowanych na różnych aspektach komunikacji bez przemocy. Kurs rozpoczynamy od diagnozy potrzeb szkoleniowych, a kończymy panelem rekomendacji trenerskich, które pomogą Kursantom zaplanować dalsze kroki szkoleniowe. Każde organizowane przez nas szkolenie zamknięte z komunikacji według modelu NVC dopełniamy ponadto szczegółową ewaluacją, a Uczestnikom zajęć gwarantujemy darmową opiekę poszkoleniową przez 30 dni po ukończeniu warsztatu. Kursanci zostaną ponadto wyposażeni przez nas w pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę na temat modelu NVC i jego założeń. Wszystkim Uczestnikom warsztatu, których gościć będziemy w murach naszego centrum szkoleniowego, zapewniamy ponadto poczęstunek dostępny w czasie przerwy na kawę oraz dwudaniowy lunch serwowany w pobliskiej restauracji.

Szczegółowy program stacjonarnego kursu „Komunikacja NVC – porozumienie bez przemocy”

Warsztat rozpoczyna się zwykle o 9:00 rano każdego dnia, a kończy w godzinach popołudniowych. Szczegóły agendy oraz rozkład przerw zostanie ustalony w czasie części organizacyjnej szkolenia bądź przed rozpoczęciem warsztatu. Program kursu, miejsce realizacji szkolenia, termin oraz inne okoliczności towarzyszące zajęciom zamkniętym staramy się dopasować do oczekiwań zgłaszających się do nas Klientów. Stacjonarne szkolenie z komunikacji NVC realizujemy, korzystając ze zweryfikowanych metod nauczania i narzędzi o potwierdzonej skuteczności, a każdy kurs stacjonarny z tej tematyki prowadzimy zgodnie z regułami opisanymi przez cykl Kolba oraz z założeniami modelu Activity Based Learning. Taka konstrukcja warsztatu sprawia, że kurs zdominowany jest przez praktyczne ćwiczenia oraz trening konkretnych umiejętności wymaganych do skutecznie prowadzonej komunikacji w duchu NVC. W czasie kursu Uczestnicy nauczą się m.in., jak w praktyce wygląda komunikacja bez przemocy i jak się nią umiejętnie posługiwać, a pomogą im w tym ćwiczenia specjalnie zaprojektowane na potrzeby warsztatu. Kurs stacjonarny „Komunikacja NVC – porozumienie bez przemocy” rozpoczynamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, zdefiniowaniem celów warsztatu, a kończymy rzetelną ewaluacją przeprowadzonego programu szkoleniowego.

Dzień I – Żyrafy wychodzą z szafy

Rozpoczęcie warsztatu. Sprawy organizacyjne.

Moduł I. Komunikacja NVC – wprowadzenie

 • Historia.
 • Pojęcia i metafory.
 • Założenia.
 • 4 kroki komunikacji NVC.

Moduł II. Obserwacja w komunikacji NVC

 • Czym jest i czym nie jest obserwacja?
 • Wyrażanie obserwacji.
 • Praktyka obserwacji.

Moduł III. Emocja w komunikacji NVC

 • Emocje faktyczne i emocje rzekome.
 • Lista potrzeb emocji.
 • Czym faktycznie jest emocja? – rozpoznawanie emocji w ciele.
 • Skala emocji i intuicja.
 • Mówienie o własnych emocjach.

Moduł IV. Potrzeba w komunikacji NVC

 • Potrzeba to źródło emocji.
 • Lista potrzeb Rosenberga.
 • Czy wiesz, ile potrzeb jednocześnie zaspokaja Ci fryzjer?
 • Praktyka rozumienia potrzeb.

Moduł V. Strategia w komunikacji NVC

 • Co musi się stać, aby twoje potrzeby były zaspokojone?
 • Analiza.

Podsumowanie pierwszego dnia kursu i wnioski. Omówienie dalszych kroków szkolenia.

Dzień II – Rozmawiasz

Moduł VI. Źródła konfliktu a komunikacja NVC

 • Hierarchia potrzeb w zwykłej rozmowie.
 • NIE.
 • Moje jest „mojsze”.
 • Praktyka rozmowy w konflikcie.
 • Socjotechniki w komunikacji.

Moduł VII. Komunikat nadawany w NVC

 • Słowa zakazane.
 • Odpowiednie dać rzeczy słowo.
 • Komunikacja nieeskalująca emocji.

Moduł VIII. Komunikat przyjmowany w NVC

 • Teatr mentalny.
 • System przekonań.
 • Co ja słyszę, gdy ty mówisz?
 • Czy ja słyszę, gdy ty mówisz?
 • Warsztat słuchania.

Moduł IX. Praktyka, czyli jak komunikować się bez przemocy?

 • Ćwiczenia w parach i trójkach oraz na forum grupy (każdy ma możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniu na forum i każdy ma prawo odmówić).
 • Wszyscy Uczestnicy wezmą udział w praktykach kameralnych.

Podsumowanie warsztatu. Powtórzenie najważniejszych reguł komunikacji NVC. Panel podsumowujący wiedzę. Rekomendacje trenerskie na przyszłość.

Program autorstwa trenerki Kamili Jakubowskiej.

PROGRAM SZKOLENIA KOMUNIKACJA BEZ PRZEMOCY NVC – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat online, którego tematem jest komunikacja NVC, ma charakter spotkań prowadzonych w wirtualnych pokojach w czasie rzeczywistym. Zajęcia prowadzimy, wykorzystując możliwości oferowane przez powszechnie znane i niekłopotliwe w obsłudze panele internetowej aktywności typu Zoom i Clickmeeting. Szkolenia zdalne „Komunikacja NVC – porozumienie bez przemocy” są maksymalnie komfortową formą nauki, a trening online daje wiele swobody w zakresie wyboru miejsca szkolenia i jego okoliczności, a także pozwala oszczędzić czas i środki wymagane przy uczestnictwie w klasycznych formach szkolenia. Na organizowane przez nas szkolenia z komunikacji NVC Kursanci mogą dodatkowo pozyskać dofinansowanie ze strony BUR lub KFS, co sprawia, że zdalne warsztaty z naszej oferty nabierają wielu pożądanych walorów i stają się najkorzystniejszą formułą szkolenia personelu zatrudnionego w firmie. Kurs zamknięty poświęcony komunikacji bez przemocy to dwudniowy warsztat. Program kursu przewiduje naukę w czasie dwóch sesji dziennych obejmujących minimum 7 godzin treningu każdego dnia. W planie zajęć uwzględniliśmy kilka przerw, w tym jedną długą pauzę w porze lunchu przeznaczoną na zjedzenie głównego posiłku. Uczestnikom warsztatu „Komunikacja NVC – porozumienie bez przemocy” gwarantujemy bezpłatne materiały szkoleniowe, a także dostęp do darmowej opieki ze strony trenera w formie konsultacji online. Z e-mentoringu Uczestnicy zajęć mogą korzystać przez 30 dni od chwili zakończenia warsztatu. Zdalny kurs z komunikacji bez przemocy rozpoczynamy od diagnozy potrzeb szkoleniowych Kursantów, której rezultaty pozwalają nam zoptymalizować program i agendę danego szkolenia zamkniętego. Każdy warsztat z powyższej tematyki kończymy wnikliwą ewaluacją przeprowadzonego programu szkoleniowego. W ramach podsumowania kursu Uczestnicy zajęć będą mogli również skorzystać z rekomendacji trenera w zakresie wyboru dalszej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.

Szczegółowy program zdalnego szkolenia „Komunikacja NVC – porozumienie bez przemocy”

Zdalne szkolenie „Komunikacja NVC – porozumienie bez przemocy” dostosowujemy pod względem treści, metod i form nauczania oraz agendy do zdiagnozowanych wcześniej potrzeb szkoleniowych Kursantów i preferencji organizacji zamawiającej dany warsztat zamknięty. Zaprezentowany niżej program szkolenia z komunikacji bez przemocy może więc podlegać modyfikacjom. Program zamkniętego warsztatu „Komunikacja NVC – porozumienie bez przemocy” w swojej zasadniczej wersji składa się z 9 modułów tematycznych poświęconych różnym aspektom komunikacji zgodnej z założeniami NVC. W czasie zajęć wykładom teoretycznym towarzyszą liczne ćwiczenia praktyczne nastawione na trening poprzez działanie i doświadczanie. Zdalny kurs komunikacji NVC korzysta z nowoczesnych narzędzi i metod nauczania o zweryfikowanej skuteczności i realizuje wytyczne modelu Activity Based Learning oraz wskazania opisane przez cykl Kolba. Kurs rozpoczynamy w godzinach porannych, a każda sesja dzienna kończy się standardowo w okolicach godziny 17:00.

Program, formę szkolenia z komunikacji NVC oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień 1 – Żyrafy wychodzą z szafy

Rozpoczęcie szkolenia. Powitanie i omówienie spraw organizacyjnych.

Moduł I. Komunikacja NVC – wprowadzenie do tematu szkolenia

 • Rys historyczny.
 • Pojęcia i metafory.
 • Założenia.
 • Cztery kroki komunikacji NVC.

Moduł II. Obserwacja w komunikacji NVC

 • Czym jest a czym nie jest obserwacja w modelu NVC?
 • Wyrażanie obserwacji.
 • Praktyka obserwacji.

Moduł III. Emocja w komunikacji bez przemocy

 • Faktyczne i rzekome emocje.
 • Lista potrzeb emocji.
 • Czym jest emocja? – rozpoznawanie emocji w ciele.
 • Skala emocji i intuicja.
 • Mówienie o własnych emocjach.

Moduł IV. Potrzeba w komunikacji NVC

 • Potrzeba jako źródło emocji.
 • Lista potrzeb według Rosenberga.
 • Czy wiesz, ile potrzeb jednocześnie zaspokaja Ci wizyta u fryzjera?
 • Praktyka rozumienia potrzeb.

Moduł V. Strategia w komunikacji NVC

 • Co musi się stać, aby twoje potrzeby były zaspokojone?
 • Analiza.

Podsumowanie pierwszej części zajęć. Powtórzenie kluczowych wiadomości, omówienie wniosków i prezentacja planu szkolenia na kolejny dzień.

Dzień 2 – Rozmawiasz (komunikacja NVC w praktyce)

Moduł VI. Komunikacja NVC a źródła konfliktu

 • Hierarchia potrzeb w zwykłej rozmowie.
 • NIE.
 • Moje jest „mojsze”.
 • Rozmowa w konflikcie – praktyka.
 • Socjotechniki w praktyce komunikacyjnej.

Moduł VII. Komunikat nadawany w modelu NVC

 • Komunikaty zakazane.
 • Odpowiednie dać rzeczy słowo.
 • Komunikacja bez eskalacji emocji.

Moduł VIII. Komunikat przyjmowany w modelu NVC

 • Teatr mentalny.
 • System przekonań.
 • Czy ja słyszę, gdy ty mówisz?
 • Co ja słyszę, gdy ty mówisz?
 • Warsztat słuchania.

Moduł IX. Jak komunikować się bez przemocy? – warsztat

 • Ćwiczenia praktyczne w grupach (parach i trójkach oraz na forum) – każdy ma możliwość wzięcia udziału w aktywności na forum grupy i każdy ma prawo odmówić uczestnictwa w tej części warsztatu.
 • Wszyscy Kursanci wezmą udział w praktykach kameralnych.

Podsumowanie szkolenia. Przypomnienie najistotniejszych zasad komunikacji NVC. Podsumowanie wiadomości i wnioski. Panel rekomendacji trenerskich.

Program autorstwa trenerki Kamili Jakubowskiej.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Program był bardzo intensywny i mieliśmy na jego realizację zbyt mało czasu. Bardzo bym chciała mieć możliwość skorzystania w przyszłości ze szkolenia z komunikacji międzynarodowej/międzykulturowej – tę tematykę prowadząca nieco nakreśliła i sądzę, że jest to nie tylko ciekawy temat, ale też szczególnie przydatny w naszej organizacji. Dr Asia Frączek w angażujący i bardzo interesujący sposób poprowadziła szkolenie, jest świetna :D”

„Bardzo ciekawe spotkanie, poprowadzone w miłej atmosferze. Informacje przedstawione przez Panią Kamilę były jasne, rzeczowe, trafiały w samo sedno. Bardzo dobrze wykorzystany czas. Dziękuję :-)”

„Jest to dla mnie inspiracja do lektury o zagadnieniach, których dotychczas nie zgłębiałam.”

„Bardzo interesujące spotkanie. Podobało mi się, że w przystępny sposób przeszliśmy od emocji do potrzeb. Ciekawa technika na zapobieganie eskalacji konfliktów. Dobrze się spina z większością modeli feedbackowych. To był merytoryczny i przyjemny czas. :)”

„Joanna prowadziła szkolenie w sposób angażujący i ciekawy. Chętnie poleciłbym je innym. Szkolenie pozwala spojrzeć na komunikacje z nieco innej perspektywy. Jedyna sugestia to rozszerzenie części praktyczniej – analizy komunikatów, gdyż wydaje mi się, że w ten sposób można by się nauczyć najwięcej. Idealnie by było gdyby przed szkoleniem, każdy mógł przygotować kilka komunikatów do analizy.”

„Tematyka ciekawa oraz istotna na moim stanowisku. Zdecydowanie wolałbym szkolenie bardziej ukierunkowane na warsztat, rozłożone na 3-4 dni, niż kompensację wiedzy w 8 godzinach.”

„Dla mnie to szkolenie było takim porządkującym wiedzę z różnych źródeł z którymi miałam do czynienia przez lata. Za najbardziej użyteczną cześć uważam tą o tym jak dawać efektywny feedback.”

„Przygotowanie, doświadczenie, ogrom wszechstronnej wiedzy; spokój, otwartość, podążanie za grupą i dopasowywanie się do jej potrzeb”

„Przydatne treści szkolenia „Umiejętność przekazania treści szkolenia, jakość komunikacji; spokój. Podejście do osoby, określanie potrzeb.”

„Świetna, ciepła, bezstresowa atmosfer. Dużo przydatnych przykładów, wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się w trakcie.”

„Ogólnie całe szkolenie było ciekawe, myślę, że najbardziej wartościowe były konkretne przykłady i zachęcanie do dyskusji.”

„Zrozumienie i komunikowanie własnych emocji będzie bardzo pomocne w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych.”

„Przydatne treści szkolenia: zrozumienie, że drogą do lepszej komunikacji jest rozpoczęcie od współczucia dla siebie.”

„Przydatne treści szkolenia: dotyczące innej definicji empatii i analizy potrzeb, przekaz wiedzy i umiejętności trenerskie; szczerość, sposób komunikacji, otwartość.”

„Doskonałe szkolenie, bardzo kompetentny i pełen pasji trener. Uwielbiam formułę, w której uczestnicy są stale zaangażowani w ćwiczenie „dopiero zebranej” wiedzy. Warto również wspomnieć, że trener był świetnym moderatorem. Nie było czasu na niepotrzebne komentarze, dyskusje i co tam jeszcze. 4 godziny czystego dzielenia się wiedzą.”

„Profesjonalnie przygotowane, z dobrymi przykładami, udowadniającymi każdy punkt prezentacji, bardzo przydatne w codziennych zadaniach i samodoskonaleniu.”

„Wyjątkowo dobre szkolenie. Podobało mi się. Czułem się włączony i wysłuchany.”

Klienci

Na webinarium uczestniczyli Klienci takich firm jak: Polpharma, Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., Plus, Orange, Swarovski, Lidl, British American Tobacco Polska, BMW, Arriva, LUX MED, PZ Cormay S.A., Hartmann, Nordea Bank, EKOENERGETYKA POLSKA S.A., Somfy, PSA Finance Polska, Kaczmarski Group, Arrow ECS, General Electric, Ciech S.A, Essilor Polonia, Wojdak, Sumi Agro, Agrifirm, BCD Travel, GTC Empark, Rise360, SSAB POLAND, Gazeta.pl, I.M.C. Engineering Poland, CEZ Trade Polska, VOSS Fluid Polska, Zignago Vetro, Trimetis services, Merixstudio, Cyclad, Best Practice, Roland Polska, Mondi Group, Very Human Services, Linde Material Handling, IntraworQ, WARGO, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Polskie Koleje Państwowe, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Biblioteka Publiczna w Pucku im. Zaślubin Polski z Morzem, Workday Inc., Plukon Sieradz Sp. z o.o., Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”, Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Wody Polskie, AARSLEFF sp. z o.o., Devbridge PL sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas